Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
architektoniki

εξωτερική θερμομόνωση...τι άδεια χρειάζεται;

Recommended Posts

Καλημέρα συνάδελφοι.

Η ερώτησή μου είναι η εξής: Θέλωντας να θερμομονώσω εξωτερικά μία τυφλή όψη ενός 3 όροφου κτιρίου, χρειάζεται κανονική άδεια, πάω με αναλυτικό εφοσον χρειάζεται σκαλωσιά; ή μπορώ να πάω και με άδεια μικρής κλίμακας δηλώνοντας πως οι εργασίες θα γίνουν με γερανό; για να αποφύγω τη σκαλωσιά;

Όσον αφορά τις αλλαγές σε κάλυψη-δόμηση διάβασα σχετικά και ρώτησα σε πολεοδομίες η απάντηση είναι πως δε μετράνε ουσιαστικά και δε θα έχω αλλαγές.

 

Τα φώτα σας!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αν θέλεις ρίξε μια ματιά στην εγκύκλιο με Αρ. Πρωτ. Οικ. : 9584/02.03.2011 καθώς στην υπ' αριθμό 5219/03.02.2004 Απόφαση Υφυπουργού.

 

Αλλαγές σε κάλυψη/δόμηση δε μετρούν για υφιστάμενα κτίρια προ της 04.07.1979.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κανε υπομονή και μάλλον ο ΝΟΚ επιτρέπει τις μονώσεις σε παλαιότερα κτίρια.Αλλά περιμένουμε το τελικό κείμενο γιατί ποτέ δε ξέρεις.

Share this post


Link to post
Share on other sites

έξυπνη η λύση με τον γερανό....έιχα προσπαθήσει και εγώ παλιότερα, το έψαξα αλλά θέλει και πάλι κανονικά άδεια απλά γλυτώνεις το κόστος της σκαλωσιάς και λινάτσας στον αναλυτικό σου...αλλά βάζεις ένα κόστος για τον γερανό. Την μικρής κλίμακας ξέχνα την ............

Share this post


Link to post
Share on other sites

εάν το κτίριο είναι πριν 4/7/79 μπορείς να πας με άδεια μικρής κλίμακας με σκαλώσιες σύμφωνα με το ΦΕΚ492Β από 31/3/2011

Share this post


Link to post
Share on other sites

ωπ να το δουμε αυτό

ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites

1. Συμπληρώνεται το Αρθ. 1 παρ. 3 της υπ’ αριθμ.

5219/3−2−04 απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος,

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με νέα εδάφια ιζ, ιη

και ιθ ως εξής:

«ιζ. Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης και σχετικές με αυτή οικοδομικές εργασίες στα κτίρια που

προϋφίστανται της 4.7.79, με την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούνται δομικά στοιχεία των όψεων των κτιρίων

και τηρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις της παραγράφου 2.1 εδάφιο α) του άρθρου 8 του ΚΕΝΑΚ. Η αναγκαιότητα

των εργασιών πρέπει να προκύπτει από Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου που εκδίδεται από

Ενεργειακό Επιθεωρητή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ΚΕΝΑΚ και συνοδεύεται από αναλυτική

καταγραφή των συντελεστών θερμοπερατότητας ανά δομικό στοιχείο που θα επιτευχθούν μετά την υλοποί−

ηση της παρέμβασης.Η εξωτερική θερμομόνωση δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει στις όψεις των κτιρίων τα 15 εκ. και στα δώματα

αυτών τα 25 εκ. (μέσο πάχος). Δύναται να τοποθετείταικαι πέραν της οικοδομικής γραμμής, εντός των υποχρεωτικών ακαλύπτων χώρων του ακινήτου και πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου, με την επιφύλαξη των περιπτώσεων ακινήτων στα οποία δια−

πιστώνεται σύμπτωση της οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής, όπου η εξωτερική θερμομόνωση των τοίχων επιτρέπεται άνωθεν του ύψους των 3 μ. από τη στάθμη του πεζοδρομίου.»

«ιη. Η εκτέλεση εικαστικών παρεμβάσεων σε τυφλές όψεις και μεσοτοιχίες κτιρίων.»

«ιθ. Η εγκατάσταση ικριωμάτων, όπου αυτή απαιτείται για την εκτέλεση των εργασιών που αναφέρονται στις περιπτώσεις ιζ και ιη ανωτέρω, εφ’ όσον υποβληθούν πέραν των απαιτουμένων δικαιολογητικών της παραγράφου 2, σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥκαι ΦΑΥ), καθώς και δήλωση ανάθεσης και ανάληψης της μελέτης και της επίβλεψης εγκατάστασης των ικριωμάτων και του έργου μέχρι την αποπεράτωσή του από

μηχανικό που πληροί τις κατά νόμο προϋποθέσεις.»

2. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ.5219/3−2−04 απόφασης, προστίθενται νέα παράγραφος 4 ως εξής:«4. Για την εκτέλεση εικαστικών παρεμβάσεων της περίπτωσης ιη της παρ. 3 που εντάσσονται σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ και εγκρίνονται με απόφαση

του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη του ΚΣΧΟΠ, η έγκριση των εργασιών χορηγείται από τη Δ/νση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών του ΥΠΕΚΑ. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η έγκριση της αρμόδιας ΕΠΑΕ. Προϋπόθεση για την εκτέλεση των εικαστικών παρεμβάσεων είναι η συναίνεση των ιδιοκτητών του κτιρίου».

Άρθρο 2

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της.

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

 

 

 

μπορεί να μνημονεύεται σε κάποια από τις παραγράφους, πάντως εγώ δεν κατάλαβα ότι μπορείς να καταθέσεις με έγκριση μικρής κλ/κας. μπορει να κάνω λαθος

Share this post


Link to post
Share on other sites

Φίλε μου με το Αρθ. 1 παρ. 3 της υπ’ αριθμ.5219/3−2−04 απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων αφορά την έγκριση μικρής κλ/κας στην πισώ σελίδα της οποίας αριθμεί τις εργασίες από το α εως το ιστ και συμπληρωνεται με νέα εδάφια ιζ, ιη και ιθ.

Το ιη περί ικαστικών παρεμβάσεων σε τυφλές όψεις (άρα χωρίς μπαλκονια και άρα απαραίτητα σκαλωσία) μπορεί να βρεί εφαρμογή σε πολλες περιπτώσεις χρωματισμών (και ετσι δικαιώνεται πανηγυρικα ο φιλος μπογιατζης που αναφερεται εως καλλιτεχνης μεγάλων επιφάνειων :smile: ).

Πάντως έχω βγάλει άδεια μικρής κλ/κας στην πολεοδομία Αγ. Παρασκέυης(τον Ιούνιο και σίγουρα ήμουν ο πρώτος) και δεν είχα κανένα πρόβλημα.

Edited by pfso
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

ευτυχώς είπα ότι μπορεί να κάνω λάθος

Ερ. Πού βρίσκουμε το συμπλήρωμα? εψαχα στο yahoo αλλά τπτ

Share this post


Link to post
Share on other sites

επίσης να αναφέρω ότι άλλο ΦΕΚ απαλάσει τους ιδιοκτήτες από εγκριση εργασιών μικρής κλίμακας αν εχουν ενταχθει στο πρόγραμμα εξ οικονομηση κατ οικον.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.