Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
lemonita

Αρχιτεκτονικές προεξοχές μετράνε στο Δ;

Recommended Posts

Εννοώ ότι και η θερμομόνωση όντως δεν μετράει όπως και οι επενδύσεις κ.λπ., όμως το κτίριο τοποθετείται εσώτερα της οικοδομικής γραμμής και κατ' επέκταση και της πρασιάς όταν υπάρχει. Άρα αναρωτιέμαι, εάν αυτά τα στοιχεία δεν μπαίνουν στην πρασιά, πως να μπαίνουν οι αρχιτεκτονικές προεξοχές? Πες ότι έχεις επένδυση πάνω σε προεξοχή. Είμαστε σίγουροι ότι στο άρθρο 17 καλύπτει σε όλα το Δ της πρασιάς ή απλά μας αναφέρει ότι και η πρασιά είναι υποχρεωτικός ακάλυπτος? Κι εγώ σκεφτόμουν όπως εσείς αλλά έκανα μία σκέψη σχετικά με το άρθρο 11 παρ 6κ και ότι τα υλικά επένδυσης  δεν μπορούν να προεξέχουν από την ΟΓ και με έβαλε σε σκέψεις...

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 λεπτά πριν, OLINAPAL said:

το άρθρο 11 παρ 6κ και ότι τα υλικά επένδυσης  δεν μπορούν να προεξέχουν από την ΟΓ και με έβαλε σε σκέψεις...

Έγώ πάλι απο την παρ 6κ καταλαβαίνω ότι μπορούν να προεξέχουν από την ΟΓ..

6. Στο σ.δ. δεν προσμετρώνται :
κ. Σε υφιστάμενα κτίρια η επιφάνεια που προκύπτει από την προσθήκη εξωτερικής θερμομ............, έστω και αν δεν τηρούνται οι πλάγιες αποστάσεις Δ ή η οικοδομική γραμμή σε περίπτωση ύπαρξης προκηπίου, ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για όλ’ αυτά που λες, OLINAPAL, δεν υπάρχει ζήτημα παραβίασης του κανονισμού.

Πράγματι η διατύπωση είναι επιεικώς μέτρια, αλλά αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά.

Συμφωνώ με τον Chr1st0s.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 ώρα πριν, Chr1st0s said:

Έγώ πάλι απο την παρ 6κ καταλαβαίνω ότι μπορούν να προεξέχουν από την ΟΓ..

6. Στο σ.δ. δεν προσμετρώνται :
κ. Σε υφιστάμενα κτίρια η επιφάνεια που προκύπτει από την προσθήκη εξωτερικής θερμομ............, έστω και αν δεν τηρούνται οι πλάγιες αποστάσεις Δ ή η οικοδομική γραμμή σε περίπτωση ύπαρξης προκηπίου, ...

Ε ακριβώς αυτό με μπερδεύει. Γιατί είναι σαν να κάνει χάρη στα υφιστάμενα, ενώ για τα νέα είναι πιο αυστηρή η νομοθεσία, όπως αναγράφεται και στο έγγραφο από 10/5/2017 Αρ. Πρωτ.: 1112

"Επίσης στην παρ. 6κ του άρθρου 11 και την παρ. 4γ του άρθρου 12 του ΝΟΚ ορίζεται ότι δεν
προσμετράται στο συντελεστή δόμησης και κάλυψης του οικοπέδου «σε υφιστάμενα κτίρια η
επιφάνεια που προκύπτει από την προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης, καθώς και η επιφάνεια του
πάχους παθητικών ηλιακών και φωτοβολταϊκών συστημάτων, για διάσταση μέχρι 15 εκ., έστω και αν
δεν τηρούνται οι πλάγιες αποστάσεις Δ ή η οικοδομική γραμμή σε περίπτωση ύπαρξης προκηπίου,
ακόμη και στην περίπτωση που υπάρχει στο ακίνητο υπόλοιπο πολεοδομικών μεγεθών. Όταν η
οικοδομική γραμμή ταυτίζεται με τη ρυμοτομική, τα παραπάνω κατασκευάζονται σε ύψος τουλάχιστον
3.00 μ. από την οριστική στάθμη του πεζοδρομίου ή την οριστική στάθμη του παραχωρημένου χώρου.»
Όλες οι ανωτέρω διατάξεις φανερώνουν τη βούληση του νομοθέτη για ευνοϊκότερη
αντιμετώπιση των εργασιών σε υφιστάμενα κτίρια, που συνεισφέρουν στην ενεργειακή αναβάθμισή
τους, όπως π.χ. προσθήκη εξωτερικής θερμομόνωσης, παθητικών ή ενεργητικών ηλιακών συστήματων,
καθώς και κατασκευής διπλού ενεργειακού κελύφους."

2017.05.10 Τοποθέτηση ενεργειακού κελύφους σε υπάρχον κτίριο.pdf

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το Αρθ 11 παρ 6 κ αναφέρεται στα υφιστάμενα. 

Τα παρακάτω αναφέρονται σε νέα κτίρια και αν γίνεται σαφές οτι επιτρέπεπονται να κατασκευαστούν με περιορισμούς εντός Δ, δεν γίνεται αναφορά στον ακάλυπτο.
Προφανώς η απόσταση Δ δεν είναι το ίδιο με τον ακάλυπτο. 

Άρθρο 16   Β. Τα παραπάνω στοιχεία έχουν μέγιστο πλάτος ίσο με 1/4 Δ ή 1/4 δ, η απόστασή τους από τα όρια του οικοπέδου
δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1,00 μ. και στην περίπτωση που εξέχουν της ρυμοτομικής γραμμής πρέπει να
κατασκευάζονται σε ύψος τουλάχιστον 3 μ.

Άρθρο 17 παρ 4. Μέσα στις ελάχιστες αποστάσεις Δ του υποχρεωτικού ακάλυπτου χώρου επιτρέπονται στεγασμένοι
ανελκυστήρες οχημάτων, σκίαστρα, προστεγάσματα, αρχιτεκτονικές προεξοχές και αρχιτεκτονικά στοιχεία,
σύμφωνα με το άρθρο 16

Το αν απαγορεύονται μέσα στον ακάλυπτο το έχεις βρει ρητά σε κάποια διάταξη; 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το λέει η Λεμπέση, όμως δεν καταλαβαίνω ακριβώς το σκεπτικό της.

"Επισήμανση: Οι διαστάσεις του κτιρίου καθορίζονται από τον φέροντα οργανισμό
του και τους εξωτερικούς τοίχους πλήρωσής του, ενώ δεν περιλαμβάνονται:
– τα υλικά επένδυσης του κτιρίου (σοβάδες, διακοσμητική λιθοδομή, μεταλλικές και
ξύλινες επενδύσεις, μαρμαρόπλακες κ.λπ.), καθώς και
– η άνω των 6 εκ. επιφάνεια εξωτερικής θερμομόνωσης στο σύνολό της,
όπως εμφανίζονται στις επιμέρους μελέτες – βλ. Απόφ.63234/12 άρθ.2 παρ.42.
Στο Διάγραμμα δόμησης αρκεί να υπολογίζεται το περίγραμμα του κτιρίου, όπως καθορίζεται από
τον φέροντα οργανισμό του και τους εξωτερικούς τοίχους πλήρωσης, προσαυξημένος κατά το πάχος
της θερμομόνωσης, μέχρι 6 εκ.
- Επισημαίνεται όμως ότι: Τα υλικά επένδυσης και η άνω των 6 εκ. θερμομόνωση δεν μπορούν να
προεξέχουν από την ΟΓ, επομένως το περίγραμμα των κτιρίων πρέπει να τοποθετείται εσώτερα.
Απόφ.63234/19.12.2012 άρθ.11 παρ.6ιθ
: Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται σε νέα κτίρια στα οποία το
πάχος της θερμομόνωσης το οποίο προκύπτει από τις ισχύουσες διατάξεις και υπερβαίνει τα έξι
εκατοστά δεν προσμετράται στο συντελεστή δόμησης."

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 ώρες πριν, OLINAPAL said:

Το λέει η Λεμπέση, όμως δεν καταλαβαίνω ακριβώς το σκεπτικό της.
- Επισημαίνεται όμως ότι: Τα υλικά επένδυσης και η άνω των 6 εκ. θερμομόνωση δεν μπορούν να
προεξέχουν από την ΟΓ, επομένως το περίγραμμα των κτιρίων πρέπει να τοποθετείται εσώτερα.

Απόφ.63234/19.12.2012 άρθ.11 παρ.6ιθ: Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται σε νέα κτίρια στα οποία το
πάχος της θερμομόνωσης το οποίο προκύπτει από τις ισχύουσες διατάξεις και υπερβαίνει τα έξι
εκατοστά δεν προσμετράται στο συντελεστή δόμησης."

Η Απόφαση που παραθέτει η Λεμπέση είναι από το τεύχος ΤΟ που έδινε οδηγίες για τον ΝΟΚ πριν τις τροποποιήσεις του 14'. Με τον 4258 είναι ξεκάθαρο οτι η θερμομόνωση >6εκ δεν μετράει πλέον στο σύνολό της (το κίνητρο που έδιναν πριν την τροποποίηση για επιλογή θερμ. >6εκ ήταν αστείο)

ΝΟΜΟΣ 4258/2014
ΚΕΦ Γ'
ΑΡΘΡΟ 20
Παρ19. Η περίπτωση ιθ΄ της παρ. 6 του άρθρου 11 του Ν. 4067/2012 (Α΄ 79) αντικαθίσταται ως εξής:
«ιθ. Η επιφάνεια θερμομόνωσης στο σύνολό της εφόσον έχει πάχος άνω των 6 εκατοστών στις κατασκευές νέων κτιρίων.»

 

Edited by Pavlos33

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το κείμενο που έχω είναι ενημερωμένο με τον 4258, παρόλα αυτά, λέει αυτά που λέει...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κατα τη γνώμη μου εφόσον μια διάταξη διατυπωνόταν έτσι:
ιθ. Η επιφάνεια θερμομόνωσης πάχους άνω των 6 εκατοστών στις κατασκευές νέων κτιρίων.
και τροποποιείται για να προσθέσουν "το σύνολο" και το δημοσιεύουν έτσι: "Η επιφάνεια θερμομόνωσης στο σύνολό της εφόσον..." , πίστευα ότι αναφέρεται στο σύνολο του πάχους της και οτι δεν ισχύει πλεόν η οδηγία του ΤΤΟ .  
Διαβάζοντας μόλις αυτή τη συζήτηση εδώ, συνειδητοποιώ ότι παιζει να κάνω λάθος


Σημείωση:  ο kan62 έχει αφαιρέσει την παρ. 6ιθ του ΤΤΟ  από το ΝΟΚ_v11 
 

 

On 25/10/2019 at 7:08 ΜΜ, OLINAPAL said:

Τα υλικά επένδυσης και η άνω των 6 εκ. θερμομόνωση δεν μπορούν να
προεξέχουν από την ΟΓ

Αν ισχύει πάντως αυτό που γράφει η Λεμπέση και από τον ορισμό της πρασιάς, όντως δεν επιτρέπεται η επέκταση της θεμομόνωσης εντός της πρασιάς. 
Προκήπιο (ή πρασιά) είναι το τμήμα του οικοδομικού τετραγώνου, που βρίσκεται μεταξύ της ρυμοτομικής και οικοδομικής γραμμής, όπως αυτές ορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο.

Και μάλλον ισχύει αυτό που λέει, αλλιώς ο ΝΟΚ δε θα μιλούσε στο Αρ11 Παρ6.κ   συγκεκριμένα για την επέκταση εντός πρασιάς μόνο σε Υφιστάμενα κτίρια όπως σωστά παρατήρησες . Άρα δικαιολογημένα σε προβληματίζει το αν επιτρέπονται να εισέχουν οι αρχ. προεξοχές στη πρασιά. Και από αυτά που διαβάζω η γνώμη μου είναι οτι δεν επιτρέπεται.


 

On 25/10/2019 at 7:08 ΜΜ, OLINAPAL said:

Στο Διάγραμμα δόμησης αρκεί να υπολογίζεται το περίγραμμα του κτιρίου, όπως καθορίζεται από
τον φέροντα οργανισμό του και τους εξωτερικούς τοίχους πλήρωσης, προσαυξημένος κατά το πάχος
της θερμομόνωσης, μέχρι 6 εκ.

Εδώ δεν είμαι σίγουρος αν κάνει λάθος η Λεμπέση. Σε μια αίτηση που έχω καταθέσει τώρα και δεν έχει γίνει ακόμα ο έλεγχος, έχω μόνωση 7εκ και δεν την έχω συμπεριλάβε καθόλου στο περίγραμμα του κτιρίο  (χωρίς όμως να είμαι και σίγουρος ότι έχω ερμηνεύσει σωστά τον ΝΟΚ και τη τροποποίηση του που περιέγραψα νωρίτερα). 

Edited by Chr1st0s

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ειλικρινά δεν βγάζω άκρη...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.