Jump to content

Δελτίο Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.) - Σχέδιο ΤΟΤΕΕ


Engineer
 Share

Recommended Posts

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 4014/2011 για τις αυθαίρετες κατασκευές και τις αυθαίρετες χρήσεις απαιτείται η συμπλήρωση δελτίου δομικής τρωτότητας. Στην περίπτωση των αυθαίρετων κατασκευών η συμπλήρωση του Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α. αποτελεί τυπικό στοιχείο καταγραφής και πληροφορίας προς μελλοντική επεξεργασία. Με σκοπό την ενιαία αντιμετώπιση των περιπτώσεων δηλώσεων αυθαιρέτων σε ότι αφορά την συμπλήρωση του Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α. και την μελλοντική επεξεργασία τους εκδίδεται, με απόφαση του ΤΕΕ, η Τεχνική Οδηγία που ακολουθεί.

 

Η σύνταξη και η υποβολή του Δελτίου Δομικής Τρωτότητας δεν σχετίζονται με οποιοδήποτε επιστημονικό αποτέλεσμα μελέτης ή έρευνας για την στατική επάρκεια των κτιρίων η οποία δύναται να καταγραφεί μόνο μετά από την εκπόνηση ειδικών μελετών των φερόντων οργανισμών.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, το Τ.Ε.Ε , στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του προωθεί και επισημαίνει την αναγκαιότητα θέσπισης ειδικών ελέγχων ταυτότητας των κτιρίων και στατικής επάρκειας αναλόγως της κατηγορίας και του είδους του έργου. Εν όψει των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι δια της διαδικασίας συμπλήρωσης και υποβολής του δελτίου δομικής τρωτότητας κατά τις διατάξεις του Ν.4014/2011 δεν δημιουργούνται ειδικότερα καθήκοντα επιμέλειας και εφαρμογής σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης για τους υπογράφοντες Μηχανικούς, πέραν της ορθής καταγραφής, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

 

Η κατάταξη του είδους των απαιτούμενων Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α. γίνεται σε 3 κατηγορίες όπως αναπτύσσονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.

 

Στα συνημμένα αρχεία υπάρχουν η απόφαση της ΔΕ του ΤΕΕ και ξεχωριστά αρχεία για κάθε Δελτίο ανά κατηγορία. Τέλος παρατίθενται οδηγίες συμπλήρωσης οι οποίες αντιστοιχούν στο Δελτίο Τρωτότητας της τρίτης κατηγορίας, η οποία είναι η ευρύτερη όλων, και επομένως περιλαμβάνονται και οι πληροφορίες για τις πρώτες 2 κατηγορίες.

 

Δείτε τα σχετικά αρχεία:

 

Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ) Δελτίου Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου.pdf

Δελτίο Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου Κατηγορίας 1.pdf

Δελτίο Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου Κατηγορίας 2.pdf

Δελτίο Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου Κατηγορίας 3.pdf

ΟΔΗΓΙΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Δελτίου Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.).pdf

  • Upvote 2
  • Downvote 1
Link to comment
Share on other sites

Προσοχή στο Σχέδιο ΤΟΤΕΕ (1ο αρχείο) γράφει ότι το ΔΔΤ κατηγορίας 1 το συμπληρώνουμε ανεξάρτητα του αν το κτίριο είναι συνάθροισης κοινού ή όχι (σελίδα2, άρθρο 3 παρ.α).

 

Ένα αυθαίρετο πατάρι μεταλλικής κατασκευής σε ένα κατάστημα, το οποίο στηρίζεται σε κολώνες που πατάνε στο έδαφος επομένως υπάγεται στην Κατηγορία 1 ΔΔΤ . Σωστά ? Χρειάζεται στατικός έλεγχος υπάρχοντος σε μία τέτοια περίπτωση ?

Edited by nik
Link to comment
Share on other sites

Λογικά βάση του "Κατασκευές στατικώς ανεξάρτητες εντός του νομίμου κελύφους του κτιρίου, των οποίων τα

στατικά τους φορτία (μόνιμα και κινητά) μεταβιβάζονται μέσω κατακόρυφων στοιχείων

(υποστυλωμάτων) απ΄ ευθείας στη θεμελίωση."

Δεν απαιτείται έλεγχος υπάρχοντος.

Link to comment
Share on other sites

Σε κτίριο καταστημάτων έχω δυο καταστήματα με κοινό τον ενδιάμεσο τοίχο, αυτοτελείς ιδιοκτησίες του ιδίου ιδιοκτήτη, 50 τετραγωνικά έκαστο.

Στα εγκεκριμένα σχέδια φαίνονται να είναι το ένα 40 και το άλλο 60 τετραγωνικά (στην ουσία ο ενδιάμεσος τοίχος μετακινήθηκε λίγο.

Ο ιδιοκτήτης προχωρά σε δήλωση 4014 για να αλλάξει τους τίτλους (η συμβολαιογράφος χρειάζεται τη βεβαίωση) και κατεπέκταση το Ε9 στην εφορία, ωστε να τα επικαιροποιήσει.

Αν κατάλαβα καλά, δε συμπληρώνω ΔΕΔΟΤΑ γιατί δεν έχω προσθήκη τετραγωνικών, αλλά κάνω μελέτη στατικής επάρκειας λόγω του ότι είναι καταστήματα;;Λίγο περίεργο δεν είναι αυτό;

Edited by msol
Link to comment
Share on other sites

Αν έχω καταλάβει σωστά, ακόμα έχουμε "Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε." και άρα δεν μπορούμε να κλείσουμε φακέλους υποβάλοντας τα συγκεκριμένα Δελτία Δομικής Τρωτότητας.

Κάνω λάθος ?

Link to comment
Share on other sites

Και εγώ βιάστηκα να το εκτυπώσω και μετά πρόσεξα τον τίτλο:

"Πρόταση ΤΕΕ Προς ΥΠΕΚΑ για την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας ή Εγκυκλίου

Σχέδιο Τεχνικής Οδηγίας Τ.Ε.Ε (ΤΟΤΕΕ)"

Οπότε για μένα τίποτυ αδεν είναι σίγουρο ακόμα!

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.