Jump to content

Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές


gvarth
 Share

Recommended Posts

Οι Προσωρινές Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Ε.ΤΕ.Π.) γίνονται Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.)

 

Το έργο της σύνταξης των 451 ΠΕΤΕΠ υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Action Plan» του ΥΠΕΧΩΔΕ για τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Παραγωγής των Δημοσίων Έργων (2003-2006), υπό την εποπτεία της 2ης Ομάδας Διοίκησης Έργου (2η ΟΔΕ) και την συμβολή του Ινστιτούτου Οικονομίας Κατασκευών www.iok.gr .

 

Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα του αντικειμένου των συνήθων τεχνικών έργων (οδοποιία, λιμενικά, υδραυλικά, σιδηροδρομικά έργα κλπ.) και ως εκ τούτου αποτελούν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για τον τεχνικό κόσμο.

 

Συντάχθηκαν και επεξεργάστηκαν από επιτροπές μηχανικών του πανεπιστημιακού χώρου, του δημοσίου τομέα, μελετητές, κατασκευαστές και ελεύθερους επαγγελματίες.

 

Το έτος 2007 δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Δ.Ε. για δημόσια διαβούλευση.

 

Μετέπειτα (2009) το Υπουργείο ανέθεσε τον ΕΛΟΤ να μεταφέρει τα κείμενα στην Ελληνική Τυποποίηση, έργο που απαιτούσε μεταξύ άλλων

 

- έλεγχο και επικαιροποίηση των αναφορών σε Πρότυπα που υπήρχαν σε αυτά,

- ομογενοποίηση της ορολογίας, και τέλος

- έκδοση τους ως Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ).

 

Η χρήση τους γίνεται υποχρεωτική σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα μετά την έγκριση 440 ΕΤΕΠ και δημοσίευση πλήρους του τυποποιητικού κειμένου τους (7024 σελίδες), στο ΦΕΚ B' 2221/30.07.2012 (αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/273 Απόφαση).

http://www.et.gr/

 

Όσα από τα εθνικά κανονιστικά κείμενα αντίκεινται στις εγκρινόμενες Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ), παύουν να ισχύουν από την ημερομηνία εφαρμογής των ΕΤΕΠ. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει μετά την παρέλευση δύο μηνών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πηγή : http://portal.tee.gr/

  • Upvote 5
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Καλό διάβασμα!!!

 

Ουσιαστικά πλέον βγαίνουν εκτός οι μικρομεσαίοι μελετητές. Δεν υπάρχει καμία απολύτως περίπτωση να μπορέσει τεχνικό γραφείο με 3-4 μηχανικούς να προλάβει να διαβάσει το ΦΕΚ και να κάνει μελέτη, μέχρι να το διαβάσουν θα έχει αλλάξει η νομοθεσία.

 

Οι μεγάλες εταιρείες έχουν το πλεονέκτημα καθώς ο κάθε μηχανικός - υπάλληλος θα διαβάζει μόνο ένα τμήμα του ΦΕΚ.

 

Το καλό είναι πως όσοι ασχολούμαστε με ιδιωτικά έργα πλέον μπορούμε δωρεάν να διαβάσουμε τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές. Αν θυμάμαι καλά μέχρι τώρα ο ΕΛΟΤ χρέωνε τα τεύχη.

Link to comment
Share on other sites

Εντάξει δεν είναι τόσο τραγικά!

ΟΙ περισσότερες σελίδες είναι γενικόλογες επαναλήψεις. Η ουσία είναι σε λίγες σελίδες, αρκετά πράγματα δεν είναι νέα και αφορούν κυρίως κατασκευαστικές διαδικασίες, όχι προδιαγραφές μελετών...

Link to comment
Share on other sites

Ειναι επαναλήψεις, αλλά επειδή δεν ξέρω από πριν τι "λεπτομέρεια" μπορεί να έχουν προσθέσει στις γνώσεις που ήδη έχω, πρέπει να τα διαβάσω όλα!!

 

Ευτυχώς που μπορώ να τα διαβάσω στον υπολογιστή και θα γλιτώσω τα 14+ πακέτα χαρτί Α4 που χρειάζονται για να τυπωθεί.

 

 

Υ.Γ. Αξίζουν πάντως συγχαρητήρια στις ομάδες που έγραψαν τους κανονισμούς και στους υπεύθυνους που επιτέλους ορίσανε αντικειμενικές προδιαγραφές για σωστή δουλειά. Ελπίζω να αρχίσει να ξεσκαρτάρει η πιάτσα από τους αεριτζήδες.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

0512 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

© ΕΛΟΤ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00

5

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος

Στην τιμή του υλικού περιλαμβάνονται .........

 

 

- Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων ανάρτησης, που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά).

 

 

Οι Επιβλέποντες Πολιτικοί Μηχανικοί Δημοσίων Έργων παρακαλώ επιτέλους να σταματήσουν να πληρώνουν καβίλιες αναβολείς και άλλα ειδικά τεμάχια ανάρτησης, όπως πολύ ξεκάθαρα το ανέφερε και το σχετικό άρθρο των τιμολογίων του Σουφλιά αλλά δυστυχώς κανένας Προιστάμενος Διευθύνουσας Υπηρεσίας των Έργων στην Ελλάδα δεν έθετε το θέμα της μή πληρωμής.Υπάρχει και σχετικό Thread πριν από 4 χρόνια που σήκωσα στο Michanikos. Το σχετικό άρθρο του ΦΕΚ καταγράφεται όπως στην τρίτη έκδοση της σχετικής ΠΕΤΕΠ και οφείλεται στον εξαίρετο συνάδελφο κ.Βουδικλάρη Θεόδωρο κατά τη υπηρεσία του στο ΙΟΚ.

 

Μη ξεχνάτε ποτέ Συνάδελφοι Η Δημοπρασία δεν περιέχει ποτέ μειοδοσία στην ποιότητα

Edited by Mikael
Link to comment
Share on other sites

Δεν είναι καθόλου τραγικά τα πράγματα. Κανένας δεν πρέπει να διαβάσει όλες τις προδιαγραφές. Εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ τις ΠΕΤΕΠ εδώ και πολλά χρόνια σε μελέτες και έργα δημόσια και ιδιωτικά. Είναι μια πολύ καλή πηγή γνώσεων πο δύσκολα μπορεί να βρει κανείς αλλού και μάλιστα δωρεάν. Είναι άξιο απορίας πως τέτοια γνώση "ξέφυγε" σε ΦΕΚ και δεν πήγε μέσω ΕΛΟΤ έτσι ώστε να είναι με πληρωμή.

 

Αυτό που έχω καταλάβει στην Ελλάδα είναι ότι για να είσαι καλός στη δουλειά σου πρέπει να έχεις τις κατάλληλες προσβάσεις σε πηγές πληροφόρησης (χαρτογραφικό υλικό από τοπογραφική υπηρεσία, σχέδια οικισμών και πόλεων από Πολεοδομία, τριγωνομετρικά σημεία από ΓΥΣ, γνωστοί σε επιτροπές να βλέπεις πως τα γράφουν οι άλλοι σε διαγωνισμούς, κλπ). Εϊναι επομένως πολύ σημαντικό που τέτοια γνώση διατέθηκε δωρεάν.

 

Στο σημείο αυτή αξίζει να αναφερθεί η προσφορά ανθρώπων που με μεράκι και πάθος δούλεψαν έτσι ώστε τα κείμενα να είναι κατά το δυνατόν πλήρη και άρτια. Επίσης αξίζει να αναφερθεί και η προσφορά του φόρουμ http://www.e-archimedes.gr/ που συνέχισε την προσπάθεια για ολοκλήρωση των προδιαγραφών παρόλο τη διακοπή της χρηματοδότητης του ΙΟΚ από το κράτος.

Link to comment
Share on other sites

Σελ 30709

Μέγιστη απόκλιση επιφάνειας χωματουργικών 20mm ~ 30mm ανάλογα με την περίπτωση.

 

Είναι εφικτή τόση ακρίβεια; Από την στιγμή που θα αρχίσει η διαμόρφωση της στάθμης του εδάφους μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία σε όλο το έργο θα έχει πατηθεί χιλλιάδες φορές το έδαφος από φορτηγά και άλλα βαριά οχήματα. Δεν θα "καθίσει" μερικούς πόντους το έδαφος;

Link to comment
Share on other sites

Φυσικά και δεν είναι εφικτό!!

 

Το πρόβλημα είναι ότι θα το επιβλέψουν άνθρωποι σαν το χρήστη Micael στον οποίον ενώ του τα έχουμε πει πολλοί, πολλές φορές, αυτός ... είναι στον κόσμο του.

Link to comment
Share on other sites

μερικές παρατηρήσεις μετά από μια πρώτη ματιά :

 

α) είναι πολύ θετικό που μπαίνουν με νόμο του κράτους κανόνες ορθής κατασκευαστικής κυρίως πρακτικής.

β) σε μία ανεπτυγμένη χώρα θα περίμενα το επόμενο βήμα να είναι η διενέργεια εκτεταμένων fast track σεμιναρίων στους μηχανικούς του δημοσίου που εργάζονται ως επιβλέποντες κλπ πάνω στην εφαρμογή των προδιαγραφών

γ) αν εξασφααλιστεί με κάποιο μαγικό τρόπο η εφαρμογή θα περίμενα μετά την σφαγή των δύο τελευταίων ετών στις εκπτώσεις το μειοδοτικό σύστημα να εξορθολογιστεί και να υπάρξει σαφής μείωση των προσφερόμενων εκτπώσεων

 

ΥΓ μην κολλάτε στους πόντους, όταν στις αποτυπώσεις του φυσικού έχουμε υπερ του εργολάβου ταρζανιές +- 1-1.5 μετρο...αν η επίβλεψη δεν μασουλαγε 1% επί των πιστοποιήσεων και εκανε την δουλειά της δεν θα χανανε ουτε πόντο..

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.