Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
ΚΑΝΑ

Συμβούλια Πολ/κών Θεμάτων και Αμφ/εων και ένσταση κατά αυθαιρέτου-Διαδικασίες

Recommended Posts

Συμβούλια Πολ/κών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και ένσταση κατά αυθαιρέτου-Διαδικασίες

 

Σύμφωνα με τον 4030/11 καταργούνται πλέον οι Επιτροπές κρίσεως Αυθαιρέτων και ισχύουν τα παρακάτω

 

Έκανε κανένας συνάδελφος προσφυγή, ώστε να με πληροφορήσει πως πληρώνεται το παράβολο των 50 ευρώ; (που αν δεν το πληρώσω η προσφυγή είναι απαράδεκτη)

Ν4030/11

Άρθρο 30

Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) Συγκρότηση

Με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκροτούνται «Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων» (ΣΥΠΟΘΑ) στην έδρα κάθε περιφερειακής ενότητας.

Στις νησιωτικές περιοχές μπορούν να συγκροτούνται «Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων» με αρμοδιότητα σε περισσότερες περιφερειακές ενότητες.

Άρθρο 31

Αρμοδιότητες

Τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) έχουν τις εξής αρμοδιότητες:

α. Εξετάζουν τις προσφυγές κατά των πορισμάτων των ελεγκτών δόμησης.

β. Εξετάζουν τις προσφυγές κατά των πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων των Υ.ΔΟΜ., που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος και της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων.

γ. Ασκούν τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 75724/1151/1983 ΦΕΚ 767Β/30-12-83 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ Β΄ 767).

Θέματα μείζονος σημασίας μπορεί να παραπέμπονται στο Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων του άρθρου 36.

Άρθρο 32

Σύνθεση

Το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) είναι πενταμελές και αποτελείται από:

α. Πρόεδρο, τον πάρεδρο του γραφείου του ΝΣΚ στην έδρα της περιφερειακής ενότητας του Συμβουλίου, με τον αναπληρωτή του και, αν δεν υπάρχει πάρεδρος, από δικαστικό αντιπρόσωπο. Αν δεν υπάρχει γραφείο του ΝΣΚ στην έδρα του Συμβουλίου τα παραπάνω μέλη ορίζονται από το γραφείο του ΝΣΚ της πλησιέστερης περιφερειακής ενότητας ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του.

β. Αντιπρόεδρο, μηχανικό προϊστάμενο της αρμόδιας Διεύθυνσης για θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας της οικείας αποκεντρωμένης Διοίκησης ή αν δεν υπάρχει, της οικείας Διεύθυνσης της Περιφέρειας ή, αν δεν υπάρχει, προϊστάμενο τμήματος της Περιφέρειας, με τον αναπληρωτή του.

γ. Μηχανικό, υπάλληλο με βαθμό Α΄, της αρμόδιας Διεύθυνσης για θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας της οικείας αποκεντρωμένης Διοίκησης ή, αν δεν υπάρχει, υπάλληλο της οικείας Διεύθυνσης της Περιφέρειας ή, αν δεν υπάρχει, υπάλληλο τμήματος της Περιφέρειας, με

τον αναπληρωτή του.

δ. Μηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, με εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, με τον αναπληρωτή του. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ επιλέγονται από καταλόγους που υποβάλλει το ΤΕΕ μετά από ηλεκτρονική κλήρωση.

ε. Μηχανικό, εκπρόσωπο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, με εμπειρία σε θέματα χωροταξίας και πολεοδομίας, με τον αναπληρωτή του.

Γραμματέας του Συμβουλίου και αναπληρωτής ορίζεται υπάλληλος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή, αν δεν υπάρχει, υπάλληλος της Περιφέρειας.

Άρθρο 33

Άσκηση προσφυγών

1. Κατά των πορισμάτων των ελεγκτών δόμησης και των πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων των Υ.ΔΟΜ., που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος και της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής για λόγους νομιμότητας (συνάδελφοι μήπως μόνο για αυτούς τους λόγους γίνεται η προσφυγή για τα αυθαίρετα;;) στο αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της περιφερειακής ενότητας.

2. Η προσφυγή ασκείται μέσα σε τριάντα ημέρες με κατάθεση στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας Δόμησης που κοινοποίησε την πράξη. Για το παραδεκτό της προσφυγής απαιτείται η καταβολή παράβολου ύψους πενήντα (50) ευρώ. Αν η προσφυγή γίνει δεκτή, το παράβολο επιστρέφεται. Τα ποσά των παραβόλων αποτελούν έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 34

Διαδικασία εξέτασης προσφυγών Επιβολή προστίμων

1. Η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης διαβιβάζει στο αρμόδιο για την έκδοση απόφασης Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, το φάκελο της υπόθεσης.

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου καλείται να παραστεί ο προσφεύγων με την πρόσκληση, που του επιδίδεται τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Η απόφαση λαμβάνεται αφού αποχωρήσει ο προσφεύγων. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από την άσκησή της.

2. Τα πρόστιμα, τα οποία επιβάλλονται σε περίπτωση αυθαίρετων κατασκευών και για τα οποία είτε δεν έχει ασκηθεί διοικητική προσφυγή είτε έχει ασκηθεί και έχει απορριφθεί, αποστέλλονται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Υ.ΔΟΜ. στην αρμόδια ΔΟΥ για βεβαίωση και είσπραξη.

Αντίγραφο των παραπάνω πράξεων αποστέλλεται από τους αρμόδιους υπαλλήλους της Υ.ΔΟΜ., που τις εξέδωσε, στον Πρόεδρο του αρμόδιου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

Υπάλληλος που παραβιάζει τις υποχρεώσεις των παραπάνω διατάξεων τιμωρείται με παρακράτηση αποδοχών δεκαπέντε ημερών μέχρι τριών μηνών. Η πειθαρχική δίωξη ασκείται μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών.

Με την ίδια ποινή τιμωρείται ο πειθαρχικός προϊστάμενος που παραλείπει να ασκήσει την πειθαρχική δίωξη κατά του ευθυνόμενου υπαλλήλου κατά τα προηγούμενα εδάφια.

Edited by ΚΑΝΑ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μάλλον λάθος κάνει η Πολ/μία μου και αυτό το συμπεραίνω

αφ' ενός από το παραπάνω "και της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής για λόγους νομιμότητας" και

αφ' ετέρου επειδή πουθενά στον 4030 δεν αναφέρεται η κατάργηση των επιτροπών κρίσεως αυθαιρέτων

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σε άλλη πολεοδομία ειπώθηκε ότι δεν ξέρουν αν υφίστανται πλέον οι επιτροπές αυθαιρέτων και θα συνέτασσαν έγγραφο προς το ΥΠΕΚΑ να τους πουν μετά από όλα αυτά τι επιτέλους ισχύει .....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Προσωπικά πιστεύω ότι δεν καταργήθηκαν οι Επιτροπές Κρίσεων Αυθαιρέτων

που ορίζονται με Π.Δ 267/98

Κατά την Λεμπέση (εγκύκλιος 7) από το παραπάνω Π.Δ καταργούνται μόνο τα άρθρα 2 (Εκτίμηση αξίας αυθαιρέτου κτίσματος, κατασκευής ή εγκαταστάσεως.) και το άρθρο 3 (Κατηγορίες κτισμάτων για την επιβολή προστίμων και ύψη των προστίμων )

 

Δεν καταργείται επίσης ο Ν 1337

οπότε συνεχίζουν κανονικά το έργο τους οι επιτροπές κρίσεων

και επομένως με τα άρθρα 30-34 του Ν 4030/11 και ειδικότερα με αυτό

Άρθρο 33

Άσκηση προσφυγών

1. Κατά των πορισμάτων των ελεγκτών δόμησης και των πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων των Υ.ΔΟΜ., που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του παρόντος και της νομοθεσίας περί αυθαιρέτων, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής για λόγους νομιμότητας στο αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων της περιφερειακής ενότητας.

 

Επιτρέπονται προσφυγές πολιτών κατά αποφάσεων και αυτών των επιτροπών (κρίσεων Αυθαιρέτων) μόνο για λόγους νομιμότητας όμως

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η εγκύκλιος 7/12, στο Γ2 ρητά αναφέρει ότι καταργούνται οι επιτροπές μετά τη συγκρότηση του ΣΥΠΟΘΑ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ευχαριστώ φίλε armenopoule

το κακό είναι ότι η επιτροπή ΣΥΠΟΘΑ στον Ν Έβρο, έχει έδρα την Αλεξανδρούπολη

και οι μετακινήσεις πολιτών λόγω του μεγέθους του νομού φθάνουν μέχρι και τα 175 χλμ

(θα μου πεις τώρα.. αμ εδώ γίνονται συμπτύξεις Ειρηνοδικείων-Πρωτοδικείων κλπ- αυτό σε πείραξε;;

και όμως με δεδομένο ότι οι επιτροπές κρίσεων αυθαιρέτων δεν πληρώνονταν και

ότι αποτελούνταν από τοπικούς παράγοντες μπορώ να πω ΝΑΙ)

 

 

2. Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 31, 33 και της παρ. 2 του άρθρου 45

του ν.4030/11 προκύπτει ότι με την έκδοση απόφασης συγκρότησης του

Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων σε κάθε περιφερειακή

ενότητα καταργούνται και οι επιτροπές του άρθρου 4 του ΠΔ 267/98, δεδομένου οτι

η αρμοδιότητα εξέτασης των ενστάσεων, ως ενδικοφανείς προσφυγές, έχει

περιέλθει στα ΣΥΠΟΘΑ με το άρθρο 31.

Edited by Manolis gon
τα μεγένθυνα για να μπορώ να τα διαβαζω χωρίς γυαλιά!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το παράβολο των 50€ αγοράζεται από την ΔΟΥ.

Σύμφωνα με την 1111826/7971/Δ0016/2008 Δ/νση 16η (είσπραξη δημοσίων εσόδων) -τμήμα Δ΄, πρέπει να γίνεται δεκτό είτε παράβολο είτε διπλότυπο είσπραξης (εκδιδόμενο από την ΔΟΥ) στο οποίο διπλότυπο θα αναγράφεται ΚΑΕ: 3741.

Το παράβολο ή το διπλότυπο πρέπει να σφραγίζεται από την υπηρεσία και να σημειώνεται η ημερομηνία που προσκομίστηκε.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

ρε παίδες (συνταξιούχος γαρ)

 

Με απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ την 23-1-13 δικαιώθηκα σε περίπτωσή μου ("ανάκληση οικ αδείας")

 

Την 24-1-13 (δηλαδή την επομένη) ξαναανακαλούν την ίδια αυτή οικ άδεια με απόφαση Αντιδημάρχου

(αν είναι δυνατόν!!!!!!!!!)

Δηλαδή με απόφαση μονομελούς οργάνου (Αντιδήμαρχος) να ακυρώνεται απόφαση συλλογικού οργάνου (ΣΥΠΟΘΑ που έκρινε ακριβώς το ίδιο θέμα)

Να τους βάλω αλυσίδες ή ζουρλομανδύα;

ερε εξουσία που το παίζουν!!!!!!!!!

Edited by ΚΑΝΑ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αν θέλεις, μπορείς να δώσεις περισσότερα στοιχεία?

Απ΄ότι καταλαβαίνω υπήρξε ως πράξη ΥΔΟΜ ανάκληση οικοδομικής άδειας, εσύ προσέφυγες στο ΣΥΠΟΘΑ κατά της πράξης ανάκλησης και το ΣΥΠΟΘΑ σε δικαίωσε?

Με τι σκεπτικό σε δικαίωσε? (ουσίας ή λόγω τυπικών σφαλμάτων στην πράξη της ΥΔΟΜ)?

Και τι αποφασίζει? την ακυρώνει όλη ή εν μέρει (ή την τροποποιεί) ?

Edited by anton64

Share this post


Link to post
Share on other sites

αγαπητέ anton64

 

Δεν χρειάζεται να σας δώσω περισσότερα στοιχεία

Απο την στιγμή που η πολεοδομία μου κατά την ημέρα εκδίκασης της υπόθεσής μου στο ΣΥΠΟΘΑ, έκανε μια ορισμένη εισήγηση και παρόλα αυτά το ΣΥΠΟΘΑ αποδέχτηκε ως ορθούς, βάσιμους και νόμιμους τους λόγους που επικαλούμαι εγώ στην ένστασή μου, δεν μπορεί πλέον η ΥΔΟΜ μου να ξαναανακαλεί την ίδια οικ άδεια και να επαναφέρει το θέμα ξανά στο ΣΥΠΟΘΑ (αυτό το θεωρώ αδιανόητο γιατί αλλιώς το θέμα μου μπορεί να πηγαίνει και να έρχεται απεριόριστα και να μην τελειώνει ποτέ)

Εξάλλου είναι γενικός κανόνας

"η απόφαση μονομελούς οργάνου της Δημόσιας διοίκησης να κρίνεται και να ακυρώνεται από άλλο πολυμελές όργανο"

και ποτέ το αντίθετο

παράδειγμα

απόφαση μονομελούς δικαστηρίου μπορεί να ακυρωθεί μόνο από πολυμελές

αλλά ποτέ το αντίθετο

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.