Jump to content

Πορεία Υλοποίησης Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον».


Engineer
 Share

Recommended Posts

Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ οίκον» ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2011 και η υποβολή αιτήσεων συνεχίζεται μέχρι εξαντλήσεως των κεφαλαίων του Προγράμματος ανά Περιφέρεια. Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (Ε.Π.Α.Ε.) και «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.) του ΕΣΠΑ 2007-2013. Η συνολική Δημόσια Δαπάνη του Προγράμματος ανέρχεται σε 396 εκατ. €.

 

Το ενδιαφέρον των πολιτών έχει αυξηθεί ιδιαίτερα μετά την τελευταία τροποποίηση του Προγράμματος, η οποία έγινε το Μάρτιο 2012, με τις αιτήσεις για προέγκριση δανείου να φτάνουν τις 1.000 την εβδομάδα, ενώ από τον Σεπτέμβρη και μετά ο αριθμός ξεπερνά τις 1.500 αιτήσεις σε εβδομαδιαία βάση.

 

Μέχρι σήμερα το πλήθος των αιτήσεων στις Τράπεζες ανέρχεται σε 79.126, από τις οποίες περίπου οι μισές έχουν λάβει προέγκριση δανείου, ενώ για 13.687 εξ αυτών, συνολικού προϋπολογισμού 126,4 εκ €., έχουν ήδη εκδοθεί αποφάσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα. Επίσης, αναφορικά με τις εκταμιεύσεις των αιτήσεων που έχουν ήδη υπαχθεί στο «Εξοικονόμηση Κατ΄ Οίκον», το 50% έχουν λάβει προκαταβολή δανείου και πάνω από 50% έχουν προβεί σε ολική εκταμίευση.

 

Η κατανομή των αιτήσεων και του προϋπολογισμού ανά Περιφέρεια, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

2aj6seu.jpg

 

Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα

  • Προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας) - πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση.
  • Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
  • Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου- υπογραφή δανειακής Σύμβασης- εκταμίευση προκαταβολής.
  • Υλοποίηση Παρεμβάσεων - δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση.
  • Προσκόμιση δικαιολογητικών -εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα http://exoikonomisi.ypeka.gr , ή στο τηλ. 210-6969813

 

Πηγή: =2063&language=el-GR"]http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=389&sni[524]=2063&language=el-GR

 

Click here to view the article

Link to comment
Share on other sites

...σα να λέμε ότι το 17%=13.687/79.126 των αιτήσεων (που έλαβαν κατά μ.ο. 9.235 ευρά έκαστος), μέσα σε 7 μήνες, έχει ήδη εξαντλήσει το 32%=126,4/396 των χρημάτων

οπότε στο υπόλοιπο ποσοστό των ήδη υποβληθεισών αιτήσεων λογικά εξαντλείται όλο το παραδάκι...

γκέιμ όβερ

Link to comment
Share on other sites

Ο παραπάνω συλογισμός μάλλον δεν είναι σωστός.

Από τις 79.126 αιτήσεις στις τράπεζες, πήραν προέγκριση οι μισές δηλ. 39.563. Αρα, το ποσοστό των αιτήσεων που έχουν προχωρήσει είναι 13.687/39.563 = 34,6%, το οποίο θα απορροφήσει το 32% των χρημάτων. Με δεδομένο ότι πολλές από τις αιτήσεις που πήραν προέγκριση από τις τράπεζες, δεν προχωράνε τελικά στην υποβολή αίτησης υπαγωγής (το μετανιώνουν οι ιδιοκτήτες μόλις γίνει το ΠΕΑ και πάρουν τις προσφορές), τα παραπάνω ποσοστά δεν είναι αξιολογίσιμα. Σίγουρα πάντως δεν φτάσαμε ακόμα στο "γκέιμ όβερ".

Link to comment
Share on other sites

126.400.000/13.687=9.235 Ανα άιτημα

126.400.000/39.563=3.194 ανα αίτημα.

Από τα συμφραζόμενα του 1ου post και από τα αποτελέσματα τως παραπάνω διαιρέσεων καταλήγω πως μάλλον game over σε λιγάκι!

Edited by qwert
Link to comment
Share on other sites

126.400.000/13.687=9.235 Ανα άιτημα

126.400.000/39.563=3.194 ανα αίτημα.

Από τα συμφραζόμενα του 1ου post και από τα αποτελέσματα τως παραπάνω διαιρέσεων καταλήγω πως μάλλον game over σε λιγάκι!

 

Πάλι λάθος. Τα διαθέσιμα είναι 396εκ. άρα ακόμα και αν προχωρήσουν και οι 39563 αιτήσεις (που σίγουρα δεν θα προχωρήσουν) έχουμε 396.000.000/39.563 = 10.009 € ανά αίτημα.

Αλλά επαναλαμβάνω : πολλοί ιδιοκτήτες έκαναν αίτηση και πήραν προέγκριση δανείου. Κάλεσαν τότε τον Ενεργειακό Επιθεωρητή για το 1ο ΠΕΑ και τον καθορισμό των παρεμβάσεων. Ενα ποσοστό από τις ιδιοκτησίες δεν ήταν δυνατόν να πιάσει τον στόχο του προγράμματος (αναβάθμιση κατηγορίας αρχικά, μείωση > 30% του Κ.Α. αργότερα) με τις παρεμβάσεις που είχε στο μυαλό του και ήταν διατεθημένος να κάνει ο ιδιοκτήτης (τις περισσότερες φορές αντικατάσταση κουφωμάτων). Ενα άλλο ποσοστό, είχε λάθος πληροφόρηση από τις τράπεζες για τις επιλέξιμες παρεμβάσεις και νόμιζε ότι μπορούσε π.χ. να τοποθετήσει πόρτα ασφαλείας στο διαμέρισμα ή να αλλάξει τα σώματα καλοριφέρ κ.α.. Κάποιοι άλλοι δεν γνώριζαν για τα ανώτατα όρια προϋπολογισμού ανά παρέμβαση (π.χ. 280€/μ2 για τα ανοιγόμενα κουφώματα, 50€/μ2 για την εξ. θερμομόνωση κελύφους, 40€/μ2 για την θερμομόνωση δώματος κ.λπ.) και μόλις τους ενημέρωνε ο Εν.Επιθεωρητής ή μόλις έπερναν τις προσφορές και αντιλαμβανόντουσαν ότι έπρεπε να βάλουν και έξτρα χρήματα από την τσέπη τους, σταματούσαν την διαδικασία. Στηριζόμενος σε αυτά, πιστεύω ότι σημαντικό ποσοστό από αυτές τις 39.563 αιτήσεις που προεγκρίθηκαν, δεν θα προχωρήσουν σε υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα και άρα θεωρώ ότι υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα ποσά για νέες υπαγωγές.

Link to comment
Share on other sites

Δεν διαφωνώ με αυτό που λές.

 

126.400.000/13.687=9.235 Ανα άιτημα

 

Ισχύει όμως και το παραπάνω.

Άρα 126/396= 30% των χρημάτων σίγουρα έχουν φύγει ή τεσπά έχουν εγκριθεί για να φύγουν.

 

Θα είχαμε καλύτερα αποτελέσματα άν μας έλεγαν οι 13.687 αυτές εγκρισεις πόσες είναι από το σύνολο των αιτημάτων που έχει ελέγξει το υπουργείο.

Οι αιτήσεις στις τράπεζες όντως δεν λένε πολλά πράγματα.

Εμάς μας ενδιαφέρει το ποσοστό των αιτημάτων που κόβει το υπουργείο.

Ή διαφορετικά για τις 13.687 εγκκρισεις πόσες αιτήσεις είχε εξετάσει το υπουργείο μέχρι εκείνη την στιγμή. Γιατί μια αίτηση που εγκρίνεται έχει πάρει προέγκριση, και άρα εχει κάνει αίτηση στην τράπεζα, κανένα 3μηνο νωρίτερα στην καλύτερη.

Edited by qwert
Link to comment
Share on other sites

Στατιστικό μέσο ύψος αιτήματος : 9.235

Συνολικά αναμενόμενα για έγκριση αιτήματα : 396.000.000 / 9.235 = 42.880

Έχουν ήδη υπαχθεί : 13.687

Υπόλοιπα αιτήματα προς υπαγωγή : 29.000

 

Σε στάδιο μετά την έγκριση δανείου :79.126/2 - 13.687 = 25.876

Αν από αυτά υπαχθούν τελικά το 70% δηλ. 18.000

τα υπόλοιπα περιορίζονται σε 29.000-18.000 = 11.000

δηλαδή 11.000*2/70%= 30.000 ακόμη αιτήσεις για έγκριση δανείου

δηλαδή 30.000/1.500 = 20 ακόμη εβδομάδες ζωής.

Link to comment
Share on other sites

Α, κάτι που μόλις παρατήρησα: σε όλη τη συζήτηση μέχρι τώρα κάναμε το λάθος να υπολογίζουμε λαμβάνοντας υπ όψιν τον επιλέξιμο προϋπολογισμό. Στην πραγματικότητα, η συμμετοχή του κράτους (η Δημόσια Δαπάνη) είναι μέρος του επιλέξιμου προϋπολογισμού (15 - 70%) + τους τόκους 4 ετών για το άτοκο δάνειο του υπόλοιπου ποσού. Αρα τα περιθώρια είναι μεγαλύτερα και το πρόγραμμα έχει ακόμα ψωμί (όχι ότι σωθήκαμε κι όλας ...) :mrgreen:

Edited by mapost
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.