Jump to content

Ερώτηση για τον ορισμό της Σοφίτας


Recommended Posts

Γεια σας συνάδελφοι. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικά με τον ορισμό της σοφίτας και συγκεκριμένα για το "... εντός του ύψους της στέγης...". Αν κοιτάξετε στα σχήματα που παραθέτω θα ήθελα να μου πείτε αν και τα δύο παρουσιάζουν σοφίτες. Έτσι όπως καταλαβαίνω εγώ τους ορισμούς, το Σχ.1 δείχνει Σοφίτα, ενώ το Σχ.2 όχι. Στο site, όμως, του ΤΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ http://www.tdm.tee.g...25-50&Itemid=93 αναφέρει :

"Επομένως μια σοφίτα 50μ2 επί 100μ2 ορόφου, η οποία έχει σχεδιαστεί μέσα στην κεραμοσκεπή στέγη, επικοινωνεί με τον όροφο μέσω εσωτερικού κλιμακοστασίου, το μέσο (ελεύθερο) ύψος της είναι 2.20, άρα κάτω από τον κορφιά μιας δίρριχτης στέγης έχει καθαρό ύψος 2.80μ. και στο χαμηλό άκρο ύψος 1.60μ. (που είναι λειτουργικό) δεν προσμετράται στον Σ.Δ."

Σύμφωνα με το παραπάνω το Σχ.2 δείχνει επίσης Σοφίτα. Τι ισχύει τελικά;

Sofita.pdf

Link to comment
Share on other sites

  • Replies 323
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

81. Σοφίτα είναι ανοιχτός ή κλειστός προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται εντός του ύψους της επικλινούς στέγης του κτιρίου ...

Edited by Pavlos33
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Στο θέμα σοφίτα έχει γίνει ένα μεγάλο μπέρδεμα του ΝΟΚ που έχει ξεκινήσει από τραγικό λάθος στον ορισμό του ύψους της στέγης :

91. Ύψος στέγης είναι η μεγαλύτερη κάθετη απόσταση από το σημείο έδρασής της έως το ανώτατο σημείο της και το οποίο, αν δεν ορίζεται διαφορετικά, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2,00 μ. από το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής.

Στον ορισμό, ως έχει, βγάζει κάποιος συμπέρασμα ότι :

θεωρούμε ύψος στέγης από το σημείο έδρασης ως το ανώτατο σημείο της και το ύψος (αν δεν ορίζεται διαφορετικά) δεν μπορεί να υπερβαίνει ...

Στον ορισμό όπως διορθώνεται, θα έπρεπε να βγάζει κάποιος συμπέρασμα ότι :

θεωρούμε ύψος στέγης από το σημείο έδρασης ως το ανώτατο σημείο της και το οποίο (ανώτατο σημείο), αν δεν ορίζεται διαφορετικά, δεν μπορεί να υπερβαίνει ...

Το λάθος αυτό οι οδηγίες δεν το διορθώνουν, αλλά προσπαθούν να το ερμηνεύσουν, γιατί και οι ίδιοι οι συντάκτες των οδηγιών δεν το καταλαβαίνουν (μάλλον ο Σηφ πήρε μαζί του τους αρχικούς συντάκτες και αυτοί που ήρθαν άρχισαν να διαβάζουν ...).

Αποτέλεσμα ένα μακρύ κείμενο που μπερδεύει πιό πολύ χρησιμοποιώντας ειδικές καταστάσεις, όπως η μονόριχτη στέγη, ή τα πολλά άστοχα σχήματα.

Αν κάποιος κάνει αυτή τη διόρθωση, αυτομάτως ξεκαθαρίζει το εύρος της στέγης και στις τρεις διαστάσεις.

Όλα τα βασικά λύνονται και πάμε στις ειδικές λεπτομέρειες, όπως : "η έδραση", τι γίνεται με ταυτόχρονη ύπαρξη σοφίτας και εξώστη ή τι γίνεται με τμήμα εξώστη που δεν έχει ελάχιστο ύψος χρήσης ;

Τα παραπάνω φαίνονται στα παρατιθέμενα σχήματα και τα ερωτήματα είναι :

1. γιατί στο σχ.1 η "έδραση" να είναι το 1 και όχι το 2 ή το 3 ; ... θεωρώ λογικότερο το 2 που υλοποιείται και στη γενικευμένη περίπτωση του σχ.2.

2. το κόκκινο τμήμα του εσ. εξώστη στο σχ.1 που είναι μικρότερο των 2,2 μ. τι είναι ;

3. ο χώρος Χ στο σχ.2 τι είναι εσ. εξώστης μέσα στη στέγη ή σοφίτα που δε μπορεί να κατασκευαστεί επειδή υπάρχει η άλλη ;

Σοφίτα_εξώστης.pdf

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Να προσθέσω και εγώ τον προβληματισμό μου, παραθέτοντας και τρία απλοϊκά σχεδιακια, ρωτώντας:

1. Tα σχήματα 1,2 είναι σοφίτες αφού έχουν μέσο ύψος < 2.20μ.? Σύμφωνα με τον ορισμό του ΝΟΚ για τη σοφίτα θεωρώ πως όχι, αλλά σύμφωνα με Λεμπέση και το τεύχος τεχνικών οδηγιών ναι.

Τελικά έχει βγάλει κανείς άκρη τι ισχύει? Μπορεί να κατασκευαστούν τα σχήματα 1,2 και να μην προσμετρηθεί η σοφίτα στο Σ.Δ?

2. Το σχήμα 3 λόγω του ότι εχει μέσο ύψος > 2,20 μ. θεωρείται εσωτερικός εξώστης?

post-40172-0-69911700-1362217772_thumb.jpg

Link to comment
Share on other sites

Σύμφωνα με το ΝΟΚ

 

ιε. Σοφίτες με συνολικό εμβαδόν μικρότερο ή ίσο των 1/2 του χώρου της υποκείμενης κάτοψης με τον οποίο συνδέονται λειτουργικά, χωρίς να αποτελούν ανεξάρτητο όροφο και εφόσον το μέσο ελεύθερο ύψος είναι μικρότερο από 2,20 μ.

 

Καλύπτεις το τονισμένο?

Link to comment
Share on other sites

Το σχημα που έφτιαξα ήταν πολύ πρόχειρο και δεν φαίνεται καθαρά τι έχω δειξει...

Εμβαδόν σοφίτας 28 τ.μ. και συνολικό εμβαδόν υποκείμενης κάτοψης 56, δηλαδή ακριβώς το 1/2.

Όμως, δεν είναι εκεί ο ενδοιασμός μου, το να καλύπτουμε το 1/2 της υποκείμενης κάτοψης είναι το πιο απλό..το κάνω 25 τ.μ. και από κάτω έχω 56 και είμαι ΟΚ...το θέμα είναι τα ύψη...

Θεωρείται στα σχήματα που έχω δείξει ότι η σοφίτα είναι εντός ύψους στέγης? Θεωρείται δηλαδή σοφίτα αυτό που έχω φτιαξει?

 

Άλλο πράγμα λέει ο ορισμός της στέγης, άλλο της σοφίτας, άλλο του εσωτερικού εξώστη, τα "μασάει" το τεύχος τεχνικών οδηγιών και άλλα λέει η Λεμπέση...

Link to comment
Share on other sites

Τα 1 και 2 ναι μπορούν να είναι σοφίτες αρκεί ο κορφιάς να μην ξεπερνά το μέγιστο επιτρεπόμενο (ύψος κτιρίου + στέγης)

Το 3 μάλλον είναι πατάρι.

Link to comment
Share on other sites

Κατά τη γνώμη μου, μόνο το σχ1 παρουσιάζει σοφίτα γιατί το επίπεδο του δαπέδου της, που χρησιμεύει ως αφετηρία μέτρησης των υψών, και το επίπεδο που εδράζονται οι αμείβοντες μοιάζουν να ταυτίζονται - δηλαδή η σοφίτα είναι "εντός του ύψους της στέγης". Στα υπόλοιπα σχήματα ένα μέρος του χώρου της υποτιθέμενης σοφίτας βρίσκεται κάτω από το επίπεδο έδρασης της στέγης, δηλαδή "εκτός του ύψους της". Το αν μετράνε τα τετραγωνικά της είναι άλλο ζήτημα.

Link to comment
Share on other sites

28. Εσωτερικός εξώστης (πατάρι) είναι προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται εντός χώρου, όπου η υποκείμενη επιφάνεια πληροί τις προϋποθέσεις χώρου κύριας χρήσης, έχει προσπέλαση αποκλειστικά από το χώρο αυτόν, αποτελεί λειτουργικό παράρτημα της χρήσης αυτής, έχει συνολικό εμβαδόν μικρότερο του 70% της επιφάνειας του υποκείμενου χώρου, δεν θεωρείται όροφος και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία.

80. Στέγη είναι η κατασκευή κάλυψης του κτιρίου, η οποία περιλαμβάνει τη φέρουσα κατασκευή και την επικάλυψή της και μπορεί να αποτελείται από επιφάνειες διαφόρων μορφών, κλίσεων και υλικών.

81. Σοφίτα είναι ανοιχτός ή κλειστός προσβάσιμος χώρος που βρίσκεται εντός του ύψους της επικλινούς στέγης του κτιρίου και δεν μπορεί να αποτελεί ανεξάρτητη ιδιοκτησία.

91. Ύψος στέγης είναι η μεγαλύτερη κάθετη απόσταση από το σημείο έδρασής της έως το ανώτατο σημείο της και αν δεν ορίζεται διαφορετικά, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2,00 μ. από το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος της περιοχής.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και οι 3 περιπτώσεις είναι εντός του ύψους της στέγης, αν δεχθούμε ότι στην στέγη ανήκουν και οι στηρίξεις δεξιά και αριστερά ως φέρουσες κατασκευές της στέγης, αλλά η 3η περίπτωση επειδή έχει ύψος >2,20μ θα μετρήσει στην δόμηση εκτός αν θεωρηθεί πατάρι.

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.