Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
tha1977

Προσπέλαση ΑΜΕΑ σε ισόγεια διπλοκατοικία (άρθρ. 26 ΝΟΚ)

Recommended Posts

Κύριοι καλησπέρα σας,

 

είναι η δεύτερη φορά που ζητώ τη συμβουλή σας και αισθάνομαι ήδη υποχρεωμένος. Το θέμα μου έχει ως εξής:

 

Η σύζυγός μου είναι κυρία ενός αγροτεμαχίου εκτάσεως, κατά τον τίτλο κτήσης, 2.000 τ.μ., κείμενου στην εκτός σχεδίου ζώνη των πεντακοσίων μέτρων από τον οικισμό, στην περιοχή της Νέας Τρίγλιας του Ν. Χαλκιδικής, άρτιου και οικοδομήσιμου. Το ακίνητο αγοράσθηκε προ τετραετίας με σκοπό τη μελλοντική ανέγερση εξοχικής κατοικίας. Αν και δεν είχαμε σκοπό, εντούτοις, λόγω του ντόρου που είχε γίνει το καλοκαίρι, σχετικά με την τροποποίηση των διατάξεων για την εκτός σχεδίου δόμηση, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε άμεσα τη διαδικασία για έκδοση άδειας δόμησης μίας ισογείου διπλοκατοικίας με κεραμοσκεπή και υπόγειο, εμβαδού της οικίας 100 τ.μ. περίπου και του υπογείου 40 τ.μ. περίπου. Η πρόσβαση στο υπόγειο θα γίνεται με σκάλα από το εξωτερικό της οικίας και όχι μέσω του εσωτερικού αυτής.

 

Η διαδικασία βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο, όμως ο μηχανικός μου με πήρε τηλέφωνο τις προάλλες και μου είπε ότι ο υπάλληλος της πολεοδομίας, κατά την κατάθεση του σχεδίου, του ζήτησε να σχεδιάσει στην κάτοψη και πρόσβαση για ΑΜΕΑ, δηλαδή ράμπες ή αναβατόρια προς τις δύο εισόδους τις διπλοκατοικίας καθώς και προς το υπόγειο.

 

Όπως σας είναι γνωστό, στην παρ. 1 του άρθρ. 26 του ΝΟΚ προβλέπεται ότι:

«Ειδικά για τα κτίρια με χρήση κατοικίας επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η αυτόνομη και ασφαλής οριζόντια και κατακόρυφη προσπέλαση από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα σε όλους τους εξωτερικούς και εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους των κτιρίων κατοικίας, καθώς επίσης και η διασφάλιση συνθηκών εύκολης μετατρεψιμότητας των κατοικιών σε κατοικίες μελλοντικών χρηστών με αναπηρία / εμποδιζόμενων ατόμων, χωρίς να θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου.»

 

Όπως προκύπτει από την ανωτέρω διάταξη, η εξασφάλιση της προσπέλασης από τα άτομα με αναπηρία ή τα εμποδιζόμενα αφορά όλους του εξωτερικούς και εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους. Συνεπώς, κριτήριο για την απαίτηση εφαρμογής της συγκεκριμένης διάταξης ή όχι σε ένα κτίριο, είναι κατά πόσον αυτό διαθέτει κοινόχρηστους χώρους.

 

Πρέπει επομένως, να εξεταστεί στο σημείο τι είναι ακριβώς κοινόχρηστος χώρος με βάση τις κείμενες πολεοδομικές διατάξεις και ειδικότερα με βάση το ΝΟΚ., όπου στην παρ. 39 του άρθρου 2 αυτού (ορισμοί) αναφέρεται ότι «Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κοινής χρήσης ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο».

 

Στην περίπτωση του ως άνω αγροτεμαχίου, ρυμοτομικό σχέδιο δεν υπάρχει, αλλά και ούτε έχει τεθεί σε κοινή χρήση κάποιος χώρος με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.

 

Επειδή όμως ίσως κάποιος να ισχυριστεί ότι ενδεχομένως στο μέλλον θα μπορούσαν, λόγω του γεγονότος ότι είναι διπλοκατοικία, να υπάρξουν περισσότεροι του ενός ιδιοκτητών και ως εκ τούτου συγκοινωνών σε ορισμένα τμήματα του κτιρίου και του οικοπέδου, επισημαίνω ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, εφόσον πρόκειται για ισόγεια κατοικία, επομένως δεν τίθεται θέμα σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας, αλλά ούτε και σύσταση καθέτου, εφόσον στα αγροτεμάχια εκτός σχεδίου απαγορεύεται.

 

Δεδομένου λοιπόν ότι κοινόχρηστοι χώροι στο ως άνω αγροτεμάχιο, καθώς και στη διπλοκατοικία, δεν υφίστανται, κατά τη γνώμη μου δεν θα πρέπει να εξασφαλίζεται καμία ασφαλής προσπέλαση σε ΑΜΕΑ ή εμποδιζόμενα άτομα, τουλάχιστον για όσο δεν παρουσιάζεται τέτοια ανάγκη.

 

Βέβαια επισημαίνω ότι με το υφιστάμενο σχέδιο της διπλοκατοικίας εξασφαλίζονται οι συνθήκες εύκολης μετατρεψιμότητας αυτής σε κατοικία μελλοντικών χρηστών με αναπηρία / εμποδιζόμενων ατόμων, χωρίς να θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου, εφόσον θα μπορούσαν εύκολα να προστεθούν αναβατόρια στους εξώστες, από τους οποίους εξώστες γίνεται και η πρόσβαση στο εσωτερικό της διπλοκατοικίας.

 

Αύριο το πρωί θα πάω ο ίδιος με τον μηχανικό μου στην Πολεοδομία στα Μουδανιά, για να δω τι θα μου πουν και θα σας ενημερώσω.

 

Επισυνάπτω τρισδιάστατα σχέδια της διπλοκατοικίας, καθώς και κατόψεις του ισογείου και υπογείου αυτής.

 

Αισθάνομαι άσχημα για την έκταση του ερωτήματός μου, όμως κι εγώ απαντώ σε πολλούς πολίτες μέσω της ιστοσελίδας μου, επομένως κι εγώ σε ότι άπτεται του επαγγέλματός μου και μπορώ να βοηθήσω, θα το κάνω με χαρά.

 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας.

post-14121-0-14771300-1362698805_thumb.jpg

post-14121-0-52737300-1362698817_thumb.jpg

post-14121-0-32019800-1362698829_thumb.jpg

post-14121-0-95939500-1362698839_thumb.jpg

post-14121-0-94063100-1362699066_thumb.jpg

post-14121-0-86555400-1362699084_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Διορθώνω στο ως άνω post, ύστερα από σύσταση φίλου, που με διόρθωσε ορθώς, ότι μπορεί να συσταθεί οριζόντια ιδιοκτησία στην ως άνω διπλοκατοικία.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μόλις γύρισα από Πολεοδομία Μουδανιών. Τελικώς, οι άνθρωποι λογικά σκεπτόμενοι -ευτυχώς- μου είπαν ότι, αν και υπάρχει ασάφεια στο ΝΟΚ, κατά τη γνώμη τους οι συγκεκριμένες διατάξεις περί προσπέλασης εμποδιζόμενων ατόμων σε κοινόχρηστους χώρους των κτιρίων, αφορούν προφανώς κοινόχρηστους χώρους σε πολυκατοικίες και μεγάλα κτίρια όπου υπάρχει συνιδιοκτησία και συννομή κυρίων και όχι σε ιδιωτικές μονοκατοικίες, στις οποίες όμως θα πρέπει κανονικά να υπάρχει πρόβλεψη για εύκολη μετατροπή τους σε κατοικίες εμποδιζόμενων ατόμων μελλοντικά, χωρίς να θίγεται ο φέρων οργανισμός. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και αξιολογείται διαφορετικά. Επομένως, στις κατόψεις θα προσθέσουμε με το μηχανικό αναμονές, καταδεικνυόμενες με διακεκομμένες γραμμές, όπου θα μπορούν μελλοντικά να εγκατασταθούν αναβατόρια, προκειμένου να καταστεί εφικτή η πρόσβαση ΑΜΕΑ, εφόσον και εάν απαιτηθεί στο μέλλον, κάνοντας και σχετική επισημείωση, και θα ακολούθως θα καταθέσουμε το φάκελο για έγκριση δόμησης, αναμένοντας την απάντηση...

 

Πάντως, επισημαίνω ότι πρόθεσή μου είναι η οικία να είναι έτσι κι αλλιώς εύκολα μετατρέψιμη σε φιλική προς ΑΜΕΑ, εφόσον ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί στο μέλλον... γι αυτό άλλωστε και προτίμησα μία ισόγεια - χαμηλή και όχι διώροφη. Αυτό όμως πόρρω απέχει από την υπερβολή να απαιτείται η εκ των προτέρων κατασκευή ραμπών, αναβατορίων, ανελκυστήρων κλπ σε ισόγειες ιδιωτικές μονοκατοικίες, στερούμενων κοινοχρήστων χώρων και χωρίς να παρίσταται η ανάγκη προς τούτο...

 

Θα σας ενημερώσω για την πρόοδο της υπόθεσης.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αφού λύθηκε το θέμα με ωραίο τρόπο, όλα καλά. Δεν είδε κανείς το ερώτημά σας να απαντήσει από χτες το βράδυ έως σήμερα....Παρόλα αυτά ευχαριστούμε για την εκτενή παρουσίαση, πλην του ερωτήματος και της απάντησής του...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ξέρει κάποιος αν υπάρχει διευκρίνιση επί του θέματος από το Υ.ΠΕ.Κ.Α., για την περίπτωση της μονοκατοικίας και για το αν αυτή διαθέτει κοινόχρηστους χώρους;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τελικώς εκδόθηκε η άδεια δόμησης. Απλώς έγινε πρόβλεψη στις κατόψεις (σημειούμενη με διακεκομμένες γραμμές) για τις μελλοντικές θέσεις κατασκευής αναβατορίων, από ένα σε κάθε κατοικία, εάν και εφόσον απαιτηθεί στο μέλλον. Τέλος καλό, όλα καλά... Τώρα θα αγοράσω και μία κορνίζα να βάλω την άδεια να τη βλέπω, γιατί, έτσι όπως είναι τα οικονομικά, να χτίσω αποκλείεται!

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

ευχαριστούμε για την παρουσίαση. πραγματικά με σαφήνεια και λεπτομέρεια...

 

ολα καλώς....

εκτος του οικονομικού!!!!

 

4 χρονια υπομονη....και μετα ακομα 4....και βλέπουμε

Edited by stavrosa

Share this post


Link to post
Share on other sites

tha1977,

 

και κατατοπιστικά...

 

και ευχάριστα τα νεα σου

 

 καλη συνεχεια

Share this post


Link to post
Share on other sites

...που τη βρήκες???Πάντως οχι στην ενημέρωση υπηρεσιών δόμησης στο site του υπεκα....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.