Jump to content

Άδεια αποπεράτωσης αυθαιρέτου


bkinti
 Share

Recommended Posts

Καλημέρα σας

σε ποια περίπτωση μπορέι να αποπερατωθεί αυθαίρετο κτίσμα το οποίο είναι και ρυμοτομούμενο?

Για την ακριβεια σε εξολοκλήρου αυθαίρετη τριώροφη οικοδομή με αποπερατωμένο ισόγειο και Α όροφο υπάρχει και Β όροφος μη αποπερατωμένος -στο σταδιο σκυροδεμάτων.

Το κτίσμα βάσει του σχεδίου πόλεως ρυμοτομείται (από 100τμ κάτοψης η ρυμοτομία είναι περίπου 28τμ κτίσμα- ανά όροφο) . Η πράξη εφαρμογής δεν εχει κυρωθεί και δεν έχει συντελεστεί απαλλοτρίωση.Αν βοηθάει, υπάρχει έκθεση αυτοψίας αυθαιρετου προγενέστερη του ΦΕΚ του σχεδίου πόλεως περιοχής.

Έχω εντάξει όλη την τριώροφη οικοδομή στις διατάξεις του Ν.4495/17 βάσει του άρθρου 89 παρ2α του Ν.4495/17.

Υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσε να αποπερατωθεί το μη ρυμοτομούμενο τμήμα Β ορόφου?

Ευχαριστώ πολύ

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Συνάδελφοι καλησπέρα, 

έχω το εξής ερώτημα

Κτίριο κατοικίας το οποίο στην άδεια φαίνονταν ως ισόγειο με υπόγεια αποθήκη, τελικά κατασκευάστηκε ως κατοικία τριών επιπέδων.  Το κτίριο είναι ημιτελές (απομένουν κουφώματα, δάπεδα, αποπεράτωση Η/Μ, περιβάλλων χώρος). 

Αν και ημιτελές, ωστόσο το υπόγειο φαίνεται ότι έχει διαμορφωθεί ως κατοικία (τοποθέτηση τζακιού, υποδομών κουζίνας κλπ), ενώ από την μία του πλευρά έχει γίνει και εκχωμάτωση (ισόγειο σε αυτή την πλευρά).

Από τη στιγμή που δεν έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή μπορούμε να θεωρήσουμε το υπόγειο ως αλλαγή χρήσης από βοηθητική σε κύρια χρήση; 

Μετά την τακτοποίηση 4495, θα ακολουθήσει άδεια αποπεράτωσης, οπότε θα πρέπει να προσκομιστούν και φωτογραφίες όπου θα φαίνεται ότι σήμερα δεν υπάρχουν κουφώματα κλπ

Οπότε η ερώτηση αφορά στο να γίνουν όλα τυπικά και εκ του ασφαλούς. 

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Συνάδελφοι,

Γνωρίζετε αν για έγκριση εκτέλεσης εργασιών αποπεράτωσης αυθαιρέτου με οριστική υπαγωγή στον Ν.4495/17 και ολοκληρωμένο φέροντα οργανισμό εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ η εγκύκλιος 7/12;

Με βάση την οποία συμπεραίνω ότι, για υλοποιημένο αυθαίρετα φέροντα οργανισμό, δεν απαιτείται στατική μελέτη:

"β) Για τη χορήγηση έγκρισης εκτέλεσης εργασιών αποπεράτωσης υφιστάμενης αυθαίρετης κατασκευής σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 της υπ' αριθμόν οίκοθεν 2975/2012 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 43/Β/2012) και δεδομένου ότι δεν πρόκειται για νομιμοποίησή της, προσκομίζονται οι μελέτες των υπολειπομένων εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν κατά το διάστημα ισχύος της άδειας και όχι των εργασιών που έχουν ήδη υλοποιηθεί αυθαίρετα".

 

Link to comment
Share on other sites

Διευκρινίζω ότι για την υπαγωγή στον Ν.4495/17 δεν απαιτείται στατική μελέτη. Το ερώτημα είναι ποια δικαιολογητικά-απαιτούνται και με βάση πιο ΦΕΚ, για την έγκριση εργασιών αποπεράτωσης; Ισχύουν αυτά που γράφω στο προηγούμενο μήνυμα;

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
On 26/1/2021 at 12:40 ΜΜ, thodor said:

Το ερώτημα είναι ποια δικαιολογητικά-απαιτούνται και με βάση πιο ΦΕΚ, για την έγκριση εργασιών αποπεράτωσης;

Ισχύουν όσα γράφεις στο προηγούμενο μήνυμά σου. Αναλυτικότερα:

On 22/5/2015 at 8:10 ΜΜ, Alsterwasser said:

Τα παρακάτω αφορούν άδεια αποπεράτωσης αυθαιρέτου Ν.4178/13 & τα απαραίτητα δικαιολογητικά με πλήρη επεξήγηση.

Στο Άρθρο 107 του Νόμου 4495 αναφέρονται πρόσθετα δικαιολογητικά για τη χορήγηση έγκρισης εργασιών αποπεράτωσης αυθαίρετης κατασκευής.

Edited by Jupiter
Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα, βγάζω άδεια αποπεράτωσης σε υπόγειο (αυτόνομο) κατά την άδεια, κύριο χώρο στην πράξη. Έχει ολοκληρωθεί και το κέλυφος, επιχρίσματα, κουφώματα, επενδύσεις και χρειάζεται να διαμορφωθεί εσωτερικά. Η ερώτηση μου είναι αν ΚΕΝΑΚ θα χρειαστεί;Από το αρθ.107 δεν μπορώ να το ξεκαθαρίσω. ΠΕΑ για το ΠΕΚ και το κλείσιμο της άδειας θα βγει; 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Καλημέρα συνάδελφοι,

σε διώροφη, ημιτελή οικοδομή στη φάση των τούβλων με οικοδομική άδεια του ετους 1991 μου έχει ζητηθεί να προχωρήσω σε αδειοδότηση για τις εναπομείνασες εργασίες (σοβατίσματα,δαπεδα,χρωματισμοι κλπ.)

Συντομο ιστορικό:

  • Η οικοδομή ανέγέρθηκε το 1991 με Ο.Α ανέγερσης διωρόφου οικοδομής και παρέμεινε ημιτελής στο στάδιο των τούβλων.
  • Κατόπιν πωλήθηκε σε νέο ιδιοκτήτη ο οποίος προχώρησε σε τακτοποίηση αυθαιρέτου υπογείου κατηγ.4 και υπερβάσεων στους ορόφους κατηγ.4 με τον Ν.4178/13 προκειμένου να το πουλήσει σε νέο ιδιοκτήτη.
  • Ο σημερινός ιδιοκτήτης (τρίτος στη σειρά...) θέλει να αποπερατώσει την ημιτελή οικοδομή δηλαδή το αυθαίρετο υπόγειο και τους ορόφους με τα τακτοποιημένα τμήματα τους.

Η αδειοδότηση για την παραπάνω αποπεράτωση μπορεί  να γίνει μέσω του e-αδειες με Έγκριση εργασιών αποπεράτωσης σε αυθαίρετες κατασκευές ?

Σε περίπτωση που ακολουθήσουμε τη διαδικασία Έγκρισης εργασιών αποπεράτωσης σε αυθαίρετες κατασκευές τότε

1) ποιές επιμέρους περιπτώσεις επιλέγουμε στο σύστημα?339831743_e-.thumb.png.15d28279c7f5ab8327c65e1cae8a8896.png

2)πώς προκύπτουν οι εισφορές ιδιοκτήτη υπερ Δημοσίου,ΕΦΚΑ - Έντυπο προυπολογισμού έργου που απαιτούνται στα έγγραφα της αίτησης?

3) Τι θα απαιτηθεί για εργοταξιακή παροχή με δίκτυα κοινής ωφελείας ?

4) έχω αιτηθεί στον ΕΦΚΑ και έχω λάβει βεβαίωση οτι ο αρχικός ιδιοκτήτης έχει πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές που του αντιστοιχούσαν μέχρι το στάδιο που βρίσκεται σήμερα η οικοδομή.Πως θα τακτοποιηθούν οι ασφαλιστικές εκκρεμμότητες που θα προκύψουν στον ΕΦΚΑ για τις εναπομείνασες εργασίες?

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Καλησπέρα συνάδελφοι ,

 

έχω την εξής ερώτηση, σε αυθαίρετο πριν το 2011 για το οποίο έχει γίνει υπαγωγή στον 4495/17, με αποπερατωμένο Ισόγειο , τμήμα του Α ορόφου και ο Β όροφος υλοποιημένη και η τοιχοποιία.

Ο ιδιοκτήτης πέρυσι αποπεράτωσε μόνος του τον Β όροφο. Αυτή η αυθαίρετη αποπεράτωση του Β ορόφου πως μπορεί να τακτοποιηθεί ? Έχω τύχει σε κανένα τίποτα παρόμοιο ?

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 2 months later...

Καλησπέρα, θεωρείτε πως η έγκριση εργασιών αποπεράτωσης, αφορά εξ ολοκλήρου αυθαίρετες κατασκευές ή μπορεί να εκδοθεί και για την αποπεράτωση ημιτελών κατασκευών με τμήματα νομίμως υφιστάμενα και τμήματα αυθαίρετα που έχουν νομιμοποιηθεί; Π.χ. μπορεί με αυτήν την έγκριση να αποπερατωθεί οροφοδιαμέρισμα με 90 τετ.μ. νόμιμα βάσει άδειας και 15 ρυθμισμένα + παράβαση δ...;

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.