Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
MAKAP

Οδηγός: Αγορές από το εξωτερικό

Recommended Posts

Το σύστημα δεν επέτρεψε την ενσωμάτωση και του τελευταίου κεφαλαίου στο προηγούμενο post

 

====================================================================

 

 

8. Τελωνείο-δασμοί κλπ

 

Όσοι θέλουμε να κάνουμε αγορές από το εξωτερικό, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι, αφενός οτιδήποτε εισάγεται από χώρες της ΕΕ είναι ελεύθερο ΦΠΑ, τελών, δασμών και λοιπών εξόδων (με την εξαίρεση του αγγλικό Amazon, το οποίο χρεώνει, κατά την πληρωμή, τον ισχύοντα στην Ελλάδα ΦΠΑ αντί του αγγλικού), αφετέρου οτιδήποτε εισάγεται από τρίτες χώρες (χώρες δηλαδή εκτός ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ) περνάει από τελωνείο για να εισέλθει στη χώρα. Τα τελωνεία είναι τριών ειδών: Αεροδρόμιο, Λιμάνι, Σύνορα. Είτε το δέμα έρχεται με απλό ταχυδρομείο (ΕΛΤΑ, USPS, Royal Mail, κτλ) είτε μέσω courier (DHL, ΤΝΤ, FedEx, UPS, κτλ) θα περάσει από το τελωνείο και πρέπει να εκτελωνιστεί.

 

Εκτελωνισμός σημαίνει: ΦΠΑ στο τιμολόγιο (αξία CIF, δηλαδή κόστος+ασφάλεια+ μεταφορικά), handling fee αεροδρομίου που αλλάζει σε κάθε εταιρεία (GoldAir ή άλλη), έξοδα της εταιρείας courier, αποθήκευτρα (αν το δέμα μείνει πάνω από 2 μέρες νομίζω από την ενημέρωση), αμοιβή εκτελωνιστή, λοιπά τέλη (ΔΕΤΕ), δασμός. Επαναλαμβάνεται ότι, αυτή η διαδικασία ισχύει είτε το δέμα έρχεται με ταχυδρομείο είτε με courier.

 

Εξετάζοντας το ισχύον καθεστώς στην ΕΕ, διαπιστώνεται ότι, με τον Κανονισμό 918/83 της ΕΕ, άρθρο 27 "Αποστολές Ασήμαντης Αξίας", καθορίστηκε ατέλεια 22 ECU, για εμπορεύματα αμελητέας αξίας που εισάγονται από τρίτες χώρες, και ο Κανονισμός αυτός τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 274/2008,

http://eur-lex.europ...08R0274:EL:HTML

ο οποίος έγινε αποδεκτός από την Ελλάδα στις 15.1.2009.

 

Η τροποποίηση που μας ενδιαφέρει αναφέρεται στην τροποποίηση του άρθρου 27 του προηγούμενου Κανονισμού και η ατέλεια των 22 ECU αντικαταστάθηκε από το ποσόν των 150 ευρώ. Με την ευκαιρία, τα άρθρα 28-31 είναι σχετικά με αποστολές και εμπορεύματα και καλό είναι να τα έχουμε υπόψη ως καταναλωτές.

 

Στις 21.7.2011 εκδόθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος της ΕΕΤΤ σχετικά με τα τέλη εκτελωνισμού ταχυδρομικών αντικειμένων, η οποία πρέπει να διαβαστεί και να ερμηνευτεί σωστά. Συγκεκριμένα, στην παρ. 1 αναφέρεται ότι:

 

"Η διαδικασία που εφαρμόζεται κατά τον εκτελωνισμό βασίζεται στην ευρωπαϊκή και ελληνική τελωνειακή νομοθεσία περί τριτοχωρικών εμπορευμάτων εμπορικού χαρακτήρα, με αξία μεγαλύτερη των 22€, ή μη εμπορικού χαρακτήρα, με αξία μεγαλύτερη των 45€"

 

και στην παρ. 2 ότι:

 

"Για αξίες από 22€ μέχρι 150€ επιβάλλεται μόνο ο ΦΠΑ. Αν η αξία του αντικειμένου είναι πάνω από 150€ τότε επιβάλλονται ΦΠΑ και δασμοί".

 

Από το συνδυασμό αυτών προκύπτει ότι α) για αντικείμενα εμπορικού χαρακτήρα, αξίας μέχρι 22€ και για αντικείμενα μη εμπορικού χαρακτήρα, αξίας μέχρι 45€, ισχύει ατέλεια και β) γενικά, για αντικείμενα αξίας από 22€ μέχρι 150€ επιβάλλεται μόνο ο ΦΠΑ, ενώ, αν η αξία του αντικειμένου (CIF) υπερβαίνει τα 150€, τότε επιβάλλονται ΦΠΑ και δασμοί. Διευκρινίζεται ότι, η εγκύκλιος της ΕΕΤΤ διακρίνει τα τέλη, που καταβάλλονται για τον εκτελωνισμό δεμάτων, τα οποία προέρχονται από τρίτες χώρες, σε τρεις κατηγορίες και ειδικότερα τα τέλη α) προς το Δημόσιο (δασμοί, ΦΠΑ, ΔΕΤΕ), β) εκτελωνισμού από ΕΛΤΑ και γ) εκτελωνισμού από εταιρεία courier. Είναι προφανής η σημαντική διαφορά μεταξύ των τελών που θα πληρώσουμε εάν επιλέξουμε την αποστολή του δέματος είτε με εταιρεία courier είτε με ταχυδρομική ή ταχυμεταφορική εταιρεία ξένης χώρας που συνεργάζεται με τα ΕΛΤΑ. Είναι γνωστό ότι, οι “ψαγμένοι” καταναλωτές γνωρίζουν τις διαδικασίες εκτελωνισμού και όταν επιλέγουν, για δικούς τους λόγους (αξία και είδος αντικειμένου κλπ) την αποστολή του δέματος με εταιρεία courier ξέρουν ότι θα πληρώσουν επιπλέον τέλη στην εταιρεία αυτή, αλλά πάρα πολλοί καταναλωτές δεν το γνωρίζουν, με αποτέλεσμα να διαμαρτύρονται, εκ των υστέρων, όταν μαθαίνουν τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν.

 

Επίσης, στον Κανονισμό 1186/2009 της ΕΕ της 16.11.2009, για τη θέσπιση κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών και ειδικά στο κεφάλαιο V "Αποστολές αμελητέας αξίας", άρθρο 23 παρ. 2 αναφέρεται ότι:

 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 24, χορηγείται τελωνειακή ατέλεια από τους εισαγωγικούς δασμούς σε όλα τα αποστελλόμενα εμπορεύματα αμελητέας αξίας, τα οποία αποστέλλονται απευθείας από μια τρίτη χώρα σε έναν παραλήπτη που ευρίσκεται στην Κοινότητα.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ως «εμπορεύματα αμελητέας αξίας» νοούνται τα εμπορεύματα των οποίων η πραγματική αξία δεν υπερβαίνει συνολικά τα 150 ευρώ ανά αποστολή.

 

Σημαντικές διατάξεις, για την έννοια των αντικειμένων μη εμπορικού χαρακτήρα και της ατέλειας, αναφέρονται και στα άρθρα 25-27 αυτού του Κανονισμού.

 

Οι τελωνειακοί υπάλληλοι, όμως, επειδή είτε η νομοθεσία δεν είναι ξεκάθαρη στο θέμα αυτό είτε δεν χάνουν το χρόνο τους για δέματα μικρής αξίας, δεν τους δίνουν σημασία, συνήθως, με αποτέλεσμα αφενός σε δέματα με περιεχόμενο αξίας μέχρι 150€ να μην επιβάλλεται ΦΠΑ αφετέρου να περνάνε και δέματα με περιεχόμενο μεγαλύτερης αξίας αλλά μικρότερου όγκου, όπως πχ ρολόγια, φακοί φωτογραφικών μηχανών κλπ χωρίς να επιβάλλονται δασμοί.

 

Έχουν, όμως, το δικαίωμα να ανοίξουν ένα δέμα, στο οποίο η περιγραφή του περιεχομένου δεν αντιστοιχεί, κατά την κρίση τους, με την αναγραφόμενη αξία και να κοστολογήσουν το περιεχόμενο με βάση τα στοιχεία και τα δεδομένα που έχουν. Σπάνιο αλλά συμβαίνει. Επίσης, έχει καταγραφεί ότι, σε περιπτώσεις που θεωρούν “περίεργες”, ζητούν απόδειξη πληρωμής είτε της πιστωτικής κάρτας είτε του PayPal.

 

Το ότι εμείς οι παραλήπτες/πελάτες έχουμε βρει διάφορα "tricks" για να μειώνουμε τις πιθανότητες εκτελωνισμού, είναι άλλη ιστορία και όχι ο κανόνας. Στο διαδίκτυο αναφέρονται διάφοροι τρόποι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται είτε αυτοτελώς είτε σε συνδυασμό, όπως:

 

- να μην αναγράφεται πάνω στο δέμα η αξία του περιεχομένου και το δέμα να μην συνοδεύεται από τιμολόγιο ή απόδειξη

- να αναγράφεται στο δέμα μικρότερη αξία από την πραγματική

- να αναγράφεται στο δέμα ότι το περιεχόμενο είναι δώρο στον παραλήπτη

- να αναγράφεται στο δέμα ότι το περιεχόμενο αποτελεί επιστροφή επισκευασμένου αντικειμένου (εφαρμόζεται σε ρολόγια, φακούς φωτογραφικών μηχανών κλπ)

- να αναγράφεται στο δέμα ότι το περιεχόμενο αντιστοιχεί σε χρησιμοποιημένα ανταλλακτικά (used parts), που εφαρμόζεται στις αντίστοιχες περιπτώσεις

 

Σημειώνεται ότι, από το Μάρτιο 2009, τα μεγάλα online καταστήματα της Αμερικής είναι υποχρεωμένα να έχουν τιμολόγιο μέσα στο δέμα και επίσης και σχετικό αυτοκόλλητο του τιμολογίου έξω από το κουτί, με βάση τις αντίστοιχες νομοθετικές διατάξεις. Επίσης, εάν ο προμηθευτής είναι κάποιο μικρό κατάστημα ή ιδιώτης, είναι πολύ πιο εύκολο να δεχθεί να γραφτεί στο δέμα ότι πρόκειται για απλό δώρο (gift) ή επισκευασμένο αντικείμενο (repaired item). Έχουν καταγραφεί στο διαδίκτυο περιπτώσεις παραλαβής ογκωδών δεμάτων και σημαντικής αξίας (έως και 1300€), με ανταλλακτικά αυτ/των από ιδιώτες αποστολείς που βρίσκονται σε τρίτες χώρες, χωρίς να καταβληθούν τέλη, δασμοί κλπ αλλά και αντίθετες περιπτώσεις.

 

Όπως έχουμε ξαναπεί, τα δέματα που έρχονται με courier στο αεροδρόμιο περνάνε υποχρεωτικά από το τελωνείο, όταν έχουν αξία CIF πάνω από 45 €. Έχει παρατηρηθεί ότι οι μεταφορικές εταιρείες τηλεφωνούν στον παραλήπτη και του ανακοινώνουν ότι το δέμα του βρίσκεται μεν στο τελωνείο και, για να εκτελωνιστεί, απαιτείται ένα ποσό που συνήθως είναι αυξημένο. Εάν πούμε ότι θα εκτελωνίσουμε μόνοι μας το δέμα, απαντάνε με μια σημαντική έκπτωση της τάξης του 50% ή και περισσότερο, για να μην χάσουν τον “πελάτη”. Όπως είναι προφανές, τα πραγματικά έξοδα που πρέπει να καταβληθούν και αναφέρονται στην εγκύκλιο της ΕΕΤΤ, είναι σημαντικά λιγότερα, εάν σκεφτούμε ότι με τη μέθοδο αυτή θα πληρώσουμε αμοιβή εκτελωνιστή, προμήθειες της εταιρείας κλπ, τα οποία μπορούμε να αποφύγουμε. Ακόμη ότι, ο εκτελωνισμός (και το κόστος του) περιλαμβάνεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του παραλήπτη και όχι του προμηθευτή, με την εξαίρεση περιπτώσεων, όπως πχ του αμερικάνικου Amazon που έχει εφαρμόσει την πολιτική της καταβολής από τον αγοραστή ενός προεκτιμώμενου ποσού (import fees), με το οποίο αναλαμβάνει τη διαδικασία εκτελωνισμού του δέματος. Ένα πλήρες παράδειγμα αυτής της διαδικασίας έχει καταγραφεί στο insomnia και από τις φωτογραφίες των αποδεικτικών που έχει αναρτήσει το μέλος μπορούμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για όλα τα έξοδα που χρεώθηκαν για τον εκτελωνισμό του συγκεκριμένου δέματος. Επίσης, στο topic “Αγορές από το εξωτερικό” του insomnia έχουν καταγραφεί, από μέλη, αρκετές περιπτώσεις σχετικές με τη διαδικασία εκτελωνισμού (δέματα με το χαρακτηρισμό δώρου, υπολογισμός εξόδων με βάση την απόδειξη αγοράς από το PayPal, αγορές ειδών που δικαιολογούνται από την επαγγελματική δραστηριότητα, για την απαλλαγή ΦΠΑ κα) καθώς και τα ποσά που έχουν καταβληθεί από τους αγοραστές, ώστε να έχει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα κάθε αναγνώστης του οδηγού.

 

Πριν ολοκληρώσουμε την παραγγελία μας σε ένα online κατάστημα εκτός ΕΕ, είναι, βέβαια, φρονιμότερο, να ελέγξoυμε εάν το αντικείμενο που θέλουμε να αγοράσουμε δασμολογείται και, αν ναι, να υπολογίσουμε (έστω και χονδρικά) τα συνολικά έξοδα εισαγωγής (ΦΠΑ, δασμό και λοιπά έξοδα). Για τους υπολογισμούς αυτούς έχουν φροντίσει ορισμένες ιστοσελίδες, όπως http://www.dutycalculator.com/ που υπολογίζει τους φόρους, τέλη, δασμούς κλπ χωρίς, όμως, διασταυρωμένη πληροφορία για την ακρίβεια και αξιοπιστία των υπολογισμών.

 

Τονίζεται ότι, μπορούμε να αποφύγουμε αυτές τις διαδικασίες όταν θέλουμε να κάνουμε αγορές στα μεγάλα ηλεκτρονικά καταστήματα-αλυσίδες (π.χ. amazon.com) γιατί, ενδεχομένως, μπορούμε να βρούμε το ίδιο προϊόν σε άλλο υποκατάστημα μέσα στην ΕΕ (αγγλικό, γερμανικό, γαλλικό, ιταλικό κλπ), οπότε δεν επιβαρύνεται με όλα αυτά τα τέλη.

 

Η διαδικασία εκτελωνισμού δεν είναι δύσκολη και όσοι την έχουν κάνει γνωρίζουν ότι έχασαν μεν κάποιες ώρες ενός πρωινού, αλλά είχαν ένα σημαντικό οικονομικό όφελος και, παράλληλα, την ευκαιρία να γνωρίσουν … τις γραφειοκρατικές υπηρεσίες και την αντίστοιχη διαδικασία του αεροδρομίου (!!!).

 

Στην ιστοσελίδα αυτή http://www.akouseto....apolytos-odigos

θα βρείτε ένα πολύ καλό και εμπεριστατωμένο οδηγό, με τα προαπαιτούμενα και σαφείς και χρονομετρημένες ενέργειες, φωτογραφίες και διαγράμματα των χώρων που βρίσκονται οι τελωνειακές υπηρεσίες και οι αποθήκες, ώστε να αντιμετωπίσετε την, άγνωστη στους πολλούς, διαδικασία εκτελωνισμού, με τον απλούστερο, κατανοητό και ευκολότερο τρόπο. Στο forum έχουν καταγραφεί αρκετά περιστατικά από παρόμοιες περιπτώσεις, που μπορεί να βρεθούν εύκολα με αναζήτηση και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις μας από τις εμπειρίες αυτών που τα έχουν περιγράψει.

 

 

 

Καλές αγορές ....

Edited by MAKAP
  • Upvote 8

Share this post


Link to post
Share on other sites

αυτο είναι διδακτορικο, οχι απλα οδηγος

Share this post


Link to post
Share on other sites

σουπερ!!! φαινεται παιδι μου, ειναι γραμμενο απο μηχανικο!!!

 

υπαρχει ομως εδω και καποια χρονια υλικο πολυυυυυ για αγορες μεσω internet στο parents.gr,

 

αλλα υποθετω δεν εισαι γονιος, αλλιως θα το ειχε παρει το ματι σου....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.

 

Είμαι πατέρας ενός γιου (ζωή νάχει) αλλά μεγαλύτερου από την εφηβεία που ίσως εννοείς.

Έψαξα το συγκεκριμένο site αλλά δεν βρήκα κάτι σχετικό με το θέμα αυτό.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συγχαρητήρια, απίστευτη δουλεία εχεις κάνει ΜΑΚΑΡ!!

 

Όπως λέει και ένας φίλος ποιο πάνω το να το αποκαλείς απλός οδηγό ακούγετε τουλάχιστον φτωχό!! Διδακτορικό και βάλε!!

 

Πέρα απο το χιούμορ όμως η δουλεία σου ειναι αξιέπαινη και χρήζει ειδικής μνείας, γιατί πιστεύω οτι μπορεί καποιος που θα αφιερώσει λίγο χρόνο για να το διαβάσει, να αποφύγει και να γλιτώσει τυχόν παγίδες -αλλα και χρήματα- που κρύβονται στις αγορές μας απο το εξωτερικό (βλέπε τελωνεία, extra χρεώσεις, μεταφορικές, κτλ).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Είναι εξαιρετικό το αφιέρωμα.

 

Λεπτομερέστατο και εμπεριστατωμένο.

 

Ευχαριστούμε Πολύ .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ και εσάς.

 

Στόχος μου είναι να ενημερωθούν, όσο πιο σφαιρικά γίνεται, οι υποψήφιοι αγοραστές αντικειμένων από το εξωτερικό για τις διαδικασίες αγοράς και εισαγωγής στη χώρα και, κυρίως, για τις παγίδες που κρύβονται πίσω από τις όμορφες ιστοσελίδες που σερφάρουμε, όταν ψάχνουμε για φτηνές αγορές στο ιντερνετ.

 

Προ ημερών, ένα μέλος έγραψε, σε άλλο forum, ότι αγόρασε ένα κινητό από την Κίνα αξίας 200 ευρώ, ζητώντας να σταλεί με courier, χωρίς, βέβαια, να έχει ενημερωθεί για τις συνέπειες. Όταν έφτασε το δέμα στο αεροδρόμιο η εταιρεία τον ειδοποίησε ότι μπορεί να το εκτελωνίσει με 180 ευρώ και τότε σκέφτηκε να αναφέρει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε, ζητώντας λύσεις. Το τρελό της ιστορίας είναι ότι του έφταιγαν όλοι οι άλλοι (κράτος, πωλητής, εταιρεία courier κλπ) και όχι ο εαυτός του, για το θέμα που προκάλεσε ο ίδιος.

 

Προσθέτω μια πληροφορία που, ενδεχομένως, δεν έχω γράψει στον οδηγό αλλά ενδιαφέρει όλους τους μηχανικούς και πολλούς ιδιώτες. Ένα μέλος του insomnia αγόρασε laptop από την Αμερική γνωρίζοντας ότι οι υπολογιστές δεν υπόκεινται σε δασμό κατά την εισαγωγή τους στην Ελλάδα. Επιπλέον, το συγκεκριμένο laptop δεν το έστελνε το κατάστημα στην Ελλάδα. Αποφάσισε, λοιπόν, να εγγραφεί στην Price USA που αναφέρω στο σχετικό κεφάλαιο, να ακολουθήσει όλη τη διαδικασία και να ενημερώσει το topic αφενός με τα βήματα που ακολούθησε από την αρχή της παραγγελίας μέχρι την παραλαβή του δέματος αφετέρου με τα χρήματα που κατέβαλε, αναλυτικά, για τον εκτελωνισμό του. Πιστεύω ότι αυτά τα στοιχεία θα φανούν χρήσιμα σε όσους ενδιαφέρονται για παρόμοιες αγορές.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συνάδελφε, πολύ καλός ο οδηγός σου αλλά δεν λέει -ξεκάθαρα- κάτι πολύ σημαντικό.

 

Αγόρασα σήμερα μέσω paypal στο e bay έναν υπολογιστή και η ισοτιμία δεν είναι απλώς "μη προνομιακή" αλλά νιώθω εξαπατημένος γιατί μου έβγαλε λογαριασμό 30 ευρώ παραπάνω! Δηλαδή, ο υπολογιστής με τα έξοδα αποστολής έκανε 570 κι εγώ πλήρωσα 600. Υπάρχει βέβαια επιλογή να κάνεις τη μετατροπή μέσω της κάρτας σου, αλλά είναι δεύτερη και αν δεν ξέρεις συγκεκριμένα τι παίζει το πιο πιθανό είναι να την πατήσεις. Το έψαξα και είδα ότι η paypal έχει φάει πολλές μηνύσεις για αυτό το θέμα αλλά καλύπτεται νομικά - ηθικά είναι που παρεκκλίνει. Καταλαβαίνω να υπάρχει μια προμήθεια, αλλά τόσο μεγάλο ποσοστό και χωρίς να στο λέει ρητά μάλιστα - παρά μόνο σε υποσημειώσεις και με μισόλογα- είναι τακτικές που πραγματικά δεν περίμενα από τον "πιο αξιόπιστο τρόπο να πληρώσεις στο ίντερνετ".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έχω κάνει πολλές αγορές μέσω ebay και paypal (το paypal το έχει αγοράσει πλέον το ebay) και όντως ισχύει αυτό που λες, δηλ. υπάρχει μια προμήθεια.

Φυσικά όταν τα ποσά είναι μικρά κανείς δεν δίνει σημασία. Στην περίπτωσή σου όμως μου φαίνεται το ποσό σχετικά μεγάλο...

 

Προφανώς, τα ποσά των προμηεθειών περιγράφονται στα "ψιλά γράμματα" τα οποία κανείς μας δεν μπαίνει στον κόπο να διαβάσει. Επίσης θυμάμαι ότι αρκετές φορές έχουν αλλάξει τα "terms and conditions"

κοινώς οι όροι χρήσης των υπηρεσιών paypal και ebay, κάθε φορά πατούσα το ΟΚ και τους αποδεχόμουνα...

 

Λογικά κάπου στους όρους χρήσης θα υπάρχει όρος ότι σε περίπτωση που το πόσο αγοράς υπερβαίνει κάποιο όριο τότε αυξάνει και η προμήθεια.

 

Πάντως αν θες να το ψάξεις περαιτέρω μπορείς να μπεις στο λογαριασμό σου στο paypal και να στείλεις ερώτηση σχετικά με το ποσό που χρέωθηκες ώστε να τεκμηριώσουν την υψηλή χρέωση.

 

Ελπίζω να βοήθησα. Προφανώς για να πλήρωσες τέτοιο ποσό είσαι "ψαγμένος" άρα προφανώς αυτά που παρέθεσα παραπάνω ήδη τα γνωρίζεις. :)

Edited by akis73

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.