Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Υπόμνημα Hatch

 

Υπόμνημα όσων τύπων Hatch επιλεγούν από το Σχέδιο.

 

Δημιουργείται μία Λίστα στην οθόνη (υπό μορφή υπομνήματος ) όπου εμφανίζονται οι διάφοροι τύποι Hatch που έχετε επιλέξει ανάλογα με το Είδος, Scale, Layer, Color κλ.π. και προκαθορισμένη επεξήγηση για κάθε γραμμή.

 

To Text Height των κειμένων ορίζεται αυτόματα ανάλογα με την κλίμακα εκτύπωσης. Τα scale κάθε Hatch σχεδιάζεται όπως τα αντίστοιχα στο Σχέδιο.

 

image66331.png

 

 
image3987.png
Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα Demo έκδοση 6.0 (πλήρης περιορισμένου χρόνου), χωρίς εγγραφή ή email εδώ

 

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Ολοκληρώθηκε η έκδοση CADsdtopo V7.0 και μπορείτε να κατεβάσετε το demo εδώ.

Κυριότερες Αλλαγές - Προσθήκες :

✔ Διόρθωση της Toolbar Επιλογή αριθμού για το Υψόμετρο σημείου.

✔ Οι εντολές για Πινακάκια Ανοιγμάτων και Στάθμες διορθώθηκαν οπότε πλέον όταν η τελική θέση συμβόλου τελειώνει με Esc οι αριθμοί εμφανίζονται κανονικά στο σύμβολο.

✔ Προστέθηκε η εντολή ZNMD για πράξεις σε αντικείμενα Dimension. Λειτουργεί όπως η αντίστοιχη ΖΝΜ για τα Texts.

✔ Προστέθηκαν νέες δυνατότητες στην εντολή PP για Τόξα, Ελλείψεις και Splines. 

✔ Ενημερώθηκαν οι εντολές «Απόψεις σχεδίου» στα Layout.

✔ Διορθώθηκε το προτεινόμενο layer στην εντολή ΝΝ2

✔ Προστέθηκε εντολή αντιγραφής των γραμματοσειρών για την περίπτωση ηλεκτρονικής παράδοσης ανάλογα με την έκδοση του AutoCAD αποστολής.

✔ Διορθώθηκε η εντολή ΥΥΤΤ για την περίπτωση που είναι η πρώτη εντολή που εκτελείται.

✔ Ενημερώθηκε η «Επιλογή με ίδιο» όπου στην περίπτωση Mtext λαμβάνει μέρος και το ύψος γραμμάτων.

✔ Προστέθηκε η εντολή ZIMGEO για εισαγωγή εικόνας με γεωαναφορά.

✔ Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής εύρους αναζήτησης σημείων και τριγώνων (όπως στις εντολές ZTIN, TTR και TTD).

 

Την παρούσα περίοδο αναπτύσσεται και η έκδοση 7.1 που θα αναρτηθεί σύντομα και ήδη περιλαμβάνει:

✔ Συμπληρώθηκε η εντολή κανάβου KNBS με προέκταση γραμμών εκτός του πλαισίου 

✔ Προστέθηκε η εντολή κανάβου KNBK με διάστημα όπως τα αποσπάσματα Εθνικού Κτηματολογίου.

✔ Προστέθηκε νέα εντολή απεγκατάστασης του λογισμικού μετά την λήξη της Demo έκδοσης.

✔ Διορθώθηκαν εντολές όπως οι ZCS ή ZRPL όπου στις περιπτώσεις που επιλέγονται Texts το σημείο εισαγωγής πλέον προκύπτει ανάλογα του “Justify”. 

 

Δείτε επίσης και την ειδική προσφορά μέχρι 31-12-2015 εδώ.

 

image3987.png

Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα Demo έκδοση 7.0 (πλήρης περιορισμένου χρόνου), χωρίς εγγραφή ή email εδώ

Edited by sdtopo

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Μετά την έκδοση 7.2 με κυριότερες προσθήκες τον ανασχεδιασμό της εντολής ZIMGEO για γεωαναφορά εικόνας ώστε να εκτελείται πιο γρήγορα. και την την προσθήκη της εντολής ZIMGS για γεωαναφορά με επιλογή εικόνας στην οθόνη σχεδίασης, ολοκληρώθηκε και η έκδοση CADsdtopo 7.3:

 

✔Διόρθωση της MKO (προβολή ταχυμετρικών σε Όψη) για τις περιπτώσεις που τα σημεία προβάλλονταν αντίστροφα και νέος τρόπος υπολογισμού αποστάσεων από την γραμμή προβολής.

 

✔Επανασχεδίαση των εντολών για κατασκευή τριγώνων ZDTMA, ZTIN, ZDTM, ZDTMB, ZDTMD ώστε να διερευνώνται περισσότερο τα κανονικά τρίγωνα. 

 

✔Προσθήκη τριών νέων εντολών για τον έλεγχο των σχεδιασμένων τριγώνων που προτείνεται να χρησιμοποιούνται μετά την κατασκευή τους και πριν την σχεδίαση ισοϋψών ή τον υπολογισμό όγκου:
ZTTDBL: Διαγραφή διπλών τριγώνων. Διαγράφονται τα διπλά-όμοια τρίγωνα που τυχόν έχουν σχεδιαστεί.
ΖΤΤΚΚ: Εντοπίζονται τα μηδενικά και κάθετα τρίγωνα. Αφού ελεγχθούν προτείνεται να διαγραφούν.
ZTTSD: Εντοπίζονται τα προβληματικά τρίγωνα στις περιπτώσεις που πάνω από δύο τρίγωνα έχουν κοινή πλευρά. Αφού ελεγχθούν προτείνεται να διαγραφούν.

 

Δείτε επίσης και την ειδική προσφορά μέχρι 31-12-2015 εδώ.

 

image3987.png

Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα Demo έκδοση 7.2 (πλήρης περιορισμένου χρόνου), χωρίς εγγραφή ή email εδώ

 

 

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites
Αναρτήθηκε η νέα Demo έκδοση CADsdtopo 7.3 εδώ.
 
Κυριότερες Αλλαγές - Προσθήκες :
 
✔Διόρθωση της MKO (προβολή ταχυμετρικών σε Όψη) για τις περιπτώσεις που τα σημεία προβάλλονταν αντίστροφα και νέος τρόπος υπολογισμού αποστάσεων από την γραμμή προβολής.
 
✔Επανασχεδίαση των εντολών για κατασκευή τριγώνων ZDTMA, ZTIN, ZDTM, ZDTMB, ZDTMD ώστε να διερευνώνται περισσότερο τα κανονικά τρίγωνα.
 
✔Προσθήκη τριών νέων εντολών για τον έλεγχο των σχεδιασμένων τριγώνων που προτείνεται να χρησιμοποιούνται μετά την κατασκευή τους και πριν την σχεδίαση ισοϋψών ή τον υπολογισμό όγκου:
 
ZTTDBL: Διαγραφή διπλών τριγώνων. Διαγράφονται τα διπλά-όμοια τρίγωνα που τυχόν έχουν σχεδιαστεί.
 
ΖΤΤΚΚ: Εντοπίζονται τα μηδενικά και κάθετα τρίγωνα. Αφού ελεγχθούν προτείνεται να διαγραφούν.
 
ZTTSD: Εντοπίζονται τα προβληματικά τρίγωνα στις περιπτώσεις που πάνω από δύο τρίγωνα έχουν κοινή πλευρά. Αφού ελεγχθούν προτείνεται να διαγραφούν.
 
✔Διόρθωση των εντολών για διπλή polyline ώστε να τελειώνουν χωρίς πρόβλημα  με Esc.
 
 

Δείτε επίσης και την ειδική προσφορά μέχρι 31-12-2015 εδώ.

 

image3987.png

Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα Demo έκδοση 7.3 (πλήρης περιορισμένου χρόνου), χωρίς εγγραφή ή email εδώ

 

 • Upvote 1

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Προσοχή!!!

 

Σημαντικό:

Πρίν από την εγκατάσταση της έκδοσης 8 πρέπει να απεγκαταστήσετε την προηγούμενη από το AutoCAD!!

Ακολουθήστε τις οδηγίες του οδηγού εγκατάστασης ενημέρωσης CADsdtopo_V8.exe!!

 

Συνοπτικά:

Πριν τρέξετε τον οδηγό ενημέρωσης:

1. Ανοίξτε στο AutoCAD ένα κενό σχέδιο και κάντε έναρξη CADsdtopo.

2. Πηγαίνετε από το Menu:  =SDTOPO= ---> Ρυθμίσεις ---> Απεγκατάσταση CADsdtopo

3. Το AutoCAD θα κλείσει αυτόματα και μπορείτε να τρέξετε τον οδηγό εγκατάστασης

4. Αφού τελειώσει ο οδηγός: Windows ---> Start ---> CADsdtopo ---> Επιλέγετε την έκδοση του AutoCAD που έχετε.

Δεν χρειάζεται να κάνετε κάτι άλλο.

 

Δείτε τις κυριότερες αλλαγές στην έκδοση 8 εδώ.

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Μετά την επιτυχία της έκδοσης 8 ετοιμάζεται και η έκδοση 9 στην οποία ήδη:

 

* Προστέθηκαν οι εντολές  ZVPRR (Στροφή οθόνης στο Model όπου επιλέγετε δύο σημεία στην οθόνη των οποίων πλέον η διεύθυνση είναι ο οριζόντιος άξονας της οθόνης. Προτείνεται για εκτύπωση κεκλιμένου σχεδίου ή για σχεδίαση με ''Ortho'' σε πλάγια διεύθυνση), και η ZDRW για επαναφορά στροφής.

 

* Προστέθηκε η δυνατότητα μετάφρασης και σε Attributes (αλλαγή χαρακτήρων από αγγλικούς σε ελληνικούς και το αντίθετο κατά την λογική του πληκτρολογίου υπολογιστή ή αντικατάσταση των χαρακτήρων Unicode ) στην εντολή ZZATT.

 

Δείτε και τις σημαντικότερες αλλαγές της έκδοσης 8 από προηγούμενες εδώ.

 

 

Δείτε επίσης και την ειδική προσφορά μέχρι 31-12-2015 εδώ.

 

image3987.png

Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα Demo έκδοση 8.0 (πλήρης περιορισμένου χρόνου), χωρίς εγγραφή ή email εδώ

 

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Πλέον, στην έκδοση 9, στις πράξεις με αριθμούς συμμετέχουν και τα Mtext!  Ακόμα και όταν ο αριθμός είναι μέσα σε φράση.

 

Αν π.χ. υπάρχουν διάφορα Mtext ή/και Text στο σχέδιο όπως "Ε= 18.52τμ" ή "Αυθαίρετη επέκταση= 22τμ" ή "Χώρος 38.21τμ" κ.λ.π. μπορείτε να κάνετε πράξεις με αυτά τα κείμενα επιλέγοντάς τα στην οθόνη.

 

Δείτε αναλυτικές οδηγίες για Πράξεις με αριθμούς ή αντικείμενα εδώ.

 

 

 

image3987.png

Μπορείτε να κατεβάσετε την Demo έκδοση 8.0 (πλήρης περιορισμένου χρόνου), χωρίς εγγραφή ή email εδώ

 

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites
Στην έκδοση 8 προστέθηκε η εντολή ZXDDP (Τεύχος περιοχών Polyline) η οποία έγινε με αφορμή την ανάγκη διαχείρισης δασικών χαρτών όμως φαίνεται ότι έχει εφαρμογή σε πλήθος άλλων περιπτώσεων. Επιλέγετε στο σχέδιο όσες Polyline θέλετε και εξάγονται σε αρχείο για κάθε μία polyline:
 
α.  Όνομα/είδος περιοχής που προκύπτει από τα Text ή Mtext εντός της (στο ίδιο η παραπλήσιο Layer).
 
β.  Η επιφάνεια (αφαιρουμένων εσωτερικών άλλων περιοχών)
 
γ. Το Layer σχεδίασης.
 
δ.  Η περίμετρος.
 
ε.  Το κεντροειδές.
 
δ.  Οι κορυφές.
 
Δημιουργείται επίσης και 2ο αρχείο με τα ονόματα και τις επιφάνειες (*_PIN.*) για εισαγωγή σε πίνακα με την εντολή ZPFL.
 
Μετά την εισαγωγή του πίνακα μπορείτε να υπολογίσετε τις συνολικές επιφάνειες για κάθε είδος περιοχής με την T+T.

 

 
 

image3987.png

Μπορείτε να κατεβάσετε την Demo έκδοση 8.0 (πλήρης περιορισμένου χρόνου), χωρίς εγγραφή ή email εδώ

 

 • Upvote 2

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Ολοκληρώθηκε η έκδοση CADsdtopo V9.0 και μπορείτε να κατεβάσετε το demo εδώ.

 

Κυριότερες Αλλαγές - Προσθήκες :

 

✔ Προστέθηκαν οι εντολές  ZVPRR (Στροφή οθόνης στο Model) όπου επιλέγετε δύο σημεία στην οθόνη των οποίων πλέον η διεύθυνση είναι ο οριζόντιος άξονας της οθόνης. Προτείνεται για εκτύπωση κεκλιμένου σχεδίου ή για σχεδίαση με ''Ortho'' σε πλάγια διεύθυνση. Kαι η ZDRW για επαναφορά στροφής.

 

✔ Προστέθηκε η δυνατότητα μετάφρασης και σε Attributes (αλλαγή χαρακτήρων από αγγλικούς σε ελληνικούς και το αντίθετο κατά την λογική του πληκτρολογίου υπολογιστή ή αντικατάσταση των χαρακτήρων Unicode ) στην εντολή ZZATT.

 

✔ Οι εντολές για Πράξεις σε ή με αριθμούς εκτελούνται πλέον και σε Mtxet!

 

✔ Στον Επεξεργαστή Κειμένων τα Mtext εμφανίζονται χωρίς τους χαρακτήρες Formating.

 

✔ Προστέθηκε η δυνατότητα move μετά την εισαγωγή αριθμού στην εντολή NNP.

 

✔ Η αναγνώριση των σημείων (για σχεδίαση με πληκτρολόγηση κωδικών) σε εντολές τηςZLL ή στην ανανέωση σημείων DMLL έγινε πολύ ταχύτερη από τις προηγούμενες εκδόσεις (π.χ. για 5000 σημεία 5 δευτερόλεπτα!)

 

Η φόρτωση σε Win10 ή/και Autocad2016 γίνεται πλέον κανονικά.

 
 
Εντός της τρέχουσας εβδομάδας θα είναι έτοιμες και οι νέες εκδόσεις 9.1 για ZwCAD και ProgeCAD!
 

image3987.png

Μπορείτε να κατεβάσετε την Demo έκδοση 9.1 (πλήρης περιορισμένου χρόνου), χωρίς εγγραφή ή email εδώ

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Ολοκληρώθηκε η έκδοση CADsdtopo V10 και μπορείτε να κατεβάσετε το demo εδώ και να την δοκιμάσετε απευθείας στο AutoCAD ή το ZWCAD.

 

Κυριότερες Αλλαγές - Προσθήκες :

✔ Στο Υπόμνημα Συμβόλων προστέθηκε και το πλήθος κάθε συμβόλου.

✔ Στο Υπόμνημα Hatch προστέθηκε και συνολική επιφάνεια κάθε τύπου.

✔ Διορθώθηκαν τα προβλήματα φόρτωσης και εκτέλεσης στο AutoCAD 2016.

✔ Στην μετονομασία Layer (ZLAYREN) προστέθηκε η επιβεβαίωση για κάθε Layer ως επιλογή.

✔ Διορθώθηκαν οι εντολές για τις κλίμακες μεγαλύτερες από 1:50 και μικρότερες 1:100.

✔ Προστέθηκαν “large icons” σε όλες τις Toolbar.

✔ Διορθώθηκε η εκτέλεση της εντολής LROG (Ρυμοτομική και Οικοδομική γραμμή) από τοMenu.

✔ Διορθώθηκε η εκτέλεση της γραμμικής παρεμβολής στις εντολές KL και BVC.

✔ Διορθώθηκε η KNBS στην περίπτωση που οι άκρες τους κανάβου συμπίπτουν με το grid.

✔ Διορθώθηκε η ZCS στα κείμενα.

✔ Προστέθηκε η επιλογή «εισαγωγή βάση κλίμακας εκτύπωσης» στην εντολή PH.

✔ Επανασχεδιάστηκε η εντολή ZDPRR (στροφή οθόνης στο Model για εκτύπωση) και δεν εκτελείται zoom->extens.

✔ Ορίστηκαν εκ νέου τα μεγέθη των συμβόλων για Πινακάκια Ανοιγμάτων.

✔ Ενημερώθηκαν όλες οι δηλώσεις για τα Τοπογραφικά.

 

 

Η έκδοση 10 λειτουργεί και στα Zwcad+ 2014,2015 και σύντομα και στο BricsCAD!
 

image3987.png

Μπορείτε να κατεβάσετε την Demo έκδοση 10 (πλήρης περιορισμένου χρόνου), χωρίς εγγραφή ή email εδώ

 

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

 • Παρόμοιο Περιεχόμενο

  • Από Geo-engineer
   Έμπειρη ομάδα μηχανικών αναλαμβάνει σε όποιο μέρος επιθυμείτε, τις παρακάτω εργασίες: Τοπογραφικά, Αρχιτεκτονικά. 3D, Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων, ΠΕΑ, κλπ. Πλήρης εξοπλισμός γραφείου και πεδίου. Ακρίβεια στις μετρήσεις και ταχύτητα στην απόδοση.
  • Από bilorfan
   έχω φτιάξει ένα πρόγραμμα για Πολιτικούς Μηχανικούς πάνω στην ύλη του (Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι) ως βοήθημα
   Link:
   https://www.facebook.com/Wasilis.Orfanidis/
   https://bilorfan.wixsite.com/archonbeamrc/products
  • Από mimoutis
   Σε οικόπεδο με έντονη κλίση προσπαθώ να σχεδιάσω ενα κτιριο σε ενα επιπεδο. Ενα τμημα του κτιριου λογω κλισης θα βρισκεται εντος του εδαφους με μεγιστη υπερβαση της οροφης του απο την φυσικη σταθμη στα 1.2 μετρα οπως προβλεπεται απο τον ΝΟΚ. Η συνεχεια ομως αυτου του κτιριου θα υπερβαινει περαν των 1.2 μετρων την φυσικη σταθμη καθως το εδαφος λογω κλισης κατεβαινει. Μπορω να αντιμετωπισω το πρωτο τμημα του κτιριου ως υπογειο και το αλλο ως ισογειο?  Επισης θα μπορουσα να εχω μια εσωτερικη πορτα που να συνδεει τους 2 χωρους;
    
   (1) Διόρθωσε το κείμενό σου και βάλε τόνους.
   (2) Βάλε την ειδικότητά σου στο προφίλ εφόσον είσαι μηχανικός
   Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ
   Pavlos33

  • Από kaseris
   Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της πολυβραβευμένης ελληνικής εταιρείας Geomiso, ερευνητής πολιτικός μηχανικός, από τη Μεσοχώρα Τρικάλων, Παναγιώτης Καρακίτσιος, μιλά για πρώτη φορά, αποκλειστικά στο trikalanews.gr για την παγκόσμια καινοτομία που προέκυψε μέσα από το πρωτοπόρο λογισμικό της, το οποίο έχει αξιολογηθεί από ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες και τραπεζίτες.

   Κατάφεραν τον τρισδιάστατο σχεδιασμό και την ισογεωμετρική ανάλυση του τρούλου, του διαχρονικού συμβόλου του ελληνισμού, της Αγίας Σοφίας, με αποτέλεσμα να προβλεφθεί με ακρίβεια και μηδενικό γεωμετρικό σφάλμα η αντοχή του σε κάθε υλικό σημείο. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από εκείνον και τα μέλη της ομάδας του, Αθανάσιο Λεοντάρη, Γεώργιο Καραΐσκο και Αθανάσιο Ζήσιμο.

   Το λογισμικό Geomiso καταργεί τα δεσμά που είχε επιβάλλει η γεωμετρία στους μηχανικούς όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, λύνει τα χέρια τους και τους επιτρέπει πλέον να υλοποιούν έργα με οσοδήποτε πολύπλοκη γεωμετρία.

   Πρόκειται για το πρώτο παγκοσμίως δυο σε ένα λογισμικό τρισδιάστατου σχεδιασμού και ισογεωμετρικής ανάλυσης, το οποίο ενοποιεί πλήρως σε μία ενιαία διαδικασία τον σχεδιασμό με τον έλεγχο του σχεδίου από τον μηχανικό.

   Το Geomiso, απόσταγμα οκταετούς εφαρμοσμένης έρευνας, συνιστά ελληνική καινοτομία διεθνούς εμβέλειας. «Κατορθώσαμε με το λογισμικό μας να προσομοιώσουμε με μηδενικό γεωμετρικό σφάλμα τον τρούλο της Αγίας Σοφίας. Συγκεκριμένα, προσδιορίσαμε με ακρίβεια την κατανομή της βύθισης κάθε σημείου του τρούλου, καθώς επίσης και τις περιοχές που καταπονούνται πιο έντονα και ενδεχομένως να χρειαστούν μελλοντικά ενίσχυση. Με το λογισμικό μας, που βασίζεται στη νέα ισογεωμετρική μέθοδο, οι μηχανικοί θα έχουν στα χέρια τους ένα πολύ πιο ισχυρό εργαλείο, με το οποίο θα μπορούν να κάνουν πιο εύκολα και γρήγορα τη δουλειά τους» λέει ο Π. Καρακίτσιος.

   Τo τι προσφέρει στην ανθρωπότητα η ελληνική αυτή καινοτομία εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της Geomiso. «Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί το ανθρωπογενές περιβάλλον -οι πόλεις μας – έχουν κατακλυστεί με τετραγωνισμένα κυρίως κτίρια, με ευθείες και όχι καμπύλες γραμμές; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι διότι αυτά μπορούσαν να κατασκευάσουν οι μηχανικοί έως τώρα. Η Geomiso εξοπλίζει πλέον τους μηχανικούς σε διεθνές επίπεδο με ένα ισχυρό λογισμικό, το οποίο εγκαινιάζει, όχι απλά μία νέα γενιά μηχανικών, αλλά και μία νέα γενιά κατασκευών. Επίσης, μας δίνει τη δυνατότητα να προστατεύσουμε πιο αποτελεσματικά τα μνημεία μας, όπως η Αγία Σοφία, καθώς θα μπορούμε τόσο να προβλέπουμε πλέον με μεγαλύτερη ακρίβεια τη συμπεριφορά τους όσο και να επεμβαίνουμε βέλτιστα με στόχο την προστασία τους σε βάθος αιώνων» ήταν η απάντηση του κ. Παναγιώτη Καρακίτσιου.

   Στην ερώτηση γιατί τα μέλη της ερευνητικής ομάδας Geomiso, εξακολουθούν να προτιμούν να μένουν στην Ελλάδα της κρίσης, ο Παναγιώτης Καρακίτσιος, απαντά «Η χρηματοδότησή μας στο πλαίσιο του Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ αποτελεί την καλύτερη δικαίωση της επιλογής μας να μείνουμε στην Ελλάδα. Ατενίζουμε το μέλλον με ιδιαίτερη αισιοδοξία, καθώς έχουμε ήδη σχεδιάσει τις επόμενές μας κινήσεις, οι οποίες θα δημιουργήσουν επιπρόσθετες θέσεις εργασίας και θα συμβάλουν στην οικονομία της χώρας μας. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την εκδήλωση ενδιαφέροντος από μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, με τις οποίες έχουμε ήδη ξεκινήσει συνεργασία. Οραματίζομαι ένα μέλλον με βελτιστοποιημένα τόσο ως προς την όψη όσο και ως προς την ποιότητα έργα μηχανικού».

   Ο Παναγιώτης Καρακίτσιος έχει τιμηθεί με 26 βραβεία και υποτροφίες, ενώ αξίζει να σημειωθεί και ότι η εταιρεία Geomiso εξασφάλισε πρόσφατα σημαντική χρηματοδότηση στο πλαίσιο της νέας δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΣΠΑ και δημιούργησε 4 νέες θέσεις εργασίας για Έλληνες μηχανικούς και προγραμματιστές, ενώ έχει τιμηθεί με επτά πανελλαδικές διακρίσεις (πρώτο βραβείο ideatree 2014, Angelopoulos CGIU Fellowship 2015, βραβείο i-bank «Καινοτομία & Τεχνολογία» 2015, βραβείο και τιμητική διάκριση από τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ (2015), Angelopoulos Continuation Grant 2016, τιμητική διάκριση «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ» 2015, τιμητική διάκριση Athens Startup Awards 2017 και μία διεθνή, 2017 IST IEEE Best Student Paper Award).


   View full είδηση
  • Από kaseris
   Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της πολυβραβευμένης ελληνικής εταιρείας Geomiso, ερευνητής πολιτικός μηχανικός, από τη Μεσοχώρα Τρικάλων, Παναγιώτης Καρακίτσιος, μιλά για πρώτη φορά, αποκλειστικά στο trikalanews.gr για την παγκόσμια καινοτομία που προέκυψε μέσα από το πρωτοπόρο λογισμικό της, το οποίο έχει αξιολογηθεί από ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες και τραπεζίτες.

   Κατάφεραν τον τρισδιάστατο σχεδιασμό και την ισογεωμετρική ανάλυση του τρούλου, του διαχρονικού συμβόλου του ελληνισμού, της Αγίας Σοφίας, με αποτέλεσμα να προβλεφθεί με ακρίβεια και μηδενικό γεωμετρικό σφάλμα η αντοχή του σε κάθε υλικό σημείο. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από εκείνον και τα μέλη της ομάδας του, Αθανάσιο Λεοντάρη, Γεώργιο Καραΐσκο και Αθανάσιο Ζήσιμο.

   Το λογισμικό Geomiso καταργεί τα δεσμά που είχε επιβάλλει η γεωμετρία στους μηχανικούς όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, λύνει τα χέρια τους και τους επιτρέπει πλέον να υλοποιούν έργα με οσοδήποτε πολύπλοκη γεωμετρία.

   Πρόκειται για το πρώτο παγκοσμίως δυο σε ένα λογισμικό τρισδιάστατου σχεδιασμού και ισογεωμετρικής ανάλυσης, το οποίο ενοποιεί πλήρως σε μία ενιαία διαδικασία τον σχεδιασμό με τον έλεγχο του σχεδίου από τον μηχανικό.

   Το Geomiso, απόσταγμα οκταετούς εφαρμοσμένης έρευνας, συνιστά ελληνική καινοτομία διεθνούς εμβέλειας. «Κατορθώσαμε με το λογισμικό μας να προσομοιώσουμε με μηδενικό γεωμετρικό σφάλμα τον τρούλο της Αγίας Σοφίας. Συγκεκριμένα, προσδιορίσαμε με ακρίβεια την κατανομή της βύθισης κάθε σημείου του τρούλου, καθώς επίσης και τις περιοχές που καταπονούνται πιο έντονα και ενδεχομένως να χρειαστούν μελλοντικά ενίσχυση. Με το λογισμικό μας, που βασίζεται στη νέα ισογεωμετρική μέθοδο, οι μηχανικοί θα έχουν στα χέρια τους ένα πολύ πιο ισχυρό εργαλείο, με το οποίο θα μπορούν να κάνουν πιο εύκολα και γρήγορα τη δουλειά τους» λέει ο Π. Καρακίτσιος.

   Τo τι προσφέρει στην ανθρωπότητα η ελληνική αυτή καινοτομία εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της Geomiso. «Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί το ανθρωπογενές περιβάλλον -οι πόλεις μας – έχουν κατακλυστεί με τετραγωνισμένα κυρίως κτίρια, με ευθείες και όχι καμπύλες γραμμές; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι διότι αυτά μπορούσαν να κατασκευάσουν οι μηχανικοί έως τώρα. Η Geomiso εξοπλίζει πλέον τους μηχανικούς σε διεθνές επίπεδο με ένα ισχυρό λογισμικό, το οποίο εγκαινιάζει, όχι απλά μία νέα γενιά μηχανικών, αλλά και μία νέα γενιά κατασκευών. Επίσης, μας δίνει τη δυνατότητα να προστατεύσουμε πιο αποτελεσματικά τα μνημεία μας, όπως η Αγία Σοφία, καθώς θα μπορούμε τόσο να προβλέπουμε πλέον με μεγαλύτερη ακρίβεια τη συμπεριφορά τους όσο και να επεμβαίνουμε βέλτιστα με στόχο την προστασία τους σε βάθος αιώνων» ήταν η απάντηση του κ. Παναγιώτη Καρακίτσιου.

   Στην ερώτηση γιατί τα μέλη της ερευνητικής ομάδας Geomiso, εξακολουθούν να προτιμούν να μένουν στην Ελλάδα της κρίσης, ο Παναγιώτης Καρακίτσιος, απαντά «Η χρηματοδότησή μας στο πλαίσιο του Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ αποτελεί την καλύτερη δικαίωση της επιλογής μας να μείνουμε στην Ελλάδα. Ατενίζουμε το μέλλον με ιδιαίτερη αισιοδοξία, καθώς έχουμε ήδη σχεδιάσει τις επόμενές μας κινήσεις, οι οποίες θα δημιουργήσουν επιπρόσθετες θέσεις εργασίας και θα συμβάλουν στην οικονομία της χώρας μας. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την εκδήλωση ενδιαφέροντος από μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, με τις οποίες έχουμε ήδη ξεκινήσει συνεργασία. Οραματίζομαι ένα μέλλον με βελτιστοποιημένα τόσο ως προς την όψη όσο και ως προς την ποιότητα έργα μηχανικού».

   Ο Παναγιώτης Καρακίτσιος έχει τιμηθεί με 26 βραβεία και υποτροφίες, ενώ αξίζει να σημειωθεί και ότι η εταιρεία Geomiso εξασφάλισε πρόσφατα σημαντική χρηματοδότηση στο πλαίσιο της νέας δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΣΠΑ και δημιούργησε 4 νέες θέσεις εργασίας για Έλληνες μηχανικούς και προγραμματιστές, ενώ έχει τιμηθεί με επτά πανελλαδικές διακρίσεις (πρώτο βραβείο ideatree 2014, Angelopoulos CGIU Fellowship 2015, βραβείο i-bank «Καινοτομία & Τεχνολογία» 2015, βραβείο και τιμητική διάκριση από τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ (2015), Angelopoulos Continuation Grant 2016, τιμητική διάκριση «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ» 2015, τιμητική διάκριση Athens Startup Awards 2017 και μία διεθνή, 2017 IST IEEE Best Student Paper Award).

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.