Μετάβαση στο περιεχόμενο

Recommended Posts

Από την έκδοση 8 έχει  προστεθεί στο CADsdtopo η εντολή ZXDDP (Τεύχος περιοχών Polyline) η οποία έγινε με αφορμή την ανάγκη διαχείρισης δασικών χαρτών όμως φαίνεται ότι έχει εφαρμογή  και σε πλήθος άλλων περιπτώσεων.
 
Διαδικασία:
Επιλέγετε στο σχέδιο όσες Polyline θέλετε και εξάγονται αυτόματα σε αρχείο για κάθε μία polyline:
α.  Όνομα/είδος περιοχής που προκύπτει από τα Text ή Mtext εντός της (στο ίδιο η παραπλήσιο Layer).
β.  Η επιφάνεια (αφαιρουμένων εσωτερικών νησίδων)
γ. Το Layer σχεδίασης.
δ.  Η περίμετρος.
ε.  Το κεντροειδές.
δ.  Οι κορυφές.
 
Δημιουργείται επίσης και 2ο αρχείο με τα ονόματα και τις επιφάνειες (*_PIN.*) για εισαγωγή σε πίνακα με την εντολή ZPFL.
Μετά την εισαγωγή του πίνακα μπορείτε να υπολογίσετε τις συνολικές επιφάνειες για κάθε είδος περιοχής με την T+T.

image3987.png

Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα Demo έκδοση 19, χωρίς εγγραφή ή email, εδώ.

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Παράδειγμα εντολής του CADsdtopo:

ZNM_L2.png.098c13dd8e4a2015828a23926fdc031a.png ZNMB_L2.png.670c91f24fa58dc560a30811ebeecb86.png Προσθαφαιρέστε αριθμούς σε όσα κείμενα ή block θέλετε ταυτόχρονα:
Αν π.χ. κατά την διάρκεια μελέτης αλλάξει η υψομετρική αφετηρία τότε με τις εντολές ΖΝΜ και ZNMB μπορείτε να αλλάξετε όλους τους αριθμούς (που περιέχονται σε κείμενα ή block) που αφορούν στάθμες ή υψόμετρα. 

ZNM.png.c73cf74eacd80af970ebe812999dccd6.png
Έχετε μάλιστα την δυνατότητα εξειδικευμένων φίλτρων για την επιλογή των αντικειμένων στα οποία θα εκτελεστεί η αριθμητική πράξη.
 

image3987.png

Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα Demo έκδοση 19, χωρίς εγγραφή ή email, εδώ.

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Διαθέσιμα εργαλεία κατά την σχεδίαση με το CADsdtopo:

Κατά διάρκεια σχεδίασης  γραμμών, polyline, τόξων, κύκλων και εισαγωγή συμβόλων  έχετε την δυνατότητα να δίνετε σημεία που δεν υπάρχουν στο σχέδιο με τις παρακάτω επιλογές. 

K.PNG.48c8297e27a8ff73590d3c19ce712643.PNG

 • ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΙ ΕΥΘΕΙΑΣ: Δίνετε τα 2 σημεία που ορίζουν την ευθεία και την απόσταση D από το πρώτο.
 • ΜΕΣΟ ΕΥΘΕΙΑΣ: Δίνετε τα 2 σημεία που ορίζουν την ευθεία. Το μέσο υπολογίζεται αυτόματα.
 • ΤΟΜΗ ΕΥΘΕΙΩΝ: Δίνετε τα 2 σημεία που ορίζουν την πρώτη ευθεία και 2 σημεία που ορίζουν την δεύτερη ευθεία. Με βάση αυτές θα υπολογιστεί το σημείο τομής.
 • ΚΑΘΕΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΌ ΕΥΘΕΙΑ: Δίνετε τα 2 σημεία που ορίζουν την ευθεία, την απόσταση καθέτου από το πρώτο και το μήκος καθέτου.
 • ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΗΜΕΙΟΥ ΣΕ ΕΥΘΕΙΑ: Δίνετε τα 2 σημεία που ορίζουν την ευθεία και το 3ο σημείο που θα προβληθεί.
 • ΤΟΜΗ ΚΥΚΛΩΝ: Δίνετε κέντρο και ακτίνα του 1ου και του 2ου κύκλου.
 • ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΚΥΚΛΟΥ: Δίνετε κέντρο και ακτίνα κύκλου και επιλέγετε την εφαπτομένη στην οθόνη.
 • ΤΟΜΗ ΕΥΘΕΙΑΣ - ΚΥΚΛΟΥ: Δίνετε τα 2 σημεία της ευθείας και για τον κύκλο σημείο κέντρου και ακτίνα.
 • ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΟ: Δίνετε τα 2 σημεία της ευθείας (για διεύθυνση) και απόσταση από το 3ο σημείο.

Για λεπτομέρειες δείτε εδώ.

image3987.png

Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα Demo έκδοση 19, χωρίς εγγραφή ή email, εδώ.

 

 • Upvote 1

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Παράδειγμα διαχείρισης σχεδίων:

Έστω ότι θέλετε να δείτε ένα-ένα κάποια αντικείμενα στο σχέδιο για οποιοδήποτε λόγο. Μπορείτε να το κάνετε με την εντολή ZZS (επισκόπηση αντικειμένων).

ZZS.png.bb38c1a8f116f60fe3fd20c9ac58ee27.png
Αν π.χ. σας έχει αποσταλεί κάποιο σχέδιο από άλλο τεχνικό γραφείο το οποίο έχει παρατηρήσεις σε διάφορα σημεία του σχεδίου ή κύκλους για τα θέματα που πρέπει να εξετάσετε ή block που περιέχουν πληροφορίες που σας αφορούν. Για να είστε βέβαιοι ότι θα τα δείτε όλα, ακολουθήστε ανάλογα αυτό το παράδειγμα.

 

image3987.png

Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα Demo έκδοση 19, χωρίς εγγραφή ή email, εδώ.

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

✎ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχω ένα σχέδιο με πολλά raster images και χρειάστηκε να αλλάξω τα ονόματα των φακέλων που τα περιείχαν ή/και τα έχωβάλει σε διαφορετικούς φακέλους. Υπάρχει τρόπος επανακαθορίσω την διεύθυνσή τους μαζικά ?

✔ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η εντολή ZCIMD κάνει ακριβώς αυτό. Γίνεται αναζήτηση σε βάθος 10 φακέλων από τον αρχικό φάκελο που ορίζετε. Επιπρόσθετα υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται και αναζήτηση σε προκαθορισμένες διευθύνσεις.

Σημ.: Όσες εικόνες δεν βρεθούν στον νέο φάκελο που θα ορίσετε δεν αλλάζουν διεύθυνση και μπορείτε να ξανατρέξετε την εντολή με άλλο φάκελο.

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

✎ΕΡΩΤΗΣΗ:  Ποιος είναι ο πιο σωστός τρόπος να φέρω στις πραγματικές του διαστάσεις ένα σχέδιο που έχω σκαναρισμένο στην οθόνη ?

✔ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ZMRS_L2.png.87b70ff97a1e313a429073d258a6b5fb.png Προσαρμογή εικόνας με μέσες τιμές: Αν π.χ. το Σχέδιο έχει κάναβο:

Σχεδιάζετε τον κάναβο (μία κάθετη και μία οριζόντια ευθεία τις οποίες κάνετε offsetστις διαστάσεις του κανάβου) και εκτελείτε την εντολή ZMRS με όσα σημεία είναι ευκρινή.

ZIMDD_L1.png.68c9b016af97f1e099d9db71b46dc3c0.png Προσαρμογή εικόνας με διαστάσεις πλευρών:

Εκτελείτε την εντολή ZIMDD όπου δίνετε ενιαίο περίγραμμα πάνω στην εικόνα και την πραγματική τιμή κάθε πλευράς.

 

image3987.png

Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα Demo έκδοση 19, χωρίς εγγραφή ή email, εδώ.

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Ολοκληρώθηκε και αναρτήθηκε η νέα έκδοση ★20★.

Μπορείτε να ενημερώσετε το CADsdtopo στον υπολογιστή σας ακολουθώντας τα παρακάτω δύο βήματα στο AutoCAD:

CADsdtopo ---> 
---> ★ Check fo Updates (κατέβασμα νέας έκδοσης) και
---> ★ Update (ενημέρωση στην νέα έκδοση)

Οι σημαντικότερες αλλαγές που βελτιώνουν σημαντικά την χρήση και την λειτουργία του λογισμικού:

Ribbon_V20.thumb.PNG.13c90133e689479e0b4f5f4c3c48f824.PNG

 ZYPHH: Διορθώθηκε η περίπτωση όταν είχαν οριστεί HPCOLOR ή HPLAYER. H επιφάνεια γράφεται πλέον σε ξεχωριστή γραμμή (π.χ. για συμμετοχή σε υπολογισμούς). Στο τέλος της εντολής προστέθηκε ενημέρωση για τα Htach με μηδενική επιφάνεια ώστε να διορθωθούν.

 Τα κείμενα των εντολών Ηλεκτρονικής υποβολής ΖΚΤΗΜΤ εισάγονται πλέον με στοίχιση MiddleCenter.

 ZKTHMDXF: Η καρτέλα οδηγιών άλλαξε και εμφανίζεται στην αρχή της εντολής.

 ZKTHMCHECK: Προστέθηκε βοήθεια για την χρήση της επιλογής overkill και το «κλείσιμο» των Polyline.

 LPATS: Διορθώθηκε η δυνατότητα επιλογής αντικειμένων στην αρχική καρτέλα της εντολής.

 Προστέθηκαν χρήσιμα links για e-adeies και Αιγιαλούς

 Τροποποιήθηκαν οι δηλώσεις και τα υπομνήματα Τοπογραφικού ώστε να εισάγονται στις αντίστοιχες διαστάσεις των τίτλων τοπογραφικών Εντός και Εκτός !!!!

 Διορθώθηκαν οι εντολές ηλεκτρονικής υποβολής για το Κτηματολόγιο για AutoCAD 2011 και προγενέστερα.

 E+E: Προστέθηκε ενημέρωση στο τέλος της εντολής για τα αντικείμενα που δεν υπολογίστηκε επιφάνεια ή ήταν προβληματικά !!!!

 Προστέθηκε σε όλες τις επιλογές κατά την διάρκεια των εντολών η δυνατότητα επιλογής με κλικ !!!!

 Διορθώθηκαν οι περιπτώσεις που κατά τις πρώτες χρήσεις της εντολής ZID δεν καταχωρούνταν οι προεπιλογές για την αναγραφή εμβαδού.

 Διορθώθηκε το κουμπί περιήγησης στην καρτέλα «Επιλογή κειμένου από λίστα»!

 Διορθώθηκαν όλες οι περιπτώσεις freeze οποιασδήποτε καρτέλας του CADsdtopo !!!!

 Διορθώθηκε η εμφάνιση της λίστας σημείων από αρχείο xls/xlsx στην καρτέλα της εντολής ITAΧ !!!!

 Η εισαγωγή σημείων με την εντολή ITAX έγινε πολύ ταχύτερη !!!!

 Διορθώθηκε η περίπτωση όπου δεν δημιουργούνταν αυτόματα slide σε περίπτωση νέας προσθήκης προτύπου σχεδίου (π.χ. ZTITLOI).

 Η φόρτωση του λογισμικού σε κάθε σχέδιο έγινε ταχύτερη.

 Προστέθηκε καρτέλα κατά την πρώτη εκκίνηση η οποία υπενθυμίζει την διαδικασία έναρξης του λογισμικού σε κάθε σχέδιο.

 Αναδιαμορφώθηκαν τα Menu και το Ribbon !!!!

 Οι εντολές “Έλεγχος για update” και το “Update” σε νέα ενημέρωση άλλαξαν θέση στο Ribbon.

 Οι εντολές ενδείξεων NNR, NNX, NND οι εντολές μικρών διαστάσεων ZDAM, ZDLM και οι στάθμες με γραμμή ZTSTGR προτείνονται πλέον σε διαφορετικά Layer.

 Διορθώθηκαν τα osnap στις εντολές ZMM και ZCC.

 

image3987.png

Μπορείτε να κατεβάσετε την Demo έκδοση 10 (πλήρης περιορισμένου χρόνου), χωρίς εγγραφή ή email εδώ

 • Like 1

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Διορθώθηκαν όλα τα προβλήματα της έκδοσης 20 και μπορείτε να κατεβάσετε την νέα έκδοση 21 !

Μπορείτε να ενημερώσετε το CADsdtopo στον υπολογιστή σας ακολουθώντας τα παρακάτω δύο βήματα στο AutoCAD:

CADsdtopo ---> 
1. ---> ★ Check fo Updates (κατέβασμα νέας έκδοσης) και.
2. ---> ★ Update (ενημέρωση στην νέα έκδοση)

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites
Η έκδοση CADsdtopo 21 είναι η πιο σταθερή, πιο γρήγορη και με τις περισσότερες δυνατότητες από ποτέ!
 
Μπορείτε να ενημερώσετε το CAdsdtopo στην νέα έκδοση δωρεάν ακολουθώντας τα παρακάτω δύο βήματα στο AutoCAD:
 
CADsdtopo --->
1. ---> ★ Check fo Updates (κατέβασμα νέας έκδοσης) και.
2. ---> ★ Update (ενημέρωση στην νέα έκδοση)
 
Ribon_Katopsi.png.302c49a9b67b3958cfe5602345b25d44.png
 
 
Αν δεν έχετε το CADsdtopo στον υπολογιστή σας, μπορείτε να κατεβάσετε την Demo έκδοση 21 (πλήρης περιορισμένου χρόνου), χωρίς εγγραφή ή email εδώ
Edited by sdtopo

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

✎ΕΡΩΤΗΣΗ:  Κατά την διάρκεια σχεδίασης μιας μελέτης πρέπει να συμβουλεύομαι ένα Raster Image (εικόνα) το οποίο έχω προσαρμόσει πίσω από το Σχέδιό μου. Πως μπορώ να το ανοίγω όποτε θέλω να το ελέγξω και να το κλείνω όταν δεν το χρειάζομαι, γρήγορα  ?

 

✔ΑΠΑΝΤΗΣΗΗ εντολή που θα χρησιμοποιήσετε είναι η SDD (άνοιγμα - κλείσιμο Layer).

SDD_L2.png.f43ed58700a2184670fcc1dc15899fcf.png H εντολή SDD χρησιμοποιεί ένα από τα 5 αρχεία (όποιο είναι τρέχων) στα οποία αναγράφονται τα Layer που θα αναβοσβήνουν.

Ακολουθήστε την παρακάτω σύντομη διαδικασία:

 • Ανοίξτε το Layer Manager του Autocad και αντιγράψτε το όνομα του Layer που περιέχει το Image.
 • Τρέξτε την εντολή ZVFE και στο πεδίο SDD επιλέξτε ένα από τα αρχεία SDD1,…,SDD5 το οποίο είναι κενό π.χ. το SDD3, επικολλήστε στο αρχείο το όνομα τουLayer και πατήστε Save.
 • Τώρα έχετε ορίσει την εντολή SDD να διαβάζει το αρχείο SDD3.
 • Όταν από εδώ και εμπρός πληκτρολογείτε SDD στο σχέδιό σας (και σε οποιοδήποτε άλλο σχέδιο) αν το Image είναι ανοιχτό θα κλείνει ή το αντίθετο.

Και για το άνοιγμα και για το κλείσιμο πληκτρολογήστε το ίδιο: SDD.

Σε κάθε ένα από τα αρχεία SDD1,…,SDD5  μπορείτε να γράψετε όσα Layer θέλετε τα οποία θα ανοιγοκλείνουν ομαδικά ή εναλλάξ (όσα είναι ανοιχτά θα κλείνουν και όσα κλειστά θα ανοίγουν), και μπορείτε να χρησιμοποιείτε και Wildcards (π.χ. * ~ @ # ...)

image3987.png

Μπορείτε να κατεβάσετε την Demo έκδοση 21 (πλήρης περιορισμένου χρόνου), χωρίς εγγραφή ή email εδώ

Μοιράσου αυτή την δημοσίευση


Link to post
Share on other sites

Δημιουργήστε ένα λογαριασμό ή συνδεθείτε προκειμένου να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Πρέπει να είστε μέλος για να μπορέσετε να αφήσετε κάποιο σχόλιο

Δημιουργία λογαριασμού

Κάντε μια δωρεάν εγγραφή στην κοινότητά μας. Είναι εύκολο!

Εγγραφή νέου λογαριασμού

Σύνδεση

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό; Συνδεθείτε εδώ.

Συνδεθείτε τώρα

 • Παρόμοιο Περιεχόμενο

  • Από Geo-engineer
   Έμπειρη ομάδα μηχανικών αναλαμβάνει σε όποιο μέρος επιθυμείτε, τις παρακάτω εργασίες: Τοπογραφικά, Αρχιτεκτονικά. 3D, Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων, ΠΕΑ, κλπ. Πλήρης εξοπλισμός γραφείου και πεδίου. Ακρίβεια στις μετρήσεις και ταχύτητα στην απόδοση.
  • Από bilorfan
   έχω φτιάξει ένα πρόγραμμα για Πολιτικούς Μηχανικούς πάνω στην ύλη του (Οπλισμένου Σκυροδέματος Ι) ως βοήθημα
   Link:
   https://www.facebook.com/Wasilis.Orfanidis/
   https://bilorfan.wixsite.com/archonbeamrc/products
  • Από mimoutis
   Σε οικόπεδο με έντονη κλίση προσπαθώ να σχεδιάσω ενα κτιριο σε ενα επιπεδο. Ενα τμημα του κτιριου λογω κλισης θα βρισκεται εντος του εδαφους με μεγιστη υπερβαση της οροφης του απο την φυσικη σταθμη στα 1.2 μετρα οπως προβλεπεται απο τον ΝΟΚ. Η συνεχεια ομως αυτου του κτιριου θα υπερβαινει περαν των 1.2 μετρων την φυσικη σταθμη καθως το εδαφος λογω κλισης κατεβαινει. Μπορω να αντιμετωπισω το πρωτο τμημα του κτιριου ως υπογειο και το αλλο ως ισογειο?  Επισης θα μπορουσα να εχω μια εσωτερικη πορτα που να συνδεει τους 2 χωρους;
    
   (1) Διόρθωσε το κείμενό σου και βάλε τόνους.
   (2) Βάλε την ειδικότητά σου στο προφίλ εφόσον είσαι μηχανικός
   Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ
   Pavlos33

  • Από kaseris
   Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της πολυβραβευμένης ελληνικής εταιρείας Geomiso, ερευνητής πολιτικός μηχανικός, από τη Μεσοχώρα Τρικάλων, Παναγιώτης Καρακίτσιος, μιλά για πρώτη φορά, αποκλειστικά στο trikalanews.gr για την παγκόσμια καινοτομία που προέκυψε μέσα από το πρωτοπόρο λογισμικό της, το οποίο έχει αξιολογηθεί από ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες και τραπεζίτες.

   Κατάφεραν τον τρισδιάστατο σχεδιασμό και την ισογεωμετρική ανάλυση του τρούλου, του διαχρονικού συμβόλου του ελληνισμού, της Αγίας Σοφίας, με αποτέλεσμα να προβλεφθεί με ακρίβεια και μηδενικό γεωμετρικό σφάλμα η αντοχή του σε κάθε υλικό σημείο. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από εκείνον και τα μέλη της ομάδας του, Αθανάσιο Λεοντάρη, Γεώργιο Καραΐσκο και Αθανάσιο Ζήσιμο.

   Το λογισμικό Geomiso καταργεί τα δεσμά που είχε επιβάλλει η γεωμετρία στους μηχανικούς όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, λύνει τα χέρια τους και τους επιτρέπει πλέον να υλοποιούν έργα με οσοδήποτε πολύπλοκη γεωμετρία.

   Πρόκειται για το πρώτο παγκοσμίως δυο σε ένα λογισμικό τρισδιάστατου σχεδιασμού και ισογεωμετρικής ανάλυσης, το οποίο ενοποιεί πλήρως σε μία ενιαία διαδικασία τον σχεδιασμό με τον έλεγχο του σχεδίου από τον μηχανικό.

   Το Geomiso, απόσταγμα οκταετούς εφαρμοσμένης έρευνας, συνιστά ελληνική καινοτομία διεθνούς εμβέλειας. «Κατορθώσαμε με το λογισμικό μας να προσομοιώσουμε με μηδενικό γεωμετρικό σφάλμα τον τρούλο της Αγίας Σοφίας. Συγκεκριμένα, προσδιορίσαμε με ακρίβεια την κατανομή της βύθισης κάθε σημείου του τρούλου, καθώς επίσης και τις περιοχές που καταπονούνται πιο έντονα και ενδεχομένως να χρειαστούν μελλοντικά ενίσχυση. Με το λογισμικό μας, που βασίζεται στη νέα ισογεωμετρική μέθοδο, οι μηχανικοί θα έχουν στα χέρια τους ένα πολύ πιο ισχυρό εργαλείο, με το οποίο θα μπορούν να κάνουν πιο εύκολα και γρήγορα τη δουλειά τους» λέει ο Π. Καρακίτσιος.

   Τo τι προσφέρει στην ανθρωπότητα η ελληνική αυτή καινοτομία εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της Geomiso. «Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί το ανθρωπογενές περιβάλλον -οι πόλεις μας – έχουν κατακλυστεί με τετραγωνισμένα κυρίως κτίρια, με ευθείες και όχι καμπύλες γραμμές; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι διότι αυτά μπορούσαν να κατασκευάσουν οι μηχανικοί έως τώρα. Η Geomiso εξοπλίζει πλέον τους μηχανικούς σε διεθνές επίπεδο με ένα ισχυρό λογισμικό, το οποίο εγκαινιάζει, όχι απλά μία νέα γενιά μηχανικών, αλλά και μία νέα γενιά κατασκευών. Επίσης, μας δίνει τη δυνατότητα να προστατεύσουμε πιο αποτελεσματικά τα μνημεία μας, όπως η Αγία Σοφία, καθώς θα μπορούμε τόσο να προβλέπουμε πλέον με μεγαλύτερη ακρίβεια τη συμπεριφορά τους όσο και να επεμβαίνουμε βέλτιστα με στόχο την προστασία τους σε βάθος αιώνων» ήταν η απάντηση του κ. Παναγιώτη Καρακίτσιου.

   Στην ερώτηση γιατί τα μέλη της ερευνητικής ομάδας Geomiso, εξακολουθούν να προτιμούν να μένουν στην Ελλάδα της κρίσης, ο Παναγιώτης Καρακίτσιος, απαντά «Η χρηματοδότησή μας στο πλαίσιο του Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ αποτελεί την καλύτερη δικαίωση της επιλογής μας να μείνουμε στην Ελλάδα. Ατενίζουμε το μέλλον με ιδιαίτερη αισιοδοξία, καθώς έχουμε ήδη σχεδιάσει τις επόμενές μας κινήσεις, οι οποίες θα δημιουργήσουν επιπρόσθετες θέσεις εργασίας και θα συμβάλουν στην οικονομία της χώρας μας. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την εκδήλωση ενδιαφέροντος από μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, με τις οποίες έχουμε ήδη ξεκινήσει συνεργασία. Οραματίζομαι ένα μέλλον με βελτιστοποιημένα τόσο ως προς την όψη όσο και ως προς την ποιότητα έργα μηχανικού».

   Ο Παναγιώτης Καρακίτσιος έχει τιμηθεί με 26 βραβεία και υποτροφίες, ενώ αξίζει να σημειωθεί και ότι η εταιρεία Geomiso εξασφάλισε πρόσφατα σημαντική χρηματοδότηση στο πλαίσιο της νέας δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΣΠΑ και δημιούργησε 4 νέες θέσεις εργασίας για Έλληνες μηχανικούς και προγραμματιστές, ενώ έχει τιμηθεί με επτά πανελλαδικές διακρίσεις (πρώτο βραβείο ideatree 2014, Angelopoulos CGIU Fellowship 2015, βραβείο i-bank «Καινοτομία & Τεχνολογία» 2015, βραβείο και τιμητική διάκριση από τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ (2015), Angelopoulos Continuation Grant 2016, τιμητική διάκριση «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ» 2015, τιμητική διάκριση Athens Startup Awards 2017 και μία διεθνή, 2017 IST IEEE Best Student Paper Award).


   View full είδηση
  • Από kaseris
   Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της πολυβραβευμένης ελληνικής εταιρείας Geomiso, ερευνητής πολιτικός μηχανικός, από τη Μεσοχώρα Τρικάλων, Παναγιώτης Καρακίτσιος, μιλά για πρώτη φορά, αποκλειστικά στο trikalanews.gr για την παγκόσμια καινοτομία που προέκυψε μέσα από το πρωτοπόρο λογισμικό της, το οποίο έχει αξιολογηθεί από ακαδημαϊκούς, επιχειρηματίες και τραπεζίτες.

   Κατάφεραν τον τρισδιάστατο σχεδιασμό και την ισογεωμετρική ανάλυση του τρούλου, του διαχρονικού συμβόλου του ελληνισμού, της Αγίας Σοφίας, με αποτέλεσμα να προβλεφθεί με ακρίβεια και μηδενικό γεωμετρικό σφάλμα η αντοχή του σε κάθε υλικό σημείο. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε από εκείνον και τα μέλη της ομάδας του, Αθανάσιο Λεοντάρη, Γεώργιο Καραΐσκο και Αθανάσιο Ζήσιμο.

   Το λογισμικό Geomiso καταργεί τα δεσμά που είχε επιβάλλει η γεωμετρία στους μηχανικούς όλες τις προηγούμενες δεκαετίες, λύνει τα χέρια τους και τους επιτρέπει πλέον να υλοποιούν έργα με οσοδήποτε πολύπλοκη γεωμετρία.

   Πρόκειται για το πρώτο παγκοσμίως δυο σε ένα λογισμικό τρισδιάστατου σχεδιασμού και ισογεωμετρικής ανάλυσης, το οποίο ενοποιεί πλήρως σε μία ενιαία διαδικασία τον σχεδιασμό με τον έλεγχο του σχεδίου από τον μηχανικό.

   Το Geomiso, απόσταγμα οκταετούς εφαρμοσμένης έρευνας, συνιστά ελληνική καινοτομία διεθνούς εμβέλειας. «Κατορθώσαμε με το λογισμικό μας να προσομοιώσουμε με μηδενικό γεωμετρικό σφάλμα τον τρούλο της Αγίας Σοφίας. Συγκεκριμένα, προσδιορίσαμε με ακρίβεια την κατανομή της βύθισης κάθε σημείου του τρούλου, καθώς επίσης και τις περιοχές που καταπονούνται πιο έντονα και ενδεχομένως να χρειαστούν μελλοντικά ενίσχυση. Με το λογισμικό μας, που βασίζεται στη νέα ισογεωμετρική μέθοδο, οι μηχανικοί θα έχουν στα χέρια τους ένα πολύ πιο ισχυρό εργαλείο, με το οποίο θα μπορούν να κάνουν πιο εύκολα και γρήγορα τη δουλειά τους» λέει ο Π. Καρακίτσιος.

   Τo τι προσφέρει στην ανθρωπότητα η ελληνική αυτή καινοτομία εξηγεί ο διευθύνων σύμβουλος της Geomiso. «Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί το ανθρωπογενές περιβάλλον -οι πόλεις μας – έχουν κατακλυστεί με τετραγωνισμένα κυρίως κτίρια, με ευθείες και όχι καμπύλες γραμμές; Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι διότι αυτά μπορούσαν να κατασκευάσουν οι μηχανικοί έως τώρα. Η Geomiso εξοπλίζει πλέον τους μηχανικούς σε διεθνές επίπεδο με ένα ισχυρό λογισμικό, το οποίο εγκαινιάζει, όχι απλά μία νέα γενιά μηχανικών, αλλά και μία νέα γενιά κατασκευών. Επίσης, μας δίνει τη δυνατότητα να προστατεύσουμε πιο αποτελεσματικά τα μνημεία μας, όπως η Αγία Σοφία, καθώς θα μπορούμε τόσο να προβλέπουμε πλέον με μεγαλύτερη ακρίβεια τη συμπεριφορά τους όσο και να επεμβαίνουμε βέλτιστα με στόχο την προστασία τους σε βάθος αιώνων» ήταν η απάντηση του κ. Παναγιώτη Καρακίτσιου.

   Στην ερώτηση γιατί τα μέλη της ερευνητικής ομάδας Geomiso, εξακολουθούν να προτιμούν να μένουν στην Ελλάδα της κρίσης, ο Παναγιώτης Καρακίτσιος, απαντά «Η χρηματοδότησή μας στο πλαίσιο του Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ αποτελεί την καλύτερη δικαίωση της επιλογής μας να μείνουμε στην Ελλάδα. Ατενίζουμε το μέλλον με ιδιαίτερη αισιοδοξία, καθώς έχουμε ήδη σχεδιάσει τις επόμενές μας κινήσεις, οι οποίες θα δημιουργήσουν επιπρόσθετες θέσεις εργασίας και θα συμβάλουν στην οικονομία της χώρας μας. Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την εκδήλωση ενδιαφέροντος από μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες, με τις οποίες έχουμε ήδη ξεκινήσει συνεργασία. Οραματίζομαι ένα μέλλον με βελτιστοποιημένα τόσο ως προς την όψη όσο και ως προς την ποιότητα έργα μηχανικού».

   Ο Παναγιώτης Καρακίτσιος έχει τιμηθεί με 26 βραβεία και υποτροφίες, ενώ αξίζει να σημειωθεί και ότι η εταιρεία Geomiso εξασφάλισε πρόσφατα σημαντική χρηματοδότηση στο πλαίσιο της νέας δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ του ΕΣΠΑ και δημιούργησε 4 νέες θέσεις εργασίας για Έλληνες μηχανικούς και προγραμματιστές, ενώ έχει τιμηθεί με επτά πανελλαδικές διακρίσεις (πρώτο βραβείο ideatree 2014, Angelopoulos CGIU Fellowship 2015, βραβείο i-bank «Καινοτομία & Τεχνολογία» 2015, βραβείο και τιμητική διάκριση από τον Πρόεδρο του ΕΒΕΑ (2015), Angelopoulos Continuation Grant 2016, τιμητική διάκριση «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΙ» 2015, τιμητική διάκριση Athens Startup Awards 2017 και μία διεθνή, 2017 IST IEEE Best Student Paper Award).

×

Σημαντικό

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώνουμε το περιεχόμενο του website μας. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookie, ή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την χρήση τους.