Jump to content
Sign in to follow this  
sandra3gr

Λάθος υπολογισμός αποσβέσεων

Recommended Posts

Καλησπέρα. Έγινε ένα μπέρδεμα γιατί από το 2009 (δηλαδή για τα έτη 2009-10-11) υπολογίστηκαν με λάθος τρόπο οι αποσβέσεις για ένα έπιπλο αξίας x που αγοράστηκε

τον μήνα Οκτώβρη του 2009 (συντ.αποσβ.20%). Αντί να υπολογιστεί το x*20%*3/12, υπολογίστηκε το x*20%/3 (εντελώς λάθος δηλαδή...) και το ίδιο ποσό έμπαινε και τα επόμενα έτη 2010 και 2011 (το ποσό αυτό ήταν μεγαλύτερο από αυτό που έπρεπε). Διαπιστώθηκε τώρα το λάθος. Τι γίνεται τώρα? Καμία βοήθεια?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τίποτε δε γίνεται τώρα. Εφεξής το κάνουμε σωστά.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Απο φέτος δηλαδή θα δηλώσω σαν απόσβεση το 20%*x σωστά?(σταθερή απόσβεση)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Από φέτος θα δηλώσεις απόσβεση με το προσοστό που προβλέπει η φορολογική νομοθεσία (βλέπε Ν 4110/2013 )

Edited by SOTHRIS

Share this post


Link to post
Share on other sites

Από 1/1/2013 και μετά οι αποσβέσεις όλων των παγίων θα διενεργούνται με τους νέους συντελεστές όπως αυτοί ορίζονται πλέον στην περίπτωση στ' του άρθρου 31 του ν.2238/1994,

χωρίς να εξετάζεται η ημερομηνία απόκτησής τους.

Οι αποσβέσεις που διενεργήθηκαν την 31η Δεκεμβρίου 2012 (και θα δηλωθούν στο Ε3 φέτος) θα γίνουν με τις μέχρι πρότινος ισχύουσες διατάξεις (δηλαδή με το 20% επί την αξία αγοράς χωρίς ΦΠΑ).

Σωστά?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μάλλον σωστά τα είπα:) Θα ήθελα να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Η καταχώρηση των αποσβέσεων στην εκκαθαριστική ΦΠΑ, απο ότι διάβασα στο forum, δεν είναι υποχρεωτική.

Η καταχώρηση των αποσβέσεων στα έξοδα της επιχείρησης (στο βιβλίο εσόδων εξόδων) όμως είναι υποχρεωτική? (Εφόσον στα τελευταία φύλλα του βιβλίου καταχωρούνται 

οι αποσβέσεις των παγίων).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

 • Similar Content

  • By georgegaleos
   Ανοίγω αυτό το νήμα προκειμένου να θέτουμε ερωτήσεις που αφορούν στο νέο έντυπο Ε3. Θεωρώ ότι θα μας απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό, και κάθε βοήθεια θα είναι σε κάθε περίπτωση χρήσιμη.
   Κάνοντας λοιπόν την αρχή να ρωτήσω σχετικά με τον κωδ.425 «Αποσβέσεις» στο τμήμα Δ11 όπου καταχωρούνται οι αποσβέσεις που δεν έχουν ενσωματωθεί στο κόστος πωληθέντων.
   Επίσης στον κωδ.487 στο τμήμα Ζ2 στις δαπάνες αναφέρει πάλι "Αποσβέσεις".
   Το ερώτημά μου λοιπόν είναι αναφορικά στον πρώτο κωδ.425 τι εννοεί με το: "αποσβέσεις που δεν έχουν ενσωματωθεί στο κόστος πωληθέντων" ?
   Και για να το θέσω με παράδειγμα:
   Αν έχουμε ένα πάγιο π.χ. laptop 400€ και το αποσβέσουμε στο 100% τι από τα παρακάτω θα γράψουμε:
   1) κωδ. 487=400€ και στον κωδ.425=400€ και ΔΕΝ θα το εμφανίσουμε στον κωδ.401 (Σύνολο δαπανών)
   2) κωδ. 487=400€ και στον κωδ.425=μηδέν € και θα το εμφανίσουμε στον κωδ.401=(Σύνολο δαπανών) = 400€
   3) κωδ. 487=400€ και στον κωδ.425 θα παει μόνο το μέρος της αξίας του που αναλογεί πάνω από τον συντελεστή απόσβεσής του (π.χ. 10% ?
   4) Κάτι άλλο ? Τι ? Πως θα γράψουμε τις αποσβέσεις του συγκεκριμένου παγίου στους κωδ. 401, 425 και 487 ?
    
    

  • By architect1976
   Συνάδελφοι να θέσω ένα θέμα σχετικά με τον τρόπο που γίνονται οι αποσβέσεις της προκαταβολής σε ένα δημόσιο έργο. Εφόσον η προκαταβολή ζητηθεί στην αρχή του έργου (με τον 1ο Λογαριασμό) τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. τα ποσά υπολογίζονται όπως περιγράφει ο Ν. 3669/08 άρθρ. 51 παρ. 5:
   5. Η απόσβεση της προκαταβολής γίνεται τμηματικά με παρακράτηση από κάθε πληρωμή προς τον ανάδοχο, μεταγενέστερη του χρόνου λήψης της προκαταβολής εκατοστιαίου ποσοστού (Π%), που εφαρμόζεται στο ποσό της πληρωμής και προκύπτει από τη σχέση:
   Π = ρ/Σ x 100 x 1,10
   όπου: ρ είναι το ποσό της προκαταβολής σε ευρώ και Σ, πάλι σε ευρώ, το μέρος του συμβατικού ποσού που δεν έχει ακόμα πληρωθεί στον ανάδοχο κατά τη χορήγηση της προκαταβολής. Αν διάφορα ποσά ρ1, ρ2, ρ3 κ.λπ. χορηγηθούν ως τμηματική παροχή της προκαταβολής, τότε το ποσοστό παρακράτησης προκύπτει από τη σχέση:
   Π = 100 x 1,10 x (ρ1/Σ1 + ρ2/Σ2 + ρ3/Σ3 + ...)
   όπου Σ1, Σ2, Σ3 κ.λπ. είναι τα αντίστοιχα με το Σ ποσά όταν χορηγήθηκαν τμηματικά οι προκαταβολές ρ1, ρ2, ρ3 κ.λπ..
   6. Μαζί με την παρακράτηση για τμηματική απόσβεση της προκαταβολής γίνεται και παρακράτηση των δεδουλευμένων τόκων στο μέχρι τότε αναπόσβεστο μέρος της προκαταβολής. Οι τόκοι υπολογίζονται μέχρι την ημερομηνία υποβολής του σχετικού λογαριασμού για ακέραιο αριθμό μηνών. Κλάσμα μήνα θεωρείται ως ακέραιος μήνας.
    
   Σε περίπτωση που η προκαταβολή ζητηθεί σε ενδιάμεση φάση του έργου; πως γίνονται οι αποσβέσεις;
   Εντάξει ο υπολογισμός του ποσοστού απόσβεσης είναι ξεκάθαρος. Το ποσό πληρωμής στο οποίο θα υπολογίστεί η απόσβεση θα είναι οι εργασίες μόνο του τρέχοντος λογαριασμού ή όλες οι εργασίες που έχουν εκτελεστή μέχρι σήμερα;
   Το λογικό είναι να εφαρμοστεί μόνο στις εργασίες του τρέχοντος, αλλά σε κάποια λογισμικά δημοσίων έργων λαμβάνεται όλο το ποσό των εκτελεσμένων εργασιών με αποτέλεσμα να βγαίνει διπλάσια απόσβεση. Ποιό είναι το σωστό; Έχει κανείς άποψη στο θέμα;
    
    
×

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.