Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
Ιάμβλιχος

Βεβαίωση σε δηλωμένο με Ν.1337/83

Recommended Posts

Ισόγεια κατοικία τότε εκτός σχεδίου δηλώθηκε με το νόμο 1337 υπάρχει αριθμός φακέλου στην πολεοδομία, όπου υπάρχουν αρχική δήλωση ιδιοκτήτη (άλλος ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου άλλος του αυθαιρέτου, εν πάσει περιπτώσει) παράβολα, περιγραφή τρόπου κατασκευής, δηλώσεις, σχέδια μηχανικού, φωτογραφίες. Θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει β' φάση.

 

Δεν υπάρχει όμως κάποιο έγγραφο όπου να υπάρχει η σφραγίδα της εξαίρεσης (προσωρινής ή οριστικής) από την κατεδάφιση. 

Βεβαίωση για μεταβίβαση μπορεί να δοθεί βάσει του Ν.4014/2011, άρθρο 23, παρ. 2δ ?

(Έχει ανασταλεί η κατεδάφισή του  έως ότου πάρει εξαίρεση(δεν ασχολήθηκε φαίνεται κανένας), άρα θεωρώ πως μπορεί να μεταβιβαστεί)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ρίξε μια ματιά εδώ http://www.michanikos.gr/topic/22563-%CE%91%CF%85%CE%B8%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1-%CE%A6%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%A4%CF%81%CE%AF%CF%84%CF%83%CE%B7/page-4

 

Πολύ πρόσφατα είχα κι εγώ μια τέτοια υπόθεση, με σφραγίδα προσωρινής αναστολής από κατεδάφιση στην αρχική αίτηση, Στην πολεοδομία, όπου κι έψαξα το φάκελο, μου είπαν ότι σφραγίδα αυτή αφορά στην Α' φάση και ότι αν είχε περάσει στη Β' φάση θα είχε κι άλλο αριθμό πρωτοκόλλου και φυσικά και άλλη σφραγίδα και θα ήταν σφραγισμένα όλα τα σχέδια, και όχι μόνο η αρχική αίτηση. Κοιτάξαμε μαζί με την υπάλληλο στους καταλόγους όσων πέρασαν στην Β' φάση και όντως η περίπτωση μου δεν ήταν καταχωρημένη. Ο φάκελος εν τω μεταξύ ήταν πλήρης, σχέδια, παράβολα, δηλώσεις, τα πάντα.

Συμπέρασμα: για κάποιο αδιευκρίνιστο λόγο (που κανείς δεν ξέρει-θυμάται), οι περισσότεροι δεν πέρασαν στη Β' φάση. Το ίδιο και ο δικός σου όπως φαίνεται.

Θεωρώ πως δεν μπορείς να δώσεις βεβαίωση. Ο 4014 είναι σαφής: απαιτείται ολοκλήρωση Β' φάσης. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

και οι πολεοδομίες μου είπαν με σαφήνεια και επανειλλημένως πως εφόσον υπάρχει αριθμός φακέλου του Ν.1337 έχει γίνει η Β' φάση (απέφυγαν το έχει ολοκληρωθεί η Β' φάση)

 

Εγώ εξετάζω αν μπορεί να δοθεί βεβαίωση για μεταβίβαση βάσει της παρ. 2δ, άρθρο 23,  Ν.4014/2011

 

'' δ) των οποίων έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17, 20 και 21 του ν. 1337/1983 (Α' 33), όπως ισχύουν, χωρίς όμως να έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση ''

μήπως στην περίπτωσή μου δεν έχουν κάνει καν αίτηση για εξαίρεση? Σε ποιο στάδιο υποβάλλονταν αυτή η αίτηση μετά τη β' φάση?

 

με βάση το 2δ μπορώ να δώσω βεβαίωση νομίζω καθώς το άρθρο 15,16,17 μιλάει για αναστολή κατεδάφισης για ανεγερθέντα έως και 31-1-83, εντός ή εκτός σχεδίου αν οι ιδιοκτήτες υποβάλουν τις δηλώσεις που προβλέπονται από τις παρ. 4 και 5, δηλαδή: δήλωση, τρόπος κατασκευής, φωτογραφίες, απόδειξη τράπεζας υπέρ ετερπς 10.000 δραχμών, υπ. δήλωση μηχανικού με 10% υπέρ ετερπς επί της αξίας του αυθαιρέτου, σχέδια -τοπογρ., κατοψη, τομή- υπολογισμός αξίας αυθαιρέτου.

 

Αυτά έχουν γίνει άρα με παρ.  φαίνεται να είναι δυνατή η έκδοση βεβαίωσης.

 

Επίσης από 1337 άρθρο 15 παρ.1 ''Για τα εκτός σχεδίου η αναστολή ισχύει μέχρις ότου κριθεί η οριστική διατήρηση ή μη κάθε συγκεκριμένου αυθαιρέτου'', σύμφωνα με άρθρο 16, παρ.3 - δηλαδή με απόφαση νομάρχη και πολεοδομικής υπηρεσίας. 

 Όταν έγινε η δήλωση ήταν εκτός σχεδίου, σήμερα εντός αλλά δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι.

Edited by Ιάμβλιχος

Share this post


Link to post
Share on other sites

δες αυτο...

 

Ν.1337/83
Ο νόμος  περιελάμβανε 3 φάσεις:

Α. Φάση:
Εντός χρονικού διαστήματος 3 μηνών έπρεπε οι αυθαιρετούχοι  να υποβάλλουν αίτηση (μαζί με παράβολο και φωτογραφίες), ώστε να έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στις δύο επόμενες φάσεις.

Β. Φάση:
Οι αυθαιρετούχοι  υπέβαλλαν πλήρη σχέδια (τοπογραφικό, αρχιτεκτονικά, κτλ), δήλωση αντοχής  και 10% του προστίμου που προέκυπτε, το οποίο ήταν σχετικά χαμηλό, με «αντάλλαγμα» τη σύνδεσή τους στα  δίκτυα κοινής ωφέλειας και την αναστολή της κατεδάφισης τους.

Γ. Φάση:
Μετά από  την καταβολή του υπολοίπου του  προστίμου και μόνο για τα αυθαίρετα  που ήταν εντός σχεδίου, λαμβανόταν απόφαση νομάρχη για την οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση.

 

υγ

εχεις ΠΜ

Edited by dimitris GM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σε ευχαριστώ και πάλι Δημήτρη.

Εμένα όμως είναι άλλο το θέμα, εάν θα δώσω βεβαίωση βάσει παρ.2δ, αρ.23 4014

Δεν είναι ανάγκη να έχει εξαίρεση από κατεδάφιση για να μεταβιβαστεί, κάποιο ακίνητο

Edited by Ιάμβλιχος

Share this post


Link to post
Share on other sites

κοιτώντας στο αρχείο μου μια περίπτωση ν. 1337/83 η πρώτη δήλωση του ιδιοκτήτη είχε στο πίσω μέρος σφραγίδα με ονοματεπώνυμο υπαλλήλου και ανέφερε ότι η με αριθμό ...της 25-7-83 δήλωση καταχωρήθηκε στην υπηρεσία μας βάσει της Εγκ 36/23900/4990/26-4-83. Η υποβολή της πρώτης δήλωσης απαιτούσε φωτογραφίες του αυθαιρέτου υπογεγραμμένες από τον ιδιοκτήτη και κατάθεση 10.000 δρχ υπέρ ΕΤΕΡΠΣ (παραστατικό κατάθεσης στην τράπεζα) 

Η δεύτερη δήλωση με ημερομηνία  γνησίου υπογραφής και κατάθεσης 7-3-85 με συνημμένα τοπογραφικό κατόψεις, τομες κλπ και  τεχνική έκθεση,υπολογισμό προστίμου και παραστατικά της τότε τράπεζας ελλάδος (πληρωμη μηχανικού, πληρωμή υπέρ ΕΤΕΡΠΣ κλπ. Για τη δεύτερη δήλωση έπρεπε να έχει κατατεθεί τουλάχιστον το 10% του προστίμου μειωμένο κατά 10.000 δρχ που ήταν το ποσό για την πρώτη δήλωση.)

Η δήλωση αυτή δεν έχει σφραγίδα καταχώρησης. 

 

στην πρώτη δήλωση που καταχωρήθηκε ο ιδιοκτήτης είχε δηλώσει-ως όφειλε- ότι το αυθαίρετό του, δεν υπάγεται στις περιπτώσεις της παρ. 2 του άρθρου 15 πλην όμως επιφυλάσσεται ως προς το εδάφιο γ΄ διότι δεν έχει καθοριστεί ο αιγιαλός. 

 

Εγκ-23900/4590/36/83. ΥΧΟΠ.        Εγκ-36/83.  Ε-36/83. 
"Εφαρμογή του Ν-1337/83 για αυθαίρετα που βρίσκονται στις 
περιοχές της παρ.2 του Αρθρον-15 αυτού".
 
      Σχετικά με την αφορμή των διατάξεων του Ν-1337/83 (ΦΕΚ-33/Α/83) όσον αφορά τις αυθαίρετες κατασκευές, σας πληροφορούμε ότι, υπ'ευθύνη του ενδιαφερομένου, μπορείτε να δέχεστε δηλώσεις κατά την παρ.1 του αρθ-15 του Νόμου και για αυθαίρετα, τα οποία βρίσκονται στις περιοχές της παρ.2 του ίδιου άρθρου. 
 
      Στις περιπτώσεις αυτές η υπηρεσία δεν θα χορηγεί αντίγραφο της δηλώσεως ως τίτλο προσωρινής αναστολής της κατεδαφίσεως, αλλά θα επιφυλάσσεται να απαντήσει εν καιρώ. 
 
                                          Εν Αθήναις τη 26 Απριλίου 1983
 
άρα μάλλον ο λόγος που δεν υπάρχει αντίγραφο με σφραγίδα υπηρεσίας στη Β' δήλωση είναι ο παραπάνω με τα μπλε γράμματα. ϊσως κάτι ανάλογο να συμβαίνει και στη δική σου περίπτωση.
 
Κατά τη γνώμη μου εφόσον ολοκληρώθηκαν οι 2 δηλώσεις και έχεις στα χέρια σου τα παραστατικά από την πληρωμή των προστίμων, όπως έχουν υπολογιστεί στο αντίστοιχο φύλλο της εποχής εκείνης, το ακίνητο ανήκει στις εξαιρέσεις της παρ. 2 δ άρθρ. 23 ν. 4014. και το ακίνητο μπορεί να μεταβιβαστεί, αρκεί α) να μην υπάρχουν νεότερες αυθαιρεσίες (μετά την τακτοποίηση-προσωρινή αναστολή κατεδάφισης με το ν. 1337) και το ακίνητο να μην είναι σε αιγιαλό, παραλία δάσος κλπ (ειδικά σε περιπτώσεις ανάλογης δήλωσης της εποχής με επιφύλαξη, όπως αυτή που ανέφερα)

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

 

όπως πολύ καλά τα είπε ο Παύλος.

Edited by Manolis gon

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πάντως είναι πολύ αστείο, σε κάθε ολίγον αόριστο θέμα που προκύπτει πάντα κάποιοι θα συνηγορήσουν υπέρ και κάποιοι κατά... Μα γίνεται να είναι τα πάντα μέσα στην αμφιβολία?!?!?!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σας ευχαριστώ, τα παραστατικά από τις πληρωμές των προστίμων είναι λίγο ασαφή αν έχουν πληρωθεί ή όχι. Το 10% υπέρ ετερπς που συνοδεύει την έκθεση μηχανικού για τη β' φάση έχει πληρωθεί, Το παράβολο της 'Α φάσης των 10.000 δρχ δεν βρίσκω, ίσως μου διέφυγε από το φάκελο, αλλά χωρίς αυτό πώς θα γινόταν δεκτή β' φαση? Μα αφού υπάρχει αρθμός φακέλου στην πολεοδομία τι μας νοιάζουν όλα αυτά? Οι υπάλληλοι τότε δεν ελέγχανε τίποτε? Αν δεν πληρωνόταν το πρόστιμο υπάρχει περίπτωση να έχει διατηρηθεί ο φάκελος? Και ποιος μπορεί ν απαντήσει υπεύθυνα? Κανείς. Μια τέτοια έρευνα νομίζω είναι άσκοπη, μόνο κοπο, χρόνο και νεύρα θα κοστίσει και ούτε πρόκειται να πληρωθεί, άλλωστε τώρα βρίσκονται όλοι στις άδειές τους, πού να βρεις άνθρωπο να συνεννοηθείς

Edited by Ιάμβλιχος

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να δώσω βεβαίωση για ακίνητο που έχει δηλώσει 18 τετραγωνικά με τον νόμο 720/77 και έχει κάνει και την β φάση ?

Ευχαριστώ πολύ !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.