Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
mariatsel

Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις

Recommended Posts

Επίσης πολύ βασικό. Οι υπερβάσεις υπολογίζονται με βάση τα επιτρεπόμενα πολεοδομικά μεγέθη που αντιστοιχούν στην οριζόντια ιδιοκτησία και όχι όλου του κτιρίου. Άρθρο 18. παρ.1

 

Υ.Γ. Δεν μπορώ να επεξεργαστώ το πάνω Post.

Edited by terry
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5. Για αυθαίρετες αλλαγές χρήσης από κύρια χρήση 

σε κύρια, εντός νομίμου περιγράμματος κτιρίου, στις 

περιπτώσεις όπου επέρχεται αύξηση του συντελεστή 

δόμησης, (αυθαίρετη αλλαγή χρήσης από κατάστημα 

σε κατοικία σε εκτός σχεδίου περιοχή, αυθαίρετη αλ−

λαγή χρήσης από βιομηχανία για την οποία εκδόθηκε 

άδεια κατά παρέκκλιση σε εκτός σχεδίου περιοχή σε 

κατοικία και άλλα εκτός των τυχόν υπολοίπων συντε−

λεστών (εκτός σχεδίου, παλαιότητας κ.α.) υπολογίζεται 

ο συντελεστής αλλαγής χρήσης κατά το Παράρτημα Α΄ 

για την επιπλέον της επιτρεπόμενης για τη νέα χρήση 

επιφάνεια.

δηλαδή έστω άδεια για κτίριο καταστήματος με δόμηση 600 τ.μ. Σημερινή αυθαίρετη χρήση κατοικία. Τα 400 τ.μ (200 επιτρεπόμενα για κατοικία) θα πάρουν συντελεστή αλλαγής χρήσης

 

Για αυθαίρετες αλλαγές χρήσης από βο−

ηθητική χρήση σε κύρια, χωρίς την έκδοση σχετικής 

οικοδομικής άδειας, εντός νομίμου περιγράμματος κτι−

ρίου υπολογίζεται η υπέρβαση συντελεστή δόμησης 

που προέκυψε λόγω της αυθαίρετης αλλαγής και δεν 

υπολογίζεται ο ειδικός συντελεστής αλλαγής χρήσης 

κατά το Παράρτημα Α΄ του παρόντος.

πχ στεγασμένος χώρος στάθμευσης εντός πυλωτής στην άδεια. Σήμερα κατοικία. Δεν παίρνει συντελεστή αλλαγής χρήσης, αλλά θα υπολογίσουμε υπέρβαση δόμησης. 

 

και μια ερώτηση σχετικά με τις σταυλικές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το παρακάτω τι υπάγεται στη ρύθμιση?

1) εντελώς παράνομοι σταύλοι;

2) αυθαίρετα κτίσματα σε νόμιμο σταύλο;

3) κτίσματα προσωρινής διαμονής μέχρι 35 τ.μ σύμφωνα με το γ;

άρθρο 23-παρ. 13 ειδικές διατάξεις

13. Αυθαίρετες κατασκευές σταυλικών εγκαταστάσεων 

και συνοδών κτιρίων προσωρινής διαμονής σε δημόσιες 

υπό νόμιμη παραχώρηση ή ιδιωτικές εκτάσεις εκμεταλ−

λευόμενες νομίμως από κτηνοτρόφους, οι οποίες είναι 

καταχωρημένες στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρι−

σης και Ελέγχου Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΟΣΔΕ) 

μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του παρόντος νό−

μου χωρίς την καταβολή προστίμου, αφού υποβάλλουν:

α) Αίτηση.

β) Αντίγραφο της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, με τα 

αντίστοιχα αποσπάσματα χάρτη, όπου θα αποτυπώνο−

νται από τον μηχανικό τα σημεία των σταυλικών εγκα−

ταστάσεων.

γ) Τεχνική έκθεση μηχανικού, όπου δηλώνεται ότι οι 

επιφάνειες του κτίσματος ή των κτισμάτων προσωρινής 

διαμονής δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 35,00 τ.μ., καθώς 

και ο τρόπος κατασκευής αυτών και των σταυλικών 

εγκαταστάσεων.

δ) Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 

τριακοσίων (300) ευρώ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

οταν εχει γινει οριστικη υποβολή αλλαζει κατι στα  δικαιολογητικα στοιχεια και τα σχεδια που θα  βαζαμε μεχρι τελος Σεπτεμβριου 2013;Αν οχι πότε μετατέθηκε η καταληκτική ημερομηνία;;

Edited by terry

Share this post


Link to post
Share on other sites

Χαρατσάκι υπέρ ΤΕΕ;;

 

Άρθρο 10
Ηλεκτρονική διαδικασία

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα−
θορίζεται, ανά υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος
νόμου, ποσοστό ανταπόδοσης για τη λειτουργία και
τη διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος επί του
παραβόλου που καταβάλλεται στην αρμόδια αρχή για
τη διαχείριση και τη λειτουργία του πληροφοριακού
συστήματος.
Το ποσοστό αυτό καταβάλλεται πλέον του
υπολογιζόμενου παραβόλου και του ειδικού προστίμου
που προβλέπονται στον παρόντα νόμο. Σε κάθε περί−
πτωση το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το
τρία (3) επί τοις εκατό (%) του συνολικού ποσού του
παραβόλου που προβλέπεται ανά υπαγωγή κατά τις
διατάξεις του παρόντος νόμου.

Share this post


Link to post
Share on other sites

μαλλον συναδελφε. πολυ σωστος. και ειναι πλεον του παραβολου και του προστιμου. αρα σαν εισφορα. 3% επι του παραβολου.

Share this post


Link to post
Share on other sites

οταν εχει γινει οριστικη υποβολή αλλαζει κατι στα δικαιολογητικα στοιχεια και τα σχεδια που θα βαζαμε μεχρι τελος Σεπτεμβριου 2013;Αν οχι πότε μετατέθηκε η καταληκτική ημερομηνία;;

Όπως όλα δείχνουν 18 μήνες μετά...

Σίγουρα πάντως μέχρι 30/9 θα έχουμε και κάποιες διευκρινήσεις...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έχετε καταλάβει τι γίνεται όταν είμαστε σε προσωρινή υπαγωγή στον 4014? Το ολοκληρώνουμε (οριστική υπαγωγή) μέχρι το τέλος του 18μηνου με βάση τον 4014 η με βάση τα νέα δεδομένα?????????

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δυστυχώς θα πρέπει να βγει διευκρίνιση και μάλιστα άμεσα για για την τύχη των δηλώσεων του 4014. Αν και αναφέρεται η παράταση των δικαιολογητικών, οι μεταβατικές διατάξεις αφήνουν να εννοηθεί ότι όλες οι δηλώσεις, ακόμη και οι ολοκληρωμένες πηγαίνουν στο νέο νόμο και από εκεί εκδίδονται. Αν όντως ισχυεί κάτι τέτοιο η είσοδος δικαιολογητικών στο σύστημα καθίσταται προβληματική καθώς ο νέος νόμος δε ζητάει τα ίδια και έχει υποπεριπτώσεις. Επίσης αν πέρνουν παράταση τα δικαιολογητικά τί γίνεται με τα πρόστιμα? Θα μπορεί να πραγματοποιηθεί αλλαγή προστίμου στις παλίες δηλώσεις 4014 μετά το Σεπτέμβριο?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συναδελφοι καλημερα, ο καινουργιος νομος για τα αυθαιρετα εχει ψηφιστει? Κι αν οχι τοτε πως βγηκε φεκ? Εμεις απο ποτε μπορουμε να υποβαλλουμε καινουργιες δηλωσεις στο συστημα του ΤΕΕ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συναδελφοι καλημερα, ο καινουργιος νομος για τα αυθαιρετα εχει ψηφιστει? Κι αν οχι τοτε πως βγηκε φεκ? Εμεις απο ποτε μπορουμε να υποβαλλουμε καινουργιες δηλωσεις στο συστημα του ΤΕΕ?

 

Καλημέρα, ναι την 1-8-2013 δες εδώ http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=410420c1-af4d-4141-9d1c-bc30c496a968

 

Μετά από ένα πρόχειρο διάβασμα, πολύ σημαντικό πιστέυω ότι είναι το άρθρο 5, το οποίο επιτρέπει την σύσταση και διανομή ιδιοκτησιών στα εκτός σχεδίου ακίνητα!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.