Jump to content

Recommended Posts

9 λεπτά πριν, kapas2004 said:

Καλησπέρα,

σε κτήριο του 1961 το ΔΕΔΟΤΑ μου βγάζει κατηγορία Υ. Η κατηγορία αυθαιρέτου ως κατοικία προ του 1975 είναι η 1.

Προφανώς σύμφωνα με τον 4178 θέλει ΜΣΕ ενώ αν είχε υπαχθεί στον Ν.4495, δεν θα χρειαζόταν.

Κάνω κάπου λάθος;

 

 

 

κάτι ανάλογο (αρκετά πιο μπερδεμένο και γενικό) έχω αναφέρει κι εγώ σε άλλο ποστ. βλ. άρθρο 99 - στατική επάρκεια.

Το ίδιο καταλαβαίνω και με τρομάζει η ''ενδεδειγμένη'' θεραπεία του προβλήματος. Δεν ξέρω, αναμένουμε.

Πάντως στο δικό σου κτίριο υπάρχει και η λύση της μη υποβολής Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α. (αν θυμάμαι καλά δεν απαιτείται από το νόμο)

 

Link to post
Share on other sites
  • Replies 543
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Οδηγίες για την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 11 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 174) και το ΦΕΚ ΦΕΚ 405Β_20-2-2014.pdf

Ν.4178/13: Προσοχή στο Δελτίο Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου, δεν είναι και παιχνιδάκι...   http://www.buildnet.gr/default.asp?pid=234&catid=211&artid=12010   Τα ακόλουθα αποτελούν ένα σχόλ

Δε χρειάζεται κάτι ιδιαίτερο ... ρυθμίζεις στην αποθήκευση τις επιλογές ... όπως στην οθόνη που παραθέτω ... Και έχεις σαν αποτέλεσμα το pdf που παραθέτω ... ενιαίο.   υγ. Άργησα, αλλά ήμουν πολλές

Posted Images

Σε ευχαριστώ για την απάντησή σου.

Αλλά που ακριβώς διάβασες ότι δεν απαιτείται; Αφού είναι κατοικία...

Υπάρχει κάτι άλλο εκτός την απόφαση 7581;

Link to post
Share on other sites
20 λεπτά πριν, kapas2004 said:

Καλησπέρα,

σε κτήριο του 1961 το ΔΕΔΟΤΑ μου βγάζει κατηγορία Υ. Η κατηγορία αυθαιρέτου ως κατοικία προ του 1975 είναι η 1.

Προφανώς σύμφωνα με τον 4178 θέλει ΜΣΕ ενώ αν είχε υπαχθεί στον Ν.4495, δεν θα χρειαζόταν.

Κάνω κάπου λάθος;

 

Το ΔΕΔΟΤΑ δεν απαιτούνταν για κατηγορία 1 και 2 του Ν. 4178. Όπως βλέπεις στο Α 9 ζητάει μόνο κάτοψη και τα δικαιολογητικά του Α11 από 1 έως και 5 τα οποία παραθέτω. Σε αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται το ΔΕΔΟΤΑ.

Άρθρο 9
Κατηγορίες αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων
Α. Κατηγορία 1.
Αυθαίρετες κατασκευές σε κτίρια με αποκλειστική 
χρήση κατοικία, που υφίστανται προ του έτους 1975 
και με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 2 του 
άρθρου 7 του παρόντος νόμου περί αυθαίρετης αλλα−
γής χρήσης.
Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου και 
εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κα−
τασκευές οι οποίες ολοκληρώθηκαν προ της 9.6.1975 με 
την καταβολή παραβόλου ποσού 500 ευρώ και χωρίς 
την καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου. Για την υπαγω−
γή υποβάλλονται μόνο τα δικαιολογητικά των περιπτώ−
σεων 1 έως 5 και 7 του άρθρου 11 και αποτύπωση των 
κατόψεων του κτιρίου ή της ιδιοκτησίας
. Στις περιπτώ−
σεις όπου έχει συσταθεί οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία 
η υπαγωγή κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου 
υποβάλλεται υποχρεωτικώς ανά διηρημένη ιδιοκτησία.

άρθρο 11

1. Αίτηση.
(...) 
2. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) του αι−
τούντος, θεωρημένη για τη γνησιότητα της υπογραφής, 
στην οποία περιλαμβάνονται:
(...)
3. Την τελευταία δήλωση του εντύπου Ε9, στην οποία 
αναφέρεται το ακίνητο, όπου βρίσκεται η αυθαίρετη 
κατασκευή ή χρήση ανεξαρτήτως αν έχουν δηλωθεί 
επί αυτού οι αυθαίρετες κατασκευές.
4. Τεχνική έκθεση εξουσιοδοτημένου αρμόδιου μηχα−
νικού με την περιγραφή της αυθαίρετης κατασκευής ή 
της αυθαίρετης χρήσης μόνον ως προς το εμβαδόν και 
τη χρήση του αυθαιρέτου, αν πρόκειται για πρόχειρη 
κατασκευή της παρ. 75 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 
(Α΄ 79). Στην τεχνική έκθεση περιγράφονται οι λόγοι 
αδυναμίας αποτύπωσης του συνόλου του ακινήτου κατά 
την παρ. 6βi του παρόντος.
5. Φωτογραφίες της αυθαίρετης κατασκευής ή της 

 

Link to post
Share on other sites

Σε ευχαριστώ Παύλο.

Απλώς στην απόφαση 7581 αναφέρει στο άρθρο 1 και την παράγραφο 2:

Δελτίο Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (ΔΕ. ΔΟ.Τ.Α.) απαιτείται για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικίας (μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, κτίρια διαμερισμάτων), ξενοδοχειακά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα, ξενώνες) ή κτίρια που η χρήση τους δεν συμπεριλαμβάνεται στο άρθρο 2 της παρούσας, καθώς και για μεμονωμένες αυθαίρετες κατασκευές με τις παραπάνω επικρατούσες χρήσεις.

Προφανώς, μάλλον ο νόμος έχει μεγαλύτερη ισχύ από την απόφαση; 

Link to post
Share on other sites

Aυτά έχουν ξεκαθαρίσει στα προηγούμενα χρόνια. Κατηγορία 1 και 2 απαλλάσσεται απο ΔΕΔΟΤΑ. Κερδίζει ο Νόμος.

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

καλησπέρα. έχω ένα αυθαίρετο που αποτελεί κατοικία στον β' όροφο οικοδομής. η κατοικία κατασκευάστηκε με μεταλλικό σκελετό και πάνελς και ξύλινη στέγη με επικάλυψη από κεραμίδια. ουσιαστικά κατασκευάστηκε στο δώμα μιας τυπικής διώροφης οικοδομής από Ω.Σ. έχει ύψος περίπου 3 και καλύπτει όλο το δώμα ~100τ.μ.    

το ερώτημα μου είναι στο δε.δο.τα στο δομικό τύπο κτηρίου ποιο επιλέγω? 

Edited by anavatis
Link to post
Share on other sites
On 26/9/2018 at 1:21 ΠΜ, Pavlos33 said:

Aυτά έχουν ξεκαθαρίσει στα προηγούμενα χρόνια. Κατηγορία 1 και 2 απαλλάσσεται απο ΔΕΔΟΤΑ. Κερδίζει ο Νόμος.

Είναι σίγουρο αυτό ε? Μην μπλέξουμε μετά...

Link to post
Share on other sites
On 4/10/2018 at 12:07 ΠΜ, anavatis said:

καλησπέρα. έχω ένα αυθαίρετο που αποτελεί κατοικία στον β' όροφο οικοδομής. η κατοικία κατασκευάστηκε με μεταλλικό σκελετό και πάνελς και ξύλινη στέγη με επικάλυψη από κεραμίδια. ουσιαστικά κατασκευάστηκε στο δώμα μιας τυπικής διώροφης οικοδομής από Ω.Σ. έχει ύψος περίπου 3 και καλύπτει όλο το δώμα ~100τ.μ.    

το ερώτημα μου είναι στο δε.δο.τα στο δομικό τύπο κτηρίου ποιο επιλέγω? 

καμιά απάντηση σε αυτό το ερώτημα? (εγώ είμαι κατηγορία 5)

Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα.

Σε ακίνητο εκτός σχεδίου όλες οι κατασκευές είναι αυθαίρετες και τακτοποιούνται με τον Ν.4178/2013. Υπάρχει κτίσμα-κατοικία, ανεξάρτητο κτίσμα-αποθήκη (οροφή και πλευρική κάλυψη με λαμαρίνα) που δε γειτνιάζει με την κατοικία, καθώς και άλλες κατασκευές στον περιβάλλοντα χώρο, όπως στέγαστρα, κλπ.. Ένα από αυτά αποτελεί στέγαστρο της βεράντας της κατοικίας.

Πώς θα ενεργούσατε ως προς τη σύνταξη του ΔΕΔΟΤΑ; Θα συνταχθεί ένα για την κατοικία και ένα δεύτερο για την αποθήκη; Στο πεδίο 5 - χρήση κτιρίου - τι θα βάζατε ως επικρατούσα για την αποθήκη; Το στέγαστρο που στηρίζεται στην κατοικία θα ληφθεί υπόψη; Έχει νόημα να ληφθούν υπόψη οι υπόλοιπες κατασκευές;

Edited by γ.ταφ
Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα

διάβασα όλο το τόπικ και βλέπω πως αναφέρετε επανειλημμένα πως για αυθαιρεσίες Κατηγορίας 1, 2 και 3 δεν απαιτείται ΔΕΔΟΤΑ. Στο ΦΕΚ όμως 405/β/2014 το οποίο είναι μεταγενέστερο του Ν4178 αναφέρει πως ΔΕΔΟΤΑ απαιτείται για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικίας. Παράλληλα στο έντυπο του ΔΕΔΟΤΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ Α - 7. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ  έχει να επιλέξεις από Κατηγορία 1 εώς 5. Αν το ΔΕΔΟΤΑ δεν ήταν για τις Κατηγορίες 1, 2 και 3 γιατί στο Δελτίο να υπάρχει αυτή η επιλογή;

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.