Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

Recommended Posts

Με μπερδεύει η πρώτη παράγραφος του άρ.23. (1α)
 
Το αρχικό εδάφιο μοιάζει με τη διαδικασία του αρ.26 παρ 2 του 4014 (παράβολο + άδεια)
 
 
1.α. Στην περίπτωση αυθαιρέτων κατασκευών ή χρή−
σεων για τις οποίες δύναται να εκδοθεί άδεια νομιμο−
ποίησης ή κατεδάφισης, με βάση την κείμενη νομοθεσία,
εφόσον καταβληθεί το παράβολο της παραγράφου 10
του άρθρου 11 και εκδοθεί η σχετική οικοδομική άδεια
νομιμοποίησης εντός τριών (3) ετών ή άδεια κατεδάφι−
σης εντός έξι (6) μηνών από την καταβολή του και δεν
οφείλεται άλλο πρόστιμο.
 
Σε περίπτωση παρέλευσης
απράκτου του χρονικού διαστήματος των τριών (3) ετών
για λόγους που οφείλονται σε υπαιτιότητα του αιτού−
ντος εφαρμόζονται οι διατάξεις περί κατεδαφίσεως και
επιβολής προστίμου αυθαιρέτων. Δεν συνυπολογίζεται
στο χρονικό διάστημα των τριών (3) ετών, ο χρόνος
καθυστέρησης έκδοσης της οικοδομικής άδειας για λό−
γους που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αιτούντος.
 
Στο παρακάτω εδάφιο περιγράφει κάτι άλλο ( αίτημα + άδεια + παράβολο*5 ).
 
Σε περίπτωση κτισμάτων τα οποία για οποιονδήποτε
λόγο κρίνονται ως αυθαίρετα εφόσον εμπίπτουν στις
διατάξεις της παρούσας παραγράφου και δύναται να
εκδοθεί νέα άδεια νομιμοποίησης, αν πριν τις 28.7.2011
έχουν εκδοθεί νομίμως άδειες λειτουργίας ή και άλλες
διοικητικές πράξεις σύμφωνα με την άδεια οικοδομής,
αυτές διατηρούνται εφόσον: i) υποβληθεί αίτημα για την
έκδοση άδειας νομιμοποίησης κατά τις διατάξεις της
παρούσας παραγράφου και ii) καταβληθεί πέραν του
προβλεπομένου ειδικό παράβολο διατήρησης άδειας
λειτουργίας ίσο με το πενταπλάσιο του παραβόλου της
παραγράφου 10 του άρθρου 11 του παρόντος.
 
Σε ποιες περιπτώσεις ισχύει το πρώτο και σε ποιες το δεύτερο ?
 

 
Ειδικά,
σε αυτή την περίπτωση εφόσον παρέλθει το διάστημα
των τριών (3) ετών και δεν εκδοθεί η άδεια για τους
λόγους που αναφέρονται στην επόμενη περίπτωση β΄,
για την ισχύ της υπαγωγής, το υπόλοιπο ποσό του προ−
στίμου καταβάλλεται υποχρεωτικά, κατά παρέκκλιση
από κάθε άλλη διάταξη εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών
από την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος.
Για την τυχόν ανανέωση των διοικητικών πράξεων, πέ−
ραν των λοιπών δικαιολογητικών υποβάλλονται στην
αρμόδια υπηρεσία αντίγραφο της αιτήσεως για την
έκδοση άδειας νομιμοποίησης και αποδεικτικά στοιχεία
καταβολής του 10% του ποσού του προστίμου κατά τα
ανωτέρω. Σε κάθε διοικητική πράξη γίνεται μνεία για
την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, καθώς και
για τις ειδικές υποχρεώσεις που απορρέουν από την
παρούσα.

Edited by yian
Link to post
Share on other sites
  • Replies 941
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Αν κατάλαβα το θέμα σου (ο πελάτης σου θέλει να παραχωρήσει κάποιο πλάτος του δρόμου σε κοινή χρήση, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το απαιτούμενο πλάτος οδού στο πρόσωπο του οικοπέδου ώστε το τελευταίο να

Μετράει κανονικά. Είναι άλλο θέμα ο οικοδομικός κανονισμός και αλλο ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου με τον 4178.

Σε ρυθμιζόμενους με τον 4178 χώρους ισχύει η 25.5: κατά τις διατάξεις του παρόντος, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη: α) η εκτέλεση εργασιών αποπερά− τωσης, β) η εκτέλεση εργασι

Posted Images

Συν/λφε

βάλε παραγράφους στις αναρτήσεις σου για να μπορούμε να σε βοηθήσουμε!!!

Link to post
Share on other sites

Το 1ο πρέπει να είναι όπως τα λες ίδιο με το άρθρο 26. 

Το 2ο πρέπει να είναι σενάρια σαν και αυτό:

Βγάζουν Ο.Α., το κτίριο γίνεται σωστά, βγάζουν άδεια λειτουργείας, κάνουν αυθαιρεσία.

Για να διατηρήσουν την άδεια λειτουργείας, πρέπει να κάνουν ότι γίνεται στην πρώτη περίπτωση και να πληρώσουν και το επιπλέον παράβολο.

Αλλιώς υποθέτω ότι παύει να ισχύει η άδεια λειτουργείας του χώρου.

Link to post
Share on other sites

εγω μολις εξεδοσα μια αδεια νομιμοποιησης?τι κανω?

1/προχωρω σε οριστικη υπαγωγη αφου ανεβασω το εντυπο της αδειας δομησης στο συστημα?

2/περιμενω τη νεα πλατφορμα του 4178?

Link to post
Share on other sites

Θεωρώ πως καλύτερα είναι να περιμένεις. Η άδεια νομιμοποίησης σε καλύπτει πλέον. Το με ποιον νόμο και πλατφόρμα θα περαιώσεις είναι τυπικό. Ρώτα και στην ΥΔΟΜ σου μήπως έχουν καμία προτίμηση, γιατί ζητάνε το έντυπο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Link to post
Share on other sites

Σε αυτήν τη παράγραφο να ομολογήσουμε ότι ΠΡΟΕΒΛΕΨΑΝ τις περιπτώσεις κατεδάφισης.

Εώς σήμερα ζητούνταν να νομιμοποιηθεί το κτίσμα για να κατεδαφιστεί.

Τώρα με την πληρωμή του παραβόλου, εκδίδεις άδεια κατεδάφισης και τελείωσες.

Εε, δεν είναι και τζάμπα αλλά καταπίνεται!

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

εγω μολις εξεδοσα μια αδεια νομιμοποιησης?τι κανω?

1/προχωρω σε οριστικη υπαγωγη αφου ανεβασω το εντυπο της αδειας δομησης στο συστημα?

2/περιμενω τη νεα πλατφορμα του 4178?

 

Να κλείσεις το θέμα με τον 4014, όσο πιό γρήγορα μπορείς.

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

καλο  χειμωνα!ΙΑΣΟΝΑ επανηλθες δριμυτερος και διαβασμενος!εχεις καμμια πληροφορηση...εσωτερικη?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.