Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

Recommended Posts

Το άρθρο 4 του ΝΟΚ ισχύει και σε οικισμούς ...
6. Σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της, αυτή είναι δυνατόν να νομιμοποιηθεί ύστερα από έκδοση ή αναθεώρηση ή ενημέρωση της άδειας δόμησης ...

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
  • Replies 941
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Αν κατάλαβα το θέμα σου (ο πελάτης σου θέλει να παραχωρήσει κάποιο πλάτος του δρόμου σε κοινή χρήση, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το απαιτούμενο πλάτος οδού στο πρόσωπο του οικοπέδου ώστε το τελευταίο να

Μετράει κανονικά. Είναι άλλο θέμα ο οικοδομικός κανονισμός και αλλο ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου με τον 4178.

Σε ρυθμιζόμενους με τον 4178 χώρους ισχύει η 25.5: κατά τις διατάξεις του παρόντος, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη: α) η εκτέλεση εργασιών αποπερά− τωσης, β) η εκτέλεση εργασι

Posted Images

Σε τριώροφο κτίριο του 1990 με δώμα έγινε αυθαίρετη επέκταση του δώματος ξεπερνώντας την επιτρεπόμενη δόμηση.

 

Το κτίριο έχει μεγάλα κλιμακοστάσια και είσοδο τα οποία φτάνουν περίπου την επιφάνεια της επέκτασης του δώματος.

 

Σκέφτομαι λοιπόν αντί να πληρώνει πρόστιμα ο ιδιοκτήτης να βγάλει άδεια νομιμοποίησης με το άρθρο 23 πληρώνοντας παράβολο 500 ευρώ. 

 

Για να γίνει όμως αυτό αφού δεν έχω υπόλοιπο συντελεστή δόμησης πρέπει να χρησιμοποιήσω τα τ.μ. των κλιμακοστάσιων που τότε είχαν μετρήσει στη δόμηση και σήμερα δεν μετράνε. Γίνεται αυτό ? Πως ερμηνεύετε τον ΝΟΚ ?

 

Δεν προσμετράται στη δόμηση.....

δ. Η επιφάνεια των υποχρεωτικών σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό κοινόχρηστων κλιμακοστασίων συμπεριλαμβανομένων των ανελκυστήρων και των πλατύσκαλων και για επιφάνεια έως 25 τμ. ανά όροφο και ανά κλιμακοστάσιο και 40 τμ. στο επίπεδο της εισόδου του κτιρίου που διαθέτει κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο.

Σε περίπτωση προσθήκης σε νομίμως υφιστάμενα κτίρια που έχουν υπόλοιπο τουλάχιστον 10 τμ. καθώς και σε περίπτωση νομιμοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών σε υφιστάμενα κτίρια τα οποία δύναται να ενταχθούν στις διατάξεις του παρόντος, το σύνολο των επιφανειών του υπάρχοντος κλιμακοστασίου σύμφωνα με τα προαναφερθέντα μεγέθη και με την προϋπόθεση ότι οι αυθαίρετες κατασκευές έχουν υλοποιηθεί πριν τις 28.07.2011.
Link to post
Share on other sites

Το υπόλοιπο απαιτείται στις προσθήκες.

Αν ενδιαφέρεσαι για νομιμοποίηση και θέλεις να εκμεταλλευτείς υπάρχον κλιμακαστάσιο, σημαίνει ότι έχεις τουλάχιστο μία στάθμη του, δηλ. επιφάνεια >10 τμ.

Γι΄αυτό και δεν απαιτείται υπόλοιπο δόμησης στην περίπτωση αυτή.

Link to post
Share on other sites

Οκ ΚΑΝ. Πέρα από το υπόλοιπο έχω όμως και ένα άλλο θέμα. Αν και δεν έχω κάνει αυτοψία, από αυτά που μου είπε ο ιδιοκτήτης υποψιάζομαι ότι τις πίσω αρχιτεκτονικές προεξοχές στις στάθμες κάθε ορόφου που είναι 40 εκ στην άδεια και στο όριο με το Δ, αυτός τις έκανε μπαλκόνια και μέσα στο Δ.

 

Εγώ για να βγάλω λοιπόν της άδεια νομιμοποίησης του δώματος θα πρέπει να μην αναφέρω καθόλου τα μπαλκόνια ? Γίνεται κάτι άλλο ?

Edited by nik
Link to post
Share on other sites

Για να εμφανίσεις ΔΚ άδειας (νομιμοποίηση) πρέπει να έχεις τακτοποιήσει ότι δεν νομιμοποιείται.

Άπαξ και τα τακτοποίησες, εμφανίζονται παντού και δεσμεύουν-προσμετρούν πολεοδομικά μεγέθη (αν έχουν).

Προφανώς δεν αποκρύβονται γιατί έχεις πλέον ψευδή στοιχεία ...

Link to post
Share on other sites

Α οκ...σωστά, πρώτα τακτοποίηση και μετά νομιμοποίηση. 

Link to post
Share on other sites

Υπόγειο κατοικίας το οποίο δεν φαίνεται στην άδεια εκτός από το να ρυθμιστεί, μπορεί να νομιμοποιηθεί;

1)Καθώς δεν μετράει στη δόμηση, θα μπορούσε να βγει άδεια;    ΝΑΙ

2) Αν ναι, ΙΚΑ δεν πληρώνεται, άρα γίνονται μόνο μελέτες που απαιτούνται γενικότερα στα υπόγεια; ΝΑΙ

3) Αν τελικά συμφέρει η ρύθμιση από την νομιμοποίηση, το ρυθμίζεις. ΝΑΙ

Σωστή είναι η σκέψη μου; 

Ευχαριστώ

Link to post
Share on other sites

Καλημέρα σας,

 

Σε άδεια (2003) υφισταμένου βιομηχανικού κτιρίου, εκδόθηκε άδεια προσθήκης το 2008 - η οποία δεν έχει κλείσει ακόμα - για ανεξάρτητο κτήριο και μίας μικρής προσθήκης στο ήδη υφιστάμενο κτίσμα.

 

Μετά από πρόσφατη αυτοψία, παρατηρήθηκε:

1)Αύξηση σε Δόμηση και Κάλυψη, αλλαγή σε όψεις και Υπέρβαση Ύψους καθ' όλη την επιφάνεια των νεώτερων κτισμάτων.

2) Υπέρβαση Ύψους, παράληψη φέροντα οργανισμού και αλλαγή στο σχήμα της στέγης καθ όλη την επιφάνεια του παλαιότερου κτίσματος.

 

Από πλευράς τακτοποίησης:

1) Μπορώ εφ' όσων έχω περιθώριο να εντάξω τις όποιες παραβάσεις των νεότερων κτισμάτων προς νομιμοποίηση (μέσω πολεοδομίας) από τη στιγμή που δεν έχει κλείσει η άδεια?

2) Μπορώ εφ' όσων έχω περιθώριο να εντάξω τις παραβάσεις του παλαιότερου υφιστάμενου κτίσματος προς νομιμοποίηση? Η λόγω του ότι έχει κλείσει η άδεια αυτό δεν είναι εφικτό? Υπάρχει άλλος τρόπος να γίνει νομιμοποίηση?

3) Στις παραπάνω περιπτώσεις, με νομιμοποίηση μέσω πολεοδομίας θα χρειαστεί και ελεγκτής δόμησης?

 

Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων 

Link to post
Share on other sites

Καταρχάς θα πρέπει να γινει 4178. Μπορείς είτε να πας όλα προς τακτοποίηση και μετα να κλείσεις την άδεια.

Είτε να δηλώσεις προς νομιμοποίηση εφόσον οι κατασκευές είναι σύννομες και φυσικά έγιναν πριν το 2011

Αφου πληρώσεις παράβολο θα πας για αναθεώρηση της άδειας με νομιμοποίηση.

 

Εφόσον έχεις αυξηση σε δόμηση-κάλυψη-ύψος θα πας με τις διατάξεις του 4030 άρα με ελεγκτή δόμησης

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.