Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

[Α11] Δελτίο δομικής τρωτότητας ή μελέτη στατικής επάρκειας (γενικά)


Recommended Posts

Aπό το λεκτικό της σχετικής απόφασης στο άρθρο 2 είναι ξεκάθαρο. Μ.Σ.Ε απαιτείται μόνο όταν η επικρατούσα χρήση κτιρίου αφορά στις χρήσεις κατηγορίας Ι και ΙΙ όπως αυτές περιγράφονται στο αντίστοιχο άρθρο.

(...)

 

Άρθρο 2

Μελέτη Στατικής Επάρκειας

1.  Μελέτη στατικής επάρκειας απαιτείται για κάθε 

αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτε−

λεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια με επικρατούσα χρήση, 

που περιλαμβάνεται στις παρακάτω δύο κατηγορίες 

υψηλής διακινδύνευσης: (...)
  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites
  • Replies 210
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Παραδείγματα: 1)Eστω λοιπόν μονοκατοικία.Ισόγεια στην άδεια,με υπόγειο στην πράξη +ΥΥ του ισόγειου τμήματος (3,0m ελεύθερο ύψος αντί για 2,80m).Προφανώς και υπάρχει σημαντικότατη τροποποίηση του στατ

Μήπως μπορείτε να αλλάξετε το "τροτότητα" στο σωστό "τρωτότητα"; Χτυπάει άσχημα στο μάτι.

Ανέβασα στα downloads του forum δύο αρχεία, που θεωρώ ότι, είναι πολύ χρήσιμα για όλους μας.   1. Ένα σημείωμα σχετικό με την υποβολή ΔΕΔΟΤΑ για τις μεταφερόμενες από τον 4014 στον 4178 δηλώσεις αυθ

Posted Images

Συνάδελφοι σε ισόγειο κατάστημα με πατάρι (προ του 1955, δεν ειναι πολυκατοικία, έχω μόνο το κατάστημα) στο οποίο έχει γίνει αυθαίρετη προσθήκη κατ' επέκταση στο ισόγειο και στο πατάρι την γλιτώνω την στατική μελέτη ή όχι? Στο ΦΕΚ από ότι βλέπω θέτει ώς προϋπόθεση να έχει εφαρμοστεί η στατική μελέτη στο νόμιμο τμήμα που στην δική μου περίπτωση δεν υπάρχει καθώς ειναι προ του 1955.(στις υποπεριπτώσεις μετά δεν έχω πρόβλημα )

Edited by johnjohn1
Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...

Καλησπέρα,

έχω μια διαφωνία με έναν συνάδελφο όσο αφορά την μελέτη στατικής επάρκειας και το πώς πρέπει να γίνει.Θα ήθελα την γνώμη σας.

Σε κτίριο που απαιτείται τέτοια μελέτη πώς το αντιμετωπίζω??Πρέπει να δω τί οπλισμοί υπάρχουν στα στοιχεία,να αποτυπώσω τις διατομές, να περάσω στο όποιο πρόγραμμα διαθέτω την υφιστάμενη κατάσταση και να λύσω με τους σημερινούς κανονισμούς ώστε να δω αν είναι σήμερα επαρκές ή να κάνω αποτύπωση των διατομών, να τις περάσω στο πρόγραμμα και να λύσω με τους τότε κανονισμούς??

Link to post
Share on other sites
β) Σε περίπτωση που η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλα−

γή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια της 

Κατηγορίας αυτής (II) εκπονείται από αρμόδιο μηχανικό 

μελέτη στατικής επάρκειας στο σύνολο του κτιρίου, 

σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο κα−

τασκευής του αυθαιρέτου ή με την ισχύουσα νομοθεσία. 

 


β) Η μελέτη στατικής επάρκειας συντάσσεται για το 

σύνολο του κτιρίου και γίνεται με τις παραδοχές της 

υφιστάμενης μελέτης ή εφόσον δεν υπάρχει με ανιχνεύ−

σεις και επί τόπου δοκιμές, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες προδιαγραφές σύνταξης στατικών μελετών

Link to post
Share on other sites

 

β) Σε περίπτωση που η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλα−
γή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια της 
Κατηγορίας αυτής (II) εκπονείται από αρμόδιο μηχανικό 
μελέτη στατικής επάρκειας στο σύνολο του κτιρίου, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο κα−
τασκευής του αυθαιρέτου ή με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
β) Η μελέτη στατικής επάρκειας συντάσσεται για το 
σύνολο του κτιρίου και γίνεται με τις παραδοχές της 
υφιστάμενης μελέτης ή εφόσον δεν υπάρχει με ανιχνεύ−
σεις και επί τόπου δοκιμές, σύμφωνα με τις εκάστοτε 
ισχύουσες προδιαγραφές σύνταξης στατικών μελετών

 

Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση.Τα έχω διαβάσει αυτά και αυτό που κατάλαβα τότε που τα διάβασα είναι ίδιο με αυτό που καταλαβαίνω τώρα.Η μελέτη γίνεται με τους κανονισμούς που ίσχυαν τότε.Αυτό όμως που δεν καταλαβαίνω είναι το ποιό νόημα έχει ια τέτοια μελέτη σε ένα κτίριο με οικοδομική άδεια από την στιγμή που θα λύσω τα ίδια πράγματα που έχει η άδεια:ίδιες διατομές πιθανόν,ίδιους οπλισμούς,ίδιους κανονισμούς.

Link to post
Share on other sites

Η επίλυση αφορά στο σύνολο του κτιρίου με νόμιμα και αυθαίρετα τμήματα.

Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...

Σε κτίριο με ισόγειο καταστημα και 1ο & 2ο όροφο γραφεία που αυτή την στιγμή είναι νοικιασμένα σε ΔΟΥ  έχουμε υπερβάσεις με κλείσιμο ημιυπαιθρίων, επέκταση του κτιρίου εκ κατασκευής, και προσθήκη υπογειου 

 

Θα κάνατε ΔΕΔΟΤΑ η μελέτη σταικής επάρκειας

Link to post
Share on other sites

Κάνε ένα έλεγχο αρχικά για το 50% της υφιστάμενης δόμησης. Αν σε αυτό η επικρατούσα χρήση ειναι γραφεία, τότε θες ΔΕΔΟΤΑ και όχι ΜΣΕ.

Link to post
Share on other sites

...απ' όσο γνωρίζω όχι, ελέγχεις με την επικρατούσα χρήση σε ποσοστό > 50 της υφιστάμενης δόμησης, δηλ. οτι λέει και στην §1 του άρθρου 1 του ΦΕΚ 405/Β/20-2-14.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.