Jump to content
 • Revit - Μαθήματα BIM
sdim

Δημοσκόπηση: Έχετε διαβάσει τους παλιότερους ΓΟΚ και τις τροποποιήσεις τους;

Ποιους ΓΟΚ γνωρίζετε ικανοποιητικά;  

14 members have voted

 1. 1. Ποιους ΓΟΚ γνωρίζετε ικανοποιητικά;

  • ΓΟΚ 1955
   4
  • ΓΟΚ 1973
   5
  • ΓΟΚ 1985
   11
  • ΓΟΚ 2000
   11
  • Τροποποίηση του ΓΟΚ 2000 με τον Ν.3212/2003
   10
  • Τροποποίηση του ΓΟΚ 1985 με τον Ν. 3775/2009, άρθρο 40
   10
  • ΝΟΚ (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός)
   13
  • ΓΟΚ 1929
   3


Recommended Posts

Η δημοσκόπηση αφορά κυρίως τους νέους μηχανικούς αλλά μπορούν να συμμετέχουν και οι παλιότεροι;

 

Έχετε διαβάσει σε σημείο που να γνωρίζετε ικανοποιητικά τα βασικά σημεία από τους παλιότερους οικοδομικούς κανονισμούς;

 

Αν ξέχασα κάποια σχετική διάταξη στην δημοσκόπηση παρακαλώ ενημερώστε με σχετικά ώστε να προσθέσω την αντίστοιχη επιλογή.

 

Τον ΝΟΚ θεωρώ δεδομένο πως τον γνωρίζετε οι περισσότεροι αλλά τον έβαλα για λόγους πληρότητας.

Edited by Engineer

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ξεχνάς τον ΓΟΚ 1929

 

ΠΔ 3/22-4-1929 (ΦΕΚ Α' 155) : Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους.
Ο οποίος βέβαια βασίζεται στις (και συμπληρώνει) διατάξεις του από 17-7-1923 ΝΔ/τος "περί σχεδίων πόλεων κλπ."

 • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

διόρθωσε και το ΓΟΚ/73

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σωστά, του 73 ήθελα να γράψω αλλά έχει καεί ο εγκέφαλος από τα ΦΕΚ...

 

Δεν μου έχει δυνατότητα επεξεργασίας. Θα μιλήσω με κάποιον διαχειριστή μήπως μπορεί να κάνει κάτι.

 

Τα προ του 55 δεν τα ανάφερα επειδή πλέον ότι είναι προ του 55 συνήθυως εξαιρείται από όλες τις τωρινές διατάξεις, δεν ενδιαφέρει τις υπηρεσίες.  Ακόμα και ο 4014 εξαιρούσε τα προ του 55, αρκεί να είχες αποδεικτικό πως προϋπήρχε του 55 και ο ιδιοκτήτης ήταν καλυμμένος. Δεν ζητήθηκαν ποτέ μελέτες ή άλλα έγγραφα νομιμότητας.

 

Συγκεκριμένα στο τέλος του Β.Δ. (Βασιλικό Διάταγμα) που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 266Α/1955 αναφέρει πως καταργείται το ΠΔ "περί γενικού οικοδομικού κανονισμού του κράτους ως μετεγενεστέρως συνεπληρώθη και ετροποποιήθη, εξαιρέσεων των διατάξεων του κεφαλείου ΙΙ αυτού" στις 9 Οκτωβρίου του 1955.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κατά το ΓΟΚ/85 

δεν είναι ακριβώς έτσι αυτό που αναφέρεις για τα προ του 55

 

α.  «Αν έχει ανεγερθεί με νόμιμη άδεια και σύμφωνα με τους όρους αυτής ή έχει εξαιρεθεί από την κατεδάφιση σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 410/1968 )ή αν έχει χορηγηθεί γι΄ αυτό νόμιμη άδεια ή νόμιμη αναθεώρηση άδειας κατά τις διατάξεις είτε της παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 1337/1983, είτε της παρ. 3 του άρθρου 22 ή αν έχει εξαιρεθεί από την κατεδάφιση με τις διατάξεις του Ν. 1337/1983 ), όπως εκάστοτε ισχύει ή αν έχει ανεγερθεί πριν από την ισχύ του βασιλικού διατάγματος της 9.8.1955 ).

Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις θεωρείται νομίμως υφιστάμενο μόνο το τμήμα του κτιρίου που δεν αντίκειται είτε στις ισχύουσες διατάξεις είτε σε εκείνες που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής του, αν αυτές είναι ευνοϊκότερες.» (δηλ "πιάνει" τα προ του 55 εφόσον βρίσκονταν σε περιοχή που ίσχυε το Π.Δ 1923)

αυτό φαγώθηκε και από πολλές Πολ/μίες αλλά και από τον 4014 και τον 4178 (και πολύ καλά έκαναν)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συμφωνώ σε αυτό.

Απλά ο 4014 εξαιρεί τα κτήρια προ του 55 από τις απαιτήσεις του. Και αυθαίρετο να είναι, μπορεί να μεταβιβαστεί.

Ν4014, Άρθρο 23

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης, όπως ειδικότερα ορίζεται στα άρθρα 5 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του ν.1577/1985 (Α΄ 210). Στην παραπάνω απαγόρευση εμπίπτει και η εισφορά ακινήτου σε εταιρεία.
2. Από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εξαιρούνται τα ακίνητα, στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις:
α) που υφίστανται προ του 1955 ...

 

 

Αφού γίνεται η μεταβίβαση χωρίς απαίτηση για έλεγχο αυθαιρεσιών, θεωρώ απίθανο να χρειαστεί σε κάποιον στην δουλειά του να γνωρίζει προγενέστερη νομοθεσία.

Επικοινώνησα με διαχειριστή ώστε να μου δώσει δυνατότητα επεξεργασίας ώστε να κάνω τις σχετικές διορθώσεις (1977 -> 1973, προσθήκη του ΓΟΚ 29)

 

Για τον ΓΟΚ 29 μπορώ να πω με έπιασες αδιάβαστο. Δεν είχα φτάσει ποτέ τόσο πίσω. Μέχρι ΦΕΚ του 34 είχα διαβάσει.Θα φτάσω σιγά σιγά εκεί και θα πάω μέχρι το 1833 , τότε είναι το παλαιότερο ΦΕΚ στο ΕΤ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.