Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
ΚΑΝΑ

Βάζουν φρένο στην εκτός σχεδίου δόμηση;

Recommended Posts

Το νομοσχέδιο για τη χωροταξική και πολεοδομική ανασυγκρότηση της χώρας

 

Σχέδιο νόμου για τη χωροταξική και πολεοδομική ανασυγκρότηση της χώρας που επεξεργάζεται το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής βάζει φρένο στην οικοδόμηση κατοικιών στις εκτός σχεδίου περιοχές και αναμένεται να φέρει τα πάνω κάτω στην οικιστική ανάπτυξη και τις χρήσεις γης σε ολόκληρη την επικράτεια.

 

Με το νομοσχέδιο αλλάζει άρδην η φιλοσοφία του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, καθώς οι σχετικές αρμοδιότητες μεταβιβάζονται σχεδόν καθ' ολοκληρίαν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι οποίες πλέον θα έχουν τον πρώτο λόγο για την εκπόνηση σχεδίων.

 

Τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια αντικαθίστανται από τα Δημοτικά Πολεοδομικά Σχέδια Ανάπτυξης (ΔΗΠΟΣΑ), τα οποία θα εκπονούνται από τους καλλικρατικούς δήμους για τις περιοχές που ανήκουν σε αυτούς.

 

Στόχος είναι αφενός μεν να επισπευστεί ο χρόνος ολοκλήρωσης του σχεδιασμού (εντός 3-7 ετών), αφετέρου δε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη περιοχών με τον καθορισμό χρήσεων γης σε όλους τους δήμους της χώρας.

 

Σημειώνεται ότι η ένταξη στα σχέδια πόλεως σήμερα "παίρνει" 8-25 χρόνια.

 

Οι επεκτάσεις των σχεδίων πόλεως θα προτείνονται υποχρεωτικά μέσω ΔΗΠΟΣΑ, εφόσον υπάρξουν μελέτες δημογραφικής εξέλιξης πληθυσμού και αναγκών σε κοινωφελείς και κοινόχρηστους χώρους.

 

Παράλληλα, μεταβιβάζεται από το ΥΠΕΚΑ η αρμοδιότητα έγκρισης των Περιφερεια

κών Πλαισίων, τα οποία με το προτεινόμενο πλαίσιο ονομάζονται Περιφερειακές Στρατηγικές, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Επιτυγχάνεται έτσι σημαντική μείωση φόρτου εργασίας στο ΥΠΕΚΑ και καταμερισμός αυτού στις αρμόδιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Θα υπάρξει επίσης σημαντικό όφελος από το σύντομο χρόνο έγκρισης των Περιφερειακών Στρατηγικών, αλλά και από τη συντόμευση της διαδικασίας αναθεώρησής τους.

 

Ο νέος σχεδιασμός θα γίνει με κατάργηση των περισσότερων παρεκκλίσεων που ισχύουν μέχρι σήμερα, ενώ προβλέπεται η δημιουργία νέων, ώστε να διευκολυνθεί η οικονομική ανάπτυξη περιοχών στο πλαίσιο πάντα του περιορισμού της χρήσης κατοικίας.

 

Οι αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο

 

Το νομοσχέδιο φέρνει ριζικές αλλαγές στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό ως ακολούθως:

 

* Εντός 3-7 ετών θα ολοκληρώνονται οι εντάξεις στο σχέδιο πόλεως από 8-25 χρόνια που ισχύει σήμερα

 

* Καταργείται η παρέκκλιση της αρτιότητας οικοπέδων 2 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός ζώνης ακτίνας 120 μέτρων από τα όρια οικισμού. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν οικόπεδα άνω των 2 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός της προαναφερόμενης ζώνης δεν θα έχουν πλέον αρτιότητα για να οικοδομήσουν. Απαιτούνται τουλάχιστον 4 στρέμματα για να είναι άρτια και οικοδομήσιμα. Έτσι αποφεύγεται και η κατάτμηση οικοπέδων εντός ζώνης προκειμένου να δημιουργηθούν περισσότερες ιδιοκτησίες.

 

* Δίνεται η δυνατότητα εγκατάστασης οικονομικών δραστηριοτήτων, πλην κατοικιών, σε βάθος 200 μέτρων από εθνικό ή επαρχιακό οδικό δίκτυο. Όσα οικόπεδα έχουν πρόσωπο σε κύριους οδικούς άξονες δεν θα εντάσσονται σε περιοχές αμιγούς κατοικίας.

Στόχος της ρύθμισης αυτής είναι να αποτραπεί το ενδεχόμενο ανέγερσης κατοικιών σε οικόπεδα που εφάπτονται κεντρικών οδικών αρτηριών, όπως για παράδειγμα οι λεωφόροι Κηφισίας, Αλεξάνδρας ή Μεσογείων στην Αθήνα, που χαρακτηρίζονται ως υψηλής όχλησης.

 

* Δεν καταργείται η αρτιότητα των 4 στρεμμάτων στα εκτός σχεδίου οικόπεδα, αλλά μειώνεται η δομήσιμη επιφάνεια και από 200 τ.μ. που ισχύουν σήμερα για τα τέσσερα στρέμματα περιορίζονται σε 100, το πολύ 150 τετραγωνικά μέτρα.

 

* Στο νομοσχέδιο καθορίζονται οι Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣΔ), οι οποίες οριοθετούνται σε τρεις κατηγορίες:

 

1. Εγκαταλελειμμένοι οικισμοί

2. Οικισμοί με πληθυσμό άνω των 200 κατοίκων ή με περισσότερες από 300 οικίες

3. Εξαιρετικές περιπτώσεις που θα καθορίζονται από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

* Κάθε καλλικρατικός δήμος υποχρεούται να έχε ΖΥΣΔ. Εξαιρούνται η Αττική, η Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο Κρήτης και περιοχές που χαρακτηρίζονται ως υψηλής πολεοδομικής επιβάρυνσης. Επισημαίνεται ότι περιοχές όπου έχουν ανεγερθεί πολλά αυθαίρετα κτίσματα θα χαρακτηρίζονται ως υψηλής πολεοδομικής επιβάρυνσης και ως εκ τούτου δεν θα δημιουργείται εκεί ΖΥΣΔ.

 

* Στις Ζώνες αυτές ορίζονται μέγιστη αρτιότητα τα 400 τ.μ. με μέγιστο συντελεστή δόμησης 0,5. Ελάχιστο εμβαδό της κάθε Ζώνης Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης καθορίζονται τα 5.000 στρέμματα.

 

* Οι συναλλαγές συντελεστή δόμησης θα γίνονται μέσω της Τράπεζας Γης. Έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν Σ.Δ. σε ΖΥΣΔ ιδιοκτήτες τα οικόπεδα των οποίων έχουν χαρακτηριστεί ως κοινόχρηστοι χώροι και δεν έχουν αποζημιωθεί από τους κατά τόπους δήμους, ιδιοκτήτες διατηρητέων που έχουν υπολειπόμενο συντελεστή δόμησης, το Δημόσιο εισφέροντας παλιά στρατόπεδα, εγκαταλελειμμένες βιομηχανικές μονάδες, αλλά και οικοδομικοί συνεταιρισμοί που βρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων.

 

Πηγή: http://news247.gr/ei...sh.2489644.html

 

Click here to view the είδηση

Share this post


Link to post
Share on other sites

αυτά τα 120 μέτρα από τους οικισμούς τι είναι και από που προκύπτουν αφού τα εντός ζώνης είναι 500 μ από τα όρια των οικισμών και αν η οριθέτηση έχει γίνει μετά το 81 από τον κεντρικό ιστό του οικισμού Και τι κατατμήσεις θα αποφευχθούν στο μέλλον αφού αυτά για να είναι άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση  πρέπει να υφίσταται από το 1977 Ρε τι περίεργα έχει η επιστήμη πού έλεγε και ο Φέρμας σε Ελληνική ταινία   

Share this post


Link to post
Share on other sites

* Καταργείται η παρέκκλιση της αρτιότητας οικοπέδων 2 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός ζώνης ακτίνας 120 μέτρων από τα όρια οικισμού. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν οικόπεδα άνω των 2 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός της προαναφερόμενης ζώνης δεν θα έχουν πλέον αρτιότητα για να οικοδομήσουν. Απαιτούνται τουλάχιστον 4 στρέμματα για να είναι άρτια και οικοδομήσιμα. Έτσι αποφεύγεται και η κατάτμηση οικοπέδων εντός ζώνης προκειμένου να δημιουργηθούν περισσότερες ιδιοκτησίες.

Δείχνει την άγνοια αυτών που νομοθετούν, λες και μπορείς να δημιουργήσεις, σήμερα, άρτιο και οικοδομήσιμο κατά παρέκκλιση οικόπεδο στην ζώνη. Ποιός τα εισηγείται αυτά ;

Αλλά όταν στο υπουργείο έχουμε υπουργούς Φυσικούς (Μπιρμπίλη) και  Οικονομολόγους (Παπακωνσταντίνου),  τι να περιμένουμε.

Αλλά και σήμερα βλέπω τον Δικηγόρο αναπληρωτή υπουργό Καλαφάτη να υπογράφει εκ μέρους του Υπουργείου τα σημαντικά νομοθετήματα πχ τον Νόμο 4178 και τις ΥΑ που αφορούν την διαδικασία, λες και δεν υπάρχει υπουργός (μηχανικός).

Τι ρόλο παίζει ο τεχνικός κόσμος και ο σύμβουλος της Πολιτείας (ΤΕΕ) ;

Λυπάμαι, αλλά έχουμε και εκλογές γιά να εκλέξουμε τι ; Ποιός θα παρίσταται στις δεξιώσεις εκ μέρους των μηχανικών ;

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ρε τι περίεργα έχει η επιστήμη 

H epistimh ths grafeiokratias

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καταργείται η παρέκκλιση της αρτιότητας οικοπέδων 2 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός ζώνης ακτίνας 120 μέτρων από τα όρια οικισμού. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν οικόπεδα άνω των 2 στρεμμάτων που βρίσκονται εντός της προαναφερόμενης ζώνης δεν θα έχουν πλέον αρτιότητα για να οικοδομήσουν. Απαιτούνται τουλάχιστον 4 στρέμματα για να είναι άρτια και οικοδομήσιμα. Έτσι αποφεύγεται και η κατάτμηση οικοπέδων εντός ζώνης προκειμένου να δημιουργηθούν περισσότερες ιδιοκτησίες.

 

 

Ποιος τα έγραψε αυτά ο «Γιώργος Αυτιάς»; 

  • Upvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Είπαμε, η κσθαριστρια που εγραφε τις ε/α....

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

Αλλά όταν στο υπουργείο έχουμε υπουργούς Φυσικούς (Μπιρμπίλη) και  Οικονομολόγους (Παπακωνσταντίνου),  τι να περιμένουμε.

Αλλά και σήμερα βλέπω τον Δικηγόρο αναπληρωτή υπουργό Καλαφάτη

 

Συνάδελφε είδαμε και τον μηχανικό(Αρχιέκτονα) Σηφουνάκη που δήλωνε με βεβαιότητα και θράσος οτι μπορείς να κάνεις εξαρτημένο τοπογραφικό με το κινητό σου αφού έχει gps!!!!!!!!!

  • Upvote 6

Share this post


Link to post
Share on other sites

Όλοι αυτοί είναι πολιτικοί. Αυτος ο χαρακτηρισμός υπερκαλύπτει όλες τις ιδιότητες...

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Όλοι αυτοί είναι πολιτικοί. Αυτος ο χαρακτηρισμός υπερκαλύπτει όλες τις ιδιότητες...

ακριβώς και

http://www.michanikos.gr/topic/383-Αστεία-Ανέκδοτα-σχετικά-και-μη/page-242#entry625545

Share this post


Link to post
Share on other sites

AKA "Οι πόρνες επιμένουν ότι οι πολιτικοί δεν είναι παιδιά μας". Έχουν και αυτοί την ίδια βρισιά....

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.