Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
soundholics

[Παράρτημα Α] Τροποποίηση Παραρτήματος Ν.4178/2013

Recommended Posts

Αριθμ. οικ.: 297/7.1.2014
Τροποποίηση του περιεχομένου του Παραρτήματος Α΄ του Ν. 4178/13 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 174)

Αριθμ. οικ.: 297

(ΦΕΚ Β' 39/14-01-2014)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 174 ).

2. Το άρθρο 90 του Π. Δ/τος 63 της 21/22.4.2005, «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98).

3. Την υπ’ αριθμ. 2876/07.10.2009 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ Β΄ 2234).

4. Τα άρθρα 1, παρ. 2 και 6 του Π.Δ/τος 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 221), όπως ισχύει.

5. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 141).

6. Την υπ’ 46/09.07.2012 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ Σταύρου Καλαφάτη» (ΦΕΚ Β΄ 2101), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. Υ157/9−8−12 (Β΄ 2312) και Υ331/11−7−2013 (Β΄ 1717) όμοιες αποφάσεις και ισχύει.

7. Την ανάγκη τροποποίησης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 174 ).

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του περιεχομένου, του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄ του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 174.

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ όπως τροποποιείται με την παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ

 

20140107 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.pdf

Edited by Engineer
  • Upvote 6

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το πρώτο στο οποίο έπεσε το μάτι μου -επειδή έχω και 2 υποθέσεις παγωμένες-,είναι στην περίπτωση που διαπιστώναμε οτι το γήπεδο δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο,που βάζαμε "χωρίς άδεια" όλο το ακίνητο.Τώρα αν καταλαβαίνω σωστά αφορά μόνο τα αυθαίρετα τμήγματα σε σχέση με την άδεια,το οποίο είναι μια ΤΕΡΑΣΤΙΑ αλλαγή και σίγουρα θα ξεμπλοκάρει πολλές περιπτώσεις... :)

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστούμε!

Δεν θυμάμαι εάν υπήρχε αναφορά παλαιότερα ή όχι, όμως το παρακάτω έχει τη σημασία του..

post-5403-0-04471300-1389868484_thumb.jpg

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
yian

πάρα πολύ σημαντικό, όχι δεν υπήρχε...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στον συντελεστή υπέρβασης ύψους αν κατάλαβα καλά σε περίπτωση που δεν έχει τηρηθεί η στάθμη θεμελίωσης όλοι οι όροφοι θα πάρουν ΥΥ. Εάν έχει κατασκευαστεί ημιόροφος όλοι οι πάνω όροφοι θα πάρουν ΥΥ;

 

Πασαλείβουν τον νόμο δια του Παραρτήματος. Δεν θα μου κάνει εντύπωση εάν σε λίγο καιρό το Παράρτημα είναι 15 σελίδες.

Edited by yian
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τα 5 πρώτα post του νήματος, δείχνουν το επίπεδο αυτού του φόρουμ.

Ο ένας το βρήκε και το ανάρτησε κατευθείαν, οι 4 επόμενες είναι τα σημαντικά σημεία που "ανακαλύφθηκαν" με τη μία.

Κατά βάθος, είστε τρελά Ηρακλάκια.

  • Upvote 7
  • Downvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στον συντελεστή υπέρβασης ύψους αν κατάλαβα καλά σε περίπτωση που δεν έχει τηρηθεί η στάθμη θεμελίωσης όλοι οι όροφοι θα πάρουν ΥΥ. Εάν έχει κατασκευαστεί ημιόροφος όλοι οι πάνω όροφοι θα πάρουν ΥΥ;

Λέει ότι αν η υπέρβαση ύψους έχει κατανεμηθεί σε όλους τους ορόφους τότε παίρνουν όλοι ΥΥ. Αλλιώς παίρνει μόνο ο όροφος με την υπέρβαση. Αν πας να ελέγξεις μια Ο.Ι. στον 5ο όροφο οικοδομής και το ύψος του διαμερίσματος είναι σύμφωνο με την άδεια, δεν σε ενδιαφέρει αν ο αποκάτω όροφος είναι ψηλότερος κατά 30 εκατοστά ας πούμε.

 

Το "4. Συντελεστής αλλαγής χρήσης" το είδατε? Τον βάζουμε μόνο στις περιπτώσεις που το μέγεθος της επιφάνειας με τη νέα χρήση αντιβαίνει σε ειδικές διατάξεις ως προς τη χρήση που ισχύουν στη θέση του ακινήτου. Τι εννοεί ακριβώς?

Edited by letom

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πιθανά να είναι αυτό το πνεύμα του νόμου.

 

Έτσι πίστευα και εγώ μέχρι τώρα. Αλλά τώρα έχω πλέον αρχίσει να ανησυχώ. Ο τρόπος που τα γράφουνε μας εκθέτει όλους. Π.χ. Θα μπορούσανε να γράψουνε σε περιπτώσεις που υπάρχει οικοδομική άδεια και το ύψος υπερβαίνει το εγκεκριμένο κλπ και σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει άδεια και το ύψος υπερβαίνει το επιτρεπόμενο κλπ. Όμορφα πράγματα.

 

Τα τσουβαλιάζουν όλα απορώ αν καταλαβαίνουν τι γράφουν και επί τοις ουσίας δεν λένε τίποτα.

Δες πως θα μπορούσε να ερμηνευτεί αυτό στον πίνακα 6 . Ο καθένας αναφέρει το τμήμα που του αναλογεί και παρακάτω το αυθαίρετο έχει υπέρβαση ύψους αν δεν τηρεί τις στάθμες του νόμιμου τμήματος. Και σε περίπτωση υπερύψωσης της οικοδομής χωρις υπέρβαση ύψους των ΟΙ τι γίνεται; Και εκεί κατα μια έννοια υπάρχει αυθαίρετο ύψος ανα στάθμη που δεν τηρεί τις νόμιμες στάθμες και ο καθένας θα πρέπει να δηλώσει ότι του αναλογεί.

Edited by jja

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το "4. Συντελεστής αλλαγής χρήσης" το είδατε? Τον βάζουμε μόνο στις περιπτώσεις που το μέγεθος της επιφάνειας με τη νέα χρήση αντιβαίνει σε ειδικές διατάξεις ως προς τη χρήση που ισχύουν στη θέση του ακινήτου. Τι εννοεί ακριβώς?

Μάλλον εννοούνε τις περιπτώσεις του άρθρου 19 παρ.5 όπου η αλλαγή χρήσης επιφέρει και αύξηση στη δόμηση. ΑΡΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ (ΠΧ ΣΕ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) ΔΕΝ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΗΣΗΣ???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αυτό καταλαβαίνω και εγώ. Π.χ. σε εκτός σχεδίου όπου μπορείς να χτίσεις κατάστημα 600 και κατοικία 200. Αν χτίσεις κατάστημα και το κάνεις κατοικία τα 400 θα πάρουν αλλαγή χρήσης.

Edited by jja
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.