Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
dimitris GM

Παράταση ισχύος Οικοδομικών Αδειών

Recommended Posts

Πότε ακριβώς εκδόθηκε η άδεια και πότε άρχισαν εργασίες;

Share this post


Link to post
Share on other sites

η άδεια εκδόθηκε το 2015 και οι εργασίες άμεσα..

Share this post


Link to post
Share on other sites

εγώ νομίζω με τον 4495 (ο Ν 4030 κατά τα άρθ 1 έως 8 καταργήθηκε) 

«Άρθρο 51

Καταργούμενες διατάξεις Κεφαλαίου Πρώτου Τμήματος Β΄

Μετά την έναρξη λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του άρθρου 33 του παρόντος καταργούνται τα άρθρα 1 έως και 8 του ν. 4030/2011, εκτός από την παρ. 6[S1]  του άρθρου 2α του ν. 4030/2011.


 [S1]6. Για την υποβοήθηση του έργου της Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριακών Κανονισμών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής επιτρέπεται η απόσπαση σε αυτήν προσωπικού από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που την πλειοψηφία των μετοχών κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο ή η διοίκησή τους διορίζεται από αυτό. Η απόσπαση πραγματοποιείται χωρίς γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου ή άλλου οργάνου κατά παρέκκλιση όλων των κειμένων διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Ο χρόνος διάρκειας της απόσπασης λογίζεται, για κάθε συνέπεια, ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του αποσπώμενου στη θέση που οργανικά κατέχει. Η χρονική διάρκεια της απόσπασης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) έτη, με δυνατότητα παράτασης για το ίδιο χρονικό διάστημα.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

και εγώ αυτής της άποψης είμαι..αλλά υπάρχει και αυτό όμως που με προβληματίζει

(N.4495/17 Αρθρ.42 παρ 7) 

7.  Άδειες δόμησης και εγκρίσεις δόμησης, οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4030/ 2011, αναθεωρούνται ως προς το χρόνο ισχύος σύμ- φωνα με τα όσα ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσής τους και τις διατάξεις του ν. 4030/2011. Σε περίπτωση εκτέλεσης πρόσθετων οικοδομικών εργασιών, οι ανωτέρω άδειες αναθεωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

Edited by Patrick

Share this post


Link to post
Share on other sites

και ποιες είναι οι διαφορές που εντόπισες μεταξύ 4030 και 4495 στο θέμα της αναθεώρησης για την παράταση ισχύος? 

(διαφορές και πράγματι σημαντικές υπήρχαν μόνο μεταξύ Π.Δ 1993 και 4030- μεταξύ 4030 και 4495 η διαφορά έγκειται μόνο στη γ περίπτωση με την προσθήκη υποβολής στην ΥΔΟΜ χρονοδιαγράμματος αποπεράτωσης των όψεων)

Edited by ΚΑΝΑ

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 ώρες πριν, ΚΑΝΑ said:

και ποιες είναι οι διαφορές που εντόπισες μεταξύ 4030 και 4495 στο θέμα της αναθεώρησης για την παράταση ισχύος? 

(διαφορές και πράγματι σημαντικές υπήρχαν μόνο μεταξύ Π.Δ 1993 και 4030- μεταξύ 4030 και 4495 η διαφορά έγκειται μόνο στη γ περίπτωση με την προσθήκη υποβολής στην ΥΔΟΜ χρονοδιαγράμματος αποπεράτωσης των όψεων)

και επίσης  ότι στον 4030 χρειάζεται αυτοψία από Ε.Δ και στον 4495 αυτοψία από ΥΔΟΜ 

Share this post


Link to post
Share on other sites

καλησπέρα συνάδελφοι

έχω μία ερώτηση σε ένα θέμα που μάλλον απάσχολεί πολλούς, έχω μία οικοδομική άδεια πολυκατοικίας η οποία εκδόθηκε στις 7/3/2012 , έγινε ο οικοδομικός σκελετός και το 90% των τούβλων και σταμάτησε εκεί. Η ερώτηση είναι μιάς και το αρθρο 30 του 4513/2008 δεν με καλύπτει γιατί μιλάει για άδειες που εκδώθηκαν έως την 1/3/2019 , μέχρι πότε ισχύει η άδειά μου χωρίς περαιτέρω ενέργειες και βάσει ποιού άρθρου.

ευχαριστώ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ν4368/16 αρθρο76 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4585/18 αρ.12: "Άδειες που λήγουν από 1-3-16 έως 31-12-18 παρατείνονται για 3 χρόνια." 

Επομένως πήρες παράταση έως 7-3-2019 και πλέον νομίζω έχει λήξει. Μπορείς όμως να ζητήσεις παράταση ισχύος σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν.4495

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Οικοδομ.Άδεια εκδοθείσα  στις 17-10-2008, η οποία είχε πάρει εγγράφως παράταση ισχύος ως 17-10-2015 βάση του αρθ.29 του Ν.4067/12 αλλά δεν έχει κατασκευασθεί τίποτα ακόμα, είναι σε ισχύ ακόμα;; και αν ναι με βάση ποια διάταξη;; θα απαιτηθούν επιπλέον μελέτες λόγω της αλλαγής νομοθεσίας από τότε έως σήμερα;;; Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Λήγει στις 31-12-2020 χωρίς να αλλάξεις ή να προσθέσεις κάτι.

Ν4513/2018 φεκ 9/Α , αρθρο 30

5. Η ισχύς των οικοδομικών αδειών και τυχόν αναθε-
ωρήσεών τους, οι οποίες δεν είχαν λήξει την 1.3.2011,
καθώς και άδειες που εκδόθηκαν μετά την ανωτέ-
ρω ημερομηνία και έως την 1.3.2012 σύμφωνα με τις
δια- τάξεις του από 8.7.1993 προεδρικού διατάγματος
(Δ΄795/13.7.1993), παρατείνεται από την ημερομηνία
λήξης τους έως τις 31.12.2020».

 

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.