Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
Engineer

Μνημόνιο: Απελευθέρωση επαγγελμάτων σε 3 φάσεις

Recommended Posts

Πριν καν στεγνώσει το μελάνι από τις αλλαγές -βάσει λίστας ΟΟΣΑ- στο νομικό πλαίσιο που διέπει φαρμακεία, γάλα, αρτοποιεία, κυριακάτικο εμπόριο και φορτηγά λιμουζίνες, το κείμενο του μνημονίου που αποκάλυψε την Πέμπτη το Capital.gr προβλέπει νέο κύκλο απελευθερώσεων το καλοκαίρι, στο τέλος Σεπτεμβρίου και στην αρχή του 2015 αν οι μεταρρυθμίσεις δεν κριθούν πετυχημένες στις αξιολογήσεις που θα γίνουν από κοινού με την τρόικα. Το χρονολόγιο των «κρίσεων» και των νέων νόμων -αν κριθούν αναγκαίοι- παρουσιάζεται σε ειδικό πίνακα-παράρτημα του μνημονίου.

 

Σε άλλον πίνακα καταγράφονται μία προς μία οι δεσμεύσεις της Ελλάδας για αλλαγές σε σειρά επαγγελμάτων. Μεταξύ αυτών σε: δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, υποθηκοφυλακεία, μηχανικούς διυλιστήρια, επαγγέλματα υγείας και τεχνικούς.

 

Οι δεσμεύσεις περιλαμβάνονται στο λεγόμενο «τεχνικό» μνημόνιο, ένα από τα 3 συνολικά κείμενα του μνημονίου με τις ρήτρες που πρέπει να πληροί η Ελλάδα. Στο άλλο κείμενο που αποκάλυψε το Capital περιλαμβάνεται «τσουνάμι» μέτρων: από κατάργηση εκπτώσεων σε δαπάνες, νέο μισθολόγιο, αλλαγή μη μισθολογικών δαπανών, νέο πλαίσιο ομαδικών απολύσεων, νέο ασφαλιστικό, έως κατάργηση φόρων-τελών υπέρ τρίτων, αλλά και επανεξέταση απόδοσης του ΕΝΦΙΑ τον Σεπτέμβριο με παρεμβάσεις «εξάλειψης» εξαιρέσεων αν χρειαστούν από το 2015.

 

Νέες παρεμβάσεις στη λίστα ΟΟΣΑ

 

Σύμφωνα με το μνημόνιο, οι παρεμβάσεις που έχουν συμφωνηθεί με την κυβέρνηση στο πεδίο της λίστας ΟΟΣΑ είναι:

 

1. Μη συνταγογραφούμενα Φάρμακα. Αν δεν υπάρχει σημαντική μείωση των τιμών μέχρι το τέλος του Ιουνίου 2014, θα υπάρξει άμεση απελευθέρωση για όλα τα προϊόντα.

 

2. Φαρμακεία. Επανεξέταση στο τέλος Σεπτεμβρίου 2014, με βάση τις πρακτικές σε άλλες χώρες της ΕΕ, και νομοθεσία στο τέλος του 2014 με τις αλλαγές που απαιτούνται για να ευθυγραμμιστεί το πλαίσιο λειτουργίας τους.

 

3. Γάλα. Αξιολόγηση των επιπτώσεων στο τέλος του 2014 και δέσμευση για πρόσθετες νομοθετικές αλλαγές αμέσως, εάν παραμείνουν οι τιμές του γάλακτος σε υψηλά επίπεδα.

 

4. Ψωμί / αρτοποιεία. Αξιολόγηση έως το τέλος Σεπτεμβρίου και, αν χρειαστεί νέες αλλαγές στο τέλος του 2014.

 

5. Κυριακάτικο Εμπόριο. Θέσπιση έως το τέλος Ιουνίου των 3 νέων τουριστικών περιοχών που θα έχουν πλήρη απελευθέρωση (Ρόδος, Κως, Ερμούπολη Σύρου, ιστορικό κέντρο Θεσσαλονίκης, συμπεριλαμβανομένης και Τσιμισκή και Χαλκιδικής, το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, συμπεριλαμβανομένης της Ερμού και της περιοχής πέριξ της Ομόνοιας αλλά και της Ραφήνας. Θα αποφασιστεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2015 αν θα επεκταθούν άμεσα οι αλλαγές σε ολόκληρη τη χώρα.

 

6. Απελευθέρωση αδειοδότησης φορτηγών - λεωφορείων, λιμουζίνων. Αξιολόγηση έως το τέλος Σεπτεμβρίου και υιοθέτηση αλλαγών στο τέλος του 2014 σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές ανά την ΕΕ.

 

7. Λιανικές Πωλήσεις. Αξιολόγηση έως το τέλος του 2014 των περιορισμών επί των πωλήσεων και υιοθέτηση νομοθεσίας μέχρι το τέλος Μαρτίου 2015.

 

Νομικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

 

Στα νομικά κατοχυρωμένα Επαγγέλματα το μνημόνιο προβλέπει σειρά άρσης περιορισμών που διαπιστώνει ακόμη η τρόικα:

 

- Δικηγόροι

 

Αποσαφήνιση της αναφοράς του Κώδικα Δικηγόρων με τον κατώτατο μισθό για τους μισθωτούς δικηγόρους, θέσπιση νομοθεσίας για την κατάργηση από τον κώδικα των δικηγόρων της αποζημίωσης απόλυσης σε περίπτωση εθελουσίας εξόδου και εισαγωγή διάταξης παρόμοιας με το άρθρο 7 του Ν. 2112/1920 ου Κώδικα Δικηγόρων (έτσι ώστε κάθε μονομερής βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης που είναι επιβλαβής για το δικηγόρο να θεωρείται ως καταγγελία της σύμβασης εκ μέρους του εργοδότη).

 

- Συμβολαιογράφοι

 

Αξιολόγηση των αμοιβών και του πλαισίου διατήρησης της δραστηριότητας των συμβολαιογράφων. Υιοθέτηση νομοθεσίας για την ευθυγράμμισή τους με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2014.

 

- Δικαστικοί Επιμελητές

 

Αξιολόγηση των απαιτήσεων εισόδου, των τελών σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ. Υιοθέτηση νομοθεσίας για την τροποποίηση αδικαιολόγητων ή δυσανάλογων απαιτήσεων, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού έως το τέλος Σεπτεμβρίου του 2014.

 

- Υποθηκοφυλακεία

 

Αξιολόγηση απαιτήσεων εισόδου, πάγια τελών σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ. Υιοθέτηση νομοθεσίας για την τροποποίηση αδικαιολόγητων ή δυσανάλογων απαιτήσεων, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού έως το τέλος Σεπτέμβρίου 2014.

 

- Μηχανικοί (συμπεριλαμβανομένων των αρχιτεκτόνων και των τοπογράφων)

 

Υιοθέτηση νομοθεσίας για την τροποποίηση αδικαιολόγητων ή δυσανάλογων απαιτήσεων που περιορίζουν κάποιες δραστηριότητες σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, σύμφωνα με τη γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Υποβολή προς το Συμβούλιο Επικρατείας Προεδρικών Διαταγμάτων καθορισμού των προτύπων για σύνθετες δραστηριότητες. Υιοθέτηση και εφαρμογή των διατάξεων έως το τέλος Νοεμβρίου 2014.

 

- Επιχειρήσεις εμπορίας καυσίμων-Διυλιστήρια

 

Υιοθέτηση νομοθεσίας που να απαιτεί την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών σε όλη τη διύλιση και χονδρική προμήθεια συναλλαγών. Εγκατάσταση των συστημάτων εισροών-εκροών σε όλη την Ελλάδα έως τον Αύγουστο του 2014.

 

- Μεσολαβητές

 

Υιοθέτηση νομοθεσίας για το άνοιγμα του επαγγέλματος του διαμεσολαβητή σε μη νομικούς.

 

- Επαγγέλματα υγείας

 

Νομοθεσία για τη δημιουργία κλινικών ημερήσιας φροντίδας, υιοθέτηση της δευτερογενούς νομοθεσίας για να καθοριστούν τα τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό κλινικών, νομοθεσία για τη μείωση των ελάχιστων απαιτήσεων σε τετραγωνικά.

 

- Κομμωτήρια / μανικιουρίστες

 

Επανέλεγχος στις απαιτήσεις αδειοδότησης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ και υιοθέτηση νομοθεσίας έως το τέλος Ιουνίου.

 

- Φορτοεκφορτωτές

 

Καθιέρωση κατάρτισης για της είσοδο στο επάγγελμα και εκκίνηση στο τέλος Ιουνίου.

 

- Τεχνικοί τηλεόρασης

 

Κατάργηση του συστήματος αδειοδότησης.

 

- Ενεργειακοί επιθεωρητές

 

Εξετάσεις πιστοποίησης συμπεριφοράς.

 

- Φαρμακεία

 

Εφαρμογή των συστάσεων του ΟΟΣΑ σχετικά με την ιδιοκτησία και τη λειτουργία των φαρμακείων.

 

- Ψυχαγωγικές δραστηριότητες και αθλητικά κέντρα

 

Επανεξέταση των περιορισμών για τη δημιουργία κέντρων αναψυχής και αθλητισμού (ελάχιστες απαιτήσεις χώρου, περιορισμένος κατάλογος των προσφερόμενων υπηρεσιών κλπ) σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ. Υιοθέτηση νομοθεσίας για την τροποποίηση αδικαιολόγητων ή δυσανάλογων απαιτήσεων, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού έως το τέλος Ιουνίου.

 

- Ναυτικοί

 

Αξιολόγηση εισόδου στο επάγγελμα σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ. Υιοθέτηση νομοθεσίας για την τροποποίηση αδικαιολόγητων ή δυσανάλογων απαιτήσεων, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης και της κατάργησης της υποχρέωσης παρακράτησης αμοιβών από τους μισθούς των ναυτικών.

 

- Αναλογιστές

 

Νομοθεσία που θα ρυθμίζει τις εξετάσεις πιστοποίησης και έναρξη εξετάσεων.

 

- Τεχνικά επαγγέλματα (56 επαγγέλματα)

 

Υποβολή προς το Συμβούλιο της Επικρατείας Προεδρικού Διατάγματος για την αντικατάσταση της επαγγελματικής εμπειρίας από σεμινάρια.

 

- Εμπόριο λιπασμάτων (10 επαγγέλματα)

 

Υποβολή προς το Συμβούλιο της Επικρατείας Προεδρικών Διαταγμάτων για τον καθορισμό των προδιαγραφών για τα προγράμματα κατάρτισης, έκδοση του παράγωγου δικαίου και καθιέρωση μαθημάτων. Έως τέλος Ιουνίου 2014

 

- Γεωτεχνικοί (γεωπόνοι, δασολόγοι, γεωλόγοι, ιχθυολόγοι)

 

Υιοθέτηση νομοθεσίας για να καταργήσει την υποχρεωτική έκδοση των επαγγελματικών ταυτοτήτων και της ένταξης στο Επιμελητήριο και κατάργηση της υποχρεωτικής παρουσίας για δήμους άνω των 5.000 κατοίκων.

 

Πηγή:www.capital.gr

 

Click here to view the είδηση

Share this post


Link to post
Share on other sites

καλά για το άλλο θα ανοίξουμε πάλι την ατέρμονα συζήτηση των επαγγελματικών δικαιωμάτων ενώ αυτοί απεργάζονται την υπαλληλοποίηση όλων των μηχανικών (με "κατάργηση"-παράκαμψη τελικά και διπλωμάτων και πτυχίων προς όφελος σεμιναρίων και πιστοποιήσεων)

 

αλλά για τους ενεργειακούς:

εξετάσεις πιστοποίησης συμπεριφοράς ?????

όχι γνώσεων (ασχέτως των αντιρρήσεων) ????

η ποίηση στην υπηρεσία της νομοθεσίας

Edited by imhotep

Share this post


Link to post
Share on other sites

υπαρχει ηδη δκ1και δκ2 με τροπους συμπεριφορας και ευγενιας.....θα γινει εξεταση τον Σεπτεμβρη με οριο 90%......θα υπαρχει και πρακτικη

καλα κανουν, να ξεκαθαρισει το τοπιο.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
- Κομμωτήρια / μανικιουρίστες

 

Επανέλεγχος στις απαιτήσεις αδειοδότησης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ και υιοθέτηση νομοθεσίας έως το τέλος Ιουνίου.

 

 

 

Εγω, για μανικιουριστα με βλεπω.

Ας κανω υπομονη μεχρι τελος Ιουνιου λοιπον.

Share this post


Link to post
Share on other sites

γελαμε,.... αλλα ποσο χρεωνετε το μανικιουρ-πετικιουρ και ποσο ένα πιστοποιητικο;;;;

κατι σημαντικο,...υπαρχουν ιδια δικαιώματα σε μανικιουριστες και πετικιουριστες;;;;;.......αν παμε μηχανικοι θα αρχισει συγκρουση για ειδικοτητες κατευθείαν ας κανουμε ένα θεμα, γιατι βλεπω κοσμο από Σεπτεμβρη .....γιατι με ιδιες ωρες σε κεκ και ιδια λεφτα , αποκταμε αδεια για επαγγελμα με περισοτερο χρημα

Edited by savas76

Share this post


Link to post
Share on other sites
γελαμε,.... αλλα ποσο χρεωνετε το μανικιουρ-πετικιουρ και ποσο ένα πιστοποιητικο;;;;

 

 

Επειδη ξερω, γι'αυτο λεω να το "γυρισω".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τι εννοούν..... εξετάσεις πιστοποίησης συμπεριφοράς;;;;;;   :confused: 

 

Terry θα συμφωνήσω μαζί σου. Το μέλλον είναι στην ματαιοδοξία των γυναικών..... μανικιουρ,πεντικιούρ μαλλιά κτλ.

Και μου τα έλεγαν οι φίλες μου..... τι τα θέλεις τα πολυτεχνεία;    Εκεί εγώ διάβασμα , υπομονή και επιμονή!

Τελικά μάλλον πήρα το βραβείο της ανοιχτής παλάμης

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πιστοποιητικό πολιτικών φρονημάτων θα υπάρχει; Ότι δηλαδή ψηφίζεις κόμματα του "δημοκρατικού τόξου";

 

@anastasia, η "βιομηχανία" καλλωπισμού είναι πολύ ανθεκτική στην κρίση.

Έχει διαπιστωθεί παγκοσμίως. Όσο και να πεινάει κάποια θα θέλει να εντυπωσιάζει άντρες. Βασική ανθρώπινη (γυναικεία) ανάγκη.

Edited by Julius Caesar
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Εντάξει, για 200η φορά "απελευθερώνεται" το επάγγελμα του Γεωτεχνικού, λες και πριν ήταν κλειστό. 8-) 8)

".....Υιοθέτηση νομοθεσίας για να καταργήσει την υποχρεωτική έκδοση των επαγγελματικών ταυτοτήτων και της ένταξης στο Επιμελητήριο....." αυτό δεν είναι απελευθέρωση είναι κατάργηση βασικών κριτηρίων, σε λίγο δεν θα απαιτείται καν πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ απλά βεβαίωση σεμιναρίων.

Να τα βλέπουν οι συνάδελφοι Μηχανικοί γιατί θα τα ετοιμάζουν και για αυτούς, τώρα απλά τα δοκιμάζουν στο εύκολο κομμάτι.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.