Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

Recommended Posts

Θέλω να κατασκευάσω σε εκτός σχεδίου στον ακάλυπτο , πισίνα και λόγο της μορφής του οικοπέδου (μακρόστενο) πρέπει να πλησιάσω στα όρια (ιδανικό σενάριο να ακουμπήσω) ,
είχα κάνει μια συζήτηση παλιά στην ΥΔΟΜ  και είχα ακούσει (νομίζω ) ότι μπορω να ακουμπήσω , σήμερα σε προέλεγχο μια άλλη υπάλληλο μου ζήτησε το 1 μέτρο απόσταση .

Θα σας ζητούσα την άποψη σας , αν είναι δυνατόν με παραπομπές σε νόμους
Ευχαριστώ.

Link to post
Share on other sites

θεός ... αυτό θυμόμουν και εγώ , ότι είχε καταργηθεί το ένα μέτρο , θυμάμαι συζήτηση σε πισίνες κολλητά στα δωμάτια ξενοδοχείων ,

είχε γίνει συζήτηση για αυτό .
 

χίλια ευχαριστώ ....
 

Link to post
Share on other sites
  • 3 years later...

Συνάδελφοι, το ίδιο ισχύει και για το μηχανοστάσιο και την δεξαμενή αναπλήρωσης νερού? Μπορεί και αυτή να εφάπτεται των ορίων?

Link to post
Share on other sites

......................

6. Κάτω από την οριστικά διαμορφωμένη στάθμη του εδάφους των ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου ή γηπέδου, επιτρέπονται:
α) η κατασκευή δεξαμενών αποχέτευσης, νερού, αερίου καυσίμου, αποθήκης συσσωρευτών φωτοβολταϊκών συστημάτων, δικτύων για την εξυπηρέτηση του κτιρίου και των απαραιτήτων για τη λειτουργία ασκεπούς πισίνας εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

..................

Πάντως η παράγραφος 6 του άρθρου 17 ΔΕΝ γράφει ...πισίνα αλλά δεξαμενή νερού κλπ,κλπ. Άρα βαφτίζουμε την πισίνα σε δεξαμενή νερού. Γιατί όχι ?? 

Οι καλοί παπάδες όταν ήθελαν να φάνε ψάρι την σαρακοστή το βάφτιζαν, με ...προσευχές, ταραμοσαλάτα.

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι, το ίδιο ισχύει και για το μηχανοστάσιο και την δεξαμενή αναπλήρωσης νερού? Μπορεί και αυτή να εφάπτεται των ορίων?

Παρ 6θ άρθρο 11 ΝΟΚ
θ. Υπόγειοι όροφοι για την εξυπηρέτηση χώρων στάθμευσης ανεξάρτητα χρήσης κτιρίων, καθώς και για μηχανολογικές εγκαταστάσεις απαραίτητες για τη λειτουργία του κτιρίου και την υποστήριξη του ενεργειακού σχεδιασμού του κτιρίου, για τη διαχείριση και εξοικονόμηση νερού, ΑΠΕ, μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ), για χρήση υδατοδεξαμενής ή δεξαμενής συλλογής λυμάτων ή πισίνας, όπως ορίζεται από τους ειδικούς κανονισμούς που τις διέπουν, επιφάνειας ίσης με εκείνη που καταλαμβάνει το κτίριο ή και κατ' επέκταση του περιγράμματος της ανωδομής του, σύμφωνα με το εδαφ.β της παρ.6 του Αρθ-17 . 
 
Εδάφιο β Άρθρ. 17 ΝΟΚ
β) Η επέκταση υπογείων ορόφων με τις χρήσεις που ορίζονται στο Αρθ-11 : 
Για οικόπεδα εμβαδού έως και 300 τμ επιτρέπεται έως τα όρια του οικοπέδου. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται η εξαγορά των θέσεων στάθμευσης που δεν εξασφαλίζονται από τη μελέτη. 
Σε οικόπεδα εμβαδού από 300 τμ έως 600 τμ επιτρέπεται επέκταση των υπογείων έξω από το περίγραμμα της κάλυψης του κτιρίου σε ποσοστό έως και 50% του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται η εξαγορά των θέσεων στάθμευσης που δεν εξασφαλίζονται από τη μελέτη, σε ποσοστό έως και 30% του συνόλου των απαιτούμενων θέσεων. 
Σε περίπτωση που στα οικόπεδα αυτά δεν εξασφαλίζονται από τη μελέτη οι απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης στον πρώτο υπόγειο όροφο, μπορεί να επεκτείνονται όλοι οι υπόγειοι όροφοι έως και 80% του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Στην περίπτωση αυτή, επιτρέπεται η εξαγορά των θέσεων στάθμευσης που δεν εξασφαλίζονται από τη μελέτη, σε ποσοστό έως και 15% του συνόλου των απαιτούμενων θέσεων. 
Σε οικόπεδα εμβαδού άνω των 600 τμ επιτρέπεται επέκταση των υπογείων έξω από το περίγραμμα της κάλυψης του κτιρίου σε ποσοστό έως και 50% του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Στην περίπτωση αυτή, δεν επιτρέπεται εξαγορά θέσεων στάθμευσης. 
 
 
Η παρ. 6 του Άρθρου 17 ΝΟΚ  ως αυτό συμπληρώθηκε σύμφωνα με την παρ.21 Αρθ-7 του Ν-4315/14 ΦΕΚ-269/Α/24-12-14 και την παρ.21 Αρθ-7 του Ν-4315/14 ΦΕΚ-269/Α/24-12-14) 
 
Κάτω από την οριστική στάθμη του εδάφους των ακάλυπτων χώρων του οικοπέδου ή γηπέδου, επιτρέπονται: 
α) Η κατασκευή δεξαμενών (αποχέτευσης ακαθάρτων, νερού, υγρών και αερίων καυσίμων "κ.λπ."), αποθήκης συσσωρευτών φωτοβολταϊκών συστημάτων, μηχανοστασίων υδροστασίων για επεξεργασία νερού, δικτύων για την εξυπηρέτηση του κτιρίου και των απαραιτήτων για τη λειτουργία ασκεπούς πισίνας εγκαταστάσεων, τεχνικών συστημάτων επεξεργασίας λυμάτων και ανακύκλωσης απορριμμάτων σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.
(...)
γ) Εντός και εκτός περιγράμματος κτιρίων και κάτω από την οριστική στάθμη εδάφους (υπόγειοι χώροι και ακάλυπτοι χώροι) επιτρέπονται υδατοδεξαμενές, πισίνες σε επαφή με δομικά στοιχεία και με τα όρια του οικοπέδου. 
Edited by Pavlos33
  • Upvote 3
Link to post
Share on other sites

......... Εδώ στο forum είναι 4-5 Πολ. Μηχανικοί που εγώ προσωπικά πάντα περιμένω να τους διαβάσω. Ανάμεσα σ' αυτούς είναι σίγουρα ο Pavlos33 ... (και ο tetrιs φυσικά). Πολλές φορές, έχω την εντύπωση, πως ο νομικός της παρέας μας, ο Δημήτρης, θα τους ζηλεύει. Αν η Καλαμάτα ήταν κοντά στην Θεσσαλονίκη θα έκανα προσπάθεια να σε γνωρίσω.    

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
  • 7 months later...

Να ρωτήσω και εγώ κάτι σχετικό.

Εντός των αποστάσεων που προβλέπονται από τον άξονα του δρόμου και μέχρι την οικοδομική γραμμή του αγροτεμαχίου (εκτός σχεδίου), επιτρέπεται η κατασκευή ασκεπούς πισίνας?

Link to post
Share on other sites

με δεδομένο ότι κατά ΝΟΚ η πισίνα υπό ορισμένες συνθήκες μπορεί να συμπεριληφθεί στη φύτευση 

θεωρώ ότι μπορεί 

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

ΚΑΝΑ μπορείς να γίνεις λίγο πιο σαφής? Υπό ποιες συνθήκες αναφέρεσαι και που πιθανό να βρω τα σχετικά (νόμο, άρθρο, εγκύκλιο κλπ)

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.