Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
ISMINI

Δελτίο τύπου την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016 του Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών (Π.ΣΥ.Π.ΕΝ.ΕΠ)

Recommended Posts

O Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Ενεργειακών Επιθεωρητών (Π.ΣΥ.Π.ΕΝ.ΕΠ) συμμετείχε στην συζήτηση του σχεδίου νόμου που τροποποιεί τα απαιτούμενα προσόντα των Ενεργειακών Επιθεωρητών.

 

Στις 12 Ιουλίου και μετά από πρόσκληση της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής, ο Π.ΣΥ.Π.Ε.Ν.ΕΠ., συμμετείχε μέσω του προέδρου του  Κώστα Λάσκου και του εκπρόσωπου Τύπου Μιχάλη Χριστοδουλίδη, στη συζήτηση του σχεδίου νόμου  “Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/30/ΕΕ, τροποποίηση του ΠΔ 148/2009 και άλλες διατάξεις” με το οποίο τροποποιούνται τα απαιτούμενα προσόντα των Ενεργειακών Επιθεωρητών.

 

Τα βασικά σημεία της τοποθέτησης του Συλλόγου είναι τα εξής:

 

1.      Η μη πλήρης εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ έχει ήδη δημιουργήσει πρόβλημα στην έναρξη προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 σχετικών με επενδύσεις στο τομέα της ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων (βλ. «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον») αφού αποτελεί προαπαιτούμενο (αιρεσιμότητα) για την αποδέσμευση των σχετικών κονδυλίων. Ο πρώτος εθνικός ενεργειακός κανονισμός (Κ.Εν.Α.Κ.) τέθηκε σε ισχύ μόλις το 2010 και η Ελληνική Πολιτεία αναγνωρίζοντας ότι στη χώρα μας οι μηχανικοί δεν ήταν καταρτισμένοι επί του συγκεκριμένου αντικειμένου, υιοθετεί ως προαπαιτούμενο για την εγγραφή τους στα μητρώα την παρακολούθηση εξειδικευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος και την πιστοποίηση της αποκτηθείσας γνώσης μέσω εξετάσεων. Το γεγονός αυτό χρησιμοποιήθηκε ως δικαιολογία, δηλ. των μη καταρτισμένων μηχανικών, για παράταση της υποχρέωσης συμμόρφωσης με την Κ.Ο 2002/91/ΕΚ. Η κατάργηση της κατάρτισης και της πιστοποίησης αυτής, αποτελεί οπισθοδρόμηση και ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στην χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ, διότι δύναται να θεωρηθεί μη εναρμόνιση με το πνεύμα της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ.

 

2.      Η απαίτηση επιτυχούς εξέτασης έχει αναβληθεί με νομοθετικές ρυθμίσεις τέσσερις φορές, με την δικαιολογία του μη επαρκή αριθμού Ενεργ. Επιθεωρητών, όπως ακριβώς αναγράφεται και στην σχετική αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου. Αντίθετα οι συνεχείς παρατάσεις είναι αυτές που έχουν οδηγήσει σε μικρή συμμετοχή στις εξετάσεις, γεγονός που αποδεικνύεται περίτρανα, βλέποντας τον ρυθμό προσέλευσης των μηχανικών στις περιόδους πριν τις καταληκτικές ημερομηνίες που ορίζονταν από την κάθε παράταση. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τον Ιούνιο πέτυχαν στις εξετάσεις 107 επιθεωρητές, πάρα την έντονη φημολογία νέας παράτασης ανεβάζοντας των αριθμό των πιστοποιημένων συναδέλφων στους 663.

 

3.      Με το άρθρο 53 του προς ψήφιση νομοσχεδίου προτείνεται η κατάργηση της κατάρτισης και της πιστοποίησης της γνώσης των ενεργειακών επιθεωρητών. Ως μοναδικό κριτήριο για την ένταξη στο μητρώο των ενεργειακών επιθεωρητών καθίσταται το επαγγελματικό δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης. Η εν λόγω τροποποίηση, πέραν των προβλημάτων που δεν λύνει, δημιουργεί επιπλέον τα εξής:

 

4.      Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης συνυπογράφεται από δύο μηχανικούς, έναν που έχει γνώσεις και δικαίωμα υπογραφής επί των Αρχιτεκτονικών και έναν που έχει γνώσεις και δικαίωμα υπογραφής Ηλεκτρομηχανολογικών μελετών. Η νομοθεσία συνεπώς αναγνωρίζει ότι καμία ειδικότητα από μόνη της δεν καλύπτει στο σύνολο το γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης.

 

5.      Τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών ανά ειδικότητα δεν είναι ξεκάθαρα και σε συνδυασμό με την επερχόμενη διευθέτησή τους με αναμενόμενο Προεδρικό Διάταγμα, θα περιπλέξει ακόμη περισσότερο το θέμα των ενεργειακών επιθεωρητών, εντάσσοντας τώρα στο μητρώο κάποιες ειδικότητες μηχανικών τις οποίες ενδεχομένως θα απεντάξει σε λίγους μήνες.

 

6.      Μεγάλος αριθμός καταρτισμένων συνάδελφων μηχανικών οι οποίοι έχουν ήδη καταρτιστεί στις διαδικασίες ενεργειακής επιθεώρησης καταβάλλοντας χρόνο και χρήματα, θα απολέσουν αδίκως το δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων.

 

7.      Με βάση ενημερωτικό δελτίο του Buildings Performance Institute Europe που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο του 2015, από τα 28 κράτη μέλη, τα 23 έχουν καθιερώσει υποχρεωτικές εξετάσεις, ενώ για 3 δεν υπήρχαν δεδομένα. Σε 13 από τις χώρες που έχουν υποχρεωτικές εξετάσεις, η πιστοποίηση έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια που ποικίλει από 3 έως 5 χρόνια και μετά τη λήξη της ο επιθεωρητής οφείλει να επανεξεταστεί. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν υποχρεωτικές εξετάσεις η πιστοποίηση δίνεται μέσω της επαγγελματικής άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, σε ειδικότητες μηχανικών που αφορούν στην ενεργειακή επιθεώρηση. Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ειδικότητα των πολυτεχνικών σχολών που να δίνει τίτλους πτυχίων ενεργειακών μηχανικών , πχ όπως στην Γερμανία.

 

8.      Τον Οκτώβριο του 2016 επίκειται αναθεώρηση της Κ.Ο. 31/2010, και σύμφωνα με την έκθεση της αρμόδιας επιτροπής Buildings Performance Institute Europe και σχετικές πληροφορίες, η διαδικασία Πιστοποίησης ή και Διαπίστευσης των Ενεργειακών Επιθεωρητών θα γίνει ακόμα πιο αυστηρή για όλα τα κράτη μέλη, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε νέα αναθεώρηση του παρόντος νομοσχεδίου.

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους ο Σύλλογος πρότεινε την  απόσυρση των άρθρων  52 έως 59 του νομοσχεδίου, τουλάχιστον μέχρι την επικείμενη αναθεώρηση της Κ.Ο. 31/2010 τον Οκτώβριο του 2016. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση η ψήφιση των συγκεκριμένων άρθρων θα είναι τροχοπέδη στην ορθή αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας της χώρας και θα δημιουργήσει προβλήματα στην χρηματοδότηση έργων μέσω ΕΣΠΑ εάν θεωρηθεί ότι δεν εναρμονίζεται πλήρως με την Οδηγία 2010/31/ΕΕ . Ο μόνος τρόπος διασφάλισης της ποιότητας των ενεργειακών επιθεωρήσεων είναι μέσω κατάρτισης, πιστοποίησης και ελέγχων.

 

Από το site του Συλλόγου (www.psypenep.gr) μπορείτε να κατεβάσετε υπόμνημα που κατατέθηκε στην Επιτροπή. 

 

Πηγή : http://psypenep.gr/deltio-typou-paraskevi-15-iouliou-2016/

Edited by ISMINI

Share this post


Link to post
Share on other sites

Βλέποντας το site που παραθέτει παραπάνω η Ισμήνη,

διαβάζω στην ενότητα Ιδιώτες.

Ερώτηση 3. Εχουν ακουστεί περιπτώσεις άκυρων ενεργειακών πιστοποιητικών. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση και ποιοι είναι οι κίνδυνοι που μπορούν να θέσουν σε ακυρότητα ένα μισθωτήριο ή ένα συμβόλαιο αγοραπωλησίας?

Είναι αλήθεια ότι έχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις ακύρωσης ΠΕΑ λόγω ανακριβών στοιχείων, ή ψευδών δεδομένων με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνονται στις πραγματικές ενεργειακές καταναλώσεις, άρα και της ενεργειακής κλάσης του ακινήτου.

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται δειγματοληπτικά σε τακτά χρονικά διαστήματα απο τους αρμόδιους ενεργειακούς ελεγκτές του ΥΠΕΚΑ, ή απο καταγγελίες , όπου όταν εντοπισθεί ένα ανακριβές ή λανθασμένο ΠΕΑ, αυτό τίθεται εκτος ισχύος και δύναται  βάση της ισχύουσας νομοθεσίας να ακυρώνεται και η δικαιοπραξία μεταβίβασης με ότι αυτό συνεπάγεται. Αρα αντιλαμβάνεται κανείς πόσο σημαντικό είναι η ορθότητα και η εγκυρότητα ενός ΠΕΑ που εκδίδεται απο τον ενεργειακό επιθεωρητή.

Διαβάζοντας το ΠΔ100/2010 όπως ισχύει σήμερα, αναφέρει:

άρθρο 8

8. Τα ΠΕΑ και οι Εκθέσεις Επιθεώρησης, μετά από έλεγχο των οποίων διαπιστώθηκε παράβαση και επιβλήθηκε κύρωση στον Ενεργειακό Επιθεωρητή, ακυρώνονται αυτοδίκαια με την έναρξη ισχύος της πράξης επιβολής της διοικητικής κύρωσης, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη του κτιρίου. Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται σε αντικατάσταση του ακυρωθέντος ΠΕΑ ή Έκθεσης Επιθεώρησης.

9. Για την αντικατάστασή τους, οι ιδιοκτήτες των κτιρίων μπορούν να λάβουν από το Πράσινο Ταμείο αποζημίωση ίση με το ύψος της δαπάνης που πραγματοποίησαν για την έκδοση του ακυρωθέντος ΠΕΑ ή Έκθεσης Επιθεώρησης.

10. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής της δαπάνης αντικατάστασης ακυρωθέντος ΠΕΑ ή Έκθεσης Επιθεώρησης, τα απαιτούμενα προς τούτο δικαιολογητικά και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

11. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια".

Δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου αλλού ως λόγος ακύρωσης μίας συμβολαιογραφικής πράξης ένα λανθασμένο ΠΕΑ..

Ή γενικά που προβλέπεται ακύρωση συμβολαίου λόγω ΠΕΑ.

 

 

Παρακάτω, στην ερώτηση 5 πληροφορούμαστε ότι επί παραδείγματι σε ένα τυπικό διαμέρισμα οι τιμές μπορούν να κυμαίνονται απο 80-120 ευρώ. Και προφανώς επειδή απευθύνεται σε ΙΔΙΩΤΕΣ θα πρέπει να το αποφορολογήσουμε και να καταλήξουμε στα 65-97 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Στη συνέχεια για ένα επαγγελματικό κτηριο ακόμα υψηλότερα μπορεί (μπορεί και όχι όμως) να ξεκινάει από 150-200 ευρώ. Εδώ ίσως μας σώζει σε ορισμένες περιπτώσεις το επαγγελματικό του θέματος και να γλιτώνουμε την αποφορολόγηση. Αν πέσουμε όμως σε ενοικιαζόμενο ακίνητο... Ετοιμαστείτε για 121€-161€...

 

 

Υπάρχει και η τελευταία παράγραφος της ερώτησης 1, πάνω στην οποία πρέπει να χτίσουμε όλοι οι μηχανικοί.

Αν το καταλάβουμε αυτό, ίσως μπορέσουμε να κάνουμε κάτι από το πολλά όπως σωστά λέει η Ισμήνη σε ένα άλλο νήμα.

Edited by ssouanis

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.