Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
ΥΔΡΑΙΟΥ ΝΤΙΝΑ

Νέο νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα

Recommended Posts

Άρθρο 92

Έλεγχος δηλώσεων υπαγωγής

1. Ο έλεγχος των δηλώσεων υπαγωγής στον παρόντα διενεργείται από Ελεγκτή

Δόμησης, ο οποίος ορίζεται τυχαία, μετά από ηλεκτρονική κλήρωση και θα

πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την εξόφληση του 30% του ενιαίου ειδικού

προστίμου. Ο έλεγχος αφορά στο σύνολο των στοιχείων που υποβλήθηκαν για

την υπαγωγή και έχουν αναρτηθεί στο πληροφοριακό σύστημα.

α) Εφ’ όσον διαπιστωθούν ελλείψεις ή λάθη στον τρόπο υπολογισμού του

προστίμου, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός υποχρεούται εντός ενός (1) μηνός

από την έκδοση του πορίσματος να συμμορφωθεί με τις διαπιστωθείσες

παρατηρήσεις.

β) Σε περίπτωση διαπίστωσης κατά τον έλεγχο της δήλωσης υπαγωγής ότι οι

αυθαίρετες κατασκευές εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του άρθρου 73 της

144

παρούσας ενότητας, η δήλωση ανακαλείται και επιβάλλονται οι κυρώσεις του

άρθρου 78 του παρόντος νόμου.

γ) Σε περίπτωση που έχει διενεργηθεί έλεγχος δήλωσης υπαγωγής από Ελεγκτή

Δόμησης κατόπιν καταγγελίας και σχετικής εντολής από το Παρατηρητήριο

Δομημένου Περιβάλλοντος, δεν απαιτείται νέος έλεγχος.

δ) Σε περίπτωση καταγγελίας κατά δήλωσης υπαγωγής η οποία έχει ελεγχθεί

από Ελεγκτή Δόμησης, διενεργείται νέος έλεγχος της δήλωσης από

εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, ο

οποίος και αποφαίνεται τελικά.

2. Σε κάθε έκδοση διοικητικής πράξης ή σύσταση δικαιοπραξίας προσκομίζεται

επιπλέον των απαιτουμένων στοιχείων, ηλεκτρονική βεβαίωση του αρμόδιου

Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος για την ολοκλήρωση του ελέγχου της

δήλωσης υπαγωγής από Ελεγκτή Δόμησης.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται κάθε

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και η διαδικασία

αμοιβής των Ελεγκτών Δόμησης.

4. Το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος ελέγχει δειγματοληπτικά ποσοστό

τουλάχιστον 15% των πορισμάτων των Ελεγκτών Δόμησης της παραγράφου 1.

5. Το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος ελέγχει δειγματοληπτικά ποσοστό

τουλάχιστον 15% των δηλώσεων υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών στους

νόμους 4014/11 και 4178/13.

6. Καταγγελίες που αφορούν δηλώσεις υπαγωγής αυθαιρέτων στους νόμους

4014/11 και 4178/13 και στον παρόντα, ελέγχονται από Ελεγκτή Δόμησης μετά

από σχετική ηλεκτρονική κλήρωση και εντολή από το Παρατηρητήριο Δομημένου

Περιβάλλοντος. Σε περίπτωση προσφυγής του πορίσματος του Ελεγκτή Δόμησης

επιλαμβάνεται η Επιτροπή Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων του άρθρου 16.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Μηχανολόγοι Μηχανικοί βιομηχανικού και κτιριακού σχεδιασμού (BIM/CAD)

 

Άρθρο 92
Έλεγχος δηλώσεων υπαγωγής
1. Ο έλεγχος των δηλώσεων υπαγωγής στον παρόντα διενεργείται από Ελεγκτή
Δόμησης, ο οποίος ορίζεται τυχαία, μετά από ηλεκτρονική κλήρωση και θα
πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την εξόφληση του 30% του ενιαίου ειδικού
προστίμου. 
 

το κοκκινισμένο πως θα εφαρμοστεί στις περιπτώσεις

που απαιτέιται είτε μόνο παράβολο

είτε με την πληρωμή του παραβόλου και μόνο υπερκαλύπτεται το 30% ????

 

Μήπως θα πρέπει σ' αυτές τις περιπτώσεις να καλούμε εξ αρχής τον Ε.Δ να μας συμπληρώσει  την αρχική δήλωση και εμείς απλά να πατήσουμε του κουμπί της "ολοκλήρωσής της"?

Edited by ΚΑΝΑ
  • Upvote 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αυτό με το 30% είναι, έτσι και αλλιώς, λάθος.

Απορώ πως καλούν για συμμετοχή σε διαβούλευση με την ποιότητα του κειμένου του σχεδίου σε τέτοιο επίπεδο. Προφανώς για τα μάτια του κόσμου ...

 

Εγώ θέλω να δω πως θα γίνεται έλεγχος στοιχείων που ακόμη δεν έχουν κατατεθεί. Εκτός αν δεν γίνεται πλέον υπαγωγή χωρίς την υποβολή όλων των στοιχείων στο σύστημα ...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Προτείνω ο τίτλος του νήματος να αλλάξει σε ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ή μάλλον νομοσχέδιο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Το ορθό είναι "Σαλάτα νομοσχεδίων με αντιγραφές νόμων".

  • Upvote 7

Share this post


Link to post
Share on other sites

το κοκκινισμένο πως θα εφαρμοστεί στις περιπτώσεις

που απαιτέιται είτε μόνο παράβολο

είτε με την πληρωμή του παραβόλου και μόνο υπερκαλύπτεται το 30% ????

 

Μήπως θα πρέπει σ' αυτές τις περιπτώσεις να καλούμε εξ αρχής τον Ε.Δ να μας συμπληρώσει  την αρχική δήλωση και εμείς απλά να πατήσουμε του κουμπί της "ολοκλήρωσής της"?

Προφανώς αυτό το έβαλαν ώστε να γίνεται αναπροσαρμογή του προστίμου (προς τα κάτω πχ). Σε περίπτωση που πληρώνεται μόνο παράβολο, αναπροσαρμογή προς τα κάτω δεν μπορεί να γίνει ούτως ή άλλως, άρα δεν πειράζει να γίνει ο έλεγχος μετά την πληρωμή του παραβόλου. Φαντάζομαι αυτό είναι το σκεπτικό τους.

 

Το αστείο είναι ο έλεγχος του 15% των αυθαιρέτων που δηλώθηκαν με τους προηγούμενους νόμους.. Θα χρειαστεί περίπου ένας αιώνας αν σκεφτείς ότι δεν μπορούμε σαν χώρα να ελέγξουμε ούτε τα δημόσια κτίρια...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα, να σας ρωτήσω κάτι και εγώ μήπως γνωρίζει κάποιος?? Μόλις ξεκινήσει ο νέος νόμος των αυθαιρέτων θα κλείσει το συστημα και για την υποβολή δικαιολογητικών ή θα ισχύει για 2 χρόνια ακόμα όπως ανέφερε ο νόμος??? '' ο μηχανικός υποχρεούται σε εικοσιτεσσερις μήνες μετα την καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής του ν 4178/2013 να ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.'' ΦΕΚ3534 - 30/12/2014 αρθ. 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Υποθέτω πως όχι, δεν θα κλείσει το σύστημα του 4178 για υποβολή σχεδίων κ.λπ.

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.