Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
basgoud

Ευρωκώδικας 6 και κτήρια από φέρουσα τοιχοποιία από λιθοδομή (αργούς λίθους)

Recommended Posts

Σε μια συζήτηση με ακαδημαϊκό ανέφεραν ότι ο Ευρωκώδικας 6 ΔΕΝ καλύπτει τις κατασκευές με φέρουσα τοιχοποιία από αργολιθοδομή.  Ο Ευρωκώδικας καλύπτει μόνο την περίπτωση που έχουμε λαξευμένη τοιχοποιία ώστε να επιτυγχάνεται αρμός μέγιστου πάχους 1.5 εκ.

Αναζήτησα το κείμενο του Ευρωκώδικα βρήκα το ακόλουθο απόσπασμα:

 

" Part 1-1  does not cover: 

-- masonry where the units are not laid in a regular pattern of courses (rubble masonry); "

 

Οπότε εικάζω ότι έχει δίκιο.

 

Εαν δεν ισχύει ο Ευρωκώδικας, πως θα τις υπολογίσουμε;

Θα κάνουμε τον έλεγχο πεσσών, όπως παλιότερα;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν υπάρχει κανονισμός σε ισχύ που να καλύπτει την αργολιθοδομή.

 

Πρακτικά είναι αδύνατον να κατασκευάσεις νέο κτίριο από αργολιθοδομή, αφενός επειδή δεν καλύπτεται, κι αφετέρου επειδή δεν υπάρχουν πλέον συνεργεία ικανά για κατασκευή κτιριακών έργων με αργολιθοδομή.

 

Στα υφιστάμενα, πηγαίνεις με ΕΚ-6, ελείψει άλλου πλαισίου.

 

Στην αναστήλωση είναι πολύ ειδικές οι συνθήκες, και λειτουργείς καθ' υπέρβαση των κανονισμών.

 

Το πρόβλημα δεν βρίσκεται στους ελέγχους διατομών του ΕΚ-6.

Αυτούς μπορείς πάντα να τους εκτελείς.

Το πρόβλημα βρίσκεται στις χαρακτηριστικές αντοχές, και στις πολλές μορφές αστοχίας που δεν καλύπτονται ούτε υπολογιστικά, ούτε κατασκευαστικά.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συμφωνώ με αυτά που αναφέρεις, αλλά έχουν κατασκευαστεί σε πολλές περιοχές λιθόκτιστα

με χρήση του EC6.

Τι γίνεται με αυτά;

Υπάρχει πρόβλημα;

Δηλαδή ο νόμος μας απαγορεύει να φτιάξουμε τέτοια κτήρια.

Edited by basgoud

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κοίταξε, το θέμα είναι λεπτό και περίπλοκο.

Ο νόμος δεν απαγορεύει τις κατασκευές από αργολιθοδομή.

 

Όμως, δεν υπάρχει σε ισχύ κανονισμός που να καλύπτει τις κατασκευές από αργολιθοδομή.

Καταχρηστικά χρησιμοποιείται ο ΕΚ-6, πλην όμως αυτό γίνεται με ευθύνη του μελετητή.

Το πρόβλημα είναι ότι ο ΕΚ-6 αφήνει ακάλυπτο ένα τεράστιο φάσμα προδιαγραφών:

 

  • γεωμετρικές προδιαγραφές λιθοσωμάτων
  • προδιαγραφές αντοχής λιθοσωμάτων
  • προδιαγραφές χημικής συμβατότητας και ανθεκτικότητας λιθοσωμάτων
  • προδιαγραφές γεωμετρικής διάταξης των λιθοσωμάτων στον τοίχο, πάχη αρμών κλπ

Για όλα τα άλλα είδη τοιχοποιίας, ο ΕΚ-6 παραπέμπει σε σαφή πρότυπα, ή δίνει οδηγίες, που καθορίζουν πλήρως μία ελάχιστη στάθμη προδιαγραφών. Πως ξέρεις ότι στην δική σου κατασκευή από αργολιθοδομή επιτυγχάνεις αυτή την ελάχιστη στάθμη;

Δεν το ξέρεις, όσο μεγάλη εμπειρία και αν διαθέτεις.

 

Ακόμη, ο ΕΚ-6 δίνει συγκεκριμένες σχέσεις αντοχής για την οριακή κατάσταση αστοχίας.

Όμως η αργολιθοδομή δεν έχει τους ίδιους τύπους αστοχίας με την πλινθοδομή.

Απόκειται στον μελετητή να υποθέσει, βάσει των γνώσεών του, τι τύποι αστοχίας μπορεί να εμφανιστούν, και ποιές σχέσεις δίνουν την αντοχή έναντι του κάθε είδους αστοχίας.

 

Επιπλέον, ο ΕΚ-6 έχει στηθεί πάνω στην λογική της επίπεδης έντασης. διατομές από τοιχοποιία με πολύ μεγάλο στατικό ύψος εν σχέση με το πάχος, που πρακτικά αναπτύσσουν ανεξάρτητη λειτουργία στους δύο άξονες.

Αν έχει έναν τοίχο πάχους 0,75m, με πεσσούς στατικού ύψους 1,5m (όχι σπάνιο), αναπτύσσεται διαξονική κάμψη.

Ο ΕΚ-6 δεν λέει τίποτα γιαυτό...

 

Τέλος, ο ΕΚ-6 δίνει για τις κατασκευές από πλινθοδομή σαφείς κατασκευαστικές οδηγίες (διάταξη διαζωμάτων, ελάχιστες διατομές, μορφή και διάταξη οπλισμού, ελάχιστοι οπλισμοί, επικαλύψεις, κλπ). Ποιες θα ήταν άραγε οι αντίστοιχες προδιαγραφές περί αργολιθοδομής;

Απόκειται στον μελετητή να το φανταστεί, και να επινοήσει κατασκευαστικές τεχνικές και λεπτομέρειες, που να ανταποκρίνονται στο επίπεδο των προδιαγραφών του ΕΚ-6...

 

Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν το πρόβλημα:

Επιτρέπεται μεν, πλην όμως το πλήθος των παραμέτρων που δεν καθορίζονται κανονιστικά καθιστά απαγορευτική την κατασκευή της αργολιθοδομής. Εκτός αν κάποιος αισθάνεται μεγάλη σιγουριά για τις γνώσεις του, ή εφόσον η κατασκευή είναι ιδιαιτέρως απλή (ένας μαντρότοιχος, ένα ισόγειο κτίσμα κλπ). Αλλά και πάλι, αν τυχόν γίνει η στραβή, πως θα αποδείξεις ότι οι δικές σου παραδοχές ήταν σωστές και εφάμιλλες του επιπέδου του ΕΚ-6;

 

Παρόλα αυτά, δεν απαγορεύεται.

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πολύ σωστά αυτά που αναφέρεις.

 Αν δεις τους τεχνίτες πως δουλεύουν έχουμε ακόμα μεγάλη ανομοιομορφία, ειδικά στο κονίαμα.

Έχουν φτιαχτεί μέχρι και τριώροφα, "υπόγειο" και δύο όροφοι.

Συνήθως γίνεται κατασκευάζοντας οριζόντια σενάζ, 3 ανά όροφο (κατωκάσι, πανωκάσι και πλάκα) και κατακόρυφο στις ενώσεις πεσσών.

Έτσι πετυχαίνεις πολύ καλό εγκιβωτισμό της λιθοδομής, δένεις εξωτερική με εσωτερική παρειά και έχεις μια πλάστιμη συμπεριφορά.

Σε νεώτερες κατασκευές έχουν υπολογιστεί ως ωπλισμένη τοιχοποιία και έχουν τοποθετηθεί διαμήκεις και κατακόρυφοι οπλισμοί

στο μέσον του τοίχου για μεγαλύτερη ασφάλεια και πιο πλάστιμη συμπεριφορά.

Σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 8 στις σεισμικές ζώνες 2&3 δεν επιτρέπεται άοπλη τοιχοποιία πάνω ένα όροφο (ισόγειο).

 

Μια λύση θα ήταν να κάνουμε πυρήνα από ωπλισμένο σκυρόδεμα, αλλά πως θα επιλυόταν κανονιστικά αυτό με EC2;

Άλλη λύση θα ήταν να κάνουμε κρυφό φέροντα οργανισμό από ξύλινο ή μεταλλικό.

Τι θα ήταν πιο δόκιμο;

Share this post


Link to post
Share on other sites

 Αν δεις τους τεχνίτες πως δουλεύουν έχουμε ακόμα μεγάλη ανομοιομορφία, ειδικά στο κονίαμα.

 

Ξέρω πολύ καλά πως δουλεύουν οι τεχνίτες (και πως δούλευαν οι παλιοί), και μπορώ να σε βεβαιώσω ότι οι νέες κατασκευές όχι απλώς δεν μπορούν να θεωρηθούν άρτιες, αλλά συχνά βρίσκονται στο όριο της επικινδυνότητας. Προσωπικά δεν έχω πετύχει ακόμη εξαίρεση σε αυτή την διαπίστωση.

 

Όλα αυτά που γίνονται με οπλισμούς κλπ, κινούνται στο φάσμα της προσωπικής κατανόησης που διαθέτει ο κάθε μηχανικός... Άλλοτε περισσότερο σωστά, και άλλοτε λιγότερο, στερούνται πάντα την συνέπεια και το βάθος της εμπειρίας που περικλείουν οι οδηγίες ενός κανονισμού...

 

Η λύση δεν είναι ο πυρήνας ή η όποια άλλη κατασκευή.

Αν η τοιχοποιία είναι φέρουσα, πρέπει να είναι φέρουσα.

Δεν απαλλάσσεται επειδή συνεργάζεται με έναν πυρήνα ή κάτι άλλο.

Φυσικά, το να προκαλεί κανείς μείωση της έντασης μίας τοιχοποιίας, βάζοντάς την να συνεργαστεί με έναν πυρήνα κλπ, είναι μία αποδεκτή και αποδοτική μέθοδος (παρά τις σημαντικές υπολογιστικές δυσκολίες).

Αλλά, αυτό δεν μειώνει τις απαιτήσεις πλαστημότητας κλπ για την τοιχοποιία.

 

Μοναδική περίπτωση εξαίρεσης, το ενδεχόμενο να θεωρηθεί μία τοιχοποιία δευτερεύον σεισμικό μέλος...

 

Αλλά μην ξεχνάμε ότι το πρόβλημα της λιθοδομής δεν ήταν ο ΕΚ-8. Ήταν ο ΕΚ-6.

Το πρόβλημα υπάρχει και χωρίς τον σεισμό...

Edited by AlexisPap
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Απαιτεί να χτίζονται σε σειρές, η μία πάνω στην άλλη, όπως περίπου τα τούβλα

 

Σε κάθε περίπτωση ένα καλοκτισμένο πέτρινο σε κάνει να αισθάνεσαι πιο ασφαλής από ένα αντίστοιχο με φέρουσα τοιχοποιία από τούβλα.   :smile:

 

Οπότε και το ρίσκο είναι μειωμένο με προϋπόθεση τη σωστή κατασκευή. Και βέβαια πρέπει να δώσεις μια σειρά απο λεπτομέρειες που να περιγράφουν με σαφήνεια τι θέλεις να γίνει.  Αλλιώς ...

 

Μου έτυχε τώρα να πώ τη γνώμη μου -και ίσως να μελετήσω- ένα 2όροφο πέτρινο με υπόγειο και στο εσωτερικό ένα σταυρό από δοκάρια που σπάνε την πλάκα ~13χ13 στα 4. Η πλάκα οροφής κεκλιμένη! 

 

Επειδή δεν είναι συμβατικό, θα κάνω -αν τελικά εμπλακώ- δυο μοντέλα, ένα στο raf που έχει φέρουσα τοιχοποιία και ένα με πεπερασμένα στο SCIA Engineer.  Στο ένα το λύνει γραμμικά με ΕΚ6, στο άλλο θα δω τις τάσεις.  

 

Περίπτωση που κάνεις μετά και μια δημοσίευση για να μην πάει χαμένη η διερεύνηση  8-)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Απαιτεί να χτίζονται σε σειρές, η μία πάνω στην άλλη, όπως περίπου τα τούβλα

 

Το πως χτίζεται σωστά μια αργολιθοδομή θα το βρεις σε πολύ παλιά βιβλία οικοδομικής, προπολεμικά.

Θέλει ειδική διαμόρφωση των γωνιών με μεγάλες πέτρες και εσωτερικά και εξωτερικά με αυστηρή εναλλαγή του μοτίβου τοποθέτησης ανά έξι γωνιολιθους καθ' ύψος.

Ανά μέτρο θέλει να ενώνονται οι τοίχοι (εσωτερικός με τον εξωτερικό) με μεγάλες πέτρες.

Επειδή οι τεχνίτες δεν τα ξέρουν οι περισσότεροι ή δεν θέλουν να τα κάνουν αντικαθίστανται με οριζόντια και κατακόρυφα σενάζ, όπως ανέφερα και προηγουμένως.

Αλλά ο EC6 δεν καλύπτει αυτές τις περιπτώσεις.  

Σημειώνω ότι έχω κάνει αρκετές μελέτες και κατασκευές σε πέτρινα με φέρουσα τοιχοποιία από λιθοδομή βασιζόμενος στον EC6 και τον ΕΑΚ.

Τώρα κατασκευάζω τρείς σπίτια που είχα μελετήσει το 2011, κάνοντας την οπλισμένη την λιθοδομή με τρία σενάζ ανά όροφο και ενδιάμεσα οριζόντιες και κατακόρυφες ράβδους.  Η επίλυση έγινε με το 3dr.Pessos που χρησιμοποιεί πεπερασμένα στοιχεία.

 

Στην δική σου περίπτωση για τόσο μεγάλα ανοίγματα 13Χ13 θα σου δοκίμαζα να το κάνω με μεταλλικό φέροντα οργανισμό, σύμμικτες δοκούς και πλάκες και επενδύσεις με λιθοδομή από πέτρα

 

Εάν κάνεις την μελέτη στείλε τις παραμετρικές επιλύσεις στο [email protected]

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.