Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

Πως θα υπολογίζονται οι νέες ασφαλιστικές εισφορές για το 2017


Recommended Posts

ΤΣΜΕΔΕ - ΕΤΑΑ πάπαλα, τώρα ΕΦΚΑ.

 

Από τις τελευταίες παραγράφους (13,14) φαίνεται ότι τους πρώτους μήνες κάθε έτους, θα πληρώνουμε με βάση το εκκαθαριστικό της προπροηγούμενης χρονιάς, και μόλις βγαίνει το εκκαθαριστικό της προηγούμενης χρονιάς θα γίνονται οι διορθώσεις, κατανέμοντας τις διαφορές (+ ή -) μέχρι τον Δεκέμβριο.

 

Άσχετα με τα υπέρ και κατά του νόμου, σαν διευκρινιστική εγκύκλιος πιστεύω ότι είναι από τις πιό κατανοητές των τελευταίων ετών.

 

Οι εισφορές του 2017 θα υπολογιστούν αρχικά με βάση τα εισοδήματα του 2015 τα οποία δηλώθηκαν στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν και εκκαθαρίστηκαν το 2016. Όταν υποβληθούν και εκκαθαριστούν οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του 2017, στις οποίες θα έχουν δηλωθεί τα εισοδήματα του 2016, θα γίνει συμψηφισμός με τις καταβληθείσες εισφορές του 2017. Αρχικά λοιπόν θα χρησιμοποιηθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα της προηγούμενης χρονιάς και στη συνέχεια της ίδιας χρονιάς.

Edited by geoste
Link to post
Share on other sites
  • Replies 114
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Τα ποσοστά εισφορών, ανεξάρτητα με ποιο έτος θα υπολογιστούν, ..ποία είναι;

Ισχύει.... ΤΣΜΕΔΕ 38% επί του καθαρού, φόρος εισοδήματος 22% (που κατα περίστωση θα γίνει 29%,37% 45%), και εισφορα αλληλεγγύης 7,5%;

Αρα το ελάχιστο θα είναι 38% + 22% + 7,50%  = 67,50% min

Link to post
Share on other sites

Οχι βέβαια . Αρχικά πρέπει να δούμε αν θα μείνει υποχρεωτικό το εφ΄ άπαξ και το επικουρικό , ή θα πάει στο 27 % και το πρώην τσμεδε .

 

Αλλιώς ισχύει . Κέρδος 100 , εισφορές 38 , φορολογητέο 62 , φόρος 22 επί του 62 και εισφορά ανάλογα με το ποσό . Οχι βέβαια 7,5 % , αλλά μπορεί και 0 % . Δηλαδή 20000 κέρδος , εισφορές 7600 , φορολογητέο 12400 , φόρος 2728 και εισφορά 400 Χ 2,2 % 8,8 € . Αρα τελικό ποσό μετά εισφορών και φόρων είναι 20000-7600-2728-9 = 9663 .

 

Ας κάνουμε μια σύγκριση με το πόσο πλήρωσε κάποιος για 20000 καθαρά με εισφορές και συντελεστές πέρσι .  

Link to post
Share on other sites

Β.1.

 

Για το σύνολο των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ που υπάγονται στην ασφάλιση βάσει των σχετικών διατάξεων του κλάδου κύριας ασφάλισης του ΕΤΑΑ, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής τους στην κοινωνική ασφάλιση (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι), προβλέπεται κατά τα πρώτα πέντε χρόνια από την υπαγωγή στην ασφάλιση, καταβολή μειωμένου ασφαλίστρου (14% για τα πρώτα δύο έτη ασφάλισης και 17% για τα επόμενα τρία έτη ασφάλισης) και χαμηλότερη κατώτερη βάση υπολογισμού (ίση με €410,26). Και στις δύο αυτές περιπτώσεις καταβολής μειωμένης ασφαλιστικής εισφοράς (μειωμένη βάση και χαμηλότερο ποσοστό εισφορών) εφαρμόζεται η διαδικασία καταβολής της σχετικής ασφαλιστικής οφειλής σύμφωνα με τα αναφερόμενα για τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ που προέρχονται από τον ΟΑΕΕ.

 

Το παραπάνω αφορά όλους τους μηχανικούς ανεξαρτήτως αν είναι κάτω 5ετίας από τι καταλαβαίνω?

Οπότε η ελάχιστη μηνιαία εισφορά για τα δύο πρώτα χρόνια είναι (14+6,75+7,5+4 = 32,25) * 410,26 = 132,31€ ή 793,85€ το εξάμηνο?

 

Κανονικά θα έπρεπε να ήταν (20+6,75+7,5+4 = 38,25) * 586,00 = 224,15€ ή 1344,87€ το εξάμηνο  δηλ. διαφορά  551€ ανά εξάμηνο τα οποία θα μας ζητηθούν στο μέλλον όπως αναφέρει πιο πάνω ο νόμος

 

Edited by zio7
Link to post
Share on other sites

Απ' ό,τι φαίνεται, για το επικουρικό δεν αλλάζει κάτι: <<καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν.4387/2016 (σχετική εγκύκλιος η υπ’αριθμ. Φ80020/οικ22104/Δ15.405/30.6.2016/ ΑΔΑ: ΩΒΔ4465Θ1Ω-ΒΥ0)>>.

Στο 7% θα είναι, αλλά για το διάστημα <<Από 1.6.2019 και μέχρι τις 31.5.2022, το ποσοστό μηνιαίας εισφοράς υπέρ ΕΤΕΑ όλων των αυτοαπασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1-1-1993 στο ΕΤΕΑ υπολογίζεται σε ποσοστό 6,5% επί του εισοδήματος, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στα άρθρα 39 και 98 του παρόντος νόμου.
Το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς μετά το πέρας της εξαετίας, ήτοι από 1.6.2022, επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε την 31.12.2015 (παρ. 2 άρθρου 5 ν.4225/2014)>>
. Πάλι καλά που η διαφορά που προκύπτει δεν θα μας ζητηθεί αναδρομικά στο μέλλον. Αν και ποτέ δεν ξέρεις.

Α ρε, κατάντια...

Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι καλησπέρα και Χρόνια Πολλά.

Τι γίνεται ακριβώς στις περιπτώσεις που ο Μηχανικός ειναι:

1) μισθωτός σε ΔΕΚΟ ( δηλαδη ειςφορες σε ΤΣΜΕΔΕ και ΙΚΑ απο εργοδότη και εργαζόμενο) και

2) ελεύθερος επαγγελματίας με μπλοκάκι

 

Θα προστεθούν στις εισφορές από μισθωτή εργασία και οι αντίστοιχες απο μπλοκάκι;

Εάν για παράδειγμα ένας Μηχανικός έχει ετήσιο μεικτό εισόδημα από τη μισθωτή εργασία 20.000 € και απο το ελεύθερο επάγγελμα (μπλοκάκι) καθαρό κέρδος 6.000 €, ποιες θα είναι οι ασφαλιστικές του εισφορές με τον καινούριο Νόμο;

Link to post
Share on other sites

Συνάδελφοι καλησπέρα και Χρόνια Πολλά.

Τι γίνεται ακριβώς στις περιπτώσεις που ο Μηχανικός ειναι:

1) μισθωτός σε ΔΕΚΟ ( δηλαδη ειςφορες σε ΤΣΜΕΔΕ και ΙΚΑ απο εργοδότη και εργαζόμενο) και

2) ελεύθερος επαγγελματίας με μπλοκάκι

 

Θα προστεθούν στις εισφορές από μισθωτή εργασία και οι αντίστοιχες απο μπλοκάκι;

Εάν για παράδειγμα ένας Μηχανικός έχει ετήσιο μεικτό εισόδημα από τη μισθωτή εργασία 20.000 € και απο το ελεύθερο επάγγελμα (μπλοκάκι) καθαρό κέρδος 6.000 €, ποιες θα είναι οι ασφαλιστικές του εισφορές με τον καινούριο Νόμο;

Link to post
Share on other sites

Επειδή έχω βραχυκυκλώσει... Μπορεί κάποιος να μου πει πόσο θα πληρώνουν οι μηχανικοί με μηδενικό εισόδημα?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.