Jump to content
  • Θέσεις Εργασίας Μηχανικών στην Θεσσαλονίκη

Recommended Posts

Alex, σωστή η επισήμανσή που κάνεις. Ειχα ήδη ανοίξει νέο νήμα σχετικά, διότι στην πράξη καταλαβαίνω ότι αλλάζει τα όσα μέχρι τώρα εφαρμόζονταν.

Θεωρώ σκόπιμο η συζήτηση σχετικά με την έκπτωση τους να γίνει στο νήμα που ανοίχθηκε για να μην ψάχνουμε κάτι ειδικό σε ένα τόσο γενικό νήμα όπως το παρόν.

Edited by georgegaleos
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

είχα δίκιο τελικά.το βλέπουν ανά μήνα δυστυχώς.

 

Δημοσιεύθηκε η με Αριθ. Πρωτ. : Δ.15/Δ'/οικ.61080/1692 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας με θέμα «Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των άρθρων 36 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016».

A. Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης (άρθρο 36 παρ. 1 και 2 του ν.4387/2016)

Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4387/2016 (Α' 85) ρυθμίστηκε το καθεστώς ασφαλιστικών εισφορών των ασφαλισμένων που από 1/1/2017 και μετά ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα, οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση δύο ή περισσότερων πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου (παρ. 1), καθώς και των ασφαλισμένων που παρέχουν εξαρτημένη εργασία και συγχρόνως ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και υπάγονται στην ασφάλιση ενός πρώην φορέα κύριας ασφάλισης (παρ. 2).

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εξειδικεύθηκαν περαιτέρω με την υπ' αριθμ. οικ.61502/3399/30-12-2016 (Β' 4330) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 25599/1453/2-6-2017 (Β' 1942) Υπουργική Απόφαση, και την υπ' αριθ. οικ.61501/3398/30-12-2016 (Β' 4330) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 25598/1452/2-6-2017 (Β' 1977) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Σύμφωνα με το ανωτέρω νομοθετικό πλαίσιο, σε περίπτωση άσκησης πολλαπλής επαγγελματικής δραστηριότητας καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές: α) σε περίπτωση που συγχρόνως ασκείται μισθωτή και μη μισθωτή απασχόληση, καταβάλλονται αρχικά οι προβλεπόμενες βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016 ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών, και στη συνέχεια καταβάλλονται οι προβλεπόμενες για τη μη μισθωτή απασχόληση ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυτές καθορίζονται από τα άρθρα 39 και 40 του ν.4387/2016, όπως ισχύουν. Εάν ασκούνται περισσότερες της μίας μη μισθωτές δραστηριότητες αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που έχουν δοθεί με την αριθ. Φ.10043/οικ.14226/431/24-3-2017 εγκύκλιο (ΑΔΑ : ΨΔΕΝ465Θ1Ω-ΠΩ1) για τις περιπτώσεις ταυτόχρονης άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος και αυτοαπασχόλησης. β) σε περίπτωση που συγχρόνως ασκούνται περισσότερες της μίας μη μισθωτές δραστηριότητες, τα σχετικά εισοδήματα κατατάσσονται κατά φθίνουσα τάξη μεγέθους, και υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές βάσει του άρθρου 39 ή 40 του ν.4387/2016 κατά σειρά, σύμφωνα με τις ειδικότερες οδηγίες που έχουν δοθεί με την αριθ. Φ.10043/οικ. 14226/431/24-3-2017 εγκύκλιο (ΑΔΑ : ΨΔΕΝ465Θ1Ω-ΠΩ1) για τις περιπτώσεις ταυτόχρονης άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος και αυτοαπασχόλησης.

Το συνολικό εισόδημα που υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές σε περίπτωση πολλαπλής άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας (μισθωτής και μη μισθωτής ή πολλαπλής μη μισθωτής) δεν μπορεί αθροιστικά να υπερβαίνει σε μηνιαία βάση το 10πλάσιο του βασικού μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (σήμερα €5.860,80).

Ως προς το κατώτατο όριο, το μηνιαίο εισόδημα μη μισθωτού δεν μπορεί αθροιστικά να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (σήμερα €586,08) ή του 70% αυτού για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ και τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ κάτω 5ετίας (σήμερα €410,26). Σημειώνουμε ότι για τους μισθωτούς με πλήρη απασχόληση άνω ή κάτω των 25 ετών ο μηνιαίος μισθός δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού €586,08 ή €510,95 αντίστοιχα.

Ι. Διαδικασία εκκαθάρισης

Μέχρι σήμερα οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2017 στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που ασκούν αποκλειστικά μη μισθωτή δραστηριότητα ή ασκούν πολλαπλή μη μισθωτή δραστηριότητα, και εκκρεμεί η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών σε περίπτωση μισθωτής απασχόλησης και μη μισθωτής απασχόλησης.

1. Για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών σε περιπτώσεις ασφαλισμένων που ασκούν μισθωτή και μη μισθωτή απασχόληση ελέγχεται σε μηνιαία βάση εάν ασκήθηκε ταυτόχρονα μισθωτή και μη μισθωτή απασχόληση. Σημειώνουμε ότι στις περιπτώσεις που εντός του ίδιου μήνα προκύπτει χρόνος ασφάλισης μισθωτού λιγότερος των 25 ημερών και χρόνος ασφάλισης μη μισθωτού για το σύνολο του μήνα, το γεγονός ότι οι ημέρες ασφάλισης για τη μισθωτή απασχόληση είναι λιγότερες των 25 δεν μεταβάλλει τον τρόπο εφαρμογής του άρθρου 36 παρ. 1 του ν.4387/2016 (σχετικό το αριθ. Φ.10043/58437/72/5-4-2018 έγγραφό μας).

Για τη διενέργεια της εκκαθάρισης λαμβάνονται οι μηνιαίες ΑΠΔ που έχουν υποβληθεί και αφορούν τους μήνες του 2017, στις οποίες περιλαμβάνονται οι τρέχουσες για το έτος 2017 αποδοχές. Για το ασκούμενο ελεύθερο επάγγελμα ή την αυτοαπασχόληση ή την αγροτική δραστηριότητα (οποιαδήποτε δραστηριότητα δημιουργεί υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ) λαμβάνεται το εισόδημα από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, δηλαδή του έτους 2016. Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει καταβάλλει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ασφαλιστικές εισφορές βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016, το σχετικό εισόδημα αφαιρείται για τον υπολογισμό της εισφοράς μη μισθωτού.

2. Σημειώνουμε ότι τα Δώρα Εορτών και το Επίδομα Αδείας που καταβάλλονται στους μισθωτούς αθροίζονται και τα ποσά επιμερίζονται ισομερώς στους μήνες για τους οποίους προκύπτει μισθωτή απασχόληση. Κατά τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζονται και τυχόν ποσά που καταβάλλονται εφάπαξ στον απασχολούμενο μισθωτό, τα οποία δεν αφορούν συγκεκριμένους μήνες απασχόλησης αλλά συνολικά την παροχή μισθωτής εργασίας (για παράδειγμα bonus, επίδομα ισολογισμού κ.λπ.).

3. Ως προς την εισφορά ανεργίας, στις περιπτώσεις παράλληλης απασχόλησης μισθωτού και μη μισθωτού καταβάλλεται υπέρ του ΟΑΕΔ μία εισφορά, και συγκεκριμένα η προβλεπόμενη ποσοστιαία εισφορά μισθωτού. Η μηνιαία εισφορά ύψους €10,00 υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολούμενων, για τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 44 παρ. 2 του ν.3986/2011, όπως ισχύει, εισπράττεται στις περιπτώσεις πολλαπλής απασχόλησης μόνο εφόσον δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής εισφοράς υπέρ του ΟΑΕΔ για την μισθωτή απασχόληση.

4. Σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης όπου προκύπτει για το υπό εκκαθάριση έτος εισόδημα από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας μικρότερο των €4.923,12 ετησίως, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το αριθ. Δ.15/Δ'/619/5/13-4-2018 έγγραφό μας (ΑΔΑ: ΩΨΩΘ465Θ1Ω-ΠΗΝ) δεν έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του άρθρου 36 παρ. 1 του ν.4387/2016, και συνεπώς δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα.

Όσον αφορά στην εισφορά για τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης η προβλεπόμενη από άρθρο 40 παρ. 10 του ν.4387/2016 εισφορά δεν καταβάλλεται, εφόσον έχει καταβληθεί ασφαλιστική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ από ασκούμενη μισθωτή ή μη μισθωτή απασχόληση.

5. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αντίστοιχα για τα πρόσωπα που απασχολούνται στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (τακτικοί και μετακλητοί υπάλληλοι, αιρετά όργανα, μέλη διοίκησης) και συγχρόνως ασκούν και άλλη δραστηριότητα.

6. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που για μία εκ των ασκούμενων επαγγελματικών δραστηριοτήτων προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ βάσει των σχετικών διατάξεων του πρώην ΝΑΤ, τα ανωτέρω εφαρμόζονται για ναυτολόγια που χορηγούνται από 1/7/2017 και εφεξής (άρθρο 57 του ν.4445/2016, Α' 236).

ΙΙ. Διαχείριση υπολοίπου

Από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών θα προκύψει χρεωστικό ή μηδενικό ή πιστωτικό υπόλοιπο. Για τη διαχείριση του χρεωστικού ή πιστωτικού υπολοίπου θα εφαρμοστούν αναλόγως οι οδηγίες την υπ' αριθ. Δ.15/Δ'/οικ.9290/183/14-2-2018 εγκυκλίου (ΑΔΑ : Ω80Π465Θ1Ω-Ο4Κ) για τη διαχείριση του χρεωστικού ή πιστωτικού υπολοίπου για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 2017. Οι καταληκτικές ημερομηνίες εξόφλησης των δόσεων οφειλής και επιστροφής ή συμψηφισμού πιστωτικού υπολοίπου θα καθοριστούν από τον ΕΦΚΑ.

Β. Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών υπαγόμενων στο άρθρο 39 παρ. 9 του ν.4387/2016

Από τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016 προβλέπεται ο επιμερισμός των ασφαλιστικών εισφορών μεταξύ ασφαλισμένου και αντισυμβαλλόμενου σε περιπτώσεις ελευθέρων επαγγελματιών (ασφαλισμένων του πρώην ΟΑΕΕ) και αυτοαπασχολούμενων (ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ) που αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) παρέχοντας υπηρεσίες σε μέχρι και 2 αντισυμβαλλόμενους.

Τα ανωτέρω πρόσωπα, παρά τον ως άνω προβλεπόμενο επιμερισμό ασφαλιστικών εισφορών, εξακολουθούν να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, και ως εκ τούτου εφαρμόζονται οι προβλέψεις του άρθρου 39 ως προς το ανώτατο και κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος (σχετική η αριθ. υπ' αριθμ. Φ80000/οικ.5547/248/7-2-2017 εγκύκλιος, ΑΔΑ : ΩΥ1Ο465Θ1Ω-4ΣΜ).

Ως εκ τούτου, βάσει των προβλεπόμενων από το άρθρο 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει, οι Υπηρεσίες σας θα πρέπει να προχωρήσουν σε έλεγχο ως προς το ανώτατο και κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος.

Συγκεκριμένα, θα ελέγχεται εάν υπάρχει υπέρβαση του ανώτατου ορίου μηνιαίου εισοδήματος (€5.860,80) και σε περίπτωση που προκύπτει ότι έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές επί υψηλότερου μηνιαίου εισοδήματος, το σχετικό επιπλέον ποσό θα επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Ως προς το κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό ισχύει κατά περίπτωση ασφαλισμένου (ασφαλισμένος άνω ή κάτω 5ετίας) σε περίπτωση που προκύπτει ότι ο ασφαλισμένος έχει καταβάλει χαμηλότερη της προβλεπόμενης ελάχιστη εισφορά, η προκύπτουσα διαφορά καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. Δ.15/Δ'/οικ.9290/183/14-2-2018 εγκύκλιο (ΑΔΑ: Ω80Π465Θ1Ω-Ο4Κ).

Επίσης, θα πρέπει να καταβληθεί και η προβλεπόμενη εισφορά για τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων. Ως προς την εξόφληση της οφειλής, θα εφαρμοστούν αναλόγως οι οδηγίες της υπ' αριθμ. Δ.15/Δ'/οικ.9290/183/14-2-2018 εγκυκλίου (ΑΔΑ : Ω80Π465Θ1Ω-Ο4Κ) για τη διαχείριση του χρεωστικού ή πιστωτικού υπολοίπου για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών για το έτος 2017.

Σημειώνουμε ότι ο ανωτέρω έλεγχος αφορά σε υποβληθείσες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ). Για μήνες που δεν έχουν υποβληθεί ΑΠΔ ο ασφαλισμένος καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει.

Όσον αφορά στον έλεγχο που απαιτείται προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το εισόδημα του ασφαλισμένου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016 προέρχεται αποκλειστικά από τους δύο, κατ' ανώτατο όριο, αντισυμβαλλόμενους, και συνεπώς δεν ασκείται παράλληλα ελεύθερο επάγγελμα ή αυτοαπασχόληση, αυτός θα διενεργηθεί μεταγενέστερα.

Γ. Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικών αμειβόμενων με ΔΠΥ

Από τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016 εξαιρούνται οι υγειονομικοί (ασφαλισμένοι του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ) που αμείβονται με ΔΠΥ, για τους οποίους εξακολουθεί να εφαρμόζεται το άρθρο 4 του ν.982/1979, Α' 239 (σχετικό το υπ' αριθμ. Φ.10042/52063/1273/7-11-2017 έγγραφό μας).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που απασχολούν υγειονομικούς, καθώς και οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που εξομοιώνονται με το Δημόσιο, υποχρεούνται σε καταβολή εργοδοτικής εισφοράς, υπολογιζόμενη επί των αποδοχών. Στις αποδοχές υπολογίζεται και κάθε ποσό που καταβάλλεται από τον εργοδότη, ασχέτως εξαρτημένης ή μη σχέσης προς το πρόσωπο που λαμβάνει την αμοιβή και ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής του κατά χρονική μονάδα ή κατ' επίσκεψη ή σε ποσοστό ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή.

Με βάση την ανωτέρω καταστατική διάταξη του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ, για τους υγειονομικούς που απασχολούνται με ΔΠΥ προβλέπεται επιμερισμός της ασφαλιστικής εισφοράς μεταξύ ασφαλισμένου και αντισυμβαλλόμενου. Στην

 

περίπτωση αυτή όμως δεν τίθεται περιορισμός ως προς τον αριθμό αντισυμβαλλόμενων και ως προς την ύπαρξη ή μη εισοδήματος από άσκηση άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας. Σε κάθε όμως περίπτωση ελέγχεται η καταβολή της ελάχιστης μηνιαίας εισφοράς αυτοαπασχολούμενου, και εάν αυτή δεν έχει καλυφθεί η σχετική διαφορά καταβάλλεται από τον ασφαλισμένο. Επίσης θα πρέπει να καταβληθεί και η προβλεπόμενη εισφορά για την Στέγη Υγειονομικών και για τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων -Κλάδος ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα σε όλους,

Είμαι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και από το 2007 είμαι μέτοχος σε φαρμακείο συγγενή μου (εταιρεία ΕΠΕ) μέχρι και σήμερα.

Το 2014 έκανα έναρξη στην εφορία για μπλοκάκι καθώς ξεκίνησα δουλειά στην εταιρεία-Α

Το έτος 2017,  η εταιρεία -Α, και επειδή θα υπέβαλε ΑΠΔ και θα μου πλήρωνε τις εισφορές, είχε κάνει μία πρώτη σύμβαση διάρκειας δύο μηνών (Φεβ-Μαρ 2017 ) την οποία ανέβασε στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ «Ενημέρωση Ασφαλισμένων για Συμβάσεις».

Εν συνεχεία, υπογράψαμε την δεύτερη σύμβαση, η οποία είχε διάρκεια απο Απρ/2017 έως Δεκ/2017.

ΩΣΤΟΣΟ, τον ΜΑΙΟ του 2017 προέκυψε και έφυγα απο την εταιρεία-Α, γιατί προσλήφθηκα απο την έταιρεία -Β ώς ΜΙΣΘΩΤΟΣ.

Για τον λόγω αυτό, στις 31/05/2017 έκανα ΠΑΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΔΙΑΚΟΠΗ) στο μπλοκάκι στην εφορία ενώ ταυτόχρονα, κάναμε διακοπή της παραπάνω σύμβασης (Απρ/2017-Δεκ/2017) με την εταιρεία-Α.

Απο τον Μαίο του 2017 λοιπόν είμαι ΜΙΣΘΩΤΟΣ (ΠΑΥΣΗ εργασιών στην εφορία) στην εταιρεία-Β. ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ όπως ανέφερα στην αρχή παραμένω μέλος της ΕΠΕ του φαρμακείου.

Για κάθε μήνα του έτους 2018 μου χρεώνεται εισφορά απο ΕΦΚΑ 167,96 ευρώ (που θεωρώ είναι λόγω του φαρμακείου απο το οποίο δεν είχα μέρισμα, αλλά φαντάζομαι είναι το ελάχιστο που αναλογεί)

Πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκε η εκκαθάριση μου στον ΕΦΚΑ (για το έτος 2017) και μου έβγαλε το ποσό των 2.496,40 ευρώ.

Α) Το ερώτημά μου είναι, μήπως Ο ΕΦΚΑ ΘΕΩΡΕΙ ακόμα πως είμαι μισθωτός με μπλοκάκι και πως η σύμβαση που ανέφερα παραπάνω ΔΕΝ διεκόπη ποτέ?

Β) Δεν θα έπρεπε κατά την εκκαθάριση του 2017 τα ποσά ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΜΑΙΟ του 2017 οι μηνιαίες εισφορές να ήταν ίδιες με του 2018, δηλαδή το ελάχιστο ποσό, δηλαδή  167,86 ευρώ? (οπότε και έγινα μισθωτός και ταυτόχρονα μέλος στην ΕΠΕ ΧΩΡΙΣ έσοδα απο μερίσματα)

Συγνώμη για το σεντόνι, ελπίζω να μην τα γράφω πολύ μπλεγμένα. Οποιαδήποτε βοήθεια ευπρόσδεκτη γιατί πραγματικά έχω χαοθεί..

Ευχαριστώ!

 

Edited by lefgiap

Share this post


Link to post
Share on other sites

@lefgiap δε σβήνεις καλύτερα τις ευαίσθητες πληροφορίες;

 

@Alex259, @mfrantz και στους υπόλοιπους που θέλουμε να επιστραφεί το ποσό στο λογαριασμό μας.

Βγήκε εγκύκλιος χτές, και αναφέρει τα παρακάτω για τις επιστροφές:

Παράθεση

Διαχείριση υπολοίπου εκκαθάρισης 2017
Το χρεωστικό  υπόλοιπο της  εκκαθάρισης αναζητείται  ισόποσα  κατανεμημένο  σε  πέντε  (5) μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβαλλόμενης έως την 31.12.2018.
Πιστωτικό   υπόλοιπο άνω   των   50,01€, δύναται   να   παραμείνει  στο   λογαριασμό   του ασφαλισμένου, προκειμένου να συμψηφιστεί με ασφαλιστικές εισφορές επόμενων μηνών. Για το  σκοπό  αυτό  υποβάλλεται  αίτηση  αποκλειστικά  στον  ιστότοπο  ΕΦΚΑ  (Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες --> Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης --> Εκκαθάριση) έως 31.12.2018.
Μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας και εφόσον δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση, το ποσό θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων εφόσον έχουν δηλώσει τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).
Πιστωτικό υπόλοιπο έως 50,00€, συμψηφίστηκε με επόμενη τρέχουσα εισφορά. Στις περιπτώσεις  που  το  υπόλοιπο  της  εκκαθάρισης  είναι μηδενικό,  παραμένει  μόνο  η υποχρέωση καταβολής τρεχουσών εισφορών.

 

Edited by thodoris85

Share this post


Link to post
Share on other sites

deleted

Αναρτήθηκε ως είδηση

Edited by georgegaleos
Αναρτήθηκε ως είδηση. Ερωτηματολόγιο ΕΦΚΑ

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

On 6/12/2018 at 11:18 ΠΜ, deepblue_1981 said:

Β. Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών υπαγόμενων στο άρθρο 39 παρ. 9 του ν.4387/2016

...

Σημειώνουμε ότι ο ανωτέρω έλεγχος αφορά σε υποβληθείσες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ). Για μήνες που δεν έχουν υποβληθεί ΑΠΔ ο ασφαλισμένος καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει.

Όσον αφορά στον έλεγχο που απαιτείται προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το εισόδημα του ασφαλισμένου που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν.4387/2016 προέρχεται αποκλειστικά από τους δύο, κατ' ανώτατο όριο, αντισυμβαλλόμενους, και συνεπώς δεν ασκείται παράλληλα ελεύθερο επάγγελμα ή αυτοαπασχόληση, αυτός θα διενεργηθεί μεταγενέστερα.

Γεια σας συνάδελφοι,

αυτό που αναφέρεται πιο πάνω ότι "Για μήνες που δεν έχουν υποβληθεί ΑΠΔ ο ασφαλισμένος καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύει." πώς ακριβώς ερμηνεύεται? Γνωρίζει κάποιος? 

Το αναφέρω αυτό γιατί υπήρξα μπλοκάκι ένα διάστημα του 2017 κι έπειτα έκλεισα βιβλία κι έγινα μισθωτός. Καθόσον για τους υπόλοιπους μήνες του 2017 δεν υπέβαλα Α.Π.Δ. έπρεπε να εξακολούθησαν να με βλέπουν ως ελεύθερο επαγγελματία και να χρεώσουν τις μινιμουμ εισφορές? Γιατί βλέποντας το ειδοποιητήριο της εκκαθάρισης διαπιστώνω ότι κάτι τέτοιο πρέπει να έγινε. Απ' ότι καταλαβαίνω έχουν αγνοήσει και τις Α.Π.Δ. του εργοδότη της μισθωτής απασχόλησης.

Ευχαριστώ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

4 hours ago, Panagiotis T. said:

Το αναφέρω αυτό γιατί υπήρξα μπλοκάκι ένα διάστημα του 2017 κι έπειτα έκλεισα βιβλία κι έγινα μισθωτός. Καθόσον για τους υπόλοιπους μήνες του 2017 δεν υπέβαλα Α.Π.Δ. έπρεπε να εξακολούθησαν να με βλέπουν ως ελεύθερο επαγγελματία και να χρεώσουν τις μινιμουμ εισφορές?

Στην σελίδα της εκκαθάρισης στο τμήμα που αφορά την αυτοαπασχόληση μήπως εξακολουθεί να βλέπει το 2016 και όχι το 2017 όπου έγινε και η διακοπή ?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Γιώργο καλησπέρα,

σωστά υπέθεσες. Ως έτος υπολογισμού για την επιχειρηματική δραστηριότητα εξακολουθεί να βλέπει το 2016 παρόλο που έχει υποβληθεί φορoλογική δήλωση για το οικονομικό έτος 2017 (Ιούνιο 2018). Εκκρεμεί επίσης κι αίτηση που είχα υποβάλλει για μεταβολή των στοιχείων μου από Ε.Ε. σε μισθωτός αλλά το πιθανότερο δε θα έχει εξεταστεί ακόμη. Ξέρεις πώς το αντιμετωπίζουμε? Έχει συμβεί και σε άλλο συνάδελφο παρόμοια περίπτωση?

Ευχαριστώ.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Και επίσης να υποθέσω ότι ως ελεύθερο επαγγελματία ενταγμένο στο άρθρο 39 παράγρ.9 του νόμου βλέπει το σωστό έτος (το 2017). Σωστά ?

Οπότε (αν δηλαδή, είναι σωστό αυτό που έγραψα παραπάνω) έχει γίνει η διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών εντασσόμενων στην παρ. 9 άρθρ. 39 Ν.4387/2016 με βάση φορολογικό έτος 2017, αλλά επειδή "• Τα πρόσωπα αυτά εξακολουθούν να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, και ως εκ τούτου, η ανώτατη και κατώτατη βάση υπολογισμού εισφορών προσδιορίζεται από το άρθρο 39 Ν.4387/2016." (όπως αναφέρει η του ΕΦΚΑ/Εγκ.50/7-12-2018) και επειδή δεν έχει γίνει ακόμη η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους με βάση το εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους (εδώ του 2017)  για αυτό βλέπεις τα ελάχιστα.

Κατά την γνώμη μου όταν λάβει χώρα η εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2018 (δηλαδή η ασφαλιστική εκκαθάριση με βάση βάση το εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους --του 2017-- θα διορθωθεί το πρόβλημα. 

Οπότε ή περιμένεις (όπως όλοι οι "μόνο" ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι) ή πας από το ταμείο για περισσότερες διευκρινήσεις.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Γεια σου Γιώργο,

βλέπει ως Εισφοροδοτούμενες Αποδοχές Μισθωτής Απασχόλησης 2017 το άθροισμα των εισοδημάτων από μπλοκάκι κι από καθαρή μισθωτή απασχόληση. Απλά το "περιμένεις" συνεπάγεται αναμονή μέχρι την φορολογική δήλωση του καλοκαιριού κι ενώ η ασφαλιστική ικανότητα λόγω αυτού του μπερδέματος έχει πάρει παράταση ως τον Φεβρουάριο του 2019. Δυστυχώς φοβόμουν εξαρχής (πριν την  εκκαθάριση) ότι μόνο από κοντά θα βγάλουμε άκρη.

Σ' ευχαριστώ για την απάντηση.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.