Jump to content

Recommended Posts

   Να μου επιτρεψετε να συμπληρωσω την πιο κατω εγκυκλιο, με αναφορα σε δυο ακομη εγγραφα του υπουργειου

καλη συνεχεια

 

Αθήνα, 23/11/2015 Αρ. Πρωτ. οικ.: 50838 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ και ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ) από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής

ΑρθροΜΟΝΟ

Με αφορμή την μέχρι σήμερα εμπειρία από την εφαρμογή του άρθρου 10 του ν.4067/2012, ερωτήματα - επισημάνσεις που έχουν γίνει στο Υπουργείο από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής κατά την εξέταση θεμάτων στα πλαίσια των προαναφερόμενων διατάξεων και συμπληρωματικά των αναφερόμενων στο Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του ν.4067/2012 (Υ.Α 63624/1.12.2012, Εγκ. 19/12) και του υπ` αρίθμ. οικ. 28279/30.4.2013 (ΑΔΑ: ΒΕ560-Η4Μ) εγγράφου Γεν. Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος με θέμα «Κριτήρια βέλτιστης εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 10 του ν.4067/2012 (Ν.Ο.Κ) από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής», διευκρινίζουμε τα εξής: Για την εφαρμογή του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.4067/2012 «Κίνητρα για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας ζωής σε πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές», τίθενται ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια.

Η εξέταση των ποσοτικών κριτηρίων στην οποία αναφέρεται η παρ. Α του υπ` αρίθμ. οικ. 28279/30-4-2013 εγγράφου (παρ. 1 α,β,γ,δ) αποτελεί προϋπόθεση εφαρμογής του εν λόγω άρθρου και «δεν τίθεται θέμα σχετικής αξιολόγησής της από το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ως εκφεύγουσα των αρμοδιοτήτων του».

Όμως συμπληρωματικά των ποσοτικών αυτών κριτηρίων - προϋποθέσεων και με ισάξια, αν όχι μεγαλύτερη σημασία, πρέπει να συνεκτιμώνται και τα ποιοτικά κριτήρια, που αφορούν στο περιβαλλοντικό όφελος και στη βέλτιστη απόδοση σε κοινή χρήση, όπως ρητά άλλωστε αναφέρεται στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ΝΟΚ που ορίζει ότι «Σε κάθε περίπτωση το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής για τη διατύπωση της γνώμης του λαμβάνει υπόψη του ιδίως τα κριτήρια του περιβαλλοντικού οφέλους και της βέλτιστης απόδοσης σε κοινή χρήση.». Κατά συνέπεια, τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής: ¦ Για τη διατύπωση της γνώμης τους, δεν περιορίζονται στην ικανοποίηση και μόνον των μετρικών προϋποθέσεων των εδαφίων α,β,γ,δ της παρ.1 του άρθρου 10 του ν.4067/2012, δεδομένου ότι η τήρηση των προϋποθέσεων αυτών δεν καλύπτει από μόνη της την ουσιαστική σκοπιμότητα της διάταξης, ¦ Οφείλουν να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα ποιοτικά κριτήρια, προτείνοντας τη βέλτιστη χωροθέτηση της οικοδομής στο οικόπεδο και την επωφελέστερη πολεοδομικά διάταξη της αποδιδόμενης σε κοινή χρήση επιφανείας του, ώστε να μεγιστοποιούνται τα οφέλη για την ευρύτερη πυκνοδομημένη / αστική περιοχή,? ¦ Πρέπει να διασφαλίζουν ότι το περιβαλλοντικό - πολεοδομικό - οικιστικό - κοινωνικό όφελος από τη μείωση της κάλυψης του οικοπέδου, ο τρόπος απόδοσης σε κοινή χρήση και η διαμόρφωση των ακαλύπτων χώρων του οικοπέδου, αντισταθμίζει την επιβάρυνση που προκύπτει (εκ των πραγμάτων) από την αύξηση του συντελεστή δόμησης. Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση παράλληλης εφαρμογής του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.4067/2012 και της παρ. 6 β του άρθρου 17 του ίδιου νόμου, τυχόν επεκτάσεις υπόγειων χώρων του κτιρίου κάτω από τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου θα πρέπει να γίνονται κατ` οικονομίαν και στο βαθμό που αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, καθώς η επιδιωκόμενη μείωση της κάλυψης συνδέεται άρρηκτα με τη δυνατότητα διήθησης του νερού στο έδαφος και φύτευσης υψηλών δέντρων. Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη το ιδιαίτερο νομικό καθεστώς της επιφάνειας του οικοπέδου που αποδίδεται σε κοινή χρήση, τις δεσμεύσεις που απορρέουν από την εν λόγω απόδοση σε κοινή χρήση, τον προορισμό της επιφάνειας αυτής και την απρόσκοπτη χρήση της από τον οικείο Δήμο στο πλαίσιο των οριζόμενων στο άρθρο 10 παρ. 3 του ν.4067/2012, είναι σαφές ότι τυχόν επεκτάσεις υπογείων χώρων του κτιρίου κάτω από την αποδιδόμενη σε κοινή χρήση επιφάνεια του οικοπέδου δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτές. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ειρήνη ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ

Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα, έχω περίπτωση οικοπέδου με επιτρεπόμενη κάλυψη 70% με Π.Δ. Σε ποιό ποσοστό θα υπολογιστεί η πιθανή μείωση της κάλυψης ώστε να έχω αναλογική αύξηση δόμησης. Ο ΝΟΚ αναφέρει ανώτατο Π.Κ. =60% εκτός περιοχών σχεδίου πόλεως με όρους δόμησης με Π.Δ.

Link to post
Share on other sites

Στο 60% θα υπολογίσεις τη μείωση (ως κατώτερο).

Link to post
Share on other sites

Αγαπητέ Kan62, δηλαδή επιτρεπόμενη π.χ. 400Χ0,70 = 280,00τ.μ. Όμως για το αρθρο 10 400Χ0,60=240,00τ.μ., οπότε μείωση από το 240,00τ.μ. θα μου αποφέρει τα ευεργετήματα, και όλοι οι υπολογισμοί με μείωση κάλυψης από τα 240,00τ.μ. Συγγνώμη, αλλά προσπαθώ να σιγουρευτώ.

Link to post
Share on other sites

Με τον ΝΟΚ η επιτρεπόμενη κάλυψη έχει ήδη κατέβει στο 60%. Οπότε όλοι οι υπολογισμοί γίνονται επ' αυτής.

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

60% εκτός όμως όπου προβλέπεται άλλο ποσοστό με Π.Δ. Αυτό με μπερδεύει.....

 

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...

Παραθέτω το παρακάτω εδάφιο από τις Τεχνικές Οδηγίες (πρώτη παράγραφος του άρθρου 10)

"Για τη διευκόλυνση των ιδιωτών μελετητών, για τον υπολογισμό των
πολεοδομικών μεγεθών σε εφαρμογή του άρθρου 10, την ηλεκτρονική μορφή της παρούσας που είναι
ανηρτημένη στον ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ (www.ypeka.gr) συνοδεύει πίνακας Excel."

Ξέρει κανείς που μπορούμε να βρούμε αυτό το excel???  Υπάρχει στο forum???

Ευχαριστώ προκαταβολικά...............

 

Link to post
Share on other sites
  • 3 weeks later...
Συνάδελφοι την γνώμη σας παρακαλώ επειδή ζαλίστηκα....
 
Στο άρθρο 10 αναφέρεται ότι:
"Όταν το ύψος ορίζεται από ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, οι οποίες ισχύουν στην περιοχή, δίνεται κίνητρο προσαύξησης του επιτρεπόμενου ύψους κατά ένα (1) μέτρο σύμφωνα με τις παραπάνω προϋποθέσεις του παρόντος και επιπλέον κατά ένα (1) μέτρο εφόσον ισχύει μία από τις προϋποθέσεις των περιπτ.α, περιπτ.β, περιπτ.γ, περιπτ.δ της παρ.8 του Αρθ-15."
 
Η περιπτ.δ της παρ.8 του Αρθ-15 είναι η εξής:
8. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν-3028/02 (ΦΕΚ-153/Α/02), επιτρέπεται προσαύξηση του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους μέχρι ένα (1,00) μ., στις περιπτώσεις στις οποίες ισχύει μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις :
"δ) πραγματοποιείται μείωση του επιτρεπόμενου ποσοστού κάλυψης του οικοπέδου κατά 5%."
 
Αρα:
το αρθ10 με μείωση κάλυψης 5% (Α=0,5*10%) δίνει 1,00μ προσαύξηση ύψους....
η παρ8δ του αρθ15 (μείωση κάλυψης 5%) δίνει επιπλέον 1,00μ ? !!!! 🤪
 
διαβαζω σωστά;
Δεν θα έπρεπε να λείπει από την περιγραφή η περιπτ.δ (άλλωστε υπάρχει μεταξύ άλλων και το εγγρ.32746/16-παράλληλη εφαρμογή ευεργετικών διατάξεων )
 
Edited by jbosdas
Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...

Καλησπέρα!

Ισχυει οτι για να παρουμε την προσαυξηση του Σ.Δ πρεπει το κτηριο να βγει ενεργειακη κλαση Α+?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.