Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

Recommended Posts

Θα ήθελα αν ξέρει κάποιος να μου πεί τι είναι τα νέα τιμολόγια ΝΑΟΙΚ κλπ και που μπορούν να βρεθούν.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Μηχανολόγοι Μηχανικοί βιομηχανικού και κτιριακού σχεδιασμού (BIM/CAD)
Είναι τα λεγόμενα "Ενιαία τιμολόγια" και αυτό που αναφέρεσαι αφορά σε οικοδομικές εργασίες.

Είναι το ενιαίο τιμολόγιο οικοδομικών εργασιών.

Τα Τιµολόγια αυτό χρησιµοποιούνται πλέον υποχρεωτικά για τις δηµοπρατήσεις των έργων, από όλους του φορείς που kατασκευάζουν δηµόσια έργα.

 

Σε αντίθεσα με τα αναλυτικά τιμολόγια (που ίσχυαν) αυτά δεν έχουν ανάλυση που οδηγεί στην τελική τιμή.

Σε διάφορες χρονικές περιόδους (όχι πρακτικά τακτικές όπως τα αναλυτικά τιμολόγια) γίνονται αναπροσαρμογές, βελτιώσεις, κλπ ουσιαστικά νέες εκδόσεις και όχι πάντα σε όλα τα άρθρα και προκύπτουν οι τιμές τους.

Οπότε ανάλογα την χρονική περίοδο, την κατηγορία και το μέγεθος των έργων χρησιμοποιείται και η αντίστοιχη ισχύουσα έκδοση του ενδιαφερόμενου άρθρου.

 

Σχετικά μπορείς να δει εδώ.

Edited by georgegaleos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σε ευχαριστώ πολύ 

Καταλαβαίνω τι ενοείς 

αλλα ήξερα ότι έιχαν ονομασίες όπως 

ΑΤΕΟ ¨η ΝΑΤΕΟ 

ΑΤΟΕ , ΝΑΤΟΕ 

τώρα είδα ΝΑΟΙΚ και δεν τα βρίσκω πουθενά 

ούτε στον σ΄θνδεσμο που έβαλες

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τα ΑΤΕΟ κλπ που λες είναι τα αναλυτικά τιμολόγια τα οποία πρακτικά δεν είναι σε ισχύ.

Τα ΝΑΟΙΚ, ΝΑΥΔΡ κλπ είναι οι ονομασίες τους στα Ενιαία Τιμολόγια και τέθηκαν σε ισχύ αν θυμάμαι καλά από τον Οκτώβριο του 2004.

 

Δεν σε καταλαβάινω ... πως δεν τα βρίσκεις ?

 

Αν πάς στον σύνδεσμο που σου έδωσα θα δεις διάφορα ΦΕΚ.

Στο 2004 θα δείς π.χ. το ΦΕΚ 1939Β/29.12.2004 το οποίο είναι η πρώτη έκδοση των Οικοδομικών (των Ενιαίων τιμολογίων).

Αν "κλικάρεις επάνω του" θα κατεβάσεiς ένα αρχείο pdf.

 

Από 'κει και μετά ανεβαίνοντας τα έτη 2005, 2007 κλπ θα δεις:

π.χ. στο 2005 το ΦΕΚ 573Β/27.04.2005 το οποίο κάνει κάποιες διορθώσεις στα Οικοδομικά,

στο 2007 το ΦΕΚ 1584Β/17.08.2007 το οποίο κάνει κάποιες διορθώσεις και συμπληρώσεις μεταξύ άλλων κατηγοριών και στα Οικοδομικά, κ.ο.κ.

 

Οπότε πρακτικά βρίσκεις το(-α) άρθρο(-α) που σε ενδιαφέρει(-ουν) στην αρχική έκδοση και σε συνδιασμό με την χρονική στιγμή που ενδιαφέρεσαι ελέγχεις αν έχει γίνει (πριν την χρονική στιγμή που ενδιαφέρεσαι) κάποια διόρθωση, ενημέρωση κλπ ή ισχύει ακόμα η περιγραφή ή/και τιμή της αρχικής έκδοσης.

 

Στα ενιαία τιμολόγια δεν υπάρχει η έννοια του Πρακτικού Διαπίστωσης Τιμών που εκδίδοταν αν τρίμηνο και ουσιαστικά ενημέρωναν τις τιμές των υλικών, εργατικών, μηχανημάτων κλπ των Αναλυτικών Τιμολογίων.

Τα Ενιαία Τιμολόγια έχουν μία τελική τιμή (χωρίς ανάλυση) η οποία αναπροσαρμόζεται σε τυχαίες χρονικές περιόδους και όχι για απαραίτητα για όλο το "πακέτο" αν θες των Οικοδομικών, των Υδραυλικών, της Οδοποιίας κλπ.

Edited by georgegaleos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Επίκαιρη συζήτηση ανοίξατε συνάδελφοι !

 

Όμως από το προηγούμενο βράδυ της συζήτησής σας, δημοσιεύτηκε ο νεότατος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΦΕΚ 1746Β/19.5.2017).

 

Τώρα μελετάμε εδώ :

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL82cXdM4ldZWcfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYwr1x30RqbRiei8QthDhuY09oTU7HPGYE087RuyV9a7

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kan62,

απ' ότι είδα με μια πρόχειρη αναζήτηση σε σχέση με τα Ενιαία Τιμολόγια η γενικότερη λογική είναι η ίδια (για να μην πω ακριβώς).

 

Τι διαφέρουν πέρα πέρα από τον τίτλο του ΦΕΚ και τον διαχωρισμό ανάλογα με τον προϋπολογισμό και των τιμών που σε τυχαία αναζήτηση που έκανα δεν άλλαξε κάτι ?

Edited by georgegaleos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Δεν τα έψαξα, αλλά φαντάζομαι ότι ενδεχομένως, εκτός από νέες εργασίες, ίσως να έχουν αλλαγές τιμών.

Σίγουρα αποτελούν τα νεότατα απαιτούμενα τιμολόγια σύμφωνα με το ν.4412. Κάποιο άρθρο του τα προδιέγραφε.

Θα το ψάξουμε και θα δούμε τη διαφορά σε λεπτομέρειες ...

Edited by kan62

Share this post


Link to post
Share on other sites

Για λόγους τάξης το έστειλα και στα downloads.

Share this post


Link to post
Share on other sites

έχω μπερδευτεί λιγάκι...

σε ένα προυπολογισμό που φτιάχνω τώρα, δηλαδή είναι στη φάση της μελέτης το έργο, καινούργιο (ιούνιος 2016), στις τιμές που αναγράφονται στα τιμολόγια που δημοσιεύτηκαν τον Μάιο, θα βάλω αναθεώρηση ή όχι;;

 

και ένα ακόμα. τα απρόβλεπτα , πότε είναι 9% και πότε 15% ?

Edited by giannnis

Share this post


Link to post
Share on other sites
Aναφορικά στην αναθεώρηση.

Το ερώτημά σου είναι κάπως ασαφές θα έλεγα.

Αρχικά, προφανώς εννοείς Ιούνιος 2017 και όχι "Ιούνιος 2016"

Τώρα:

Αν εννοείς τον κωδικό αναθεώρησης σαφώς και θα βάλεις. Αυτό δεν προκύπτει από κάπου ότι καταργήθηκε.

Αν εννοείς το χρηματικό κονδύλι, αυτό δεν υπολογίζεται σε επίπεδο άρθρου (όπως το γράφεις: "στις τιμές που αναγράφονται στα τιμολόγια που δημοσιεύτηκαν τον Μάιο, θα βάλω αναθεώρηση ή όχι ?") αλλά σε επίπεδο συνολικού προϋπολογισμού της μελέτης. Και αυτό το κονδύλι εν προκύπτει από κάπου ότι καταργήθηκε.

Αν εννοείς κάτι άλλο διευκρίνησε σχετικά.

 

Αναφορικά στα ποσοστά των απροβλέπτων

Τα ποσά των απρόβλεπτων δαπανών ανέρχονται σε ποσοστό 9% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς το συνυπολογισμό των κονδυλίων αναθεώρησης και Φ.Π.Α., για έργα συνολικού προϋπολογισμού ίσου ή μεγαλύτερου του ορίου εφαρμογής της Κοινοτικής Νομοθεσίας, σύμφωνα με την απόφαση Δ17α/08/78/ΦΝ.357/3-11-1995 (ΦΕΚ 941 Β΄) και 15% για έργα προϋπολογισμού μικρότερου του ως άνω ορίου, σύμφωνα με την απόφαση Δ17α/07/45/ΦΝ.380/27-5-1996 (ΦΕΚ 409 Β΄) και μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 

 

Το ανωτέρω όριο προϋπολογισμού (σύμφωνα με την με αρ.πρωτ.3015/08-05-2017 Κατευθυντήρια οδηγία 19, όπου αναφέρεται η Απόφαση 31της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ) σήμερα είναι 5.225.000€

Edited by georgegaleos

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.