Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
varxo

Επικαιροποιημενα δικαιολογητικά για υπογραφή σύμβασης

Recommended Posts

Στο στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 (Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών), αναφέρεται το χρονικό που τηρείται.
Μεταξύ άλλων, αναφέρει:
"[...]
Πέραν των οριζόμενων στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 79 και στο άρθρο 93, ισχύουν και  τα ακόλουθα:
...
4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα  απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και  καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί,  σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον  προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της  σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε.
[...]"


Αυτό που λες θεωρώ ότι μπορεί να γίνει αν ματαιωθεί η διαδικασία με απόφαση της υπηρεσίας, π.χ. με την προϋπόθεση της αμέσως επόμενη παράγραφο του παραπάνω άρθρου, όπου αναφέρει:
"[...]
Αν  κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα  και δικαιολογητικά, η διαδικασία
ματαιώνεται.
[...]"
 

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Μηχανολόγοι Μηχανικοί βιομηχανικού και κτιριακού σχεδιασμού (BIM/CAD)
30 λεπτά πριν, georgegaleos said:

Στο στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016 (Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών), αναφέρεται το χρονικό που τηρείται.
Μεταξύ άλλων, αναφέρει:
"[...]
Πέραν των οριζόμενων στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 79 και στο άρθρο 93, ισχύουν και  τα ακόλουθα:
...

 

αυτό που ακούγεται ότι θα γίνει είναι ότι ο 1ος έκανε αίτηση για οψιγενείς αιτίες, ότι δηλαδή έχασε την φορολογική του ενημερότητα και με την αίτηση αυτή που έγινε πριν την πρόσκληση προσκόμισης των δικαιολογητικών δεν θα χάσει την εγγυητική του.

η υπηρεσία που έχει το έργο μπορεί να ζητήσει έγγραφο από τη ΔΟΥ ότι πραγματικά δεν έχει φορολογική ενημερότητα ο προσωρινός ανάδοχος ή θα αρκεστεί στην δήλωση του ότι δεν έχει φορολογική ενημερότητα.

ακούγεται ότι θα γίνει το 2ο και θα βγουν όλοι καλοί.

υπάρχει καμία νομοθεσία που λέει ότι μπορεί η ΔΟΥ να βγάλει έγγραφο ότι χρωστάει κάποιος και δεν έχει φορολογική ενημερότητα

εγώ είμαι στη συνέχεια μετά τον 2ο.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ανεξαρτητα των παραπανω ΔΕΝ απαιτειται η υποβολη επικαιροποιημενων δικαιολογητικων εφ οσον

1) Δεν γινεται προσυμβατικος ελεγχος

2) Δεν εχουν υποβληθει προσφυγες

(υποθετω τα παραπανω ισχυουν για το εργο αυτο)

Ετσι η υπηρεσια πρεπει να τον καλεσει κατ ευθειαν για υπογραφη συμβασης (αφου οριστικοποιηθει σαν αναδοχος ανεξαρτητα αν εχει ή οχι  φορολογικη ενημεροτητα) υποβαλλοντας εγγυητικη καλης εκτελεσης.

Αν δεν παει για υπογραφη τοτε κηρυσσεται εκπτωτος με ολες τις επιπτωσεις που προβλεπονται απο το Ν4412/16.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 λεπτά πριν, KF said:

Ανεξαρτητα των παραπανω ΔΕΝ απαιτειται η υποβολη επικαιροποιημενων δικαιολογητικων εφ οσον

1) Δεν γινεται προσυμβατικος ελεγχος

2) Δεν εχουν υποβληθει προσφυγες

(υποθετω τα παραπανω ισχυουν για το εργο αυτο)

Ετσι η υπηρεσια πρεπει να τον καλεσει κατ ευθειαν για υπογραφη συμβασης (αφου οριστικοποιηθει σαν αναδοχος ανεξαρτητα αν εχει ή οχι  φορολογικη ενημεροτητα) υποβαλλοντας εγγυητικη καλης εκτελεσης.

Αν δεν παει για υπογραφη τοτε κηρυσσεται εκπτωτος με ολες τις επιπτωσεις που προβλεπονται απο το Ν4412/16.

 

Θέλουν οι 2 προσφέροντες και μάλλον και η υπηρεσία να το πάνε στο άρθρο 104 που λέει:

"

2. Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες/υποψήφιοι είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το άρθρο 79, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο προσφέρων/υποψήφιος μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες/υποψήφιοι οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80. 
3. Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 72, και εφαρμόζονται κατά τα λοιπά οι διατάξεις των παραγράφων αυτών. Σε αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72.

"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Και μάλλον είναι ένα καλό κόλπο μεταξύ των 2 πρώτων όταν ανοίξουν οι προσφορές να συννενοηθούν και να πάνε τα έργα όπου θέλουν αφού η υπηρεσία δεν θα ζητήσει κανένα άλλο δικαιολογητικό και δεν βρίσκω και εγώ κάτι συγκεκριμένο στη νομοθεσία.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Αν η Αναθετουσα αρχη δεν ζητησει απο τον αναδοχο να υπογραψει συμβαση (καθ οσον ΔΕΝ απαιτουνται επικαιροποιημενα δικαιολογητικα και ως εκ τουτου η ελλειψη καποιων ΔΕΝ ειναι λογος ακυρωσης ) τοτε κινδυνει με την κατηγορια της απιστιας περι την υπηρεσια (απωλεια για το δημοσιο  ποινικων ρητρων λογω εκπτωσεως κ.λ.π).Δεν ξερω αν με διαβαζουν απο την Αναθετουσα Αρχη αλλα πρεπει να το ελεγξουν με παρα πολυ μεγαλη προσοχη .

Share this post


Link to post
Share on other sites

.

Edited by varxo

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.