Jump to content

[ΑΡΘΡΟ 088 - Ν. 4495/17] Αυθαίρετα πριν την 28.07.2011 - Περίπτωση 1 (Κατασκευές που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενους νόμους)


Recommended Posts

Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με το Άρθρο 88 - ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 1 (Κατασκευές που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενους νόμους) του Ν. 4495/17.

Edited by danaikaterina
Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...
  • Replies 239
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Από τον 4014/11 και μετά δεν υπάρχει τρόπος να δηλώσεις κατ' επιλογήν τις αυθαιρεσίες, εκτός κι αν φτιάξεις ψευδή σχέδια αποτύπωσης ή δείχνεις μεν τις αυθαιρεσίες χωρίς να χρεώνεις τις παραβάσεις... Σ

Η ειδικότητά σου ασχολείται με πολεοδομική νομοθεσία και αυθαίρετα; Έχεις τη γνώση και την εμπειρία να ελέγξεις για αυθαιρεσίες σε ένα ακίνητο; Συμφωνώ προκαταβολικά ότι το τοπίο για τη χορήγηση βεβ

Posted Images

αα) οι αυθαίρετες κατασκευές των κατηγοριών 1, 2 και 3 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 που έχουν περαιώσει τις διαδικασίες που προβλέπονται σε αυτόν,


ββ) οι αυθαίρετες κατασκευές που είχαν υπαχθεί στο ν. 4014/2011 και έχουν περαιώσει τις διαδικασίες που προβλέπονται σε αυτόν, εφόσον δεν παραβιάζουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του ύψους της οικοδομικής άδειας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν άλλων αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσης επί του ακινήτου, και δεν βρίσκονται εντός προκηπίου. Στη περίπτωση αυτή οι δηλώσεις υπαγωγής μεταφέρονται αυτόματα στο πληροφοριακό σύστημα,


 


τι θελει να πει ο ποιητής?


τι αυτόματα? σε ποιο πληροφοριακό σύστημα και πως ξέρουνε στον 4014 ότι δε ξεπερνάει το 40% κλπ? Δεν υπάρχαν κατηγορίες στον 4014

Link to post
Share on other sites

εννοεί ότι θα γίνεται μέσω της δήλωσης και με  ηλεκτρονικό αίτημα 

(κατά το αντίστοιχο "ηλεκτρονικό αίτημα" του συστήματος  ΤΕΕ των δηλ  4178)

 

Έτσι θα το ελέγχουν οι  του ΤΕΕ και αντίστοιχα  θα  σου δίνουν

ή δεν θα σου δίνουν  αυτή τη δυνατότητα της μεταφοράς της!

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

ωραία.. άρα όχι αυτόματα αλλά με αίτηση.. λογικό.

 

που θα μεταφέρονται? στον 4495? για να εξαιρεθούν οριστικά?

Edited by Pavlos33
Link to post
Share on other sites

Και όσα ξεπερνάνε το 40-40-20 τι θα γίνει; Υπάρχει παράλειψη που θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται στην παράγραφο δδ) που μιλάει για την κατ 5 του 4178 και την 4 του 4178 που ξεπερνάει το 404020 (πως γινεται αυτό πάλι) το οποίο είναι πάλι κατ 5

Τι βλακείες.

Μεταφορά για να βγει βεβαίωση δλδ και πεντασέλιδο;

Edited by Thodoris4
Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα! Η περίπτωση δήλωσης του 4178 που α) δεν έχει υποβάλλει όλα τα στοιχεία, β) έχει εξοφλήσει το πρόστιμο, γ) δεν θέλει να μεταβεί στον 4495, δ) πληρεί τα απαιτούμενα της περίπτωσης  1, γ, γγ εκτός της υποβολής των στοιχείων, σε ποια περίπτωση ανήκει? Θέλω να πω αν τα στοιχεία υποβληθούν εντός του έτους παίρνει εξαίρεση αυτόματα? Δίνω βεβαίωση χωρίς την υποβολή των στοιχείων? Ευχαριστώ.

Link to post
Share on other sites

γγ) οι αυθαίρετες κατασκευές της κατηγορίας 4 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013, που έχουν

περαιώσει τις διαδικασίες που προβλέπονται σε αυτόν, εφόσον δεν παραβιάζουν

σε ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και

σε ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του ύψους της οικοδομικής άδειας, συμπεριλαμβανομένων άλλων αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσης επί του ακινήτου, και

δεν βρίσκονται εντός προκηπίου.

 

αμέσως μετά

 

 δδ) οι αυθαίρετες κατασκευές της κατηγορίας 5 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013, που έχουν περαιώσει τις διαδικασίες που προβλέπονται σε αυτόν και οι αυθαίρετες κατασκευές της κατηγορίας 4 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013, που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία της υποπερίπτωσης γγ΄  της περίπτωσης γ΄ (σ.σ δηλαδή μπορεί να έχουν  ή  <40% σ.δ και σ.κ ή < 20% σ.υ ή να βρίσκονται στην πρασιάτης παρούσας παραγράφου, που έχουν περαιώσει τις προβλεπόμενες στο ν. 4178/2013 διαδικασίες καταβολής ενιαίου ειδικού προστίμου, τελούν σε καθεστώς αναστολής επιβολής κυρώσεων για χρόνο διατήρησής τους που προβλέπεται στο ν. 4178/2013 και δεν επιβάλλονται σε αυτές πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης.

   Οι κατασκευές αυτές δύναται να εξαιρεθούν οριστικά της κατεδάφισης με την έκδοση Τίτλου Εισφοράς Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου (Ε.Π.Ι.), μέσω της Τράπεζας Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινόχρηστων Χώρων, μόνο εφόσον βρίσκονται εντός Π.Α.Ε.Σ. κατά τις διατάξεις του άρθρου 69.

 

Πως όμως θα είναι κατηγορίας 4 αφού  όταν τα αυθαίρετα  βρίσκονταν στην πρασιά κατά τον 4178 εντάσσονταν στην κατηγορία 5.

 

δηλαδή  δίνει συγχωροχάρτι σ' αυτές?? 

 

 edit  

Τώρα θυμήθηκα ότι αν τα κτίρια ήταν κατηγ 1 ή 2 (ή και 3 -που μπορούσαν να μην δηλωθούν με την ίδια δήλωση, αλλά με την Η/Τ) και βρισκόταν στην πρασιά η κατηγορία παρέμεινε 4

Edited by ΚΑΝΑ
Link to post
Share on other sites
On 9/11/2017 at 4:08 ΜΜ, verda said:

 

αα) οι αυθαίρετες κατασκευές των κατηγοριών 1, 2 και 3 του άρθρου 9 του ν. 4178/2013 που έχουν περαιώσει τις διαδικασίες που προβλέπονται σε αυτόν,

ββ) οι αυθαίρετες κατασκευές που είχαν υπαχθεί στο ν. 4014/2011 και έχουν περαιώσει τις διαδικασίες που προβλέπονται σε αυτόν, εφόσον δεν παραβιάζουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης και δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του ύψους της οικοδομικής άδειας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν άλλων αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσης επί του ακινήτου, και δεν βρίσκονται εντός προκηπίου. Στη περίπτωση αυτή οι δηλώσεις υπαγωγής μεταφέρονται αυτόματα στο πληροφοριακό σύστημα,

 

τι θελει να πει ο ποιητής?

τι αυτόματα? σε ποιο πληροφοριακό σύστημα και πως ξέρουνε στον 4014 ότι δε ξεπερνάει το 40% κλπ? Δεν υπάρχαν κατηγορίες στον 4014

 

 

Αυτόματα θα πει ότι γίνεται με δύο τρόπους, δηλαδή:

 

1ος τρόπος: Nα στείλεις εξώδικο στον αρμόδιο υπουργό και να του πεις να το κάνει αυτόματα και τζάπα όπως ο νόμος του (o δικός του δηλαδή) λέει...

 

2ος τρόπος: Να πας στο μηχανικό που σου έκανε τη δήλωση και να του αναθέσεις να το κάνει "όσο πιό αυτόματα" μπορεί. Αυτός, δηλαδή, ο μηχανικός της δήλωσης, θα συνεκτιμήσει τις νέες ευθύνες κ.λπ. που θα προκύψουν από την ενεργειά του αυτή, αν είναι "καλός" επαγγελματίας που σέβεται την ιδιότητά του αυτή, θα ξανακάνει αυτοψία στο ακίνητο, θα επικαιροποιήσει όλα τα δεδομένα (αυτό είναι το "κλειδί") και θα ζητήσει τουλάχιστον το 50% της συμφωνηθείσας αμοιβής του προηγούμενου νόμου, ως extra αμοιβή για να αναλάβει την εργασία του αυτή. Αν του πελάτη του φανούν πολλά, θα πάει σε άλλο μηχανικό και θα το ζητήσει. Θα προηγηθεί βεβαίως η νόμιμη διαδικασία αντικατάστασης μηχανικού και θα αναλάβει ο δεύτερος ή ο τρίτος κ.λπ. μηχανικός ο οποίος, επειδή πλέον όλα θα τα κάνει από την αρχή κι αυτός βεβαίως θα φέρει την τελική ευθύνη αυτών που θα επικαιροποιηθούν στο νέο νόμο, αν είναι "καλός" επαγγελματίας που σέβεται την ιδιότητά του αυτή (όπως ο προηγούμενος) θα ζητήσει τουλάχιστον τα διπλάσια (από τον προηγούμενο) για να αναλάβει.

 

Ποιόν συμφέρει αυτό;;; Τι θα κάνει ο κακόμοιρος ιδιοκτήτης;;;;

 

Kάνω κάπου κάποιο λάθος;;;; Μήπως υπερβάλλω;;;; Μπορεί κάποιος να το κάνει με άλλον τρόπο "αυτόματα";;;

 

 

P.S. Kαι για να μην ξεχνιόμαστε, ειδικώς για όσους έχουν την ικανότητα να βλέπουν "μακριά", ΑΥΤΟ είναι η "μισή δουλειά για την απόκτηση ηλεκτρονικής ταυτότητας ακινήτου". Το καταλαβαίνετε τώρα;;;;

Edited by Pavlos33
Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα.

 

Αυθαίρετα που έχουν υπαχθεί στον 3843/10 και ξεπερνούν το 40-40-20,

υπάγονται στον 4495 κατηγορία 5 με 100 ευρώ και εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης.

 

Όμως στο άρθρο 96 κατηγορία 5, εκτός ότι έχουμε ελέγχους υπαγωγής από ελεγκτή, έχουμε και  διαδικασία "εξαγοράς δόμησης" και μάλιστα μόνο για τις εντός Π.Α.Ε.Σ. περιοχές;

Από το άρθρο 73 που αναλύει τις Π.Α.Ε.Σ. προκύπτει ότι Π.Α.Ε.Σ. μπορεί να είναι είτε εντός είτε εκτός οικισμών προ '23, ή <2000κατοικων.

 

Οπότε το ερώτημα είναι:

Σε περίπτωση που έχω τακτοποιημένο Η/Χ με 3843/10 μέσα στην πόλη (δηλαδή εκτός Π.Α.Ε.Σ.), με υπέρβαση του 40-40-20, με 100 ευρώ καταργείται οριστικώς απο κατεδάφιση και ξεμπερδεύει,

ή πληρώνει 100 ευρώ και μετά τα 30 χρόνια (που απομένουν αλλα 23) επέρχεται η μπουλντόζα εφόσον είναι εκτός Π.Α.Ε.Σ και δεν μπορεί να εξαγοράσει δόμηση;

 

Κι αν είναι να μπει κατηγορία 5 και να περάσει από έλεγχο, και ενδεχομένως να πληρώσει κι άλλη Δόμηση ή να οριστεί κατεδαφιστέο, τότε αυτό που λέει το άρθρο 88,παρ.β ως ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ από την κατεδάφιση δεν ισχύει.

 

Γιατί όλοι αυτοί οι ιδιοκτήτες να μπουν στη διαδικασία αυτή,και να ελέγξουν το 40-40-20 του τακτοποιημένου ημιυπαίθριου χώρου τους. Θα φανεί κάπου στο μέλλον αυτή η υπέρβαση και αν δεν το κάνουν μέσα στην ισχύ του 4495 θα υπάρχουν κυρώσεις?

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Γνώμη μου

αυτά τα περί εξαγοράς μη σας τρομάζουν

πάρτε πρώτα την επί 30ετία εξαίρεση και μετά βλέεεεεπετε 

(αυτά προβλέπονται σήηηημερα -αλλά μετά από 30 χρόνια θα τα ξανααααδουμε-με τον ίδιο τρόπο που είδαμε τα αυθαίρετα το 2011-το 2013 και το 2017 και θα τα ξαναδούμε το 202..! ) 

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.