Jump to content

[ΑΡΘΡΟ 096 - Ν. 4495/17] Κατηγορία 5 αυθαιρέτων κατασκευών


Recommended Posts

Καλημέρα σας

Παρακαλώ την βοήθειά σας.

Όταν αυθαίρετα λοιπών παραβάσεων  παραβίαζαν το προκήπιο στους Ν4014 και 4178, η κατηγορία αυτών των παραβάσεων ακολουθούσε την κατηγορία του ακινήτου. Σήμερα με εγκ. 2 και τροπ/ση με Ν4759, οι κατασκευές εντός προκηπίου πέραν των 20 εκατ. και των κατ. 1,2,3 εντάσσονται στην κατ.5. Δηλαδή δηλώσεις προηγούμενων νόμων με παραβίαση προκηπίου, που είχαν υποβληθεί ως κατ. 4, αν μεταβούν στο Ν4495 είναι κατ.5. που  είναι ανενεργή, δεν είναι δεκτή από το Σύστημα μετά τις 30/9. Άρα πως διασφαλίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις η νομιμότητα του ακινήτου; Αν θελήσω να εκδόσω Ο.Α. δέχομαι την λάθος κατ. των αυθαιρεσιών;Πιστεύω ότι είναι μια ακόμη περίπτωση που τα ακίνητα βρίσκονται "στον αέρα" μετά την λήξη της κατ. 5; Ποια  η γνώμη σας;

Ευχαριστώ 

Link to comment
Share on other sites

On 27/1/2021 at 12:09 ΜΜ, dimitris GM said:

1.Αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης της Κατηγορίας 5 του άρθρου 96 του ν.4495/2017 (Α167) που είναι προγενέστερες της 28ης.7.2011 υπάγονται στις διατάξεις του ν.4495/2017 για αναστολή κυρώσεων, εφόσον αφορούν σε

β. ακίνητα που αποκτώνται κατόπιν κληρονομικής διαδοχής, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την προθεσμία του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025...

Ακίνητα των περ. α ́-δ ́ της παρ.1, για τα οποία το γεγονός από το οποίο εκκινεί η αντίστοιχη προθεσμία υπαγωγής έχει συμβεί κατά το τελευταίο έτος πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονται στις διατάξεις του ν.4495/2017 για αναστολή κυρώσεων, εάν η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος

Αυτό το γεγονός ποιο είναι όμως; Ο θάνατος; Η δημοσίευση διαθήκης;...και αν δεν έχω διαθήκη;...

Edited by Pavlos33
αλλαγή χρώματος γραμματοσειράς-βλ. κανόνες συμμετοχής
Link to comment
Share on other sites

3 ώρες πριν, athanasanas said:

Όταν αυθαίρετα λοιπών παραβάσεων  παραβίαζαν το προκήπιο στους Ν4014 και 4178, η κατηγορία αυτών των παραβάσεων ακολουθούσε την κατηγορία του ακινήτου. Σήμερα με εγκ. 2 και τροπ/ση με Ν4759, οι κατασκευές εντός προκηπίου πέραν των 20 εκατ. και των κατ. 1,2,3 εντάσσονται στην κατ.5. Δηλαδή δηλώσεις προηγούμενων νόμων με παραβίαση προκηπίου, που είχαν υποβληθεί ως κατ. 4, αν μεταβούν στο Ν4495 είναι κατ.5. που  είναι ανενεργή, δεν είναι δεκτή από το Σύστημα μετά τις 30/9.

Αυτό που λες δεν ισχύει και αν το αντιμετώπιζες έτσι ήταν λάθος. Παραβάσεις εντός προκηπίου ακόμη και αν συμπεριλαμβάνονταν στον αναλυτικό προϋπολογισμό έπρεπε να δηλωθούν ως κατηγορία 5. (με την επιφύλαξη των κατηγοριών 1,2,3). Ισα ίσα η τροποποίηση είναι ευνοϊκότερη αφού απαλλάσσει από την κατηγορία 5 πολύ μικρές επεκτάσεις εντός προκηπίου έως 20εκ. (καλα δε σώζει και πολλά εδώ που τα λέμε)

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Ε/Α :173της  4ης ομάδας & 389 της 11ης ομάδας του ΤΕΕ_trip, που είχα υποβάλλει ειδικά για την περίπτωση αυτή αυθαιρέτων

Link to comment
Share on other sites

Προσωπική εκτίμηση.

Στην 173 σωστά απάντησαν ότι είναι ΚΑΤ4 αφού είναι εξώστης που μπορεί να είναι εντός πρασιάς

Στην 389 όμως απάντησαν λάθος...

Και οι εκτιμήσεις μου έχουν την ίδια αξία με τις Ε/Α του ΤΕΕ αφού και οι δύο είναι ανυπόγραφες.....

  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα σας,

υπάρχουν 3 λοιπές παραβάσεις: 1) αλαγή χρήσης από κύρια σε κύρια, 2) διαμερισμάτωση και 3) αποθήκη στο δώμα. Μπορώ να τις συγχωνεύσω σε μία παράβαση? Ευχαριστώ! 

Link to comment
Share on other sites

Γνώμη μου είναι ότι η αλλαγή χρήσης είναι 1ΛΠ και ξεχωριστή ΛΠ είναι η διαμερισμάτωση.

'Οσο για την τρίτη παράβαση θεωρώ ότι είναι ΥΔ και δεν αντιμετωπίζεται με ΛΠ.

Να πω επίσης ότι η Κ5 έχει λήξει (τουλάχιστον σήμερα που μιλάμε).

Το γράφω αυτό , γιατί βλέπω ότι ανάρτησες το θέμα σου στην συγκεριμένη θέση που αφορά περιπτώσεις Κ5.

Edited by karanus
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Συμφωνώ και εγώ να βάλω 2 λοιπές παραβάσεις (αλλαγή χρήσης και διαμερισμάτωση) απλά είπα να ρωτήσω μήπως είναι κάτι που μου διαφεύγει. Όσο για την αποθήκη ήμουν σχεδόν σίγουρος ότι πάει με αναλυτικό. Βέβαια είναι παλιά προ του 82 και νομίζω  ο ΓΟΚ 73 επέτρεπε κατασκευές στο δώμα, θα το ψάξω καλύτερα. Ευχαριστώ, την καλημέρα μου!

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα, Σε ακίνητο με προϋφιστάμενο του 55 κτίσμα, αλλά αυθαίρετη επέκταση την δεκαετία του 90 μπορούμε να κάνουμε υπαγωγή στον 4495 μόνο αν η αποδοχή κληρονομιάς έγινε μετά τις 9/12/2019; Αδιες δεν υπάρχουν για τίποτα.

Στην περίπτωσή μου έχω 2-3 συγκύριους (εξ' αδιαιρέτου), όπου ο ένας εξ αυτών και πελάτης μου έκανε αποδοχή κληρονομιάς τον Σεπτέμβριο του 2019. Σε περίπτωση που βρω από τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες αποδοχή κληρονομιάς μεταγενέστερη, μπορώ να κάνω υπαγωγή στον 4495;

Link to comment
Share on other sites

1. Αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης της Κατηγορίας 5 του άρθρου 96 του ν.4495/2017 (Α167) που είναι προγενέστερες  της  28ης.7.2011  υπάγονται  στις  διατάξεις  του  ν.4495/2017  για  αναστολή  κυρώσεων,  εφόσον αφορούν σε: 
(...)
β.  ακίνητα που αποκτώνται κατόπιν κληρονομικής διαδοχής, εφόσον η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την προθεσμία του άρθρου 1847 του Αστικού Κώδικα και το αργότερο μέχρι τις 31.12.2025, (λογικά εννοεί ένα χρόνο από την προθεσμία αποποίησης δηλαδή 4 μήνεςμετά από την ημερομηνία θανάτου του κληρονομούμενου---δες και στο τέλος της παραγράφου) 

(...) Ακίνητα των περ. α΄- δ΄ της παρ.1, για τα οποία το γεγονός από το οποίο εκκινεί η αντίστοιχη προθεσμία υπαγωγής έχει  συμβεί  κατά  το  τελευταίο  έτος  πριν  την  έναρξη  ισχύος  του  παρόντος  νόμου,  υπάγονται  στις  διατάξεις  του ν.4495/2017 για αναστολή κυρώσεων, εάν η αίτηση υπαγωγής υποβληθεί εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Εξέτασε αν εμπίπτεις στην περίπτωση της κατηγορίας 4 για αυθαίρετες κατασκευές επιφάνειας μέχρι 50 τμ


δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : 
Υπάγονται  στις  διατάξεις  του  παρόντος  και  εξαιρούνται  οριστικά  από  την  κατεδάφιση,  μετά  την  υπαγωγή,  την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου, με την επιφύλαξη εφαρμογής των οριζομένων στο άρθρο 97, οι εξής αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης : 
δα)  αυθαίρετες κατασκευές εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%)  τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης και ύψους που προβλέπονται από τους όρους δόμησης της περιοχής ή αυτούς που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής αδείας, 

(....)
δγ)   αυθαίρετες κατασκευές σε ακίνητα που διαθέτουν οικοδομική άδεια, ανεξαρτήτως του ποσοστού υπέρβασης της κάλυψης ή της δόμησης, όταν αυτές δεν ξεπερνούν τα πενήντα (50) τ.μ. σε συνολική δόμηση, 

 

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.