Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
ilias

[ΑΡΘΡΟ 098 - Ν. 4495/17] Ρυθμίσεις του Ν.Δ. 1024/1971 και Ν. 3741/1929

Recommended Posts

Αναμένοντας λοιπόν τον steeve100 ....

Με τους χαιρετισμούς μου

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συγγνώμη για την αναμονή.

Αναφέρεται ο χωρισμός του οικοπέδου σε συγκεκριμένα τμήματα, με αναφορά σε τοπογραφικό και με σημεία.

Μετά από αυτά που ανέφερα στο προηγούμενο μηνυμα συνεχίζει ως εξής: «Ειδικώτερον δε Α) θα αποτελέση ανεξάρτητον ιδιοκτησίαν, με συμμετοχήν επί του όλου ενιαίου οικοπέδου κατά ποσοστόν  60% εξ αδιαιρέτου, το διαμέρισμα ή τα διαμερίσματα και κτίσματα εν γένει άτινα θέλυσι ανεγερθη μερίμνη και δαπάαις του αφ’ ενός ώδε συμβαλλομένου ………, ή των γενικών ή ειδικών αυτού διαδόχων, επι τμήματος, του άνω οικοπέδου, του εικονιζόμενου υπό στοιχεία Δ-Β-Ζ-Ν-Μ-Δ εις το αυτό ως άνω τοπογραφικόν διάγραμμα, ούτινος διαγράμματος ως ελέχθη τα συμβαλλόμενα μέρη έλαμον και έχουσι πλήρη γνώσιν προσυπογράψαντα επ’ αυτού, του τμήματος τούτου εμβαδού μέτρων 300τ.μ. οριζόμενου εν συνόλω γύροθεν …………… επί της πλευράς Ν-Μ με το υπόλοιπον τμήμα του αυτού οικοπέδου περιερχομένου εις την κατοχήν της αφ’ ετέρου ώδε συμβαλλόμενης …………………, και τα ανεγερθησόμενα διαμερίσματα και κτίσματα εν γένει θα ανήκουσιν αποκλειστικώς και μόνον εις το αφ’ ενός ώδε συμβαλλόμενον …………….κατά πλήρες και αποκλειστικόν δικαίωμα κυριότητος, νομής και κατοχής και συμφώνως προς τας προμνησθείσας διατάξεις. Β) …………………….» παρόμοια και για το άλλο τμήμα.

Το οικόπεδο είναι 500τ.μ.

Το ένα τμήμα είναι 300τ.μ. και στο διαμέρισμα που είναι κτισμένο πάνω σε αυτό έχουν δοθεί ποσοστό 60% εξ αδιαιρέτου από το όλο οικόπεδου

Το άλλο τμήμα είναι 200τ.μ. και σε αυτό είναι κτισμένο το δεύτερο ισόγειο διαμέρισμα με ποσοστό επί του όλου οικοπέδου 40%.

Πρόκειται για μια ισόγεια οικοδομή που κτίστηκε με μια άδεια και αποτελείται από δύο διαμερίσματα η μεσοτοιχία των οποίων είναι στην γραμμή που λογικά διαχωρίζει τα τμήματα της κάθετης επί του οικοπέδου.

Νομίζω ότι υφίσταται κάθετη αλλά δεν το αναφέρει στον τίτλο του συμβολαίου που αναφέρει απλώς "σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας"

Edited by steve100

Share this post


Link to post
Share on other sites

μας έκρυβες όμως το σπουδαιότερο :

αυτό το " επι τμήματος, του άνω οικοπέδου, του εικονιζόμενου υπό στοιχεία Δ-Β-Ζ-Ν-Μ-Δ εις το αυτό ως άνω τοπογραφικόν διάγραμμα, ούτινος διαγράμματος ως ελέχθη τα συμβαλλόμενα μέρη έλαμον και έχουσι πλήρη γνώσιν προσυπογράψαντα επ’ αυτού, του τμήματος τούτου εμβαδού μέτρων 300τ.μ. οριζόμενου εν συνόλω γύροθεν …………… επί της πλευράς Ν-Μ με το υπόλοιπον τμήμα του αυτού οικοπέδου περιερχομένου εις την κατοχήν της αφ’ ετέρου ώδε συμβαλλόμενης "

δίνει όλη την ουσία του πράγματος για την θεώρηση της κάθετης,.....

αν δεν υπήρχε αυτό,  τότε μία σκέτη αναφορά του Ν.Δ 1024/71 θα ήταν κενό γράμμα...

Με το στοιχείο αυτό  σαφώς λοιπόν  έχεις ΚΑΙ κάθετη  ....!

 

Edited by Anton_civeng
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημέρα,

Έχει γίνει τακτοποίηση σε ακίνητο με τον Ν.4178/2013 (οριστική υπαγωγή με ανεβασμένα το σύνολο των δικαιολογητικών). Τώρα για να πωληθεί το ακίνητο (διαμέρισμα σε πολυκατοικία) για να γίνει μονομερής τροποποίηση της ΣΟΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 98 §7 θα πρέπει να μεταφερθεί η δήλωση στον 4495 ή μπορεί να παραμείνει στον 4178 και απλά να γίνει χρήση της διάταξης;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Θεωρώ ότι πρέπει να κάνεις τα εξής:

Για να εκδώσεις τη βεβαίωση έτσι και αλλιώς θα πρέπει να δημιουργήσεις μια νέα δήλωση του Ν 4495

Θα βάλεις ως περιγραφή την μεταβίβαση του ... ακινήτου -την τιμή ζώνης- τον αρ Ο.Α -ιδιωτικό - κτλ 

Φ.Κ δεν θα βάλεις 

Τι πρέπει να προσέξεις 

1 . ότι δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να σου βγάζει πρόστιμα

2. να ανεβάσεις οπωσδήποτε  στην δήλωση α) την Υ.Δ ιδιοκτήτη του άρθρ 98 και β) την βεβαίωση τη δική σου του άρθρ 98

3. στην Τ.Ε ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ πρέπει να αναφέρεις πέραν του ότι οι αυθαιρεσίες ρυθμίστηκαν με την ... Ν 4178 και τα εξής: α)ότι ξοφλήθηκε το 30% ή όλο το πρόστιμο β) αν απαιτείται στατική μελέτη γ) ότι ανέβασες  όλα τα αρχεία στο σύστημα μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται και  η Υ.Δ ιδιοκτήτη και η βεβαίωσή σου που αναφέρονται στο άρθρο 98 παρ ...

4. θα εκδώσει την βεβαίωση μεταβίβασης + το 5/φυλλο 

6 πακέτο δίνεις στον πελάτη σου α) το 5/φυλλο της παλιάς -Ν 4178/13  και της νέας δήλωσης Ν 4495/13 β) την βεβαίωση μεταβίβασης και

γ) τα σχέδια της δήλωσης Ν 4178 

δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι ..άλλο 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τα σχέδια του 4178 τα έχει ήδη πελάτης. Η τακτοποίηση είναι άλλου μηχανικού, με τον οποίο έχει σταματήσει τη συνεργασία ο πελάτης (δεν έχω μιλήσει με τον παλιό μηχανικό, αλλά θεωρώ για να παρέδωσε σχέδια και μέχρι και υπογεγραμμένη βεβαίωση το έτος 2013 πως δεν έχουν οικονομικές διαφορές). Εγώ έκανα έλεγχο για να εκδόσω πλέον βεβαίωση για μεταβίβαση και μας δημιουργήθηκε αυτή η απορία αν θα πρέπει να μεταφερθεί η τακτοποίηση σε εμένα και μετά στο 4495 ή αν γίνεται κάποια διαδικασία.

Ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες σου, ευχαριστώ, θα το κοιτάξω αναλυτικότερα. Υπάρχει περίπτωση σε αυτή την περίπτωση να μην τα δέχεται ο συμβολαιογράφος ή ο υποθηκοφύλακας την άνω διαδικασία; Σου έχει τύχει παρόμοια περίπτωση;

Share this post


Link to post
Share on other sites

Όχι δεν χρειάζεται να μεταφερθεί.

Θα κάνεις νέα δήλωση και στα σχόλια θα γράψεις ότι στο ακίνητο υπήρχαν αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες ρυθμίστηκαν σύμφωνα με την τάδε δήλωση του 4178 και η παρούσα αφορά μόνο την έκδοση βεβαίωσης. Ότι ακριβώς κάναμε δηλαδή και όταν θέλαμε να βγάλουμε καινούρια βεβαίωση 4178 επειδή στην πρώτη πέρασε το δίμηνο.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα, 

Κάνω τακτοποίηση σε οικόπεδο με 8 συνιδιοκτήτες εξ' αδιαιρέτου, εκ των οποίων οι 4 με συνολικό ποσοστό συνιδιοκτησίας 62,50% επιθυμούν την τακτοποίηση. Στο σύστημα μου ζητάει να συμπληρωθεί το 100% των συνιδιοκτητών αλλά για τους 4 που δεν επιθυμούν την τακτοποίηση έχω μόνο το ονοματεπώνυμο και ο πελάτης μου μου λέει ότι είναι δύσκολο να βρει τα υπόλοιπα στοιχεία τους. Θα πρέπει να βρω υποχρεωτικά τα ΑΦΜ τους για να προχωρήσει η δήλωση?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ερώτηση στο e-mail: [email protected]

Share this post


Link to post
Share on other sites

τί κτίσματα υπαρχουν στο οικοπεδο?

Τι αυθαιρεσιες εχουν?

Πώς προεκυψαν οι 8 συνιδιοκτητες?

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.