Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

[ΑΡΘΡΟ 101 - Ν. 4495/17 ] Καταβολή Ενιαίου Ειδικού Προστίμου – Προθεσμίες


Recommended Posts

Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με το Άρθρο 101 (Καταβολή ενιαίου ειδικού προστίμου - Προθεσμίες) του Ν. 4495/17.  


 

Edited by yian
Link to post
Share on other sites
  • 3 months later...
  • Replies 257
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Κ.Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/27454/2631/10-10-201, (ΦΕΚ 3976 Β' 14/11/2017), Άρθρο 3 "Προθεσμίες Πληρωμών-Εκπτώσεων-Προσαυξήσεων", παράγρ.2, εδάφιο α. ΦΕΚ 3976 Β' 14-11-2017.pdf

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕΡΟΣ Ζ΄ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 101 του Ν. 4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «4. Σε περίπτωση εφάπ

Παιδια το έγραψα και αλλού, η έκπτωση 20% λόγω υπαγωγής στο 1ο εξάμηνο είναι ήδη ενσωμετωμένη στο ποσό που σας βγάζει το σύστημα. Δοκιμάστε να κάνετε τους υπολογισμούς με τους συντελεστές στο χέρι και

Posted Images

Καλημέρα σε όλους,
 
θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την Εφάπαξ Εξόφληση (αρ. 101/4) σε συνδυασμό με το Συμψηφισμό παλαιότερων προστίμων (αρ. 104/1), με ποια σειρά υπολογίζονται?
Όπως στο 4178 πρώτα η έκπτωση λόγω εφάπαξ και μετά ο συμψηφισμός ή μήπως εδώ κάτι έχει αλλάξει?
 
πχ αν έχω με τον 4495 πρόστιμο 12000 ευρώ και πληρωμές με τον 3843 ήδη 10000, επιλέγοντας εφάπαξ θα έχω 12000*0,80 = 9600 - 10000 ήδη καταβληθέντα =>
0 υπόλοιπο προς καταβολή, άρα πληρώνεται μόνο το αρχικό παράβολο που είναι πχ 500 ευρώ
 
ή μήπως από το πρόστιμο των 12000 θα αφαιρεθούν πρώτα οι προηγούμενες πληρωμές (12000-10000=2000) και μετά θα υπολογιστεί η εφάπαξ έκπτωση δηλαδή 2000 * 0,80 = 1600, άρα εκτός από το αρχικό παράβολο των 500 ευρώ θα υπάρχει και εφάπαξ δόση 1100 ευρώ?
 
Το έχει δοκιμάσει κανείς στον 4495 για σίγουρα?
Συμπληρώστε την ειδικότητά σας στο προφίλ σας.
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής
Didonis

Edited by Didonis
Link to post
Share on other sites

με τον πρώτο τρόπο

Στην περίπτωση όμως που μετά την πράξη αυτή υπολείπεται ποσό προς καταβολή τότε 

τα καταβληθέντα ποσά αφαιρούνται από την τελευταία δόση και

τις αμέσως προηγούμενες χρονικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός

δηλ προφανώς θα σου βγάλει λιγότερο αριθμό δόσεων  

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ πολύ ΚΑΝΑ,

 

και εγώ με τον πρώτο τρόπο καταλαβαίνω - όπως και στον 4178 - 

όμως καθώς είναι μεγάλη η χρηματική διαφορά διστάζω τι να πω σίγουρα στον πελάτη.

Link to post
Share on other sites

μα αφού έτσι το ορίζει ρητά ο Νόμος

 

1. Καταβληθέντα ποσά προστίμων ανέγερσης και διατήρησης, καθώς και καταβληθέντα ποσά ειδικών προστίμων διατήρησης ή και παραβόλων συμψηφίζονται με το ποσό του ενιαίου ειδικού προστίμου. Τα καταβληθέντα ποσά αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αμέσως προηγούμενες χρονικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός. Αν, μετά τον ανωτέρω υπολογισμό, προκύπτει ότι τα ήδη καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, δεν αναζητούνται.

Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα. Εάν ένας πελάτης έχει να πληρώσει πρόστιμο 1000€ και πάει να τα δώσει σήμερα, και πληρώσει όλο το ποσό, τι θα δώσει τελικά; 600€ ή 1000*0,8 = 800€ με την έκπτωση 20% λόγω του ότι πληρώνει πριν τον Απρίλιο, και άλλο 20% έκπτωση 800*0,8 =  640€ λόγω του ότι πληρώνει όλο το ποσό; Δηλαδή, η έκπτωση είναι επί του αρχικού ποσού (40% κατευθείαν)  ή το πρόστιμο μειώνεται 20%-20%. Και άντε εγώ του δίνω το χαρτί που λέει πως πρέπει να πληρώσει 1000€. Τι θα πάει να πληρώσει ο άνθρωπος στην τράπεζα; 1 χιλιάρικο ή 600€ ; Το σημειώνω κάπου μέσα στο σύστημα του ΤΕΕ ότι θα αποπληρωθεί όλο το πρόστιμο χωρίς τόκους ώστε να βγει το τελικό ποσό που πρέπει να πληρωθεί;

Link to post
Share on other sites

Το σίγουρο είναι ότι όταν το πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄ ανέρχεται σε  1000 ,

τότε το πρόστιμο αυτό μειώνεται ή αυξάνεται ανάλογα με το χρόνο υπαγωγής, ώς ακολούθως :

α) 800 € (-20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του Ν 4495/17 έως τις 8.4.2018

   (σήμερα το σύστημα πράγματι αν γίνει κάποια παρόμοια υπαγωγή υπολογίζει και αναφέρει αυτό το ποσό των 800 και όχι  το ποσό των 1000 )

β) 900 € (-10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του Ν 4495/17   από τις 9.4.2018 έως τις 8.10.2018,

γ) 1100 € (+10%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του Ν 4495/17   από τις 9.10.2018 έως τις 8.2.2019,

δ) 1200 € (+20%), αν η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση υπαχθεί στις διατάξεις του Ν 4495/17   μετά τις 9.2.2019

Υπάρχει όμως προβληματισμός με την  εξής πρόβλεψη του νόμου :

«4. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της ημερομηνίας υπαγωγής, όπως αυτή αναφέρεται στην παράγραφο 1, παρέχεται έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνολικού ποσού του προστίμου.>>

Μήπως όμως το συνολικό ποσό του προστίμου είναι τελικά αυτό των εξαμήνων καθόσον επίσης προβλέπεται :

 << 2. Το ενιαίο ειδικό πρόστιμο υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα Α΄, και μειώνεται ή αυξάνεται, όπου ειδικώς ορίζεται στις διατάξεις του παρόντος.>>

Το λογικό είναι ο ιδιοκτήτης που πληρώνει εφάπαξ να πληρώσει το 80% του προστίμου που θα πλήρωνε με δόσεις (800 €).

Σε αυτήν την περίπτωση το -20% του εφάπαξ εφαρμόζεται στις τιμές των εξαμήνων με έστω και μικρό όφελος στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο (880 € και 960 € αντίστοιχα, σε σχέση με τα 900 € και 1000 €, όπως αναφέρει  πιο κάτω η danaikaterina), ενώ τα δύο πρώτα εξάμηνα θα είναι 640 € (πρόστιμο υπαγωγής πελάτη aquar) και 720 € αντίστοιχα. 

 

 

Edited by aias500
Link to post
Share on other sites

Συνάδελφε έχεις προχωρήσει δήλωση και έχεις επιβεβαιώσει τα παραπάνω;

Γιατί έχω την αίσθηση ότι όλοι οι συντελεστές αύξησης και μείωσης πολλαπλασιάζονται με το αρχικό ποσό του προστίμου και άρα στις περιπτώσεις που αναφέρεις θα είναι:

α) εφάπαξ έως 8/4/18: 1000-(0,20x1000)-(0,20x1000)= 600

β) εφάπαξ έως 8/10/18: 1000-(0,20x1000)-(0,10x1000)= 700

γ) εφάπαξ έως 8/2/19: 1000-(0,20x1000)+(0,10x1000)= 900

δ) εφάπαξ έως 9/2/19: 1000-(0,20x1000)+(0,20x1000)= 1000

ε) με υποβολή ΜΣΕ: -(0,10x1000) = 100

στ) σε περιοχή προστασίας: +(0,10x1000) = 100

Link to post
Share on other sites

Απ’ ότι φαίνεται στο νέο νόμο (άρθρο 96 – κατηγορίες  αυθαιρέτων) , διακρίνει και επιμερίζει το παράβολο των 250 € με το ενιαίο ειδικό πρόστιμο που προκύπτει

με τους γνωστούς τρόπους και υπολογισμούς (συντελεστές, τιμή ζώνης, κ.α). Ως εκ τούτου, υπάρχουν :

- κατηγ. αυθαιρεσιών ( 1 και 3) που υποχρεούνται μόνο στην καταβολή του παραβόλου και άνευ υποχρέωσης άλλης  

- κατηγορίες αυθαιρεσιών  (2, 4, 5 καθώς και η παρ.5 του άρθρου 100) που υποχρεούνται και στα 2 (δηλαδή και παράβολο και ενιαίο ειδικό πρόστιμο).  

 

Οπότε οι οποιεσδήποτε εκπτώσεις (είτε λόγω ημερομηνίας υπαγωγής είτε και τρόπου εξόφλησης) αφορούν μόνο στο ενιαίο ειδικό πρόστιμο που προκύπτει

και όχι στο άθροισμα   παραβόλου ένταξης + πρόστιμο . 

Εχει ανακαλύψει κανείς κάποια διάταξη που να μιλά για συμψηφισμό παραβόλου και προστίμου ;

Edited by vagelis_lam
Link to post
Share on other sites

Έχετε καταλάβει αν οι 100 δόσεις παραμένουν σταθερές σε όποιο εξάμηνο κι αν ενταχθούμε ή αν μειώνονται με κάθε εξάμηνο που περνάει? Δηλαδή αν κάποιος υπαχθεί στα επόμενα εξάμηνα θα έχει πάλι τις 100 δόσεις και θα μετράνε από την ημερομηνία υπαγωγής του?

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.