Jump to content
 • Revit - Μαθήματα BIM

[ΑΡΘΡΟ 106 - Ν. 4495/17] Αυθαίρετα με δυνατότητα έκδοσης άδειας νομιμοποίησης ή κατεδάφισης


Recommended Posts

Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με το Άρθρο 106 (Υπαγωγή αυθαιρέτων για τα οποία εκδίδεται άδεια νομιμοποίησης ή κατεδάφισης) του Ν. 4495/17.  

 
 

 

Edited by danaikaterina
Link to post
Share on other sites
 • 3 months later...
 • Replies 366
 • Created
 • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

η νομ/ση γίνεται κατά το άρθρο 6 Ν 4067/12 (ΝΟΚ)   6. Σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της, αυτή είναι δ

Εννοεί το 30% του προστίμου της ρύθμισης. Αν δεν βγεί η άδεια δεν μπορείς να προχωρήσεις μεταβίβαση σε υπαγωγή προς "νομιμοποίηση" διότι αυτή δεν μπορεί να πάει σε οριστική και άρα δεν μπορεί να εκδο

Το ύψος από την οικοδομική άδεια είναι 7,50 μ. άρα το όριο ανοχής σου είναι 7,50*0,10=0,75μ. Το 1,50μ. υπέρβαση ύψους που έχεις δεν σε βοηθάει καθόλου. Τσέκαρε αν είναι υποχρεωτική η στέγη στην π

Posted Images

Δεν μπόρεσα να βρω με τι όρους δόμησης θα βγαίνει η άδεια νομιμοποίησης...

1) Με τους σημερινούς όρους?

2) Με τους όρους που ίσχυαν 28/7/2011?

3) Με τους όρους που ίσχυαν όταν εκδόθηκε η άδεια?

4) Με τους όρους που ίσχυαν τη χρονολογία που έγινε η αυθαιρεσία?

 • Like 1
Link to post
Share on other sites

Πιστεύω ότι η άδεια βγαίνει είτε  με τους όρους δόμησης που ίσχυαν όταν κατασκευάστηκε η αυθαίρετη κατασκευή είτε κατα ΝΟΚ. Διαλέγεις και παίρνεις ότι σε συμφέρει..

Link to post
Share on other sites

η νομ/ση γίνεται κατά το άρθρο 6 Ν 4067/12 (ΝΟΚ)

 

6. Σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της, αυτή είναι δυνατόν να νομιμοποιηθεί ύστερα από έκδοση ή αναθεώρηση ή ενημέρωση της άδειας δόμησης είτε μετά από την έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας για τις εργασίες των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις νομιμοποίησης αυθαιρέτων εργασιών της παραγράφου 3 εκδίδεται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας μόνο με την υποβολή τεχνικής έκθεσης.
   Μετά την έκδοση ή αναθεώρηση της παραπάνω άδειας δόμησης, η κατασκευή παύει να είναι αυθαίρετη και κατεδαφιστέα. Πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση αναθεώρησης άδειας δόμησης, που βρίσκεται σε ισχύ, εφόσον τηρείται το περίγραμμα της οικοδομής, (σ.σ Περίγραμμα κτιρίου αποτελεί η προβολή επί του εδάφους όλων των χώρων του που προσμετρώνται στην κάλυψη) ο συντελεστής δόμησης και ο συντελεστής όγκου.
Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται έκδοση άδειας δόμησης σε ακίνητο με αυθαίρετες κατασκευές που δεν μπορούν να νομιμοποιηθούν, δεν έχουν εξαιρεθεί από κατεδάφιση, δεν έχει ανασταλεί η κατεδάφισή τους με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί αυθαιρέτων ή δεν έχουν κατεδαφιστεί.

 

Υπάρχει όμως και αυτή η ειδική περίπτωση νομ/σης της παρ 1α του ιδίου άρθρου 106

 

Άδεια νομιμοποίησης μπορεί να εκδοθεί και για κατασκευές των οποίων η οικοδομική άδεια ακυρώθηκε για τυπικό λόγο, με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, με την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής τους και εξακολουθούν να ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

 • Upvote 6
Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα,

Έχω πελάτη που του έρχεται πρόστιμο Πολεοδομίας για αυθαίρετη κατασκευή που έκανε κατ' επέκταση ψιλικατζίδικου που νοίκιαζε στο παρελθόν.Ο πελάτης προχώρησε σε κατεδάφιση της κατασκευής κ τώρα θέλει να κάνει υπαγωγή και να πληρώσει το παράβολο 500 ευρώ για να σταματήσει το πρόστιμο.Το θέμα είναι ότι στο οικόπεδο πέρα απο το κατάστημα υπάρχει κ κατοικία που έχει αυθαίρετες προσθήκες αλλά οι ιδιοκτήτες δε θέλουν να κάνουν υπαγωγή.Μπορεί να γίνει υπαγωγή με αίτηση του πελάτη (πρώην ενοικιαστής) αφού σε αυτόν έχει βεβαιωθεί το πρόστιμο κ να υπάρχει μόνο ένα φ.κ. που θα αφορά την κατεδάφιση χωρίς να ελεγχθεί όλο το ακίνητο για αυθαίρετες κατασκευές;;

Link to post
Share on other sites
 • 2 weeks later...

Στο άρθρο 106, παράγραφος 3 υπάρχει η εξής διατύπωση:

 

3. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η μεταβίβα-

ση ή η σύσταση εμπραγμάτων δικαιωμάτων μπορεί να

πραγματοποιηθεί πριν από την έκδοση της σχετικής οι-

κοδομικής άδειας με την καταβολή ποσοστού 30% του

συνολικού ποσού του προστίμου, με την προϋπόθεση να

αναλάβει ο νέος κύριος την υποχρέωση να εκδώσει την

άδεια τ, με ειδική μνεία στο σχετικό συμβολαιογραφικό

έγγραφο.”

 

Το ερώτημα είναι: Ποιου “συνολικού” προστίμου πρέπει να έχει πληρωθεί το 30%. Απ' ότι έχω δει στο σύστημα, όταν κάνεις την επιλογή “Έκδοση αδείας νομιμοποίησης” στο φύλλο ελέγχου, τα πρόστιμα μηδενίζονται, και εμφανίζεται μόνο το παράβολο όταν κάνεις αρχική υποβολή.


Ενδεικτικά (βλ. συνημμένη εικόνα) εφανίζονται τα κατωτέρω, σε μια περίπτωση που το συνολικό πρόστιμο χωρίς την επιλογή “Έκδοση αδείας νομιμοποίησης” θα ήταν 1000 ευρώ (ήτοι το 30% του προστίμου θα ήταν 300 ευρώ, ενώ το παράβολο είναι 250):


wit3js.jpg

Πώς θα πληρωθεί το -όποιο- υπόλοιπο, και γενικότερα: Πού εμφανίζεται το “συνολικό ποσό του προστίμου” στο οποίο αναφέρεται η παρ. 3 του άρθρου 106?

 

Τί γίνεται στην περίπτωση που θέλεις να εκδώσεις βεβαίωση για μεταβίβαση πριν παρέλθει η προθεσμία των 2 ετών για έκδοση άδειας?

Edited by geor_ge
Link to post
Share on other sites

To λογικό είναι να εννοούν πληρωμή παράβολου στο 30% και ειδική μνεία στο συμβόλαιο ότι την άδεια ολοκληρώνει ο αγοραστής. Τώρα, ποιος αγοραστής θα θέλει να μπει σε τέτοιες περιπέτειες αυτό είναι άλλο ζήτημα.

Έκδοση βεβαίωσης για μεταβίβαση μάλλον θα εκδίδεται κατόπιν ψηφιακού αιτήματος

Link to post
Share on other sites

To λογικό είναι να εννοούν πληρωμή παράβολου στο 30% και ειδική μνεία στο συμβόλαιο ότι την άδεια ολοκληρώνει ο αγοραστής

 

 

Καλησπέρα & ευχαριστώ

Το ερώτημά μου είναι κυρίως "πού φαίνεται το πρόστιμο" (πάνω στο οποίο θα πληρωθεί το 30%)?

Το λέω διότι -παρ όλο που συμπληρώνω τα σχετικά φύλλα ελέγχου και βγαίνουν κάποια ποσά- όταν κάνω την επιλογή “Έκδοση αδείας νομιμοποίησης” , τα πρόστιμα εξαφανίζονται (μηδενίζονται)

Link to post
Share on other sites

μάλλον πρώτα πληρώνεις το παράβολο -που έτσι και αλλιώς πάντα απαιτείται

και μετά κάνεις τα υπόλοιπα -ανάλογα με την περίπτωση -

δηλ αν δηλώσεις έκδοση αδείας προχωράς κανονικά μόνο με το παράβολο

Αν όμως βρεθεί αγοραστής που δέχεται ....

τότε τροποποιείς τη δήλωση σε ρύθμιση πληρώνεις το 30% 

και μετά με αίτημα  φαντάζομαι ξαναζητάς την έκδοση Ο.Α

ή με αίτημα του αγοραστή στη δήλωση ή με νέα δήλωση επιλέγεται η "έκδοση Ο,Α

(δεν το έχω κάνει ποτέ -αλλά έτσι υποθέτω να γίνεται)

 

υ.γ η ίδια  παράγραφος περί 30% +έκδοση Ο.Α + μεταβίβαση υπήρχε και στον 4178 

Edited by ΚΑΝΑ
Link to post
Share on other sites

Εννοεί το 30% του προστίμου της ρύθμισης.

Αν δεν βγεί η άδεια δεν μπορείς να προχωρήσεις μεταβίβαση σε υπαγωγή προς "νομιμοποίηση" διότι αυτή δεν μπορεί να πάει σε οριστική και άρα δεν μπορεί να εκδοθεί βεβαίωση.

Οπότε αν ο ιδιοκτήτης βιάζεται θα πρέπει να δηλώσει τα πάντα προς ρύθμιση, να πληρώσει το 30% του προστίμου, να βγεί βεβαίωση, να γίνει μεταβίβαση και μετά να γίνει αίτημα να γυρίσει η δήλωση σε υπαγωγή ώστε να αλλαχθεί από ρύθμιση σε προς έκδοση άδειας και ο νέος πλέον ιδιοκτήτης να εκδόσει την άδεια νομιμοποίησης.

 • Like 2
 • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
 • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.