Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

[ΑΡΘΡΟ 099 - Ν. 4495/17] Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτων κατασκευών


Recommended Posts

Πως το αιτιολογούν? Μήπως είναι απάντηση σε συγκεκριμένη ερώτηση (που δεν ξέρω τι λέει)?

Link to post
Share on other sites
  • Replies 2.6k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

1. Η υποβολή της ΜΣΕ μιας δήλωσης του Ν.4495/2017 είναι υποχρέωση του διαχειριστή μηχανικού αυτής! 2. Η σύμβαση, που θα υπογράψει αρχικώς ο διαχειριστής μηχανικός της δήλωσης με τον πελάτη του, μπορε

ΦΕΚ Β 1643 2018.pdf  H πολυπόθητη Υ.Α.  

Επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό τακτοποιήσεων γίνεται με σκοπό την πώληση (τουλάχιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα), και εσύ με μία μελέτη που αποτιμά κάτι ανεπαρκές στην καλύτερη απλά θα μειώνεις τραγικά τ

Posted Images

30 λεπτά πριν, Faethon11 said:

Πως το αιτιολογούν? Μήπως είναι απάντηση σε συγκεκριμένη ερώτηση (που δεν ξέρω τι λέει)?

θα ψάξω να το βρω και θα επανέλθω

Link to post
Share on other sites

Το αναφέρει κάπου ο νόμος αυτό ακριβώς που λέει το ΤΕΕ;;;;;

 

Link to post
Share on other sites

ΤΕΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ ΕΡ/ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1814

 

1814. Έχω ένα διαμέρισμα 2 ορόφων (μεζονέτα) σε πολυκατοικία με οικοδομική άδεια του 1958 και προσθήκη του 1964 (η πρώτη αφορά τον ένα όροφο κι η δεύτερη τον άλλο). Στο διαμέρισμα υπάρχουν υπερβάσεις δόμησης περί τα 30τμ, οι οποίες είναι από κατασκευής (φαίνονται και στα σχέδια της σύστασης), οπότε ρυθμίζονται με Κατηγορία 1, και επομένως δεν χρειάζεται μελέτη στατικής επάρκειας. Το 1998 έγινε (συμβολαιογραφικά) η συνένωση των 2 διαμερισμάτων σε 1 (μεζονέτα). Αυτή η αυθαιρεσία αναγκαστικά δηλώνεται ως κατηγορία 4.
Χρειάζεται λόγω αυτής μελέτη στατικής επάρκειας του κτιρίου;
Αν δούμε τις εξαιρέσεις του νόμου μιλάει για το σύνολο της ιδιοκτησίας, όπου θα έπρεπε "όλες" οι αυθαιρεσίες να είναι μικρότερες από 25τμ ή να μην επιφέρουν αύξηση φορτίων μεγαλύτερη από 10%. Αν λάβω υπόψη όλες τις αυθαιρεσίες όμως (κι αυτές της Κατ.1 δηλαδή) ξεφεύγω και δεν υπάγομαι στις εξαιρέσεις, κάτι που νομίζω είναι παράλογο (να χρειαστεί μελέτη στατικής επάρκειας εξαιτίας μιας τρύπας ακτίνας 65εκ)! Μπορώ να θεωρήσω ότι ο νόμος εννοεί ως "σύνολο αυθαίρετων κατασκευών" όλες αυτές που δεν ανήκουν στις εξαιρέσεις, άρα χωρίς αυτές τις κατηγορίας 1;
Σε συνέχεια του παραπάνω ερωτήματος, μπορώ στο σύνολο των αυθαιρεσιών να "αφαιρέσω" κάποια τμήματα που δεν κατασκευάστηκαν, ενώ προβλέπονταν στην οικοδομική άδεια; Μπορώ δηλαδή να πω έγιναν υπερβάσεις 30τμ, δεν κατασκευάστηκαν 6τμ, οπότε συνολικά έχω υπέρβαση 24τμ <25τμ κι άρα είμαι στις εξαιρέσεις; Αλλά και γενικότερα πώς θεωρείτε ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται το θέμα των τμημάτων που δεν κατασκευάστηκαν.
Πρέπει να αφαιρείται απ' τις υπερβάσεις ή μετράμε χωριστά τις υπερβάσεις και τα τμήματα που δεν κατασκευάστηκαν τα υπολογίζουμε με αναλυτικό προϋπολογισμό, σα να είχαν κατασκευαστεί με την άδεια και να κατεδαφίστηκαν;


Ας δούμε τι ακριβώς αναφέρει η υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507 για την εφαρμογή της παρ. η του άρθρου 99 του ν.4495/2017.
Στο άρθρο 1 αναφέρει ότι «Μελέτη στατικής επάρκειας απαιτείται για κάθε κατασκευή που ανήκει σε μία από τις κατωτέρω περιπτώσεις, εκτός των περιπτώσεων των κατηγοριών 1, 2 και 3 του άρθρου 96 και κτιρίων σπουδαιότητας Σ1 σύμφωνα με τον Ε.Α.Κ…»
Στην τελευταία παράγραφο του άρθρου 1 αναφέρει ότι «Για την περίπτωση κτιρίων τα οποία έχουν κατασκευαστεί πριν την 1.1.1983, αλλά η αυθαίρετη προσθήκη ή τροποποίηση ή αλλαγή χρήσης έχει πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα, η μελέτη στατικής επάρκειας θα πρέπει να εκπονείται με προσομοίωση του συνόλου της κατασκευής και έλεγχο: (α) του προγενέστερου τμήματος με βάση τον αντισεισμικό κανονισμό που ίσχυε κατά την περίοδο αδειοδότησης ή κατασκευής του υπάρχοντος και (β) της αυθαίρετης προσθήκης ή τροποποίησης ή αλλαγής χρήσης με βάση τον αντίστοιχο αντισεισμικό κανονισμό που ίσχυε κατά την πραγματοποίησή της.»
Επομένως, όπως σωστά αναφέρατε, για τις υπερβάσεις που εντάσσονται στην κατηγορία 1 δεν απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας. Όμως, λόγω του ότι υπάρχει μεταγενέστερη από την 1.1.1983 τροποποίηση του φέροντα οργανισμού (άνοιγμα τρύπας) έχει εφαρμογή η τελευταία παράγραφος του άρθρου 1.
Θα πρέπει να ελεγχθεί εάν η περίπτωσή σας μπορεί να εμπίπτει σε κάποια από τις εξαιρέσεις του άρθρου 2 για την μη υποβολή μελέτη στατικής επάρκειας. Να επισημάνουμε ότι η γνώμη μας είναι ότι το άρθρο 2 αναφέρετε σε κτίρια με οικοδομική άδεια για τα οποία διατίθεται εγκεκριμένη στατική μελέτη η οποία έχει εφαρμοστεί ως προς τις διαστάσεις του φορέα του φέροντος οργανισμού για το νόμιμο τμήμα. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας. Δηλαδή, εάν στην περίπτωσή σας έχει κατασκευαστεί διαφορετικός φέρων οργανισμός ως προς τις διαστάσεις του από τον εγκεκριμένο λόγω της μη κατασκευής τμήματος όπως αναφέρετε, δεν δύναται να έχει εφαρμογή το άρθρο 2 για μη υποβολή μελέτης στατικής επάρκειας. Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες απαντήσεις μας, η καλύτερη λύση σε περίπτωση διαφορετικού φέροντα οργανισμού είναι η έκδοση άδειας νομιμοποίησης, εφόσον δύναται να εκδοθεί.

Edited by DIM335
Link to post
Share on other sites

Ο νόμος δεν νομίζω να αναφέρει πουθενά το ως άνω αναφερόμενο . Είναι η γνώμη του  ΤΕΕ Πελοποννήσου.

Ακούω γνώμες!!

Το αγνοούμε εντελώς μιας και δεν αναφέρετε ούτε στον νόμο ούτε στην εγκύκλιο?

Edited by DIM335
Link to post
Share on other sites

Αυτό που  ισχυρίζεται το ΤΕΕ Πελοπ  :

Να επισημάνουμε ότι η γνώμη μας είναι ότι το άρθρο 2 αναφέρεται σε κτίρια με οικοδομική άδεια για τα οποία διατίθεται εγκεκριμένη στατική μελέτη η οποία έχει εφαρμοστεί ως προς τις διαστάσεις του φορέα του φέροντος οργανισμού για το νόμιμο τμήμα. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας"

το στηρίζει στο ότι από το αρ.1 :

"Μελέτη στατικής επάρκειας απαιτείται για κάθε κατασκευή:

image.png.9bf34358b6c97b6ad034d26620dd3d3d.png

θεωρώντας ότι αν δεν έχει εφαρμοστεί η εγκεκριμένη στατική μελέτη, τότε έχομε αυθ. τροποποίηση => κατά το γγ) απαιτεί Μ.Σ Ε.

Αυτό το συμπέρασμα τους  προκύπτει μεν από την κατά γράμμα τυπική εφαρμογή της έννοιας "τροποποίηση"  αλλά, έτσι όπως την αφήνουν αχαλίνωτη χωρίς εννοιολογικό ή ποσοτικό ή ποιοτικό περιορισμό,  καταντά να επιβάλλεται επί παντός επιστητού παραπέμποντας για ΜΣΕ όχι μόνο σε τρύπα για σκαλίτσα αλλά και για πέρασμα σωλήνων για ηλιακό ή a/c στην ταράτσα.......! 

ή αλλιώς

που καταντάμε ως άνθρωποι, Μηχανικοί, Νομοθέτες, Υπηρεσίες κ.λ.π  όταν χάνεται το "μέτρον" .....!!!!

EDIT :

αν πρόκειται λοιπόν να μην θεωρούμε ως  "τροποποίηση", που αναγκαστικά παραπέμπει σε ΜΣΕ, την κάθε αλλαγή από την εγκεκριμένη μελέτη, θα πρέπει τουλάχιστον να οριοθετήσουμε ( ποιοί? .. πως? πότε? ....!!??) το πόση  "τροποποίηση"  αντέχει το  σύστημα  (νόμος +ΔΑΟΚΑ+Εγκ2/19)  πριν απαιτήσει  ΜΣΕ....!!...    

 

Edited by Anton_civeng
Link to post
Share on other sites
2 ώρες πριν, DIM335 said:

Το αγνοούμε εντελώς μιας και δεν αναφέρετε στο νόμο?

Το γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια!!!!

 

Link to post
Share on other sites

Δεν νομίζω ότι είναι ορθό   αυτό που λέει το ΤΕΕ για τον απλό λόγο ότι ο νόμος  λέει ότι εξαιρούνται οι αυθαιρεσίες κατηγορίας 3 από την απαίτηση ΜΣΕ ...στην κατηγορία 3 περιέχεται και οι αποκλίσεις του περιγραμματος της οικοδομης εως 5 % σωστα? δηλαδη εαν μια πλευρα στην αδεια ηταν 20 μ και υλοποιηθηκε 21 ,δηλαδη 1 μετρο παραπανω, (εντος του  5 %) τοτε δεν απαιτειται ΜΣΕ .Τοτε δεν εχουμε αλλαγη του στατικου φορεα ???1 μέτρο μακρυτερο δοκαρι και μερικοι τονοι ακόμα …οταν απο 3 μεγινε 3,15 το ύψος(όντος 5%) τοτε δεν εχω αλλαγη του στατικου φορεα??? αρα πως εινια δυνατόν να λενε ότι εαν εχω αλλαγη του στατικου φορεα δεν εφαρμοζνται οι απαλλαγες??? αντε πια ο καθενας με την μ@@@ του πια ...

Link to post
Share on other sites

Αυτές συνάδελφε είναι αυτονόητα κάποιες εξαιρέσεις που προέρχονται από την ΚΑΤ.3   που θεωρούνται δεδομένες για όποιον γνώστη μπαίνει στους συλλογισμούς αυτούς και μάλλον η άσκοπη επανάληψη τους θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μ@@@@ που λες..........

  Τι γίνεται όμως με την "ταμπακιέρα"  δηλαδή, όπως αναφέρθηκε στην Ε/Α του ΤΕΕ,  το θέμα της διάνοιξης τρύπας για την σκάλα.    Εκεί δεν σώνει την παρτίδα καμία ΚΑΤ.3. !!!   Πρόκειται για τροποποίηση που,  επειδή όμως δεν έχει προβλεφθεί,  δίνει το "δικαίωμα"  στο ΤΕΕ να απαιτεί ΜΣΕ .....  

EDIT :

ε!!  ... ή μήπως θα  θεωρήσουμε ως απαλλακτικό κριτήριο το περί μη αύξησης των κατ. φορτίων άνω του 20%,  ή το περί 25μ2 ......:o

Edited by Anton_civeng
Link to post
Share on other sites
On 28/6/2019 at 2:01 ΜΜ, Anton_civeng said:

 

το στηρίζει στο ότι από το αρ.1 :

"Μελέτη στατικής επάρκειας απαιτείται για κάθε κατασκευή:

image.png.9bf34358b6c97b6ad034d26620dd3d3d.png

 

Και μετά ήρθαν οι εξαιρέσεις.....

οπότε..

On 28/6/2019 at 2:50 ΜΜ, ΙΑΣΟΝΑΣ said:

Το γράφουμε στα παλιά μας τα παπούτσια!!!!

Στα παλαιότερα αυτών.....

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.