Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
ilias

[ΑΡΘΡΟ 099 - Ν. 4495/17] Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτων κατασκευών

Recommended Posts

ΑΣΦΑΛΩΣ και περιλαμβανονται τα κινητά φορτία Q,  δεν χωρεί  .....διαλογισμο αυτό...!!!!

Όσο για το 1.35G+1.50Q που ρωτάς,  αυτό αποτελεί ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΦΟΡΤΙΣΗΣ  και όχι ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΑ ΦΟΡΤΙΑ που αναφερει το αρθρο και που είναι πάντα το G+Q.

Για το τελευταίο περί κατ2 + 25μ2  σωστά αναρωτιεσαι, εγώ παντως έχω τοποθετηθεί....

 

  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ για την απάντηση. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Μάλλον γνωστό είναι το ζήτημα, αλλά επειδή έχω αρκετό καιρό να ασχοληθώ με τακτοποίηση, αναζητώ μια απάντηση. Σε ΔΕ.ΔΟ.ΤΑ που είχε γίνει με τον προηγούμενο νόμο και που αφορούσε σε διαμέρισμα (δηλ. οριζόντια ιδιοκτησία) σε πολυκατοικία, είχε προκύψει βαθμολογία που το κατέτασσε στην κατηγορία "Υ". Με βάση τον Ν.4495/17, πρέπει εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος, να διενεργηθεί μελέτη στατικής επάρκειας, το οποίο βέβαια είναι πρακτικώς ανέφικτο, αφού κάτι τέτοιο προϋποθέτει την μελέτη αποτίμησης ολόκληρου του κτηρίου/πολυκατοικίας. Υπάρχει κάτι επίσημο ή λιγότερο επίσημο, που να θίγει και να διευκρινίζει αυτό το θέμα?  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπερα.

Εχει κανεις συνάδελφος υπόδειγμα για Τεχνικη Εκθεση Στατικου ελέγχου Ν.4495/17 ;

Ευχαριστώ.

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα.

Μου ζητήθηκε βεβαίωση για μεταβίβαση  εξ ολοκλήρου αυθαίρετης κατασκευής που τακτοποιήθηκε με τον 4178/12 ως κατηγορία 1. Το ΔΕΔΟΤΑ της ήταν Μ. 

Η ερώτηση είναι για την δήλωση που συνοδεύει την βεβαίωση σε σχέση με την υποχρέωση ή μή ελέγχου στατικής επάρκειας. Η αντιστοίχιση σε κατηγορία του νόμου 4495  γίνεται για όλα τα αυθαίρετα ανεξάρτητα με ποιον νόμο τακτοποιούνται οπότε δεν χρειάζεται μελέτη στατικής επαρκειας αφού είναι κατηγορία 1 και για αυτο το νόμο ή μόνο για αυτά που τακτοποιούνται με τον 4495 οπότε ισχύει η υποπερίπτωση ααα για τα εξ' ολοκλήρου αυθαίρετα οπότε χρειάζεται η μελέτη? 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Η βεβαίωση εκδίδεται μέσω του ν. 4495 όσο αφορά το διαδικαστικό μέρος. Αφού κατά την υπαγωγή στο ν. 4178 ήταν κατηγορία 1, στα τότε δικαιολογητικά της κατηγορίας 1 από ότι θυμάμαι δεν υπήρχε απαίτηση για ΔΕΔΟΤΑ. Συζητουσαμε τότε ότι αν τυχόν το σύστημα το ζητούσε (από λάθος) ανεβάζαμε ενημερωτικό σημείωμα ότι δεν απαιτείται. Οπότε στην παρούσα βεβαίωση αναφέρεις ότι δεν υφίσταται υποχρέωση εκπόνησης ΜΣΕ. Ακόμη και στο ν. 4495 να είχες κάνει τη δήλωση με υπαγωγή κατηγορίας 1, πάλι δεν απαιτείται ΜΣΕ , ακόμη και σε εξ ολοκλήρου αυθαίρετο, καθώς οι κατηγορίες ,1,2 και 3, εμπίπτουν στις εξαιρέσεις αναφορικά με την υποχρέωση ΜΣΕ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Για το δεύτερο σκέλος είμαι κι εγώ σίγουρη - είναι ξεκάθαρο. Αλλά για στο πρώτο σκέλος εννοείς ότι ισχύει μόνο όποια υποχρέωση προέκυπτε από τον προηγούμενο νόμο αφού με αυτόν τακτοποιήθηκε? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καταρχάς κακώς εκδόθηκε ΔΕΔΟΤΑ σε κατηγορία 1.Ο  νόμος αναφέρει για  περιπτώσεις ΔΕΔΟΤΑ που είχε βγει κατηγορία "Υ" θα υποβληθεί Μ.Σ.Ε μετά την Η.Τ. Οπότε σε κάθε περίπτωση στην βεβαίωση που θα εκδόσεις, αναγράφεις ότι δεν απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας.

Παραθέτω και το σχετικό εδάφιο του Ν. 4495

αα) μελέτη στατικής επάρκειας πραγματοποιείται για κάθε κατασκευή που ανήκει σε μία από τις 
κατωτέρω περιπτώσεις, εκτός των περιπτώσεων των κατηγοριών 1, 2 και 3 του άρθρου 96 και κτιρίων 
σπουδαιότητας Σ1 σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ) : 
ααα) κάθε ανεξάρτητη κατασκευή που είναι εξ’ ολοκλήρου αυθαίρετη, 
βββ) οι αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί στο ν.4178/2013 και, με βάση ένα τουλάχιστον 
από τα υποβληθέντα Δελτία Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (ΔΕΔΟΤΑ) που την 
αφορούν, κατατάσσεται σε υψηλής (Υ) προτεραιότητας περαιτέρω ελέγχου,
 
(....)
Για τα κτίρια που έχουν ήδη υπαχθεί στο ν.4178/2013, η υποχρέωση υποβολής μελέτης στατικής επάρκειας 
ή τεχνικής έκθεσης, εφόσον αυτή απαιτείται με τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου υποβάλλεται κατά 
την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου ως αυτή ορίζεται στα άρθρα 53επ.,
 
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύνανται να καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα για 
την εφαρμογή της παρούσας, όπως το περιεχόμενο για την μελέτη στατικής επάρκειας, τις προϋποθέσεις 
εκπόνησης αυτής και το χρονοδιάγραμμα για την στατική ενίσχυση του κτιρίου, τις συνέπειες και τους όρους 
της μη συμμόρφωσης όσον αφορά την στατική επάρκεια των κτιρίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του 
παρόντος νόμου. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Και πάλι σ' ευχαριστώ πολύ.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ως προς το προκλητικό ζήτημα της εγκυκλίου Δ':

On 13/6/2019 at 4:49 ΜΜ, freecat said:

Σας παρακαλώ μπορεί κάποιος να με διαφωτίσει τι τελικά εννοεί η Εγκύκλιος Δ; Είναι δυνατόν να μην συνδυάζουμε τις εξαιρέσεις της υπουργικής απόφασης; Έχουμε ήδη κάνει πολλές δηλώσεις με συνδυαστική λογική!

Διάβασα τις τελευταίες καμιά 20αριά σελίδες, όπου συζητείται το παραπάνω θέμα, με την προσδοκία να δω που συγκλίνουν τελικά οι απόψεις -δεν έγινε- και αν εκφράζεται κάπου και η προσωπική μου ερμηνεία -δεν έγινε. Κατέληξα πως τα επιχειρήματα του @Anton_civeng θεμελιώνουν γερά τις απόψεις του, ενώ των υπολοίπων συναδέλφων κάπως θυμίζουν προσπάθεια να διευρύνουν όσο τους επιτρέπει η ερμηνεία του νόμου το δικαίωμα της μη απαίτησης ΜΣΕ ή τουλάχιστον να μπορούν να νιώθουν μετά την απόφασή τους ότι "όλοι έτσι το κάνουν". Όπως φυσικά όλοι καταλαβαίνουμε ξεκάθαρη ερμηνεία δεν μπορεί να δοθεί, σωστή συλλογιστική παρέχει κάθε άποψη, γι' αυτό άλλη μια φορά η επιλογή είναι κατά το δοκούν.

Αν και η επικρατούσα τελικά άποψη είναι αγνόηση της εγκυκλίου, να σας γράψω πως την ερμηνεύω προσωπικά. Αρχικά από το σώμα του νόμου και του άρθρου 2 της ΥΑ, δεν προκύπτει ότι δεν μπορούν να συνδυαστούν πρϋποθέσεις απαλλαγής. Και γιατί όχι, γιατί να μην μπορεί να συνδυαστεί π.χ. ο στατικά ανεξάρτητος βοηθητικός χώρος με τηρουμένων των περιορισμών εξώστες στο κτίριο; Αυτό που καταλαβαίνω ότι διευκρινίζει η εγκύκλιος είναι πως σε περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών που δύνανται να ελεγχθούν από 2 ή περισσότερες προϋποθέσεις εξαίρεσης, αρκεί η ικανοποίηση της μίας εξ αυτών. Π.χ. εξώστες που έχουν πλάτος <2μ., αλλά το συνολικό φορτίο τους επιφέρει για κάποιον λόγο αύξηση κατακόρυφου φορτίου >20%, τότε απαλλάσονται της ΜΣΕ. Εάν ωστόσο π.χ. υπάρχουν υπέρβαση ύψους και αυθαίρετοι εξώστες <2μ., τότε αναγκαστικά η ΥΥ ελέγχεται για απαλλαγή μόνο με το κριτήριο της αύξησης των κατακόρυφων φορτίων, όπου προφανώς δεν γίνεται να κάνεις τον "Κινέζο" και να αγνοήσεις να συνυπολογίσεις το φορτίο των εξωστών.

Δύο τελευταίες παρατηρήσεις. Πρώτη, συμφωνώ με τον Anton_civeng πως σε περιπτώσεις που είναι εύδηλη ή τουλάχιστον αμφισβητίσιμη η πιθανότητα στατικής ανεπάρκειας, καλό θα ήταν ο μηχανικός να μη σταθεί στο λεκτικό του νόμου, αλλά να συγκλίνει προς την απαίτηση μελέτης. Δεύτερη, θεωρώ πως τα παλιά κτίρια απαλλάσονται με το σκεπτικό ότι έχουν δοκιμαστεί "in situ" με όποιους σεισμούς ενεργοποιήθηκαν στο πέρασμα αυτών των ετών.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.