Jump to content

[ΑΡΘΡΟ 099 - Ν. 4495/17] Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτων κατασκευών


Recommended Posts

Έκανα delete το από πάνω αλλά αφού πρόλαβες να απαντήσεις , θα σου απαντήσω και εγώ.

Είσαι κάτω από 25 τμ και απαλλάσσεται.

Υ.Γ Μια απορία μόνο. Ο πελάτης το ήξερε ότι η τακτοποίηση μπορεί να πήγαινε ένα πεντακοσαρικο ή μπορεί και ένα "τρίχηνο"  ή  θα άνοιγε μετά η κουρτίνα με το "τριχηνο" ; 

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

1 λεπτό πριν, dimitris11140 said:

Έκανα delete το από πάνω αλλά αφού πρόλαβες να απαντήσεις , θα σου απαντήσω και εγώ.

Είσαι κάτω από 25 τμ και απαλλάσσεται.

Υ.ΓΜια απορία μόνο. Ο πελάτης το ήξερε ότι η τακτοποιήση μπορεί να πήγαινε ένα πεντακοσαρικο ή μπορεί και ένα τριχηνο ? Ή θα άνοιγε μετά η κουρτίνα με το τριχηνο ?

Προφανώς... κατά τα λοιπά, δεν συμμερίζομαι τα ποσά που αναφέρονται παραπάνω, αποτελούν δική σου εκτίμηση...

Link to comment
Share on other sites

- Για τη συζήτηση περί της υποχρέωσης του διαχειριστή δήλωσης για υποβολή ΜΣΕ, έχω ξαναπεί τη γνώμη μου ότι, δεν υπάρχει. Η ευθύνη του περιορίζεται στο να δηλώσει αν χρειάζεται ή όχι. Αν χρειάζεται ΜΣΕ την ευθύνη έχει ο ιδιοκτήτης που μπορεί όμως και να την μεταβιβάσει ως "συγγνωστή ευθύνη" σε αγοραστή. Το σίγουρο είναι ότι (ανεξαιρέτως νόμων ή παρατάσεων του χρόνου υποβολής της) την εξαίρεση από κατεδάφιση θα την πάρει αυτός που θα την υποβάλλει όταν και αν τη χρειαστεί.

- Για τη συζήτηση περί του ποσοστού των αυθαιρέτων της ΟΙ στο φορτίο του κτηρίου, θα συμφωνήσω με τον Αντώνη ότι αποτελεί έμμεσα ένα είδος χτένας για την αποφυγή της ευθύνης της σύνταξης ΜΣΕ αλλά και του ακόμη μεγαλύτερου κόστους για τη διασφάλιση της στατικής επάρκειας. Μια ΟΙ που θα πάρει σήμερα την εξαίρεση ως κατ.4 με την απαλλαγή είναι σαφές ότι δεν θα συμμετάσχει και στις παραπάνω ευθύνες όταν και εφόσον η ΜΣΕ για το κτήριο (ολόκληρο πάντα) συνταχθεί με την ΗΤ ή και νωρίτερα από τυχόντα επισπεύδοντα.

- Για το θέμα των ορόσημων (millestones των αυθαιρέτων που λένε και στο χωριό μου) του 1975 και 1983 στο θέμα των αυθαιρέτων και ειδικά της ΜΣΕ αυτών, θυμίζω το "πότε νομικά δημιουργήθηκε η υποχρέωση" παραθέτοντας μία γενικότερη παραπομπή που είχα κάνει παλιότερα :

ΘΕΜΕΛΙΟΙ ΛΙΘΟΙ ΤΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΝΟΜΩΝ

ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ του 1975

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - Άρθρον 24

1.    Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωσιν του Κράτους. Το Κράτος υποχρεούται να λαμβάνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα προς διαφύλαξιν αυτού. …

2.    Η χωροταξική αναδιάρθρωσις της Χώρας, η διαμόρφωσις, η ανάπτυξις, η πολεοδόμησις και η επέκτασις των πόλεων και των οικιστικών εν γένει περιοχών, τελεί υπό την ρυθμιστικήν αρμοδιότητα και τον έλεγχον του Κράτους, επί τω τέλει της εξυπηρετήσεως της λειτουργικότητος και αναπτύξεως των οικισμών και της εξασφαλίσεως των καλλιτέρων δυνατών όρων διαβιώσεως. …

6.  Τα μνημεία και οι παραδοσιακαί περιοχαί και στοιχεία τελούν υπό την προστασίαν του Κράτους. …

ΘΕΜΕΛΙΟΣ ΛΙΘΟΣ του 1983

Ν.1337-12/14.3.83 – Νόμος Τρίτση  (Άρθρα 15 & 16)

«Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις»

Τα αυθαίρετα κτίσματα που :

Α) έχουν ανεγερθεί μέχρι 31.1.83 και Β) βρίσκονται :

B1) σε εγκεκριμένα σχέδια πόλεων ή

Β2) μέσα στα όρια οικισμών προ του 1923 ή

Β3) εκτός σχεδίου πόλεων ή οικισμών προ του 1923 που εντάσσονται σε πολεοδομικό σχέδιο και βρίσκονται σε δομήσιμους χώρους,

μπορεί να εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης, έστω και αν αντιβαίνουν στους όρους και περιορισμούς δόμησης της περιοχής, εφόσον ταυτόχρονα :

α) δεν παραβλάπτουν υπέρμετρα την πόλη ή τον οικισμό ή στοιχείο αυτών που έχει ιδιάζουσα σημασία, με σημαντική υπέρβαση του συντελεστή δόμησης και ??? των ακάλυπτων χώρων ή με αύξηση του ύψους.

β) δεν παραβλάπτουν το άμεσο ή πλατύτερο περιβάλλον γενικά ή με την ειδική χρήση που έχουν και

γ) δεν είναι επικίνδυνα από στατική άποψη.

Η απόφαση για την εξαίρεση ή όχι από την κατεδάφιση εκδίδεται από το νομάρχη με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. Με την παραπάνω απόφαση εξαίρεσης και με σύμφωνη γνώμη της πολεοδομικής υπηρεσίας, και μόνο για τα κτίρια που εξαιρούνται από την κατεδάφιση, μπορεί να επιτρέπεται η αποπεράτωση του κτίσματος του οποίου έχει περατωθεί ο φέρων οργανισμός, αν συντρέχουν κοινωνικοί λόγοι, και να επιβάλλονται στους ιδιοκτήτες πρόσθετοι όροι, που να αποβλέπουν στην προστασία του περιβάλλοντος, τη στατική επάρκεια του κτίσματος ή και την αποφυγή αρχιτεκτονικής δυσαρμονίας.

 

Edited by kan62
Link to comment
Share on other sites

7 ώρες πριν, Pavlos33 said:

Προσωπικά διαφωνώ. Δεν προκύπτει ευθέως και ρητά ότι ο νόμος και η απόφαση να απαιτούν επιμερισμό των φορτίων μελέτης του κτιρίου σε σχέση με το ποσοστό συνιδιοκτησίας προκειμένου να γίνει η σύγκριση. .....................

 

Παύλο με την καλησπέρα μου,

σαφώς και δεν μπαίνει θέμα εφαρμογής του ποσοστού ιδιοκτησίας (χιλιοστών) στον επιμερισμό των φορτίων της Ο.Ι. 

Συγκεκριμένα εννοώ ότι ο επιμερισμός π.χ  για την  Ο.Ι  (Α4) του Α΄ορόφου γίνεται στην βάση του λογισμού :

(πρόσθετα  φορτία από αυθαίρετες κατασκευές της (Α4) / νόμιμα φορτία που εκ της μελέτης η Α4 ασκεί στο όλο κτίριο.)

Εδώ να επισημάνω πρόσθετα,  ότι τα  νόμιμα φορτία της (Α4) δεν ταυτίζονται με τα αξονικά ΣΝi των κατακορύφων στοιχείων του Α΄ορόφου που  διέρχονται μέσα από την (Α4),  αφού αυτά "κατεβάζουν" και τα φορτία των υπεράνω ορόφων από άλλες Ο.Ι και κοιν/στους χώρους.....

Τα νόμιμα κατακόρυφα φορτία της (Α4) λοιπόν θα πρέπει να υπολογιστούν αναλυτικά σε αναφορά με το :

(τμήμα του Φ.Ο που την ορίζει + τα εσωτερικά φορτία τοίχων, δαπέδων + τα κινητά της φορτία)

  θεωρώντας την (Α4)  ως ένα modul από τα εν συνόλω π.χ 20 moduls (Ο.Ι του κτιρίου)  που αθροιστικά και με τους κοιν/στυς χώρους θα δίνουν το ΣΝi πρώτης στάθμης του κτιρίου. 

Εδώ επίσης επεκτείνοντας την σωστή παρατήρηση του tettris

"...αν σε 20 διαφορετικές ιδιοκτησίες υπήρχε υπέρβαση της τάξης του 2%, τότε συνολικά στο κτίριο θα ήταν 40% η αύξηση...."

βλέπουμε ότι αν για κάθε Ο.Ι γίνει ο επιμερισμός του 20% επί όλου του κτιρίου για την απαλλαγή Μ.Σ.Ε....

τότε θα φθάσουμε συνολικά να επιφορτίζουμε το κτίριο με (20χ20%)= 400% ....

και να επικαλούμαστε ακόμη απαλλαγή Μ.Σ.Ε ...

(αν αυτό έχει σταθεί ακόμα βεβαίως...)

 

Link to comment
Share on other sites

Εγώ πάλι, με βάση τη λογική,  νομίζω ότι πρέπει να γίνεται επιμερισμός του 20% του συνολικού φορτίου της οικοδομής στις ιδιοκτησίες βάσει του ποσοστού συνιδιοκτησίας. Αυτό πρέπει να είναι και το κριτήριο σύγκρισης για την απαλλαγή και την τελική εξαίρεση.

Δηλαδή, αν το ποσοστό υπέρβασης φορτίου της ΟΙ είναι μεγαλύτερο του 20% του επιμεριζόμενου με χιλιοστά νόμιμου συνολικού φορτίου της οικοδομής (που είναι εύκολο να βρεθεί από τη μελέτη), τότε η ΟΙ απαλλάσσεται και εξαιρείται σήμερα.

Οι ΟΙ όμως που το ξεπερνάνε δεν εξαιρούνται και οδηγούνται στη ΜΣΕ, αν με αυτή αποδείξουν ότι (στο συνολικό κτήριο) δεν υπάρχει επικινδυνότητα τότε εξαιρούνται και αυτές και επιβαρύνονται μόνο με το κόστος της ΜΣΕ (ως επισπεύδουσες ΟΙ) αλλιώς είναι υπόλογες αύριο (μαζί με όλες τις άλλες υπερβαίνουσες) και για το συνολικό κόστος της θεραπείας.

υ.γ. σημειωτέον ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε με λογικές μελέτης και κανονισμών αλλά με λογικές ιδιοκτησιακών αγαθών και χαριστικών διατάξεων (που πάλι ανάγονται σε ιδιοκτησιακά αγαθά).

Link to comment
Share on other sites

Συνάδελφοι έχουν λογική βάση όσα αναφέρετε, όμως προσωπικά δεν πρόκειται να εφαρμόσω κάτι διαφορετικό από ότι εφαρμόζω και ότι έχω διατυπώσει σε προηγούμενη τοποθέτησή μου . Αφού όλο αυτό που στήθηκε είναι ένα τσίρκο χωρίς αρχή και τέλος και από την στιγμή που δεν αναγράφεται ρητά κάτι τέτοιο συνεχίζω να συγκρίνω τα φορτία της αυθαίρετης κατασκευής προς το άθροισμα των  Nd της θεμελίωσης του κτιρίου (με κριτήριο αυτά να βγουν μικρότερα του 20%χ Νd)  και δεν το έχω κρύψει ποτέ από την αρχή του νόμου, ότι ο σκοπός μου είναι πάντοτε η απαλλαγή της ιδιοκτησίας από την ΜΣΕ.  Δεν πρόκειται να αναζητήσω κανένα κριτήριο δικαίου σε μια "τσαπατσουλιά" που μας φόρτωσαν. Τώρα, τι είδους ΜΣΕ μπορεί να γίνει για μια μεμονωμένη οριζόντια ιδιοκτησία ας μας πουν σε νεώτερη απόφαση αυτοί που το νομοθέτησαν και να αλλάξουν ταυτόχρονα και τους κανόνες της μηχανικής.

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Εγώ βλέπω όμως ότι προκειμένου για την απαλλαγή ΜΣΕ,  με επιμερισμό των αυθ. φορτίων μιάς Ο.Ι επί του "ιδανικού δικαιωματικού  φορτίου " της..

(δηλ.  χιλιοστά Ο.Ι  χ  ΣΝi κτίσματος),    τότε θα είχαμε τουλάχιστον δύο παράλογα:

1.  σε περίπτωση κάποιων Ο.Ι  ίσου εμβαδού αλλά σε διαφορετικούς  ορόφους ή όψεις  όπου κανονικά  βάσει των διαφορετικών αξιών τους,  θα πρέπει τα κατά την σύσταση χιλιοστά τους να είναι ανάλογα με τις αξίες τους, τότε θα μπορεί να προκύπτει για ταυτόσημες αυθαιρεσίες απαλλαγή ΜΣΕ για την Ο.Ι  με τα περισσότερα χιλιοστά,  αλλά υποχρέωση Μ.Σ.Ε για την Ο.Ι με τα λιγότερα χιλιοστά...!!! .....

πράγμα που δεν συνάδει ούτε με  δικαιωματικές αρχές ούτε με στατικές .

>2. σε περίπτωση ιδιοκτησίας ανεκτέλεστου  Σ.Δ  (αέρα) με αυθαίρετο διαμ/μα στο δώμα,  ο ανωτέρω επιμερισμός επί του ιδανικού δικαιωματικού  φορτίου του ..  (=  χιλιοστά Ο.Ι  χ  ΣΝi κτίσματος) δεν έχει υπόσταση, αφού η αύλη Ο.Ι δεν έχει καθόλου φορτία .

Εν τέλει,  βλέπω ότι δεν μπορεί το κατά Ο.Ι  "δικαίωμα " υπερφόρτισης του κτιρίου που δίνεται με καθαρά στατικά κριτήρια (υπέρβαση φορτίων <20%) να είναι ανάλογο με την ποσότητα των χιλιοστών της....

 

Link to comment
Share on other sites

Η δική μου γνώμη ταυτίζεται με αυτή του Αντώνη.

Παιρνεις τα νόμιμα ,μόνιμα και κινητά της ιδιοκτησιας και έστω ότι αυτα έχουν άθροισμα Α kn.

 Μετά βρίσκεις τα Κn των υπερβάσεων έστω Β kn .

Πρέπει  Β/Α<=0.2 για να έχουμε απαλλαγή.

Link to comment
Share on other sites

Από την στιγμή που δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό με κάποιον επίσημο τρόπο και εγώ είμαι της άποψης του pavlos33

Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.