Jump to content

[ΑΡΘΡΟ 099 - Ν. 4495/17] Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτων κατασκευών


Recommended Posts

Σε κτίσμα στο οποίο έγινε τακτοποίηση για Ημιυπαίθριο Χώρο και προέβλεπε στέγη (χωρίς πλάκα) αλλά έγινε πλάκα χωρίς την στέγη
Πρέπει να γίνει Μελέτη Στατικής Επάρκειας ;;;;

 

Μην ανοίγεις χωρίς ουσιαστικό λόγο νέο θέμα και χωρίς πρώτα να κάνεις αναζήτηση σε ήδη υπάρχον, με ίδιο ή παραπλήσιο περιεχόμενο. Το θέμα σου συγχωνεύτηκε στο παρόν. Διάβασε προσεκτικά τους κανόνες συμμετοχής στο φόρουμ.

Pavlos33

Edited by Pavlos33
Link to comment
Share on other sites

καλησπέρα σας!

εξετάζω κτίριο του 1966 με άδεια ξενοδοχείου, το οποίο έχει μείνει στα μπετά από το 1969, και έχει κάποιες μικρές υπερβάσεις δόμησης, που από μόνες τους δεν απαιτούν διενέργεια στατικής μελέτης.

Έχω παρατηρήσει όμως σημαντική διαφορά στη γεωμετρία του φέροντος οργανισμού (κάποιες διαφορετικές διαστάσεις υποστηλωμάτων, κυρίως αύξηση διαστάσεων αυτών). Από παλιότερους ελένχους ξέρουμε ότι χρησιμοποιήθηκε καλύτερη ποιότητα σκυροδέματος και χρησιμοποίηθηκε st3 αντί st1 στους οπλισμούς.

Γενικά το κτίριο έχει καλύτερη εικόνα από τη στατική μελέτη, αλλά δυστυχώς ήταν εκτεθεμένο για 50 χρόνια.

Χρειάζεται θεωρείτε μελέτη στατικής επάρκειας για την τακτοποίηση, λόγω τις διαφορετικής γεωμετρίας ή αρκεί η τεχνική έκθεση;

Link to comment
Share on other sites

τότε πάντως επιτρέπονταν μετακινήσεις υποστυλωμάτων μέχρι 20 ή 25εκ σε σχέση με αυτή των σχεδίων χωρίς να απαιτείται ενημέρωση φακέλου Ο.Α

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

2 ώρες πριν, feidelliou said:

καλησπέρα σας!

εξετάζω κτίριο του 1966 με άδεια ξενοδοχείου, το οποίο έχει μείνει στα μπετά από το 1969, και έχει κάποιες μικρές υπερβάσεις δόμησης, που από μόνες τους δεν απαιτούν διενέργεια στατικής μελέτης.

Έχω παρατηρήσει όμως σημαντική διαφορά στη γεωμετρία του φέροντος οργανισμού (κάποιες διαφορετικές διαστάσεις υποστηλωμάτων, κυρίως αύξηση διαστάσεων αυτών). Από παλιότερους ελένχους ξέρουμε ότι χρησιμοποιήθηκε καλύτερη ποιότητα σκυροδέματος και χρησιμοποίηθηκε st3 αντί st1 στους οπλισμούς.

Γενικά το κτίριο έχει καλύτερη εικόνα από τη στατική μελέτη, αλλά δυστυχώς ήταν εκτεθεμένο για 50 χρόνια.

Χρειάζεται θεωρείτε μελέτη στατικής επάρκειας για την τακτοποίηση, λόγω τις διαφορετικής γεωμετρίας ή αρκεί η τεχνική έκθεση;

Στα πλαίσια τακτοποίησης δεν απαιτείται ΜΣΕ καθώς η όποια τακτοποίηση θα εμπίπτει στην κατηγορία 2 και σύμφωνα με το άρθρο 1 (*) της σχετικής απόφασης δεν απαιτείται ΜΣΕ για κατηγορίες 1,2 και 3. Το ότι ο νόμος αυθαιρέτων δεν απαιτεί για κάποιες περιπτώσεις ΜΣΕ, δεν σημαίνει ότι στην περίπτωση αποπεράτωσης του κτιρίου για  την ίδια ή άλλη χρήση,, ότι δεν θα εξεταστεί ενδελεχώς η στατική του επάρκεια.

Για τα ημιτελή στο στάδιο του σκελετού υπήρχε αναφορά στην εγκύκλιο 3 ν. 4178 (**) που έλεγε τότε να μπει συντελεστής χρήσης άλλης κατοικίας. Για το ν. 4495 δεν έχουμε ανάλογη επεξήγηση, οπότε για πλήρη ασφάλεια καλύτερα να βάλεις χρήση τουριστικό κατάλυμα (συντελεστής 0,6) και όχι άλλη κατοικία, αφού μετά θα πας για άδεια αποπεράτωσης και ίσως σου δημιουργήσουν θέμα με την εμφανισθείσα χρήση στη δήλωση.

(*) Άρθρο 1
Απαίτηση μελέτης στατικής επάρκειας
Μελέτη στατικής επάρκειας απαιτείται για κάθε κατασκευή που ανήκει σε μία από τις κατωτέρω περιπτώσεις, εκτός των περιπτώσεων των κατηγοριών 1, 2 και 3 του άρθρου 96 και κτιρίων σπουδαιότητας Σ1 σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ) (....)

(**) Γ. - Σε περίπτωση διαπίστωσης αυθαιρέτου ολοκληρωµένου φέροντα οργανισµού ή τµήµατος κτιρίου µε αυθαίρετο ολοκληρωµένο φέροντα οργανισµό χωρίς στοιχεία πλήρωσης και χωρίς εγκατεστηµένη χρήση, για την υπαγωγή του στο ν. 4178/13 το ενιαίο ειδικό πρόστιµο υπολογίζεται κατά τα οριζόµενα στις γενικές και ειδικές διατάξεις των άρθρων 18 και 19, εφαρµόζοντας το µικρότερο συντελεστή χρήσης για την άλλη κατοικία (3β=0,5). Στην περίπτωση αυτή κατά την υποβολή αίτησης αποπεράτωσης η χρήση που θα εγκατασταθεί µε την έκδοση της σχετικής άδειας θα είναι αποκλειστικά επιτρεπόµενη, σύµφωνα µε τους ισχύοντες όρους και περιορισµούς δόµησης στη θέση του ακινήτου.
 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα,

Για τυπική περίπτωση κατασκευής στο δώμα που επικοινωνεί με το υποκείμενο διαμέρισμα γ ορόφου, εμβαδού ~50% του δώματος, καταλαβαίνω ότι κάνω δύο ελέγχους:

1. με αρθ. 2 παρ. ια) για το σύνολο του κτιρίου, ή αν δεν βγαίνει αυτό, με τον έλεγχο της τέμνουσας βάσης (εφόσον βεβαίως ισχύουν οι υπόλοιπες προϋποθέσεις με την εφαρμογή της στατικής μελέτης ως προς τις διαστάσεις και ότι θα με αφήσουν οι υπόλοιποι να μπω να μετρήσω...) ή τελικά κάνω μελέτη στατικής επάρκειας για το σύνολο του κτιρίου ως προς τα νέα φορτία

2. ελέγχω την ίδια την προσθήκη - στην συγκεκριμένη περίπτωση υποψιάζομαι ότι είναι κάτι ξύλινο που βιδώθηκε πάνω στην πλάκα του δώματος...

Ευχαριστώ

Edited by gina
Link to comment
Share on other sites

Αν δεν βγαίνουν τα κριτήρια επιφάνειας ( μέχρι 25 τμ) κοιτάζεις το κριτήριο φορτίων (<20%). Αν δεν βγει, το επόμενο άρθρο που αναφέρεις περί τέμνουσας, αναφέρεται στο περιεχόμενο της ΜΣΕ και την έκθεση αποτίμησης, όχι στην απαλλαγή.

Link to comment
Share on other sites

3 λεπτά πριν, Pavlos33 said:

Αν δεν βγαίνουν τα κριτήρια επιφάνειας ( μέχρι 25 τμ) κοιτάζεις το κριτήριο φορτίων (<20%). Αν δεν βγει, το επόμενο άρθρο που αναφέρεις περί τέμνουσας, αναφέρεται στο περιεχόμενο της ΜΣΕ και την έκθεση αποτίμησης, όχι στην απαλλαγή.

Μα ναι, εφόσον πάμε με τέμνουσα δεν μιλάμε για απαλλαγή, όμως δεν μιλάμε και για κανονική στατική επάρκεια, με σκαναρίσματα, υποβολή ξυλοτύπων κτλ... με αυτή την έννοια το λέω.

Έστω ότι απαλλάσσομαι με το 20% των φορτίων ή ότι μου βγαίνει η τέμνουσα - χρειάζεται να ελέγξω και την ίδια την προσθήκη;

Link to comment
Share on other sites

Νομίζω πως η απάντηση σε αυτό που ρωτάς εξαρτάται από το εξής:

"Για κτίρια για τα οποία διατίθεται εγκεκριμένη στατική μελέτη η οποία έχει εφαρμοστεί ως προς τις διαστάσεις του φορέα του φέροντος οργανισμού, η έκθεση αποτίμησης φέρουσας ικανότητας μπορεί να περιορίζεται στον έλεγχο του συνολικού σεισμικού φορτίου (τέμνουσα βάσης) όταν μετά την προσθήκη των αυθαιρέτων κατασκευών στο σύνολο του κτιρίου"

Αν θεωρήσεις (προς την πλευρά της ασφάλειας) ότι λόγω της προσθήκης διαφοροποιείται ο φέρων οργανισμός, θα πρέπει να κάνεις κανονική ΜΣΕ. Από την άλλη, δεν μπορώ να φανταστώ σε ποια περίπτωση θα είχε τότε νόημα η παραπάνω διάταξη και σε ποια προσθήκη αυθαίρετων κατασκευών δεν θα θεωρούσαμε ότι ο φορέας έχει διαφοροποιηθεί.

Στο συγκεκριμένο δίλημμα η λογική που έχει εκφράσει ο Pavlos33 ίσως είναι η πιο ρεαλιστική. Θα προσπαθήσεις λοιπόν να απαλλάξεις το κτίριο από ΜΣΕ. Επομένως, αν φαίνεται ο αδειοδοτημένος φορέας να έχει ακολουθήσει τη μελέτη ως προς τις διαστάσεις των φερόντων στοιχείων του, μπορείς να χρησιμοποιήσεις την παραπάνω διάταξη για την τέμνουσα. Ακόμα καλύτερα θα ήταν να ελέγξεις, όπως γράφεις, και τα ίδια τα δομικά στοιχεία της προσθήκης, όπως το αναφέρει ρητά στην περίπτωση κατασκευής αυθαίρετης στέγης. Προφανώς και ως προς αυτό, θα πρέπει να επιλέξεις να το κάνεις με τεχνική περιγραφή ή αν το κρίνεις απαραίτητο με μελέτη επάρκειας. Νομίζω το ίδιο πρέπει να κάνεις ακόμα και αν βγει ο έλεγχος των κατακόρυφων, αφού έτσι όπως είναι γραμμένα τα περί ΜΣΕ, το μόνο σίγουρο είναι ότι κατασκευές μέχρι το 20% της επιφάνειας του δώματος δεν χρειάζονται έλεγχο επάρκειας της ίδιας της αυθαίρετης κατασκευής.

Βέβαια δεν ξέρω αν σε περίπτωση που δεν βγαίνει η απαλλαγή λόγω σύγκρισης των κατακόρυφων, αν υπάρχει πιθανότητα τελικά να βγει ο έλεγχος για τέμνουσα.

Edit:  Ξαναδιάβασα πιο πάνω ότι γράφεις πως μάλλον πρόκειται για ξύλινη κατασκευή, συνεπώς αν η στατική μελέτη έχει εφαρμοστεί θα μπορείς να προχωρήσεις σε έλεγχο τέμνουσας. Είναι "μπακάλικα" όλα αυτά βέβαια, οπότε μην περιμένεις αυστηρό κανόνα για το πως θα ενεργήσεις.

Edited by tettris
Link to comment
Share on other sites

3 ώρες πριν, tettris said:

Νομίζω το ίδιο πρέπει να κάνεις ακόμα και αν βγει ο έλεγχος των κατακόρυφων, αφού έτσι όπως είναι γραμμένα τα περί ΜΣΕ, το μόνο σίγουρο είναι ότι κατασκευές μέχρι το 20% της επιφάνειας του δώματος δεν χρειάζονται έλεγχο επάρκειας της ίδιας της αυθαίρετης κατασκευής.

Καλησπέρα,

Εγώ το είχα στο μυαλό μου πιο γενικά, ότι δηλαδή οι μόνες περιπτώσεις που η απαλλαγή δεν σταματά στον έλεγχο για το αν ισχύει αλλά συνεχίζεται και με τον έλεγχο του ίδιου του αυθαιρέτου είναι το αυθαίρετο πατάρι της β) και η ξύλινη στέγη της θ). Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις του άρθ. 2 ελέγχεις μόνο αν εμπίπτει στην απαλλαγή και τελειώνει εκεί, ακόμα και αν η απαλλαγή γίνεται με τη ια) ή τη δ).

Που βεβαίως μας αποδεικνύει περίτρανα το ότι

3 ώρες πριν, tettris said:

Είναι "μπακάλικα" όλα αυτά βέβαια, οπότε μην περιμένεις αυστηρό κανόνα για το πως θα ενεργήσεις.

γιατί προφανώς αν πηγαίναμε πολεοδομία για νομιμοποίηση θα χρειάζονταν στατικά για όλα, και ορθώς...

Στη δική μου περίπτωση, έτσι όπως το βλέπω, μάλλον θα αρκεί ο έλεγχος της τέμνουσας, δεν θα χρειαστεί να πάμε σε κανονική μσε. Σε αυτή την περίπτωση αναρωτιέμαι αν πρέπει να καταθέσω και την επάρκεια του ξύλινου, που τώρα πια δεν θα είμαι στο αρθ. 2 αλλά στο αρθ. 3... εντελώς τυπικά δηλαδή...

Ευχαριστώ

Edited by gina
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.