Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

[ΑΡΘΡΟ 100 - Ν. 4495/17] Αυθαίρετες κατασκευές σε υπόγειες στάθμες


Recommended Posts

Υπόγεια αποθήκη επιφάνειας 11τμ. με αυτοτελή είσοδο. Το μεγαλύτερο τμήμα της (7,50τμ) βρίσκεται εκτός κάλυψης ανωδομής και εντος Δ. Τη χρεώνω κανονικά με ΥΔ (0,50) -ΥΚ-παραβίαση πλαγίων αποστάσεων, η ερώτησή μου είναι αν την προσμετράω όμως στην εύρεση του ποσοστού υπέρβασης? (Και για το προστιμο και για την κατηγορία)

Link to post
Share on other sites
  • Replies 391
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Όχι. Ο νόμος είναι σαφής, δεν μιλάει για κλιμακοστάσια, μιλάει για αυτοτελείς λειτουργικά χώρους.

Αν τηρήθηκε η στάθμη του κτιρίου και έχεις απλώς ξεμπάζωμα της μιας πλευράς τότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις μειωτικό + αναλυτικό για το ξεμπάζωμα. Αν το κτίριο θεμελιώθηκε ψηλότερα και δεν έχεις

..ναι, ναι, .... τι να πεις και να δεχτείς τώρα απ΄όλα  ...! τα μεν που είπες ή τα δε?..... οπότε... τι καιρό κάνει αύριο ? είναι για μπάνιο ?.......

Posted Images

αποτελεί γεγονός ότι, στον υπολογισμό του Δ μετράει το ύψος, απαιτείται σε περιπτώσεις να αφεθεί απόσταση ως το όριο του οικοπεδου, από το κτίριο..

οπότε για ποιά παράβαση μιλάμε?? Το υπόγειο πράγματι δεν μπορεί να μπαίνει στο Δ ή μπαίνει όταν γίνεται επέκταση υπογείου εκτός κάλυψης κτιρίου όταν επιτρέπεται.

Η παράβαση αφορά σε χώρο υπογείου που χρησίμευε ως χώρος στάθμευσης εκτός κάλυψης κτιρίου και εκεί που παράδειγμα επιτρεπόταν η στάθμευση αυτοκινήτου σχηματίστηκε ένας υπόγειος αποθηκευτικός χώρος?

η αποθήκη αυτή Συνάδελφε βρίσκεται σε υπόγεια στάθμη? Αν ναι, διατηρώ μια αμφιβολία ότι θα έπρεπε να δηλώσεις ότι παραβιάζει πλάγια απόσταση.

Link to post
Share on other sites
On 27/11/2019 at 7:28 ΜΜ, Μέρσα said:

Υπόγεια αποθήκη επιφάνειας 11τμ. με αυτοτελή είσοδο. Το μεγαλύτερο τμήμα της (7,50τμ) βρίσκεται εκτός κάλυψης ανωδομής και εντος Δ. Τη χρεώνω κανονικά με ΥΔ (0,50) -ΥΚ-παραβίαση πλαγίων αποστάσεων, η ερώτησή μου είναι αν την προσμετράω όμως στην εύρεση του ποσοστού υπέρβασης? (Και για το προστιμο και για την κατηγορία)

Σωστά ως προς το υπολογιστικό κομμάτι ένταξης αυθαιρεσιών. Ενδεχομένως να συνέφερε η κατηγορία 3 για να μην έχεις ΥΚ και παραβίαση Δ στο πρόστιμο. Κάνε μια δοκιμή να το διαπιστώσεις.

Για την εύρεση κατηγορίας ισχύουν τα γνωστά. Προ 83, κατηγορία 2, προ 75 και χρήση κατοικία κατηγορία 1. Μετά το 83 κατηγορία 4 ή 5. Κοιτάζεις τι ίσχυε στην άδεια αναφορικά με όρους δόμησης και τι ισχύει σήμερα. Παίρνεις τα πιο συμφέροντα μεγέθη για να συγκρίνεις (την εποχή της άδειας ή σήμερα). Το υπόγειο προς υπαγωγή βρίσκεται εκτός περιγράμματος και είναι αυτοτελές όπως λες, άρα δεν πληροί δυο  από τα τρία κριτήρια (το κριτήριο περί "εντός σχεδίου" δεν το γνωρίζουμε αφού δεν το αναφέρεις) για να μην συμμετέχει στον προσδιορισμό κατηγορίας. Συνεπώς θα υπολογιστεί και το προς τακτοποίηση υπόγειο.

δ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4 : 
Υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος και εξαιρούνται οριστικά από την κατεδάφιση, μετά την υπαγωγή, 
την καταβολή του σχετικού παραβόλου και την καταβολή του ενιαίου ειδικού προστίμου, με την επιφύλαξη 
εφαρμογής των οριζομένων στο άρθρο 97, οι εξής αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης : 
αα)  αυθαίρετες  κατασκευές  εφόσον  δεν  παραβιάζονται  σε  ποσοστό  μεγαλύτερο  του  είκοσι  τοις  εκατό 
(20%)  τα  πολεοδομικά  μεγέθη  κάλυψης,  δόμησης  και  ύψους  που  προβλέπονται  από  τους  όρους 
δόμησης της περιοχής ή αυτούς που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής αδείας, 
ββ)  αυθαίρετες κατασκευές εφόσον δεν παραβιάζονται σε ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό 
(40%) τα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης και σε ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό 
(20%) το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους που προβλέπονται από τους όρους δόμησης της περιοχής ή 
αυτούς που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας και δεν υπερβαίνουν τα 250 τ.μ. για 
χρήση κατοικίας ανά ιδιοκτησία και μέχρι τα 1000 τ.μ. κτιρίου συνολικά, τα 1000 τ.μ. για τις λοιπές 
χρήσεις. 
Στα ανωτέρω ποσοστά συνυπολογίζονται όλα τα αυθαίρετα κτίσματα επί του ακινήτου, καθώς και τυχόν 
αυθαίρετες  κατασκευές  που  έχουν  υπαχθεί  στους  νόμους  3775/2009,  3843/2010,  4014/2011  και 
4178/2013.
Δεν συνυπολογίζονται επιφάνειες εντός του περιγράμματος του κτιρίου σε εντός σχεδίου 
περιοχές  που  δεν  δημιουργούν  αυτοτελείς  χώρους,  όπως  σοφίτες,  εσωτερικοί  εξώστες  και  υπόγεια
Ημιυπαίθριοι χώροι δε συνυπολογίζονται μέχρι του ποσοστού υπέρβασης 80% του πολεοδομικού μεγέθους 
κάλυψης  και  δόμησης,  με  την  προϋπόθεση  ότι  έχουν  ενταχθεί  στους  νόμους  3775/2009,  3843/2010, 
4014/2011 και 4178/2013, 
γγ)   αυθαίρετες  αλλαγές  χρήσης,  εφόσον  έχουν  συντελεστεί  σε  περιοχές  εντός  σχεδίου  και  με  την 
προϋπόθεση ότι η εν λόγω χρήση είναι σύμφωνη με τις επιτρεπόμενες χρήσεις της περιοχής, 
δδ)   αυθαίρετες κατασκευές ημιυπαίθριων χώρων σε κτίσματα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου 
και με την προϋπόθεση ότι η χρήση τους είναι σύμφωνη με τις επιτρεπόμενες χρήσεις της περιοχής, 
εφόσον  δεν  παραβιάζονται  σε  ποσοστό  μεγαλύτερο  του  εξήντα  τοις  εκατό  (60%)  τα  πολεοδομικά 
μεγέθη κάλυψης και δόμησης. 

Δεν  συμπεριλαμβάνονται  στην  παρούσα  περίπτωση  και  δεν  εξαιρούνται  οριστικά  της  κατεδάφισης 
αυθαίρετες κατασκευές εφόσον βρίσκονται εντός προκηπίου. 

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Ευχαριστώ πολύ για την τεκμηρίωση της απάντησης. Η περίπτωσή μου είναι εντός σχεδίου.

Θα το κοιτάξω για αποθήκη κατηγορίας 3 αν και θεωρούσα για κάποιο λόγο ότι στον 4495 αφορά μόνο ισόγειες. Μάλλον έκανα λάθος. Για την εύρεση της κατηγορίας θα το υπολογίσω λοιπον, για την εύρεση του ποσοστού υπέρβασης αν το θεωρήσω κατηγορία 3 θα εξαιρείται ??

Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά!

Σε Β' υπόγειο που κατέλαβε όλο την κάλυψη του οικοπέδου (εφόσον προοριζόταν στην Ο.Α. για παρκιν) δεν έγινε οπή για τον ανελκυστήρα αυτοκινήτων και μετετράπη σε χώρο αποθήκης.

1. Το υπαγάγω ως παράβαση (ή τροποποίηση θέσεων στάθμευσης) Κατά τα νέα δεδομένα έχω νόμιμο περίγραμμα και αλλαγή από Β.Χ. σε Β.Χ....

2. ή Βάζω σε Υ.Δ μειωτικού την επιφάνεια εκτός κάλυψης ανωδομής;

3. ή Το υπαγάγω όλο ? (δεν νομίζω,  αλλά το αναφέρω!) 

Σας ευχαριστώ!

 

Edited by Pavlos33
Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...

Καλημέρα.

1. Τακτοποιώ με αναλυτικό προυπολογισμό ή με υπέρβαση δόμησης-κάλυψης δεξαμενή υγρών καυσίμων σε βενζινάδικο? 

2. Πρέπει να τακτοποιηθεί και το στέγαστρο των αντλιών στο βενζινάδικο

3. Οι δεξαμενές και το στέγαστρο μετράνε στην δόμηση και κάλυψη στο διάγραμμα κάλυψης?

Link to post
Share on other sites

Και τα 2 τακτοποιούνται με αναλυτικό και δεν υπολογίζονται σε δόμηση και κάλυψη

Link to post
Share on other sites
On 23/1/2018 at 7:03 ΜΜ, martha1 said:

σε μεσαιο οικοπεδο εξεδοθη οικοδομικη αδεια ισογειου με υπογειο.στην πισω οψη το εδαφος βρισκεται σε σταθμη -1.50μ .το υπογειο δεν κατασκευαστηκε λογω του οτι υπηρχαν κατα την εκσκαφη πολλα νερα-πηγες.ετσι το κτιριο θεμελιωθηκε ψηλοτερα σε σχεση με την οικοδομικη αδεια και δεν κατασκευαστηκε το υπογειο.ομως στην πισω οψη η υπερυψωση του 1.50μ δεν μπαζωθηκε εσωτερικα και εγινε χωρος λεβητοστασιου.

1/πως αντιμετωπιζω την μη κατασκευη του προβλεπομενου υπογειου στην ΟΑ?

2/Πως θα υπολογιστει ο χωρος της ξεμπαζωμενης υπερυψωσης που εγινε λεβητοστασιο?με αναλυτικο? 

 

On 23/1/2018 at 7:16 ΜΜ, karanus said:

martha1

Έτσι όπωςτο καταλαβαίνω εγώ στην πίσω όψη έχεις ένα κανονικό ισόγείο με δάπεδο περίπου στο -1,50 και πιθανό ύψος έως και 3,00μ.

Άρα δεν ξεμπάζωσες, απλά δεν μπάζωσες.

Μάλλον είσαι με ΥΔ χωρίς μειωτικό.

Αν το έχω καταλάβει σωστά το σχήμα.

Για την μη κατασκευή δεν υπάρχει πρόβλημα.

Απλά δεν κατασκευάστηκε.

Έχω μια ανάλογη περίπτωση, αυθαίρετο, χωρίς σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών, στο οποίο μεταξύ άλλων δεν κατασκευάστηκε η υπόγεια στάθμη, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί το λεβητοστάσιο στo ισόγειο και φυσικά να επηρεαστεί και η στατική μελέτη... Πιστεύετε πως πρέπει να αναφερθούμε μόνο στην μεταφορά του λεβητοστασίου; Κάποιος συνάδελφος έχει συναντήσει κάτι σχετικό; 

Αν είσαι μηχανικός πρόσθεσε την ειδικότητά σου στο προφίλ. Αν είσαι ιδιώτης (όπως αναγράφεις) ενημέρωσέ με να μεταφέρω το ερώτημα στην ενότητα των ιδιωτών.

Pavlos 33

Edited by Pavlos33
Link to post
Share on other sites

 τι είδους "αυθαιρετο  χωρις συσταση" ειναι αυτο,  που εχει "στατικη μελετη"??

εισαι ιδιωτης ή μηχανικος?

 

Link to post
Share on other sites
59 λεπτά πριν, dimitris GM said:

 τι είδους "αυθαιρετο  χωρις συσταση" ειναι αυτο,  που εχει "στατικη μελετη"??

εισαι ιδιωτης ή μηχανικος?

 

Αυθαίρετο με οικοδομική άδεια.

Είναι ένα ιδιόκτητο τριώροφο, χωρίς σύσταση οριζόντιων ιδιοκτησιών, κατά την κατασκευή του οποίου ο ιδιοκτήτης αποφάσισε αφενός να μην κατασκευάσει το υπόγειο αλλά και να τροποποιήσει τις πιο πάνω κατόψεις. Το ερώτημά μου αφορά τη μη κατασκευή του υπογείου, έχει τύχει σε κάποιον συνάδελφο, και πως το αντιμετώπισε; 

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.