Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

Προοπτικές Αγρονόμου-Τοπογράφου Μηχανικού στο εξωτερικό


Recommended Posts

Καλησπέρα σας. Έδωσα φέτος πανελλήνιες, και με βάση τις μονάδες που κατάφερα να συγκεντρώσω, έχω πολλές πιθανότητες να εισέλθω στην σχολή των τοπογράφων μηχανικών του εμπ. Για τον λόγο αυτό, θα ήθελα να με βοηθήσετε για ένα ζήτημα που αφορά τον συγκεκριμένο κλάδο. Υπάρχουν επαγγελματικές ευκαιρίες για τους τοπογράφους στο εξωτερικό; Τουλάχιστον καλύτερες από αυτές στην Ελλάδα...Η αφορμή που με οδήγησε να σας κάνω αυτήν την ερώτηση ήταν οι συγκεκριμένες συζητήσεις

http://www.michanikos.gr/topic/38180-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85-%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD/

https://www.google.com/url?q=http://www.michanikos.gr/topic/38667-%25CE%25A4%25CE%25BF%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25AC%25CF%2586%25CE%25BF%25CF%2582-%25CE%259C%25CE%25B7%25CF%2587%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C%25CF%2582-%25CE%25A0%25CF%258E%25CF%2582-%25CE%25BC%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2586%25CF%2581%25CE%25AC%25CE%25B6%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B9-%25CF%2583%25CE%25B5-%25CE%25AD%25CE%25BD%25CE%25B1/&sa=U&ved=0ahUKEwj9hsDqmsLVAhXnDcAKHf-5BZEQFggRMAQ&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHfupD4B66H1rsvaOtLMcdxD0iDUg

https://www.google.com/url?q=http://www.michanikos.gr/topic/21628-%25CE%25A4%25CE%25BF%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25AC%25CF%2586%25CE%25BF%25CF%2582-%25CE%25B7-%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C%25CF%2582-%25CE%25BC%25CE%25B7%25CF%2587%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C%25CF%2582/&sa=U&ved=0ahUKEwj9hsDqmsLVAhXnDcAKHf-5BZEQFggOMAM&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNH1wdJzc-pNvah0JQ6QApPwgOKlxw

https://www.google.com/url?q=http://www.michanikos.gr/topic/38180-%25CE%2591%25CE%25BD%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B7-%25CE%25A0%25CF%2584%25CF%2585%25CF%2587%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2585-%25CE%2591%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25BF%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2585-%25CE%25A4%25CE%25BF%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25BF%25CF%2585-%25CE%259C%25CE%25B7%25CF%2587%25CE%25B1%25CE%25BD/&sa=U&ved=0ahUKEwj9hsDqmsLVAhXnDcAKHf-5BZEQFggIMAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFFb3WU6yp3eTnYTk4Qv7ma7DdjHQ

http://www.michanikos.gr/topic/8423-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BB-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD/

, οι οποίες πιο πολύ με μπέρδεψαν, πάρα με βοήθησαν να σχηματίσω ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με την κατάσταση στο εξωτερικό, καθότι φαίνεται πως δικαίωμα άσκησης στα τοπογραφικά έχουν άνευ ορίου και οι πολιτικοί μηχανικοί, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ουσιαστικός λόγος πρόσληψης τοπογράφου σε ένα έργο. Επαναλαμβάνω πως δεν γνωρίζω πολλά σχετικά με αυτήν την δουλειά, και προσθέτω πως η μειωμένη ζήτηση για το συγκεκριμένο τμήμα, σε συνδυασμό με τις απόψεις πολλών που αναφέρουν ότι δεν υφίσταται ο όρος ''Rural and Surveying Engineer'' στο εξωτερικό, μου έχουν δημιουργήσει πολλές αμφιβολίες σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση, συνεπώς ο εν λόγω ισχυρισμός ενδεχομένως να μην θεωρείται λογικά ορθός.

 

Οποιαδήποτε απάντηση θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη.

Σας ευχαριστώ προκαταβολικά.

Edited by Γιάννης Λέκκας
Link to post
Share on other sites
  • Replies 31
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Υπάρχει πολύ υλικό και το βρήκες στο φόρουμ...

Ισχύουν τα παρακάτω:

- Οι σπουδές τοπογράφου στην Ελλάδα είναι σπουδές μηχανικού και ουσιαστικά και αναγνωρισμένες ως τέτοιες τουλάχιστον για τα Ελληνικά δεδομένα

- Ως τοπογράφος μπορείς να δουλέψεις είτε στο πεδίο είτε στο γραφείο. 

- Οι δουλειές πεδίου θεωρούνται γενικά ότι γίνονται από τοπογράφους σκέτο. Υπάρχουν πολλοί (μη μηχανικοί) που κάνουν αυτοί την δουλειά και με χαμηλότερους μισθούς

- Στο γραφείο μπορείς να ασχοληθείς από μελέτες οδοποιίας, υδραυλικά έργα κλπ ή ως quantity suerveyor μέχρι project management. Αναλόγως την εμπειρία και τις εξειδικέυσεις που θα αποκτήσεις στην πορεία

 

Επομένως, ναι υπάρχουν προοπτικές απασχόλησης στο εξωτερικό για τον Έλληνα απόφοιτο τοπογράφο μηχανικό. Είναι επίσης δεδομένο ότι δεν είναι από τα νο1 πλέον σε ζήτηση επαγγέλματα μηχανικού...

Link to post
Share on other sites

Πέρα από αυτά που αναφέρει ο συνάδελφος Γιάννης, μπορείς να ασχοληθείς στο εργοτάξιο ως μηχανικός έργου, εργοταξιάρχης κλπ πέρα από τις χαράξεις που απαιτείται ειδικός τοπογραφικός εξοπλισμός και συνήθως γίνονται από τοπογράφο.   

Στην σχολής θα αναπτύξεις κυρίως τρόπος σκέψης ώστε να τα εφαρμόζεις στο γραφείο και στο χώρο των έργων.  Επίσης πολλοί μηχανικοί ανεξαρτήτως ειδικότητας σπουδών έχουν μετακινηθεί σε άλλους τομείς δραστηριότητας (πχ πληροφορική, υπολογιστές).

Μεγάλη σημασία θα έχει η εμπειρία και η εξειδίκευση που θα αποκτήσεις εργαζόμενος ή κάνοντας κάποιο μεταπτυχιακό.

Κατά αρχάς καλές σπουδές.  

Link to post
Share on other sites

Ο πολιτικός μηχανικός ούτε έχει ούτε είχε ποτέ κάποιο προβάδισμα έναντι του τοπογράφου, εκτός εάν πρόκειται για μελέτες πολυκατοικιών. Σε όλα τα άλλα τα δύο πτυχία μετράνε ακριβώς το ίδιο και αυτό αποδεικνύεται από τις επάξιες καριέρες που έχουν κάνει οι τοπογράφοι. Απλά επειδή στο παρελθόν τα πολλά λεφτά έβγαιναν κυρίως με τις πολυκατοικίες, όλα τα άλλα θεωρούνταν παρακατιανά και δημιουργήθηκε η αίσθηση της απόλυτης ανωτερότητας του πολιτικού μηχανικού απέντι σε οποιοδήποτε θετικό επιστήμονα. Από την άλλη, η αδιαφορία των πολιτικών μηχανικών για οτιδήποτε άλλο εκτός από πολυκατοικίες, επέτρεψε σε τοπογράφους (και άλλους επιστήμονες) να δημιουργήσουν καλύτερο όνομα σε όλα τα άλλα αντικείμενα, τα οποία όμως τώρα δε θεωρούνται παρακατιανά, αφού οι πολυκατοικίες πλέον αντί για αιχμή του διαγράμματος έχουν γίνει βύθισμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τοπογράφοι είχαν πάντα καλή απορρόφηση στο δημόσιο, κάτι που επίσης περνιόταν απαρατήρητο ή θεωρείτο παρακατιανό τον καιρό των πολυκατοικιών.

 

Κάποτε όλοι κυνηγούσαν να μεταπηδήσουν στους πολιτικούς μηχανικούς δηλαδή στα μπετά, τώρα όμως οι πολιτικοί μηχανικοί κυνηγάνε να μεταπηδήσουν σε κάποια από τις δουλειές των άλλων, συμπεριλαμβανομένων των τοπογράφων.

 

Δεν έχεις λοιπόν να ανησυχείς για τίποτα, εκτός αν το όνειρό σου ήταν να ασχοληθείς με τα μπετά.

Link to post
Share on other sites

Σας ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας. Απαντώντας στον κύριο Georgios_m, η αλήθεια είναι πως δεν ήταν στόχος μου να γίνω πολιτικός μηχανικός, και γενικότερα μηχανικός, απλά είπα πως το πιο πιθανό είναι να περάσω στους τοπογράφους, λόγω των αποτελεσμάτων μου. Συνεπώς, όχι, δεν ανησυχώ που δεν θα ασχοληθώ με τα μπετά, όμως έθιξα το συγκεκριμένο θέμα γιατί έχω την εντύπωση πως υπάρχει πρόβλημα αλληλοκάλυψης εργασιών μεταξύ πολιτικών και τοπογράφων, και ήθελα να επιβεβαιώσω αν ισχύει το ίδιο και στο εξωτερικό.

Edited by Γιάννης Λέκκας
Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα σας. Έδωσα φέτος πανελλήνιες, και με βάση τις μονάδες που κατάφερα να συγκεντρώσω, έχω πολλές πιθανότητες να εισέλθω στην σχολή των τοπογράφων μηχανικών του εμπ. Για τον λόγο αυτό, θα ήθελα να με βοηθήσετε για ένα ζήτημα που αφορά τον συγκεκριμένο κλάδο. Υπάρχουν επαγγελματικές ευκαιρίες για τους τοπογράφους στο εξωτερικό; Τουλάχιστον καλύτερες από αυτές στην Ελλάδα...Η αφορμή που με οδήγησε να σας κάνω αυτήν την ερώτηση ήταν οι συγκεκριμένες συζητήσεις

http://www.michanikos.gr/topic/38180-%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%B3%CE%BD%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%B7-%CE%A0%CF%84%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BF%CF%85-%CE%91%CE%B3%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%85-%CE%A4%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%85-%CE%9C%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD/

https://www.google.com/url?q=http://www.michanikos.gr/topic/38667-%25CE%25A4%25CE%25BF%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25AC%25CF%2586%25CE%25BF%25CF%2582-%25CE%259C%25CE%25B7%25CF%2587%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C%25CF%2582-%25CE%25A0%25CF%258E%25CF%2582-%25CE%25BC%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25B1%25CF%2586%25CF%2581%25CE%25AC%25CE%25B6%25CE%25B5%25CF%2584%25CE%25B1%25CE%25B9-%25CF%2583%25CE%25B5-%25CE%25AD%25CE%25BD%25CE%25B1/&sa=U&ved=0ahUKEwj9hsDqmsLVAhXnDcAKHf-5BZEQFggRMAQ&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHfupD4B66H1rsvaOtLMcdxD0iDUg

https://www.google.com/url?q=http://www.michanikos.gr/topic/21628-%25CE%25A4%25CE%25BF%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25AC%25CF%2586%25CE%25BF%25CF%2582-%25CE%25B7-%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B9%25CF%2584%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C%25CF%2582-%25CE%25BC%25CE%25B7%25CF%2587%25CE%25B1%25CE%25BD%25CE%25B9%25CE%25BA%25CF%258C%25CF%2582/&sa=U&ved=0ahUKEwj9hsDqmsLVAhXnDcAKHf-5BZEQFggOMAM&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNH1wdJzc-pNvah0JQ6QApPwgOKlxw

https://www.google.com/url?q=http://www.michanikos.gr/topic/38180-%25CE%2591%25CE%25BD%25CE%25B1%25CE%25B3%25CE%25BD%25CF%2589%25CF%2581%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25B7-%25CE%25A0%25CF%2584%25CF%2585%25CF%2587%25CE%25B9%25CE%25BF%25CF%2585-%25CE%2591%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25BF%25CE%25BD%25CE%25BF%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2585-%25CE%25A4%25CE%25BF%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25B3%25CF%2581%25CE%25B1%25CF%2586%25CE%25BF%25CF%2585-%25CE%259C%25CE%25B7%25CF%2587%25CE%25B1%25CE%25BD/&sa=U&ved=0ahUKEwj9hsDqmsLVAhXnDcAKHf-5BZEQFggIMAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNFFb3WU6yp3eTnYTk4Qv7ma7DdjHQ

http://www.michanikos.gr/topic/8423-%CE%A3%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%AD%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%B9%CE%BB-%CF%84%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%AC%CF%86%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B7%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD/

, οι οποίες πιο πολύ με μπέρδεψαν, πάρα με βοήθησαν να σχηματίσω ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με την κατάσταση στο εξωτερικό, καθότι φαίνεται πως δικαίωμα άσκησης στα τοπογραφικά έχουν άνευ ορίου και οι πολιτικοί μηχανικοί, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ουσιαστικός λόγος πρόσληψης τοπογράφου σε ένα έργο. Επαναλαμβάνω πως δεν γνωρίζω πολλά σχετικά με αυτήν την δουλειά, και προσθέτω πως η μειωμένη ζήτηση για το συγκεκριμένο τμήμα, σε συνδυασμό με τις απόψεις πολλών που αναφέρουν ότι δεν υφίσταται ο όρος ''Rural and Surveying Engineer'' στο εξωτερικό, μου έχουν δημιουργήσει πολλές αμφιβολίες σχετικά με την επαγγελματική αποκατάσταση, συνεπώς ο εν λόγω ισχυρισμός ενδεχομένως να μην θεωρείται λογικά ορθός.

 

Οποιαδήποτε απάντηση θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη.

Σας ευχαριστώ προκαταβολικά.

Αντικαταστήστε το ''επαναλαμβάνω πως...'' με το ''αναφέρω πως...''

Link to post
Share on other sites

Οποιαδήποτε διόρθωση σε δικό σου κείμενο μπορείς να την κάνεις πατώντας το κουμπί "επεξεργασία".

 

Αλληλοεπικάλυψη υπάρχει, και στο εξωτερικό ίσως ακόμα μεγαλύτερη αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητα πρόβλημα.

Link to post
Share on other sites

Αγαπητέ Γιάννη

 

Καλώς να έρθεις στην οικογένεια των ΑΤΜ. Βλέπω ότι το ψάχνεις και καλά κάνεις.

 

Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι ακόμη νωρίς να δεις και να κατασταλάξεις. Μπες μέσα με το καλό, δες και πράξε. Κάποιες συμβουλές-κατευθύνσεις.

 

 

1. Πρακτικά έχεις 7 μεγάλα γωνστικά αντικείμενα: Γεωδαισία, Τοπογραφία, Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπηση, Κτηματολόγιο, Συγκοινωνιακά Εργα, Υδραυλικά Έργα.

Στα πρώτα 5 ο Τοπογράφος Μηχανικός παίζει <παίζει μπάλα μόνος του>...Είναι ο κατ εξοχήν μηχανικός που ασχολείται με αυτά.

 

 

2. Πιστεύω, στο τέλους του τρίτου έτους θα έχεις κατασταλάξει στην εμβάθυνση-τομέα (αν δεν εχεις αλλάξει γνώμη για την σχολή-που έχεις καθε δικαίωμα).

 

 

3. τώρα για επαγγελματική αποκατάσταση στο εξωτερικό: Εγώ π.χ. ασχολούμαι με την Γεωδαισία σε ερευνητικό κομμάτι (δεν μπαίων σε λεπτομέρειες, αν είμαστε καλά σε 5 χ΄ρονια θα στα πω!). Γενικά, ο τίτλος του Τοπογράφου Μηχανικού, μπερδεύει πολύ τους Ευρωπαίους, γιατί τον έχουν πολλές φορές στο μυαλό τους σαν μη-μηχανικό ή απόφοιτο μη ανώτατης εκπαίδευσης. Στο εξωτερικό και δη στη Γερμανία, υπάρχουν α. Τμήματα Γεωδασιίας, β. Τμήματα Γεωματικής, γ. Γεωεπιστημών. Ο ΑΤΜ στην Ελλάδα <κουβαλάει> πολλά σαν τίτλος και συνήθως δεν γίνεται κατανοητό στο εξωτερικό.

 

 

4. Σε συμβουλεύω από τα μικρά έτη να αφοσιωθείς στον προγραμματισμό και στις νέες τεχνολογίες (π.χ. μη επανδρωμένα αεροσκάφη, LIDAR). Μάθε UNIX και μια με δυο γλώσσες προγραμματισμού! Η γνώση στις νέες τεχνολογίες θα σου δώσει πολύ καλά εφόδια και για το εξωτερικό.

 

 

5. Γενικά το επίπεδο γνώσεων (για το Αριστοτέλειο να σου μιλήσω που το τελείωσα) είναι αρκετά καλό από θεωρητικής πλευράς. Αν σε ψήνει, πήγαινε κανα χρόνο για το χαρτζηλίκι σε ένα γραφείο. Θα σου είναι τεράστιο σχολείο. Γενικά, στους Τοπογράφους η θεωρία και η πράξη απέχει παρασάγκας! Το όργανο δεν οριζοντιώνεται ΠΟΤΕ με μανιουαλ! Επίσης θα δεις κάθε λογής ανθρώπους να σε ρωτάς τί μετράς...

 

 

6. αν θες Γερμανία πάρε τουλάχιστον το Β2, για να είσαι τελειωμένος.

 

 

7. Μία <πατρική συμβουλή>: Μείνε έξω από παρατάξεις!

 

 

ό,τι θες πες μου!

Edited by dimamp
Link to post
Share on other sites

Εσείς προσωπικά θεωρείτε ότι ένας νέος απόφοιτος τοπογράφος, με βάση τον τίτλο του, έχει καλύτερες ευκαιρίες εξέλιξης στο εξωτερικό ή στην Ελλάδα; (αναφέροντας το εξωτερικό, εννοείται ότι προηγείται η Ευρώπη)

 

 

Μην κάνετε άσκοπη παράθεση ολόκληρου του αμέσως προηγούμενου μηνύματος, για λόγους οικονομίας του Φόρουμ. 
Παρακαλώ διαβάστε τους Κανόνες Συμμετοχής

Ευχαριστώ, danaikaterina
 

Edited by danaikaterina
Link to post
Share on other sites

1. Πρακτικά έχεις 7 μεγάλα γωνστικά αντικείμενα: Γεωδαισία, Τοπογραφία, Φωτογραμμετρία, Τηλεπισκόπηση, Κτηματολόγιο, Συγκοινωνιακά Εργα, Υδραυλικά Έργα.

Στα πρώτα 5 ο Τοπογράφος Μηχανικός παίζει <παίζει μπάλα μόνος του>...Είναι ο κατ εξοχήν μηχανικός που ασχολείται με αυτά.

 

Νομίζω πως dimamp σου έδωσε πολύ καλές συμβουλές για το το επάγγελμά μας απλώς να προσθέσω και στα γνωστικά αντικείμενα την Γεωπληροφορική και την Χωροταξία-Πολεοδομία. Βέβαια, αυτό δεν είναι περιοριστικό καθώς με ένα μετατπτυχιακό μπορείς ειδικευτείς και σε άλλους τομείς (π.χ. Περιβαλλοντικά, Διαχείριση Έργων, Εκτίμησης Ακινήτων)

 

Προσωπική εμπειρία από εξωτερικό δεν έχω, μπορώ να μιλήσω από γνωστούς και φίλους συναδέλφους που μου έχουν μοιραστεί τις δικές τους εμπειρίες. Αρχικά, κανένας δεν είχε πρόβλημα με την εισαγωγή του σε κάποιο ξένο πανεπιστήμιο είτε για μεταπτυχιακές σπουδές είτε για διδακτορικές σε Ευρώπη και Αμερική (βασικά δεν ξέρω κάποιον που να μην έχει γίνει δεκτός). Θεωρώ βέβαια, όπως προειπώθηκε, πως στην Ελλάδα το επάγγελμά μας συγκεντρώνει πολλές επιστήμες που στο εξωτερικό ίσως να επιμερίζονται για αυτό δεν υπάρχει η ειδικότητα αυτή καθ'αυτή στο εξωτερικό. Στην Γαλλία π.χ. αποκαλούμαστε geometre ingenieur (γεωμέτρες) ή αλλού μπορεί να αποκαλούνται geomatics engineer. Παρομοίως, για το θέμα της εργασίας πολλοί εργάζονται στους τομείς που αναφέρθηκαν ωστόσο θεωρώ πιο συνετό μετά τις προπτυχιακές σπουδές να γίνει και κάποιο μεταπτυχιακό στην χώρα που θα θέλεις να βρεις και εργασία. Αυτό νομίζω είναι απαραίτητο για όποιο επάγγελμα ακολουθήσεις καθώς οι εργοδότες προτιμούν να έχουν ένα εργαζόμενο που θα έχει ζήσει το σύστημά τους και ίσως να γνωρίζει και την γλώσσα τους.

 

Προσωπικά μιλώντας, την σχολή την αγάπησα και δεν περίμενα να έχει ένα τόσο ευρύ αντικείμενο γιατί σαν και εσένα πριν περάσω δεν την γνώριζα. Αν σε ενδιαφέρουν με αυτά που ειδικεύεται σου προτείνω να πας, ειδικά τομείς όπως η Δορυφορική Γεωδαισία, η Φωτογραμμετρία, η Τηλεπισκόπιση και η Γεωπληροφορική είναι τομείς του μέλλοντος που ασχολείται αποκλειστικά ο Τοπογράφος Μηχανικός.  

 

Πάντως και Ελλάδα από αυτό που βλέπω, χωρίς να γνωρίζω κάποια επίσημη μελέτη, θεωρώ πως η επαγγελματική αποκατάσταση του Τοπογράφου Μηχανικού είναι ίσως σε καλύτερη κατάσταση από κάποιες άλλες ειδικότητες μηχανικών.

Edited by Van_pan
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.