Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
topeng

Πράξη εφαρμογή αρχική και τελική ιδιοκτησία σε διαφορετικό ΟΤ αποζημίωση

Recommended Posts

Παίδες καλησπέρα!

Πελάτης σε πράξη εφαρμογής έχει αρχική ιδιοκτησία στο ΟΤ 2 με τιμή ζώνης 200ευρώ/τμ

Η πράξη του δίνει τελική ιδιοτκησια στο ΟΤ 34 με τιμή ζώνης 100ευρώ/τμ.

Από τον πίνακα της πράξης έχει εισφοράς σε χρήμα για 15τμ (πληρώνει αυτός) και αποζημίωση από τον ΟΤΑ 55τμ (παίρνει από τον οτα)

Προσπαθώ να υπολογίσω τι του οφείλεται και με ποιες τιμές ζώνης θα πάω, καμιά ιδέα?

Επίσης το γεγονός ότι πηγαίνει σε ΟΤ με χαμηλότερη τιμή ζώνης, δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη???

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Μηχανολόγοι Μηχανικοί βιομηχανικού και κτιριακού σχεδιασμού (BIM/CAD)

οπως φαινεται,

ολοκληρο το ακινητο γινεται "κοινοχρηστο"

οπότε λαμβανει αλλού ενα "Ν" οικοπεδο.

Αρα, απο οικοπεδο εστω 500 τμ. αφαιρουμενης  της υποχρεωσης εισφορας σε γη εστω 100 τμ

θα επρεπε να παρει 400 τμ. στην αρχικη περιοχη οπου η ΤΖ ειναι 200.

ή το διπλασιο σε περιοχη με ΤΖ 100.

Εχει δικαιωμα προσφυγης στο δικαστηριο για τυχον "ελλείποντα" κατ' αξια.

 

Αυτα τα 55 τμ. υποχρεωση απο τον Δημο, σε τι αντιστοιχουν?

Share this post


Link to post
Share on other sites

topeng

Η τιμή ζώνης είναι ένα στοιχείο (το πιο κρίσιμο) υπολογισμού αντικειμενικής. Όμως υπάρχουν και άλλοι συντελεστές που την καθορίζουν. Π.χ συντ. δόμησης (ΣΑΟ), πρόσωπο σε δρόμο κλπ.  

 

Οι τιμές ζώνης που αναφέρεις είναι οι πραγματικές ή αποτελούν υπόθεση εργασίας με την ίδια αναλογία μεταξύ τους;

Η τελική ιδιοκτησία τι επιφάνεια έχει; 

Έχει τον ίδιο συντελεστή δόμησης σε σχέση με τη θέση του αρχικού οικοπέδου;

Edited by Pavlos33

Share this post


Link to post
Share on other sites

πολυ σωστα

 

αρθρο 12 ν. 1337

 

"Οποιος  ιδιοκτήτης  διαφωνεί ως προς το ισάξιον του παλαιού προς το
νέο ακίνητο, που  του  δίνεται  με  την  πράξη  εφαρμογής,  μπορεί  να
προσφύγει  στα  αρμόδια δικαστήρια, όπως προβλέπεται από το ν.δ.  797/
1971, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 6 μηνών από την κύρωση της  πράξης
εφαρμογής, για να καθορισθεί δικαστικώς η αξία των ακινήτων, χωρίς στο
διάστημα αυτό να αναστέλλεται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος".

Share this post


Link to post
Share on other sites

Τι γίνεται (Γινόταν) στην πράξη. Όταν έχεις σε μια πράξη να τακτοποιήσεις μέχρι και 15-20 χιλιαδες οικόπεδα ώστε με τις τελικές συντ/νες να έχουν το εμβαδόν που πρέπει να έχουν τότε καταλαβαίνουμε τι θα συνέβαινε αν στο μελετητή έμπαινε ακόμη ένας συντελεστής δηλ. της αξίας του (?) οικοπέδου?? Ποιου οικοπέδου? αφού μέχρι τότε όλα ήταν άχρηστα κομματάκια μη άρτια μη οικοδομήσιμα και μόνο αυθαίρετο μπορούσες να κτίσεις, για να έχουν δουλειά αργότερα οι πολ. μηχανικοί και οι αρχιτέκτονες (δες Ασπροβάλτα- Βρασνά, Καλλικράτεια κλπ)! Η Τ.Ζ. στις περιοχές αυτές δόθηκε από τις εφορίες μόλις τέλειωσαν οι Ρυμοτομικές μελέτες.

Πράγματι στο ν. 1337 υπάρχει το αρθρο 12, όπως το αναφέρει ο Δημήτρης για να διορθώσει κάποια πράγματα, γιατί μπορούσε να "παίξει" με τις εισφορές σε χρήμα ή και με τις υποχρεώσεις που είχε ο ΟΤΑ απέναντι στον οικοπεδούχο, γιατί είχε να κάνει με οικόπεδα που ρυμοτομούνταν εξ' ολοκλήρου. Απ΄ ότι ξέρω ελαχιστότατοι έκαναν χρήση αυτού του άρθρου του νόμου.

Παράδειγμα: έχεις ένα οικόπεδο π.χ. γύρο στα 230μ2 (10χ23). στο παίρνω και σου δίνω κάπου αλλού ένα άλλο οικοπ. με διαστάσεις γύρο στα15χ15. Στο δικαστήριο θα πω ...όσα γράφω παραπάνω συν το ότι σου δίνω ένα οικόπεδο με μεγαλύτερη φάτσα. ... Άρα έχεις και μία υπεραξία λόγω φάτσας (υπολόγισέ την (????) . Άλλο τα 10μ και άλλο τα 15μ (?) Υπάρχουν και άλλα πολλά παραδείγματα. Ο σ.Δ δεν παίζει γιατί στις επεκτάσεις έχουμε έναν για όλη την έκταση. Συνήθως 0.6 σε τρεις ορόφους για την1η κατοικία και 0,4 σε δύο ορόφου για την 2η κατοικία. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Πελάτης σε πράξη εφαρμογής έχει αρχική ιδιοκτησία στο ΟΤ 2 με τιμή ζώνης 200ευρώ/τμ

Η πράξη του δίνει τελική ιδιοτκησια στο ΟΤ 34 με τιμή ζώνης 100ευρώ/τμ.

Από τον πίνακα της πράξης έχει εισφοράς σε χρήμα για 15τμ (πληρώνει αυτός) και αποζημίωση από τον ΟΤΑ 55τμ (παίρνει από τον οτα)

Προσπαθώ να υπολογίσω τι του οφείλεται και με ποιες τιμές ζώνης θα πάω, καμιά ιδέα?

Επίσης το γεγονός ότι πηγαίνει σε ΟΤ με χαμηλότερη τιμή ζώνης, δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη???

 

Αυτά που οφείλει σύμφωνα με τους πίνακες για εισφορά σε χρήμα πρέπει να καταβληθούν με την τιμή ζώνης που ισχύει στην περιοχή της τελικής ιδιοκτησίας. Για την αποζημίωση η τιμή θα καθοριστεί από το δικαστήριο (ή με εξώδικο συμβιβασμό).

 

Πέρα από τα παραπάνω, ο ιδιοκτήτης δύναται να απαιτήσει (με ανεξάρτητη διαδικασία) από τον ΟΤΑ την διαφορά τιμής μεταξύ αρχικής ιδιοκτησίας (μειωμένης κατά την εισφορά γης) και της τελικής ιδιοκτησίας όπως αναλύεται στην εγκύκλιο 4/89:

 

 

 

6. Μη ίσης αξίας ακίνητα

Επειδή ο καθορισμός της αξίας της γης, σύμφωνα με το ΠΔ-5/86, γίνεται μετά την σύνταξη και κύρωση της πράξης εφαρμογής, όπου η τιμή δεν καθορίσθηκε ενιαία για την περιοχή, όπως είχαν δοθεί οδηγίες, με την σχετική Εγκ-30764/5024/6-4-88, είτε τυχόν εκδοθούν εκ των υστέρων σχετικές δικαστικές αποφάσεις, για μετακινήσεις ιδιοκτησιών σε θέσεις με διαφορετική αξία, προβλέπεται από το Αρθ-4, εδαφ.στ του Ν-1772/88, η καταβολή σχετικής αποζημίωσης είτε από είτε προς τον ΟΤΑ.

Ετσι όταν η διαφορά Δ = Ε αρχ Χ Τ αρχ - Ε τελ Χ Τ τελ (όπου Ε αρχ το αρχικό εμβαδόν της ιδιοκτησίας μείον την οφειλόμενη εισφορά γης, Τ αρχ η αξία γης στην αρχική θέση, Ε τελ το τελικά αποδιδόμενο εμβαδόν μείον τις τυχόν προσκυρώσεις και Τ τελ η αξία γης στην τελική θέση) είναι θετική, δηλ. η ιδιοκτησία μετακινήθηκε σε περιοχή μικρότερης αξίας, εφ' όσον το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος, κατατίθεται η παραπάνω διαφορά Δ από τον ΟΤΑ, στο Ταμείο Παρακαταθηκών. Στην αντίθετη περίπτωση που η διαφορά είναι αρνητική, δηλαδή η μετακίνηση έγινε σε θέση με μεγαλύτερη αξία, ο ΟΤΑ μπορεί να κινήσει την διαδικασία είσπραξης της παραπάνω διαφοράς από τον ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση αυτή η Υπηρεσία πολεοδομίας συντάσει την σχετική πράξη επιβολής και ακολουθεί η διαδικασία και ο επιμερισμός σε δόσεις. (ΠΔ-5/86 και Εγκ-30764/5024/6-4-88 οδηγίες). Σε περιπτώσεις ιδιοκτητών με πολλά ακίνητα, εννοείται ότι γίνεται υπολογισμός των Δ για όλα μαζί τα ακίνητα, ανεξάρτητα αν ο ιδιοκτήτης δεν το ζητεί, και το τελικό Δ είναι το αλγεβρικό άθροισμα των επί μέρους.
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.