Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
LB

Βεβαίωση μηχανικού για προ του 1955 και διατηρητέο.

Recommended Posts

Καλησπέρα σας. Έχω 2 περιπτώσεις που με προβληματίζουν και θα ήθελα την άποψή σας.

 

1. Σε διαμέρισμα οικοδομής με οικοδομική άδεια προ του 55 και κηρυγμένο αργότερα και ως διατηρητέο χωρίς αυθαιρεσίες η βεβαίωση μηχανικού είναι η πρώτη ή η δεύτερη περίπτωση (από το σύστημα του ΤΕΕ), δηλ. 1. ότι δεν έχει εγκατασταθεί καμία αυθαίρετη χρήση και αυτό υφίσταται νομίμως ή 2. ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές... εμπίπτουν σε μια από τις εξαιρέσεις της παρ. 2 του έρθρου 1 του Ν.4178.2013 και δεν υπάγονται σε καμιά άλλη από τις απαγορεύσεις του άρθρου 2 του Ν.4178/2013.

 

2. Σε διαμέρισμα οικοδομής με οικοδομική άδεια προ του 55 και κηρυγμένο αργότερα και ως διατηρητέο με μια μικρή αυθαιρεσία εντός κελύφους (δόμηση, κάλυψη και όγκο της οικοδομής), περίπου 3 τμ  από την κατασκευή της  οικοδομής (προ του 55) πρέπει να το δω με το άρθρο 14 του  Ν.4178/2013, ή βεβαιώνω απευθείας ότι ότι δεν έχει εγκατασταθεί καμία αυθαίρετη χρήση και αυτό υφίσταται νομίμως σύμφωνα άλλωστε και με τον ΝΟΚ, άρθρο 23, παρ. 1 δ και ε; 

 

Ευχαριστώ θερμά

Edited by LB

Share this post


Link to post
Share on other sites

Έβαλες το ερώτημα σου στην ενότητα για τον 4014/11 !!!

Από το 11 και μετά υπαρχει ο 4178 όπως ξέρεις κι εσύ και εδώ και δυο μέρες ψηφίστηκε και ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα.

Αναζητάς λύση με βάση ποιο νόμο λοιπόν?

 

Και στο 2 που αναφέρεις σε διατηρητέο κτήριο το μικρή αυθαιρεσία είναι ειδική περίπτωση αφού ήταν διατηρητέο αν μπορεί η αυθαιρεσία του να νομιμοποιηθεί ή «τακτοποιηθεί» ….  Οπότε και η ανάλογη βεβαίωση μη αυθαιρεσίας θέλει ειδική προσοχή και όχι γενική.

Share this post


Link to post
Share on other sites

1.  Επειδή θεωρώ ότι είναι απίθανο να έχει ακολουθηθεί η οικοδομική άδεια στο προ του 1955 κλείνω προς το δεύτερη επιλογή.  Φυσικά εάν έχεις απόλυτη ταύτιση σχεδίων άδειας και υφιστάμενης κατασκευής μπορείς να βάλεις και το πρώτο.

 

2.  Εξαρτάται πότε έγινε η αυθαιρεσία που αναφέρεις.  Εάν έχει γίνει με την κατασκευή του κτιρίου και έιναι προ του 1955 κάνεις την επιλογή 2 σύστημα, δηλαδή υπάγεται στις εξαιρέσεις του νόμου αλλιώς πηγαίνεις με το άρθρο 14 και παίρνεις έγκριση από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καταρχήν συγγνώμη για τη λάθος ενότητα... Για 4178/13 ήταν το θέμα μου.

Στην περίπτωση 1 έχω όντως ταύτιση σχεδίων.

Στην περίπτωση 2 έχω ταύτιση σχεδίων εκτος από ένα τμήμα που έχει γίνει η αυθαιρεσία, εντός του όγκου της οικοδομής και σε όλη την οικοδομή και είναι ξεκάθαρο ότι έγινε από την κατασκευή της.  Το ερώτημα απλά τίθεται γιατί σύμφωνα με το ΝΟΚ νομίμως υφιστάμενο είναι τα προ του 55 και τα διατηρητέα όπως κηρύχθηκαν.  (ΝΟΚ, Άρθρο 23, υφιστάμενα κτίρια, παρ. ε)

Επίσης στη βεβαίωση πώς επιλέγουμε τη δεύτερη περίπτωση (δηλ. οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές... εμπίπτουν σε μια από τις εξαιρέσεις της παρ. 2 του έρθρου 1 του Ν.4178.2013 και δεν υπάγονται σε καμιά άλλη από τις απαγορεύσεις του άρθρου 2 του Ν.4178/2013), όταν στο άρθρο 2 ιδ αναφέρεται διατηρητέο κτίσμα; Κάτι με μπερδεύει.

Ευχαριστώ για την ανταπόκριση.  

Edited by LB

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ο 4178/13 αναφέρει σαφώς ότι όλα τα προ του 1955 υπάγονται στις εξαιρέσεις στου νόμου, δηλαδή επιλέγουμε 2.  Αν θυμάμαι καλά αυτό αναφέρεται στο άρθρο 1 του νόμου.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σωστά. Κι εγώ αυτό επέλεξα αλλά δεν τη συνέχισα τη διαδικασία γιατί το λεκτικό που είναι δεδομένο, αναφέρει και οτι δεν εμπίπτει σε καμιά άλλη από τις απαγορεύσεις του άρθρου 2 του Ν. 4178/13. Το άρθρο 2 είναι μάλλον που με μπερδεύει. Μήπως οι εξαιρέσεις του είναι μόνο για όσα δηλώθηκαν στο 4014; 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Στο άρθρο 2 αναφέρονται οι περιπτώσεις που ΔΕΝ μπορείς να κάνεις ρύθμιση.

πχ Δασικά, αιγιαλό, ρυμοτομούμενα κλπ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Συμφωνώ με όλα αυτά άλλα επιλέγοντας τη δεύτερη περίπτωση μήπως παραδέχομαι οτι έχει αυθαιρεσίες; Ή την επιλέγω καθαρά ως προ του 55; Άσχετα που αναφέρει ότι : ''οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μια από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν.4178/13 και δεν υπάγονται σε καμιά άλλη από τις απαγορεύσεις του άρθρου 2 του Ν.4178/2013''. Γιατί διαφορετικά δε θα έβγαινε για προ υφιστάμενα του  55 και διατηρητέα (που υφίστανται νομίμως) βεβαίωση μεταβίβασης. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Κατά την άποψή μου, η πρώτη περίπτωση είναι στην πρώτη κατηγορία. 

Δεν αντιμετωπίζεται ως αυθαίρετα προ του 55 (σε αυτά αναφέρεται η εξαίρεση και όχι σε όλα τα κτίσματα προ του 55). Αντιμετωπίζεται ως κτήριο με άδεια που ΔΕΝ έχει αυθαίρετες κατασκευές και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης. Άρα πληροί τις προυποθέσεις του άρθρου 1§1 του Ν.4178/13

 

Η δεύτερη περίπτωση, ως προς τα επιπλέον τετραγωνικά, ελέγχεται με τα άρθρα του Ν.1577/85 άρθρο 5§2 & άρθρο 22§3. και την απόφαση 48669/2886/89 ΦΕΚ 437Δ όπως ορίζει ο Ν.4178

αντιγράφω την απόφαση:

"1. Επιτρέπεται να μεταβάλλονται η σύμφωνα με την οικοδομική άδεια χρήση του κτιρίου ή μέρους αυτού καθώς και οι διαστάσεις των χώρων του που προορίζονται για κοινή χρήση, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής οικοδομικής άδειας από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον η νέα χρήση ή η μεταβολή των διαστάσεων:

α) Δεν αντίκειται στις γενικές ή ειδικές Πολεοδομικές διατάξεις ή σε όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή.

β) Δεν αντίκειται στις διατάξεις κτιριοδομικού κανονισμού.

γ) Δεν συνεπάγεται μεταβολή τιμής μονάδος όγκου από την κατηγορία του κτιρίου στην οποία ανήκει και

δ) Δεν δημιουργούνται πρόσθετες θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων.

2. Η προηγούμενη παρ.1 δεν εφαρμόζεται εάν για την αλλαγή της χρήσεως απαιτείται η εκπόνηση νέας μελέτης ή η χορήγηση εγκρίσεως από αρμόδιους φορείς ή η εκτέλεση νέων εργασιών εκτός από τις εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του του αρθ-22 του Ν-1577/85 ΓΟΚ ή εάν δεν συνεπάγεται μεταβολή των φορτίων και γενικά των δυνάμεων που επενεργούν στο κτίριο."

 

Αν τα επιπλέον 3 τ.μ.δεν πληρούν τις προυποθέσεις της §1 της απόφασης, τότε το κτήριο υπάγεται στο άρθρο 1§2α του Ν.4178/13.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Υπέρ ευχαριστώ για την απάντηση και ειδικά για την απόφαση αυτή. Στην περίπτωση 2, τα επιπλέον 3 τετραγωνικά είναι τμήμα κοινοχρήστων που έχουν οικειοποιηθεί όλα τα διαμερίσματα όλων των ορόφων. Άρα νομίζω πως είμαι εδώ, πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 της απόφασης και του ΓΟΚ που αναφέρεις, κι επιπρόσθετα ισχύουν και το Άρθρο 23, υφιστάμενα κτίρια, παρ. ε και κηρυγμένα διατηρητέα παρ.δ) κι επομένως και στα 2 θέματα στη βεβαίωση πρέπει να γραφεί οτι δεν υπάρχει αυθαιρεσία και υφίστανται νομίμως. 

Αν κάτι αλλάξει ως αύριο, που θα προσπαθήσω να κάνω ένα ερώτημα πριν  εκδόσω τη μια βεβαίωση (την περίπτωση 2 που συζητάμε), θα σας ενημερώσω.

Ευχαριστώ θερμά όλους.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.