Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM

[N. 4495/17] Πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων του Ν. 4495/17


Recommended Posts

Άρθρο 84, άρθρο 105 παρ.3, άρθρο 107 παρ.1.

 σωστα

 

ειναι το δωρακι στους Δημους απο τον Σταθακη

για να μην "ξοδευονται",  αναθετοντας σε ανεξαρτητα γραφεια την σχετικη ερευνα...

 

[συν κατι αναδρομικα  με επεκταση της παραγραφης στα 20 χρονια... συν κατι προστιμα συν δξ τι αλλο...]

 

αρθρο 105

 

. Για τις αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης πριν από τις 28.7.2011, που εξαιρούνται από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή εξαιρέθηκαν από την επιβολή κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3843/2010 (Α΄ 62), 4014/2011 (Α΄ 209) και 4178/2013 (Α΄ 174), δεν οφείλονται αναδρο- μικά ασφαλιστικές εισφορές (ΕΦΚΑ κ.λπ.) και οποιοσδή- ποτε φόρος, καθώς και οποιασδήποτε μορφής πρόστιμα και τέλη, όπως το τέλος ακίνητης περιουσίας, καθαριό- τητας, φωτισμού και άλλα ανταποδοτικά τέλη. Φόροι, τέλη και πρόστιμα που καταβλήθηκαν δεν αναζητούνται. Η αλλαγή χρήσης δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπο- λογισμό του τέλους του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α΄ 62), καθώς και των τελών του ν. 25/1975 (Α΄ 74) και του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (Α΄ 2) και δεν επιβάλ- λονται αναδρομικά διαφορές που προκύπτουν ως προς το ύψος των τελών ούτε και σχετικές προσαυξήσεις οι οποίες προέρχονται από την αλλαγή χρήσης.

Ως χρόνος λήξης της αναδρομικής απαλλαγής των αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης είναι η 8.8.2013.

 

 Το Τ.Ε.Ε. αποστέλλει ανά εξάμηνο στους κατά τόπον αρμόδιους Ο.Τ.Α. στοιχεία των υπαγωγών προκείμενου να βεβαιωθούν τα αναλογούντα τέλη. Η έκδοση ή αναθε- ώρηση οικοδομικής άδειας σε δηλούμενο κτίριο ή τμήμα αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 4014/2011, 4178/2013 και του παρόντος, μπορεί να γίνεται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξόφλησης του ενιαίου ει- δικού προστίμου ή την εξόφληση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού ποσού προστίμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, χωρίς να επιβάλλεται άλλο

Edited by dimitris GM
Link to post
Share on other sites
  • Replies 1.4k
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

η ΚΥΑ των διαδικασιών εδώ ...   http://www.michanikos.gr/topic/51201-n-449517-οδηγός-αναζήτησης/?p=939736

Ούτε αυτό δεν είναι ικανοί να κάνουν εντός της προθεσμίας!!! Δηλαδή ΕΛΕΟΣ!!! Κατά τ' άλλα το ΤΕΕ έγραφε στη σελίδα του: Η διαδικασία ηλεκτρονικής μεταφοράς δηλώσεων του ν. 4178/13 στον ν. 4495/17 και

Σαχλαμάρες κάνουν, απλώς για να δείξουν ότι, κάτι κάνουν..... Βάλε παντού στα κενά ένα "γεια" κι όλα προχωρούν..... Όλα διορθώνονται, όλα ακυρώνονται, όλα συμπληρώνονται κ.ο.κ. στη συνέχεια..... Πρ

Posted Images

Στις αμοιβές δεν έχει μπει ακόμη κάτι σχετικά με το νεο νόμο. Έχω περιέργεια πόση θα ορίζεται η ελάχιστη-νόμιμη αμοιβή. Γιατί όπως έχω γράψει και παλαιότερα,

πλέον στο πακέτο στην πλειονότητα των περιπτώσεων  είναι η ΜΣΕ....Βεβαία, να ταν μόνο αυτό στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο το οποίο δεν είναι τίποτα

περισσότερο από μια κοπια του 4178 με λίγη σάλτσα...Ήθελα να ξέρω τι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις-διορθώσεις υποτίθεται γίνονταν εδώ και ένα χρόνο ώστε να 

βγει αυτό το κείμενο με τόση ασάφεια... Εγώ το σκέφτομαι αν έρθει κάποιος να βάλω δήλωση-ζητήσω αμοιβή γιατί προβλέπω πολλές διευκρινήσεις-προσφυγές κλπ κλπ.....

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Όντως ρε παιδιά.....

Μεταφορά δηλώσεων του 4178 στον καινούριο νόμο πως γίνεται στο σύστημα;

Είδε κανείς κάτι;

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Θα μπει στα αιτήματα... καποια στιγμη....

Link to post
Share on other sites

Θα μπει στα αιτήματα... καποια στιγμη....

 

προφανώς, αλλά πότε? :mrgreen:

Σημαντικό επίσης είναι στην περίπτωση μετάβασης δήλωσης από τον 4178 στον νέο νόμο, αν θα γίνει επαναυπολογισμός του προστίμου, ώστε να ''κερδηθεί''  το 20% της έκπτωσης για την υπαγωγή στο πρώτο τετράμηνο του νόμου-μέχρι τις 8.4.2018...

Link to post
Share on other sites

Και επίσης... το ΤΕΕ δεν θα έχει "υπέρ του" κανένα παράβολο για μεταφορά ή υπαγωγή στον 4495? Δεν αναφέρεται πουθενά κάτι και ανησυχώ!!!!

  • Upvote 1
Link to post
Share on other sites

Θα έχει το ΤΕΕ πίτα φυσικά

 

Άρθρο 90, παράγραφος 5 α)

 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται:
α) για κάθε υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος νόμου που αφορούν σε αυθαίρετα πριν τις 28.7.2011, ποσο-
στό ανταπόδοσης επί του παραβόλου που καταβάλλεται στην αρμόδια αρχή για τη διαχείριση και τη λειτουρ-
γία του πληροφοριακού συστήματος, που αφορά την τεχνική λειτουργία και ανάπτυξη του πληροφοριακού
συστήματος, καθώς και την εισαγωγή και επεξεργασία των δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα,

Το ποσοστό αυτό καταβάλλεται πλέον του υπολογιζόμενου παραβόλου και του ειδικού προστίμου που
προβλέπονται στον παρόντα νόμο. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των
δεκαπέντε (15) ευρώ που προβλέπεται ανά υπαγωγή κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

 

Edited by Thodoris4
  • Upvote 2
Link to post
Share on other sites

Ναι ισχύει αυτό, έκανα δοκιμές. Και με 1000€ παράβολο 15€ βγαίνει το ανταποδοτικό.

Link to post
Share on other sites

Καλημέρα

Επειδή δεν υπάρχει post για το ποιός υποβάλει δήλωση ( άρθρο 99 ) σημειώνω εδώ ότι  στο menu Ιδιοκτήτες/Αιτούντες υπάρχει επιλογή " Νομέας ή κάτοχος χωρίς τίτλους ιδιοκτησίας" . Είναι από εξαίρεση, χωρίς να αναφέρεται στην παράγρ (1)αιτηση του άρθρου  99

  • Upvote 2
Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.