Jump to content

[ΑΡΘΡΟ 30 - Ν. 4495/17] Εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας


Recommended Posts

Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με τις εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας του Άρθρου 30 του Ν. 4495/17.

 

1Δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας για τις εξής εργασίες, με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που αφορούν την περιοχή ή το κτίριο:

 

α) εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής,

 

β) μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου, καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012,

 

γ) εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων,

 

δ) συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων,

 

ε) αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα,

 

στ) συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων,

 

ζ) μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος,

 

η) τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4067/2012, εγκατάσταση συστοιχίας επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου, όπως ρυθμιστές, μετρητές και παροχετευτικοί αγωγοί, εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), υπέργειων σταθμών διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4067/2012,

 

θ) τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, σύμφωνα με τις παραγράφους 2β και 2γ του άρθρου 19 του ν. 4067/2012,

 

ι) εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων, χωρίς χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’οίκον», καθώς και εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων,

 

ια) τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια, όπως ντουλάπες και γλάστρες, αλλαγή, τοποθέτηση ή και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών, καθώς και τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων, όπως αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.μ. σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων,

 

ιβ) κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κτίριο με χρήση κατοικίας, καθώς και σε κτίριο που διαθέτει οικοδομική άδεια ή υφίσταται νόμιμα, εφόσον δε θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου με χρήση κατοικίας,

 

ιγ) κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή,

 

ιδ) κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων,

 

ιε) τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών,

 

ιστ) διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακάλυπτου χώρου,

 

ιζ) διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου, με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας μέτρησης των υψομέτρων,

 

ιη) κατασκευές εντός οικοπέδου-γηπέδου για τη δημι- ουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα, ύψους έως δυόμισι (2,50) μ., πλάτους έως δυόμισι (2,50) μ. βάθους έως ένα (1.00) μ.,

 

ιθ) κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός ακάλυπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

 

2. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται η έκδοση άδειας ή η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

Edited by danaikaterina
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...

πριν 7 χρόνια κατασκεύασα  μια ισόγεια πέργκολα 20 τ.μ περίπου με Ε.Ε.Μ.Κ

Τώρα θέλω να την κατεδαφίσω

θα χρειαστώ κανονική άδεια δόμησης  κατεδάφισης ή όχι??  

Λογικά αλλά και κατά το νέο νόμο προσωπικά … βλέπω (αν βλέπω! –μερικοί εδώ μέσα αμφιβάλλουν)

να χρειάζεται άδεια δόμησης

 

Από την άλλη σκέφτομαι  και λέω:

Αν την κατασκεύαζα  σήμερα δεν θα χρειάζονταν Ε.Ε.Μ.Κ

Αφού δεν χρειάζεται άδεια ανέγερσης τότε γιατί να χρειάζεται άδεια κατεδάφισης??

 

Εσείς τι λέτε     .. λογικά ..σκέφτομαι ή πάει τα ‘χασα!

Link to comment
Share on other sites

Βασιλη,

στο αρθρο 29 παρ. 1β οριζει οτι

 

"οικοδομικη αδεια απαιτειται για την κατεδαφιση κατασκευων, εξαιρουμενων των περιπτωσεων της παρ. 3"

 

Ομως, η παρ. "3" δεν εχει σχεση με  "περιπτωσεις"......

 

 

Ισως, θα πρεπει να υποθεσουμε  οτι,  σε καποια φαση, το αρθρο 30 αποτελουσε την παρ. 3 του αρθρου 29 και ξεχασθηκε...

 

ισως...

Edited by dimitris GM
Link to comment
Share on other sites

καλημέρα Δημήτρη

 

Δηλαδή τελικά πιστεύεις ότι είναι ορθό

κάτι (π.χ πέργκολα) που μπορώ να το κατασκευάσω χωρίς άδεια

να μην μπορώ να το κατεδαφίσω και χωρίς άδεια?

 

Αυτό είναι το ερώτημα!

Link to comment
Share on other sites

βασίλη,

καλημερα,

αν παρεπεμπε στο αρθρο 30  θα ελεγα "ναι"

χωρις αμφιβολια

 

τωρα, εκει, στην  παρ. 3 που παραπεμπει...

τι να πώ???

Link to comment
Share on other sites

αναρτώ  τις παραγράφους (για να είναι πιο κατανοητό το ότι αναφέρουμε)

 

άρθρο 29 παρ

1.         Οικοδομική άδεια απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, η οποία δεν εμπίπτει στις εργασίες δόμησης μικρής κλίμακας και αφορά ιδίως:

α) ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων,

                       β) κατεδάφιση κατασκευών εξαιρουμένων των περιπτώσεων της παραγράφου 3, 

 

       άρθρο 29 παρ 3

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να συμπληρώνονται ή να τροποποιούνται οι εργασίες για τις οποίες απαιτείται η έκδοση πράξης έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

Link to comment
Share on other sites

Ως προς το αρθρο 30

θα μου επιτρεψετε να διατηρησω τις αμφιβολιες μου

για αυτη την "συλληβδην" καταργηση "παντος εγγραφου" για ολες τις προαναφερομενες εργασιες...

 

[οχι οτι η διαδικασια , με τις προ 48 ωρων ήταν ό,τι το καλιτερο]...  :mrgreen:

 

Αντιθετα, ετσι οπως ηταν διατυπωμενες αυτες οι 48ωρες

ειχαν, πολλες φορες, σαν αποτελεσμα να "υποκρυπτονται" υπο ασαφεις περιγραφές και απαγορευομενες εργασιες...

ωστε τελικα, υπο την καλυψη της 48ωρης να εκτελουνται εργασιες "πασης φυσεως"...

 

Αντι της καταργησης, το πιο λογικο θα ηταν να συνταξουν ενα κοινο για ολες τις ΥΔΟΜ υποδειγμα αιτησης,
με σαν πιο απαραιτητα στοιχεια την ιδιοτητα, τις εργασιες και του "σημειου" εργασιων.

 

Υποθετω οτι μετα τις ανω διαταξεις  του αρθρου  30, καποιος θα ξεκιναει μια απο τις παραπανω εργασιες

θα γινεται καταγγελια στο Τμημα...θα ερχεται το οργανο...και θα ζηταει "αδεια"

και θα πρεπει να κρινει και να αποφασισει  ο αστυνομικος οτι "αυτο που βλεπει" επιτρεπεται  και δεν απαιτειται καμμια αδεια...

 

Προφανως, μια και δεν ειναι στην δικαιοδοσια του  να "κρινει" για τα οσα βλεπει

θα συλλαμβανει τον "πασα ενα" και θα τον οδηγει στο τμημα

Και ας ξεκαθαρισουν  την υποθεση οι ...ανωτεροι.

 

Υποθετω οτι συντομα θα εχουμε καποια διαφορετικη ρυθμιση

[πριν γινουμε ..σκορποχωρι]

 

υγ

εχει μια "δημιουργικη ασαφεια" αυτος νομος....να του το αναγνωρισουμε...

Edited by dimitris GM
  • Like 1
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Φαντάζομαι σκηνικό...

Μάστορας: Μηχανικέ θέλει άδεια?

Μηχανικός: Όχι, καμμία

Μάστορας: Ωραία...

 

Γκαπα γκούπα... έρχεται το όργανο

Όργανο : Έχετε άδεια?

Μάστορας: Όχι, δεν χρειάζεται...

Όργανο: Εγώ δεν ξέρω, για ελάτε όλοι μέσα να το ξεκαθαρίσουμε...

Μάστορας  #$%^&*( τον μηχανικό σου μέσα....

  • Upvote 5
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Εγώ να κάνω μια άλλη ερώτηση!

Τις πέργκολες σύμφωνα με τα παραπάνω τις νομιμοποιούμε?

Ή όσες είναι πριν τις 27/07/11 τις νομιμοποιούμε κι τις υπόλοιπες τις θεωρούμε νόμιμες σύμφωνα με το νέο νόμο?

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Προχτές πέρασα έξω από ένα κατάστημα που έκαναν εργασίες και βλέπω ταμπελάκι

"Εργασίες του Άρθρο 30 Ν4495/17 για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας"

  • Like 1
  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.