Jump to content

[ΑΡΘΡΟ 41 - Ν. 4495/17] Δικαιολογητικά χορήγησης έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας


Recommended Posts

Στο παρόν νήμα θα συζητούνται θέματα σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλιμακας του Άρθρου 41 του Ν. 4495/17.

 

1. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για τη χορήγηση της Έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας είναι τα ακόλουθα:

 

α) αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος νόμιμο δικαίωμα,
 
β) εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων, όπως δασαρχείου, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, κατά περίπτωση,
 
γ) τεχνική έκθεση μηχανικού και προϋπολογισμός έργου,
 
δ) βεβαίωση για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο ή πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου ή απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή, ελλείψει αυτού, το προσαρτώμενο σε δικαιοπραξία τοπογραφικό, διάγραμμα της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης,
 
ε) φωτογραφίες του ακινήτου,
 
στ) αντίγραφο της οικοδομικής αδείας ή της άδειας δόμησης του κτιρίου, εφόσον υφίσταται κτίριο ή κτίσματα. Σε περίπτωση κτισμάτων ή διηρημένων ιδιοκτησιών, που έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών, κατατίθεται βεβαίωση εξαίρεσης ή περαίωσης από την αρμόδια αρχή που εξέδωσε την πράξη ή την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. ή βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής από το ηλεκτρονικό σύστημα του Τ.Ε.Ε. ή βεβαίωση εξόφλησης του τριάντα τοις εκατό (30%) του ενιαίου ειδικού προστίμου από το ηλεκτρονικό σύστημα του Τ.Ε.Ε., ανάλογα με τις διατάξεις του νόμου στον οποίο έχουν υπαχθεί,
 
ζ) δήλωση συναίνεσης των συνιδιοκτητών του ακινήτου, εφόσον οι εργασίες πραγματοποιούνται σε κοινόχρηστους χώρους, όπως ακάλυπτους χώρους οικοπέδου ή γηπέδου ή κοινόκτητα τμήματα του κτιρίου, όπως όψεις, φέροντα οργανισμό, δώμα και στέγη.
 
2. Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας σε κτίρια νομίμως υφιστάμενα, καθώς και σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων τα οποία έχουν εξαιρεθεί της κατεδάφισης ή έχουν υπαχθεί σε οποιονδήποτε νόμο εξαίρεσης από την κατεδάφιση ή τακτοποίησης ή ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών εφόσον:
α) δεν παραβιάζονται οι πολεοδομικές διατάξεις,
β) τα οικόπεδα, τα γήπεδα ή τα κτίσματα, στα όποια εκτελούνται, δεν βρίσκονται σε δάσος, ρέμα, αιγιαλό ή παραλία, σε καθορισμένο αρχαιολογικό χώρο όπου απαγορεύεται η δόμηση, σε περιοχή απολύτου προστασίας, σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης ή του οικισμού, σε κτίρια που είναι στατικά επικίνδυνα, πριν αρθεί η επικινδυνότητα, σε τμήμα κτιρίου που έχει κατασκευαστεί μετά τη θεσμοθέτηση παρόδιας στοάς και εμπίπτει σε αυτήν, καθώς και σε ρυμοτομούμενα κτίρια, παρά το όριο διεθνών, εθνικών, επαρχιακών, δημοτικών ή κοινοτικών οδών εντός ζώνης πλάτους πενήντα τοις εκατό (50%) των οριζόμενων από τη νομοθεσία για την
ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας.
 
3. Σε ρυμοτομούμενα κτίρια επιτρέπεται μόνο η εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται στις περιπτώσεις η΄, ιγ΄, ιθ΄ και κα΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 29.
Edited by danaikaterina
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Καλημέρα και καλή χρονιά!

 

Από την οικεία ΥΔΟΜ με ενημέρωσαν ότι εκτός από τις αλλαγές στα έντυπα για την ΕΕΜΚ πρέπει να συντάσσεται και προϋπολογισμός του έργου. Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού αυτού θα λάβουμε υπόψιν τον πίνακα του 4178 και του 4495 ή όχι;

Γενικά έχει κάποιος συνάδελφος εκδόσει ΕΕΜΚ με τον καινούριο νόμο; Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

Link to comment
Share on other sites

ναι με του 4495 (που είναι ίδιος αν δεν κάνω λάθος με του 4178)

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Αναφέρει  στο αρθ.41 παρ.1β. του 4495/2017 για  ΕΕΔΜΚ

Β) εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων, όπως δασαρχείου, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, κατά περίπτωση,

 

Ποιες ειναι αυτες οι περιπτωσεις που απαιτουνται εγκρισεις αρμ. υπηρεσιων.

πχ οταν εχω ενα αγροτεμαχιο

αν ειναι σε ορεινο ογκο το καταλαβαινω να παρει εγκριση απο δασαρχειο

αν ειναι κοντα σε αρχαιολογικο χωρο να παρει απο αρχαιολογια

αν ειναι σε παραδοσιακο οικισμο να παρει απο συμβουλιο αρχιτεκτονικης

 

αλλα που αναφερονται αυτα....κατα περιπτωση!

 

Εγω ζηταω, σε χωραφι να κανω λιθοκτιστη αποθηκη, και μου ζητανε και αρχαιολογια και δασαρχειο και ...Συμβουλιο Αρχιτεκτονικης  για την αποθηκη !!!!

 

 

Διαβάζω ν.4495/2017 αρθρο 7...Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) - Συγκρότηση και αρμοδιότητες

"....συγκροτούνται Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) σε κάθε περιφερειακή ενότητα, τα οποία είναι αρμόδια για την παροχή σύμφωνης γνώμης επί των αρχιτεκτονικών μελετών στις εξής περιπτώσεις:

α) Για κάθε οικοδομική εργασία (ανέγερση, επισκευή, προσθήκη, κατεδάφιση) σε κτίρια ή γήπεδα, που βρίσκονται σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε ιστορικούς τόπους, αρχαιολογικούς χώρους, σε περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από τη γραμμή παραλίας με πρόσωπο σε βασικούς κυκλοφοριακούς άξονες (Βασικό – Δευτερεύον – Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο και Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο) και κτίρια για τα οποία απαιτείται η έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

.......

ι) Για κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) η γνωμοδότηση του Σ.Α."

Edited by gio
Link to comment
Share on other sites

Το πότε απαιτούνται όλα αυτά προκύπτει με τον ίδιο τρόπο που προκύπτει και όταν πας για οικοδομική άδεια. 

Και δυστυχώς στην περίπτωσή σου νομίζω πως απαιτούνται όλα αυτά.

 

Αρχαιολογία->γιατί θα σκάψεις

Δασαρχειο->γιατί υποθέτω είσαι εκτός σχεδίου

Συμβούλιο αρχιτεκτονικής->γιατί έχεις ειδικό κτίριο (=όχι κατοικία)

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Καλησπέρα,

 

Τα εκάστοτε επιπλέον δικαιολογητικά για την κάθε μια περίπτωση που απαιτούνταν βάση της προηγούμενης υπουργικής απόφασης όπως αυτή ίσχυε έχουν καταργηθεί?

 

Υποθέτω ναι. Άρα, πλέον με βάση τον νέο νόμο. Αν τυχόν βγάλουμε άδεια μικρής κλίμακας για προσθήκη ανελκυστήρα (πχ εξωτερικό ανελκυστήρα) δεν χρειάζεται διάγραμμα δόμησης? στατική μελέτη? μηχανολογικά? Και αν χρειάζεται είναι απλά γιατί το σκέφτηκε - λέει βάση λογικής η εκάστοτε ΥΔΟΜ?!?

Link to comment
Share on other sites

Καλησπέρα

Σε περίπτωση ιδιοκτησίας που υπάρχουν αρκετοί συνιδιοκτήτες που βρίσκονται στο εξωτερικό και δεν έχουν ορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο , υπάρχει περίπτωση να εμφανιστεί δικηγόρος που με την σφραγίδα του να εμφανιστεί ως εκπρόσωπος των ιδιοκτητών; Διότι απ'όσο γνωρίζω η ιδιότητα του δικηγόρου και μόνο ορίζει την ακεραιότητα των προθέσεων . 

 

 

Link to comment
Share on other sites

Θα πρεπει να σου παράσχει και το αναλογο εγγραφο στο οποιο οι ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ιδιοκτητες να τον οριζουν ως τετοιο και να προκυπτει ξεκάθαρα-ρητα το αποτελεσμα που επιθυμούν να παραγουν με την εκπροσώπηση.

 

Send from Tapatalk

Edited by georgegaleos
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

Καλησπέρα συνάδελφοι,

σε μία διώροφη κατοικία, που στον έναν όροφο υπάρχει καφενείο, θέλει προσθήκη wc 5τ.μ.. Η Οικοδομή είναι νομίμως υφιστάμενη προ του 1955 και βρίσκεται σε στάσιμο οικισμό, οπότε από πλευράς νομιμότητας είμαστε οκ. Ερώτηση, με καλύπτει αυτό από την μικρή κλίμακα:

 

κη) προσθήκη επιφάνειας εμβαδού έως πέντε (5) τ.μ., αποκλειστικά για λόγους υγιεινής και χρήσης, σε κτίρια προϋφιστάμενα της 31ης Ιανουαρίου 1983, σε στάσιμους οικισμούς και σε οικισμούς προ του 1923 και κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων, χωρίς να απαιτούνται στοιχεία νομιμότητας κτιρίου,

 

λογικά επειδή επειδή είναι πρό του '82. Αν με καλύπτει τι πρόσθετα δικαιολογητικά χρειάζεται γιατί δεν μπόρεσα να βρώ κάτι και έχω απορία, δεν θέλει έστω μια κάτοψη, κάτι;

Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
On 6/3/2018 at 1:59 ΜΜ, gio said:

Αναφέρει  στο αρθ.41 παρ.1β. του 4495/2017 για  ΕΕΔΜΚ

Β) εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών οργάνων, όπως δασαρχείου, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής, όπου αυτές απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις, κατά περίπτωση,

 

Ποιες ειναι αυτες οι περιπτωσεις που απαιτουνται εγκρισεις αρμ. υπηρεσιων.

πχ οταν εχω ενα αγροτεμαχιο

αν ειναι σε ορεινο ογκο το καταλαβαινω να παρει εγκριση απο δασαρχειο

αν ειναι κοντα σε αρχαιολογικο χωρο να παρει απο αρχαιολογια

αν ειναι σε παραδοσιακο οικισμο να παρει απο συμβουλιο αρχιτεκτονικης

 

αλλα που αναφερονται αυτα....κατα περιπτωση!

 

Εγω ζηταω, σε χωραφι να κανω λιθοκτιστη αποθηκη, και μου ζητανε και αρχαιολογια και δασαρχειο και ...Συμβουλιο Αρχιτεκτονικης  για την αποθηκη !!!!

 

 

Διαβάζω ν.4495/2017 αρθρο 7...Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) - Συγκρότηση και αρμοδιότητες

"....συγκροτούνται Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) σε κάθε περιφερειακή ενότητα, τα οποία είναι αρμόδια για την παροχή σύμφωνης γνώμης επί των αρχιτεκτονικών μελετών στις εξής περιπτώσεις:

α) Για κάθε οικοδομική εργασία (ανέγερση, επισκευή, προσθήκη, κατεδάφιση) σε κτίρια ή γήπεδα, που βρίσκονται σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε ιστορικούς τόπους, αρχαιολογικούς χώρους, σε περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από τη γραμμή παραλίας με πρόσωπο σε βασικούς κυκλοφοριακούς άξονες (Βασικό – Δευτερεύον – Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο και Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο) και κτίρια για τα οποία απαιτείται η έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

.......

ι) Για κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4067/2012 (Α΄ 79) η γνωμοδότηση του Σ.Α."

Από όσο γνωρίζω αν δεν έχει ΜΠΕ τότε δεν απαιτείται ΣΑ πλέον, ακόμα και σε ειδικά κτήρια...

Τώρα βλέπω ότι το γράφεις κι εσύ στο τέλος! Αυτό είναι λοιπόν...

Edited by Aris321
συμπλήρωση
Link to comment
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.