Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
danaikaterina

[ΑΡΘΡΟ 41 - Ν. 4495/17] Δικαιολογητικά χορήγησης έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

Recommended Posts

δες σε αυτο εδω

https://diavgeia.gov.gr/search?query=q:"αδεια αγροτικης αποθηκης λιθοκτιστης"&page=0&sort=relative

και, οσον αφορα το παρακατω,

α) Για κάθε οικοδομική εργασία (ανέγερση, επισκευή, προσθήκη, κατεδάφιση) σε κτίρια ή γήπεδα, που βρίσκονται σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε ιστορικούς τόπους, αρχαιολογικούς χώρους, σε περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από τη γραμμή παραλίας με πρόσωπο σε βασικούς κυκλοφοριακούς άξονες (Βασικό – Δευτερεύον – Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο και Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο) και κτίρια για τα οποία απαιτείται η έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

γνωμη μου ειναι  οτι το εδαφιο που λεει 

" και κτίρια για τα οποία απαιτείται η έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). "

ειναι ξεχωριστη περιπτωση σε σχεση με τα υπολοιπα της παρ. "α"

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 λεπτά πριν, dimitris GM said:

δες σε αυτο εδω

https://diavgeia.gov.gr/search?query=q:"αδεια αγροτικης αποθηκης λιθοκτιστης"&page=0&sort=relative

και, οσον αφορα το παρακατω,

α) Για κάθε οικοδομική εργασία (ανέγερση, επισκευή, προσθήκη, κατεδάφιση) σε κτίρια ή γήπεδα, που βρίσκονται σε παραδοσιακά τμήματα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε ιστορικούς τόπους, αρχαιολογικούς χώρους, σε περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους, σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από τη γραμμή παραλίας με πρόσωπο σε βασικούς κυκλοφοριακούς άξονες (Βασικό – Δευτερεύον – Τριτεύον Εθνικό Οδικό Δίκτυο και Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο) και κτίρια για τα οποία απαιτείται η έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).

γνωμη μου ειναι  οτι το εδαφιο που λεει 

" και κτίρια για τα οποία απαιτείται η έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). "

ειναι ξεχωριστη περιπτωση σε σχεση με τα υπολοιπα της παρ. "α"

δες και τα ΠΜ

 

δξ γιατι το επανελαβε δυο φορες...

Edited by dimitris GM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Σωστά αυτά που λέτε αλλά επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 29 του Ν.4315/18:

"Η παρ. 2 του άρθρου 26 του ν. 4495/2017 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Μέχρι τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων και επιτροπών των άρθρων 7, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22 και 24, συνεχίζουν να λειτουργούν τα υφιστάμενα κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος όργανα και ασκούν τις αρμοδιότητές τους, αυτές που τους είχαν αποδοθεί πριν τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και αυτές που ορίζονται στον παρόντα."

Επομένως τα ΣΑ γνωμοδοτούν για όλα τα ειδικά κτίρια.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημερα συναδελφοι,

 

για εκδοση αδειας εργασιων μικρης κλιμακας για κατασκευη κολυμβητικης δεξαμενης <50τμ μου ζητηθηκε απο την ΥΔΟΜ εκτος απο τα διαιολογητικα που αναφερει ο 4495/17, κι ολα τα δικαιολογητικα του ΦΕΚ2605/15-10-2013, τουτεστιν συφωνα με την υποπεριπτωση ιζ)ζητησε  υπευθυνες δηλωσεις στατικων, ηλεκτρομηχανολογικων, ηλεκτρομηχανολογικη μελετη, βεβαιωση για τα υψη εκσκαφης-επιχωσης, και επιπλεον αδεια εκσκαφης απο αρχαιολογια συν τοπογραφικο που να δηλωνω υπευθυνα τον μη δασικο χαρακτηρα του γηπεδου.

Για την αδεια εκσκαφης απο την αρχαιολογια το καταλαβαινω, τα υπολοιπα κατα ποσον ισχυουν? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

ιε) τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, 
μέγιστης επιφάνειας πενήντα (50) τ.μ., που εξυπηρετού-
νται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου συμπα-
γούς τύπου (compact), υπό την προϋπόθεση ότι για την 
εγκατάστασή τους δεν απαιτείται τοιχίο από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, ότι το ύψος των κατασκευών σε κανένα ση-
μείο δεν υπερβαίνει το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική 
στάθμη εδάφους, δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις 
του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ενάμισι (1,50) 
μέτρο για την τοποθέτησή τους και πραγματοποιείται η 
προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις φύτευση του 
υποχρεωτικώς ακάλυπτου χώρου,

(...) 6. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι 
και η διαδικασία έκδοσης άδειας δόμησης, για την εκτέλε-
ση έργων ή εγκαταστάσεων στους χώρους των πολιτικών 
αεροδρομίων, των εγκαταστάσεων ραδιοβοηθημάτων 
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και των χώρων των 
ζωνών λιμένων, ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

 

Λογικά μέχρι τον καθορισμό της Υ.Α εφαρμόζονται όσα ορίζονται με τα ειδικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση και τα γενικά δικαιολογητικά

Από την απόφαση 55174 /ΦΕΚ 2605/Β/ 15.10.2013

ιζ. Για την τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή 
πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ., που εξυπηρετού−
νται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου 
compact
κατατίθενται
1) βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν απαιτείται για την 
εγκατάστασή της τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και 
ότι το ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σημείο 
δεν υπερβαίνει το ένα μέτρο (1,00 μ.) από την οριστική 
στάθμη εδάφους και ότι δεν απαιτούνται εκσκαφές ή 
επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από 1,00 
μ. για την τοποθέτησή της καθώς και ότι τηρείται η 
απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακαλύπτου 
χώρου,
2) δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την 
ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφά−
λειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων,
3) στατική μελέτη ή πιστοποιητικό στατικής επάρκειας 
της κατασκευής,
4) ηλεκτρομηχανολογική μελέτη,

 

  • Upvote 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

εδω

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/ΩΟΧ4ΩΕΑ-ΦΤ9

 

κι  εδω

https://diavgeia.gov.gr/search?query=q:"εεμκ δομηση κολυμβητικη δεξαμενη"&page=1&sort=relative

υγ

Αριθμ. 7888 (ΦΕΚ Β' 1654/15.05.2017)

 Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών.

 

 

Edited by dimitris GM
  • Upvote 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 λεπτά πριν, Pavlos33 said:

 

(...) 6. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι 
και η διαδικασία έκδοσης άδειας δόμησης, για την εκτέλε-
ση έργων ή εγκαταστάσεων στους χώρους των πολιτικών 
αεροδρομίων, των εγκαταστάσεων ραδιοβοηθημάτων 
της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και των χώρων των 
ζωνών λιμένων, ως και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Ναι αυτο το εχω δει κι εγω, ωστοσο θεωρω πως οι η αποφαση που θα βγει θα αφορα εργασιες που θα γινονται σε αεροδρομια εγκαταστασεις ραδιοβηθηματων κτλ. Δεν αναφερεται σε ιδιωτικα εργα. Θελω να πω πως οπως το διαβαζω εγω, δεν αφορα την δικη μου περιπτωση που ειναι ενα απλο ιδιωτικο εργο. Για τα απλα ιδιωτικα εργα τα δικαιολογητικα εχουν οριστει με το Αρθ. 41

Επιπροσθετως, εγω δεν μιλαω για κολυμβητικη δεξαμενη με αδεια δομησης αλλα με αδεια εργασιων μικρης κλιμακας μιας και αυτη πληρει ολους τους ορους (πισινα<50, εκσκαφη<1.50, επιχωση<1.00, μηχανισμος compact)

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλησπέρα.

Γνωρίζει κάποιος αν για το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ'οίκον για εργασίες που δεν ανήκουν σε αυτές του άρθρου 30, ζητούνται επιπλέον δικαιολογητικά από αυτά που ορίζει το άρθρο 41 του Ν.4495; 

Επίσης για εξωτερική θερμομόνωση με βαφή στο χρώμα της οικοδομής απαιτείται συναίνεση όλων των ιδιοκτητών της οικοδομής; 

 

Edited by kapas2004

Share this post


Link to post
Share on other sites

Καλημερα,

Εχει καταργηθει η 48ρη ενημερωση προς τις πολεοδομιες?? 

πχ για επισκευη στεγης ΧΩΡΙΣ χρηση ικριωματων...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.